Search result for

พิสดาร

(26 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิสดาร-, *พิสดาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสดาร[ADV] completely, Syn. ละเอียด, Example: คำกราบบังคมทูลที่ถวายพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะได้รับการบันทึกโดยพิสดาร, Thai definition: ละเอียดลออ (ใช้แก่เนื้อความ)
พิสดาร[ADJ] strange, See also: queer, particular, odd, bizarre, eccentric, weird, zany, Syn. แปลก, ประหลาด, พิลึก, ชอบกล, พิลึกพิลั่น, Example: เธอฟังเรื่องที่แสนจะพิสดารของเขาหรือยัง, Thai definition: แปลกพิลึก, ไม่เหมือนธรรมดา
พิสดาร[ADJ] queer, See also: strange, odd, uncommon, unusual, particular, extraordinary, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Example: เขาเสริมความแกร่งให้กับนกด้วยอาหารสูตรพิสดารกว่าคนเลี้ยงนกอื่นๆ, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดา, Notes: (ปาก)
พิสดาร[ADJ] detailed, See also: comprehensive, intensive, Syn. ละเอียด, Example: หนังสือเล่มนี้มีที่เป็นฉบับพิสดารอยู่ในห้องสมุดใหญ่อีกเล่ม, Thai definition: ที่มีความละเอียดลออ, ที่แสดงรายละเอียดมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิสดาร(พิดสะดาน) ว. กว้างขวาง, ละเอียดลออ (ใช้แก่เนื้อความ) เช่น ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร มีความพิสดารดังนี้
พิสดารแปลกพิลึก เช่น เล่นพิสดาร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I did, too, actually, i guess, 'cause in a weird way, we were kind of related.ฉันเหมือนกัน อันที่จริง ฉันเดาว่า ในทางพิสดาร เราก็เกี่ยวโยงกันนะ Rufus Getting Married (2009)
Listen, I know that her idea is... is kind of out of the box, but if you pull this off, everyone's gonna be talking about it.ฟังนะ ฉันรู้ว่าไอเดีย นี้มันค่อนข้างที่จะ แปลกพิสดาร แต่ถ้าคุณทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆ ทุกๆคนจะต้องพูดถึงเรื่องนี้อย่างแน่นอน The Last Days of Disco Stick (2009)
What in the name of good God Almighty is that?นั่นมันพิสดารพันลึกอะไรนั่นน่ะ The Floating Anniversary (2009)
Some sort of weird tool he made himself.เป็นเครื่องมือพิสดารที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเอง Confessions (2010)
Buddy, I've been having the strangest and most vivid dreams that I've ever had in my life.เพื่อน.. ฉันฝันพิสดาร.. แล้วเห็นชัด Chuck Versus the Tooth (2010)
the results have been... really quite grotesque.ผลของมัน... พิสดารดีทีเดียว Two Minutes to Midnight (2010)
The desire to save my daughter, even if it means doing something so deceitful,นี่มันเป็นทางเดียวที่จะช่วยลูกสาวฉันได้ มันอาจจะแปลกและพิสดารไปหน่อย Episode #1.6 (2010)
How can he be normal when his novels are that eccentric?เขาดูปกติได้อย่างไร เมื่อนวนิยายของเขาพิสดารEpisode #1.2 (2010)
You have weird, puffy pyramid nipples.หัวนมนายแหลมพิสดารจนจะจิ้มตาฉัน Born This Way (2011)
Hey, if you can find a book called weird sex with white boys, I'd be okay with that.เฮ้ ถ้าคุณเกิดไปเจอหนังสือที่เรียกว่า เซ็กส์พิสดารกับหนุ่มผิวขาว ผมจะไม่ว่าเลยนะ The Prestidigitation Approximation (2011)
It was loving and sexy and personal, and even a little, even a little weird.และส่วนตัว และแม้กระทั่ง แม้กระทั่งพิสดารนิดหน่อย Pilot (2011)
Come on. I can be kinky.มาสิ ฉันเล่นพิสดารได้ Pilot (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; intensive ; complete   FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grotesque[ADJ] พิสดาร, See also: พิลึก, วิตถาร, แปลกประหลาด, Syn. abnormal, odd

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
baroque(บะโรค') n. ศิลปะขอบลวดลายพิสดาร adj. เกี่ยวกับศิลปะขอบลวดลายพิสดาร,แปลกประหลาด,พิสดาร,ประดับมากไป

English-Thai: Nontri Dictionary
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
unearthly(adj) พิสดาร,ประหลาด,น่ากลัว,เหมือนผี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top