ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พระราชินี

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระราชินี-, *พระราชินี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระราชินี[N] queen, See also: empress, Syn. ราชินี, Ant. พระราชา, Example: ใครๆ พูดไม่ขาดปากว่า นี่คืองานฉลองอภิเษกสมรสของพระราชินีในอนาคต, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระเจ้าแผ่นดินหญิง, มเหสีของพระราชา, Notes: (ราชา)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What wouldst thou know, my Queen?สิ่งที่เจ้าจะรู้ว่าสมเด็จพระราชินี ของฉันได้อย่างไร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-The Queen.สมเด็จพระราชินีSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
-The Queen?สมเด็จพระราชินีSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
-My stepmother, the Queen. -The Queen?แม่เลี้ยงของฉัน, สมเด็จพระ ราชินี สมเด็จพระราชินีSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
If the Queen finds her here, she'll swoop down and wreak her vengeance on us!หากสมเด็จพระราชินีพบเธอ ที่นี่ เธอจะถลาลง และไม่แก้แค้นของเธอเกี่ยวกับ เรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Maybe the old Queen's got Snow White.บางทีเก่าของสมเด็จพระราชินีมี หิมะขาว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-The Queen!สมเด็จพระราชินีSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
The Queen'll kill her!สมเด็จพระราชินีจะฆ่าเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The Queen will have something to say about that.มาตอนนี้ ฉันคิดว่าสมเด็จพระราชินีฯ จะมีสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้น Help! (1965)
I say, Blair, the man's the Queen's emissary, for Christ's sake.ฉันพูดว่าแบลร์เป็นคนที่สมเด็จพระราชินีฯ ทูตเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์ The Russia House (1990)
You know how she feels about mixed marriages.พระองค์ก็ทรงทราบดีว่าพระราชินีรู้สึกอย่างไร กับการแต่งงานข้ามชนชั้น Mannequin: On the Move (1991)
By sunset we will be man and wife, and the Queen, bless her soul, will be out of my life.เมื่ออาทิตย์อัสดง เราก็จะเป็นสามีภรรยากัน ส่วนพระราชินี ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนาง และก็ออกไปจากชีวิตของข้า Mannequin: On the Move (1991)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระราชินี[n.] (phrarāchinī) EN: queen ; empress   FR: reine [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empress[N] พระราชินี, See also: จักรพรรดินี, Syn. queen
queen[N] ราชินี, See also: พระราชินี, Syn. female ruler, regent, consort, fairy queen
Victoria[N] สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย, See also: พระราชินีปกครองประเทศอังกฤษในช่วงปีค.ศ 1819-1901 และปกครองอินเดียในช่วงปีค.ศ 1876-1901)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maid-in waiting(เมด'อินเวท'ทิง) n. หญิงที่ยังไม่แต่งงานที่เป็นหญิงรับใช้พระราชินีหรือเจ้าหญิง pl. maids-in-waiting
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
女王[じょおう, joou] (n) พระราชินี (กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top