ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strange

S T R EY1 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strange-, *strange*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strange(adj) แปลก, See also: ประหลาด, ผิดธรรมดา, ผิดแปลก, Syn. abnormal, odd, uncommon
strange(adj) แปลกหน้า, See also: ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน, Syn. unfamiliar, unknouwn
strange(adj) ต่างถิ่น, See also: ต่างประเทศ, แปลกถิ่น, ต่างด้าว, Syn. alien, exotic, foreign
stranger(n) คนแปลกหน้า, See also: คนต่างถิ่น, คนไม่รู้จัก, Syn. alien, outlander
stranger(n) คนที่มาใหม่, See also: คนที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรก, Syn. newcomer
stranger(n) แขก, See also: แขกแปลกหน้า, Syn. guest, visitor
strangely(adv) น่าแปลก, See also: น่าแปลก, น่าประหลาด, ผิดปกติ, Syn. oddly, queerly, unusually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strange(สแทรนจฺ) adj. แปลก, ประหลาด, ผิดแปลก, ผิดตา, แปลกหน้า, ไม่รู้จัก, ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน, คาดไม่ถึง, แปลกถิ่น, ต่างถิ่น. adv. แปลกประหลาด., See also: strangeness n., Syn. off, queer, unfamiliar
stranger(สเทรน'เจอะ) n. คนแปลกหน้า, ผู้มาใหม่, ผู้ไม่คุ้นเคยกับบางสิ่ง,

English-Thai: Nontri Dictionary
strange(adj) ประหลาด, แปลก, ผิดตา, ไม่คุ้นเคย, ต่างถิ่น
stranger(n) คนแปลกหน้า, คนต่างแดน, คนต่างถิ่น, ชาวต่างประเทศ
estrange(vt) ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, ทำให้หมางเมิน
estrangement(n) ความเหินห่าง, ความบาดหมาง, ความหมางเมิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strangerบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stranger in bloodบุคคลต่างสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, being in a strange place like that, ของหลักสูตรการอยู่ในสถานที่ แปลกเช่นนั้น Pinocchio (1940)
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน... Rebecca (1940)
- Well, never mind. I always did say that Englishmen have strange tastes.ช่างเถอะ ฉันพูดอยู่เสมอว่า ผู้ชายอังกฤษมีรสนิยมแปลกๆ Rebecca (1940)
Why not? There was only a cottage down there and a strange man who...ทําไมละคะ ก็มีเเค่กระท่อมเเละชายเเปลกหน้า-- Rebecca (1940)
And we know how to deal with it in our part of the world, strange as it may seem to you.เเละเรารู้ว่าจะจัดการกับคนเเบบนี้ยังไง คุณฟังเเล้วอาจจะไม่เข้าใจ Rebecca (1940)
A strange grass covers the paths once trod by inmates.ทางเดินที่นักโทษชาวยิวเคยเดินย่ำ ก็แปลกตาไปด้วยหญ้าที่ปกคลุมอยู่ Night and Fog (1956)
But these strange 70-pound workers are unreliable.แต่พวกคนงานหนัก 70 ปอนด์พวกนี้ ไว้ใจไม่ได้หรอก Night and Fog (1956)
Who among us keeps watch from this strange watchtower to warn of the arrival of our new executioners?แล้วต่อไปนี้ ใครจะดูแลเรา? และเตือนผู้มาเยือนถึงนักฆ่าพวกใหม่ Night and Fog (1956)
Some pretty strange people work there. Well, not strange, really.บางคนสวยแปลกทำงานที่นั่น ก็ไม่แปลกจริงๆ 12 Angry Men (1957)
India is a hot, strange country, full of wily Pathans up to wily things.มันเต็มไปด้วยเขี้ยวลากดิน ปาทาน และพวกเขากำลังทำสิ่งที่เขี้ยว ลากดิน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันมักจะสวม ใส่สเปอร์ส How I Won the War (1967)
It's a strange thought to think that this will be the last world war fought by civilians.มันเป็นความคิดที่แปลกที่จะคิด ว่านี่ อาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่ ผ่านมา ต่อสู้กับพลเรือน How I Won the War (1967)
The strange thing is, I agree, there was a good reason for fighting the war.สิ่งที่แปลกก็คือว่าจริงๆ สิ่งที่แปลกก็คือว่าฉันยอมรับว่า มี เป็นเหตุผลที่ดีสำหรับการต่อสู้ สงคราม How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strangeA dog will bark at strangers.
strangeA face with too much make-up looks strange.
strangeA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
strangeAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
strangeAll this may sound strange, but it is true.
strangeAs I was frightened by the strange sound, I jumped up.
strangeA strange feeling came over me.
strangeA strange fellow, he never speaks unless spoken to.
strangeA strange fish is on the hook.
strangeA strange idea sprang up in my mind.
strangeA strange incident happened during his speech.
strangeA strange man came up to me and asked for money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลกใหม่(adj) strange, See also: new, novel, exotic, alien, unknown, Example: ในยามที่เกิดภาวะวิกฤติมักจะมีสิ่งแปลกใหม่ผุดขึ้นมาอยู่เสมอ, Thai Definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยมี และไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อน
พิสดาร(adj) strange, See also: queer, particular, odd, bizarre, eccentric, weird, zany, Syn. แปลก, ประหลาด, พิลึก, ชอบกล, พิลึกพิลั่น, Example: เธอฟังเรื่องที่แสนจะพิสดารของเขาหรือยัง, Thai Definition: แปลกพิลึก, ไม่เหมือนธรรมดา
คนจร(n) stranger, See also: alien, foreigner, Syn. คนแปลกหน้า, Example: มีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านเราคนหนึ่ง ช่วยกันจับตาดูให้ดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
พันลึก(adj) strange, See also: queer, odd, Syn. พิลึก, แปลก, พันลึกพันลือ, Example: ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวมหัศจรรย์พันลึก ประเภทนิยมความรุนแรงกันทั้งครอบครัว, Thai Definition: แปลกไปจากธรรมดา
พิกล(adv) strange, See also: queerly, bizarrely, weirdly, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Ant. ปกติ, ธรรมดา, Example: น้องเธอชอบทำอะไรพิกลไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่, Thai Definition: ผิดปกติ, แปลกไปจากธรรมดา
พิกล(adj) queer, See also: strange, odd, bizarre, weird, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Ant. ปกติ, ธรรมดา, Example: เขาเป็นคนพิกลบ้าๆ บอๆ คงจะเรียนมากไปมั้ง, Thai Definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกไปจากเดิม
พิสดาร(adj) queer, See also: strange, odd, uncommon, unusual, particular, extraordinary, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Example: เขาเสริมความแกร่งให้กับนกด้วยอาหารสูตรพิสดารกว่าคนเลี้ยงนกอื่นๆ, Thai Definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดา, Notes: (ปาก)
แปลก(adj) strange, Syn. ประหลาด, Example: เมื่อวานมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นในหมู่บ้าน, Thai Definition: แตกต่างไปจากที่เคยคิด เคยรู้ เคยเห็น
แปลกถิ่น(adj) strange to the place, See also: new to the place, Syn. แปลกที่, Example: ตามแนวชายแดน มีพวกคนแปลกถิ่นที่อพยพเข้ามาในเขตไทยเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: ที่ไม่ใช่สมาชิกของถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน
แปลกประหลาด(adj) strange, See also: odd, uncommon, queer, weird, peculiar, Syn. พิศดาร, เพี้ยน, พิลึก, ผิดปกติ, Ant. ธรรมดา, ปกติ, Example: คนบ้านนี้มีรสนิยมแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขา, Thai Definition: ที่ผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้องแบ๊ว[bǿngbaēo] (adj) EN: funny ; strange ; queer ; laughable
ชอบกล[chøpkon] (adj) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd  FR: original ; curieux ; particulier
ชอบมาพากล[chøpmāphākon] (adj) EN: strange
เหินห่าง[hoēnhāng] (v) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance  FR: se distancier ; aliéner
จากกัน[jāk kan] (v, exp) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from  FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
คนจร[khonjøn] (n, exp) EN: stranger ; alien ; foreigner ; passer-by
คนนอก[khon nøk] (n) EN: outsider ; stranger  FR: étranger [ m ]
คนต่างถิ่น[khon tāngthin] (n, exp) EN: stranger
ความไม่ชอบมาพากล[khwām maichøpmāphākøn] (n) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity
ความผิดปกติ[khwām phitpakati = khwām phitpokkati] (n, exp) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder  FR: anomalie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRANGE S T R EY1 N JH
STRANGER S T R EY1 N JH ER0
STRANGELY S T R EY1 N JH L IY0
STRANGERS S T R EY1 N JH ER0 Z
STRANGEST S T R EY1 N JH IH0 S T
STRANGER'S S T R EY1 N JH ER0 Z
STRANGELOVE S T R EY1 N JH L AH2 V
STRANGENESS S T R EY1 N JH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strange (j) strˈɛɪnʤ (s t r ei1 n jh)
stranger (n) strˈɛɪnʤər (s t r ei1 n jh @ r)
strangely (a) strˈɛɪnʤliː (s t r ei1 n jh l ii)
strangers (n) strˈɛɪnʤəz (s t r ei1 n jh @ z)
strangest (j) strˈɛɪnʤɪst (s t r ei1 n jh i s t)
strangeness (n) strˈɛɪnʤnəs (s t r ei1 n jh n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] strange; odd; weird; wonderful #1,876 [Add to Longdo]
奇怪[qí guài, ㄑㄧˊ ㄍㄨㄞˋ, ] strange; odd #2,740 [Add to Longdo]
陌生[mò shēng, ㄇㄛˋ ㄕㄥ, ] strange; unfamiliar #4,591 [Add to Longdo]
诡异[guǐ yì, ㄍㄨㄟˇ ㄧˋ, / ] strange; weird #10,126 [Add to Longdo]
怪人[guài rén, ㄍㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, ] strange person; eccentric #20,472 [Add to Longdo]
怪事[guài shì, ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, ] strange occurances #22,856 [Add to Longdo]
生人[shēng rén, ㄕㄥ ㄖㄣˊ, ] stranger #23,415 [Add to Longdo]
聊斋志异[Liáo zhāi Zhì yì, ㄌㄧㄠˊ ㄓㄞ ㄓˋ ㄧˋ, / ] Strange Stories from a Chinese Studio; lit. Supernatural tales from a verbose studio; Qing dynasty book of tales of the supernatural by Pu Songling 蒲松齡|蒲松龄 #70,088 [Add to Longdo]
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, ] strange; absurd; paradoxical; extraordinary #81,435 [Add to Longdo]
怪声怪气[guài shēng guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄕㄥ ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ, / ] strange voice; affected manner of speaking #125,816 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremdsystem { n }strange system [Add to Longdo]
fremd; seltsam; sonderbar; absonderlichsten; komisch; skurril { adj } | fremder; seltsamer; absonderlicher; komischster | am fremdesten; am seltsamsten; am absonderlichsten; am komischstenstrange | stranger | strangest [Add to Longdo]
merkwürdig { adj } | merkwürdiger | am merkwürdigstenstrange | more strange | most strange [Add to Longdo]
merkwürdigerweise { adv }strange to say [Add to Longdo]
Meisenweber { m } [ ornith. ]Strange Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
他人[たにん(P);あだびと, tanin (P); adabito] (n) another person; unrelated person; outsider; stranger; (P) #469 [Add to Longdo]
[い, i] (n, adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different #2,859 [Add to Longdo]
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na, n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) #3,335 [Add to Longdo]
[み, mi] (adj-na, n) (1) flavor; flavour; taste; (2) charm; style; (3) experience; (adj-na) (4) (See 味な) smart; clever; witty; strange; (P) #3,646 [Add to Longdo]
不思議[ふしぎ, fushigi] (adj-na, n) wonder; miracle; strange; mystery; marvel; curiosity; (P) #4,515 [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na, n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) #4,981 [Add to Longdo]
奇妙[きみょう, kimyou] (adj-na, n) strange; queer; curious; (P) #5,984 [Add to Longdo]
[みょう, myou] (adj-na, n) (1) (uk) strange; unusual; (2) (something) superb; (something) excellent; (P) #5,988 [Add to Longdo]
[ちん, chin] (adj-na, n) rare; curious; strange; (P) #6,284 [Add to Longdo]
[き, ki] (adj-na, n) strange; unconventional #6,385 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strange \Strange\, a. [Compar. {Stranger}; superl. {Strangest}.]
   [OE. estrange, F. ['e]trange, fr. L. extraneus that is
   without, external, foreign, fr. extra on the outside. See
   {Extra}, and cf. {Estrange}, {Extraneous}.]
   1. Belonging to another country; foreign. "To seek strange
    strands." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       One of the strange queen's lords.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I do not contemn the knowledge of strange and divers
       tongues.               --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to others; not one's own; not pertaining
    to one's self; not domestic.
    [1913 Webster]
 
       So she, impatient her own faults to see,
       Turns from herself, and in strange things delights.
                          --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   3. Not before known, heard, or seen; new.
    [1913 Webster]
 
       Here is the hand and seal of the duke; you know the
       character, I doubt not; and the signet is not
       strange to you.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Not according to the common way; novel; odd; unusual;
    irregular; extraordinary; unnatural; queer. "He is sick of
    a strange fever." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Sated at length, erelong I might perceive
       Strange alteration in me.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Reserved; distant in deportment. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She may be strange and shy at first, but will soon
       learn to love thee.          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   6. Backward; slow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Who, loving the effect, would not be strange
       In favoring the cause.        --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   7. Not familiar; unaccustomed; inexperienced.
    [1913 Webster]
 
       In thy fortunes am unlearned and strange. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Strange is often used as an exclamation.
      [1913 Webster]
 
         Strange! what extremes should thus preserve the
         snow
         High on the Alps, or in deep caves below.
                          --Waller.
      [1913 Webster]
 
   {Strange sail} (Naut.), an unknown vessel.
 
   {Strange woman} (Script.), a harlot. --Prov. v. 3.
 
   {To make it strange}.
    (a) To assume ignorance, suspicion, or alarm, concerning
      it. --Shak.
    (b) To make it a matter of difficulty. [Obs.] --Chaucer.
      
 
   {To make strange}, {To make one's self strange}.
    (a) To profess ignorance or astonishment.
    (b) To assume the character of a stranger. --Gen. xlii. 7.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Foreign; new; outlandish; wonderful; astonishing;
     marvelous; unusual; odd; uncommon; irregular; queer;
     eccentric.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strange \Strange\, v. i.
   1. To be estranged or alienated. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To wonder; to be astonished. [Obs.] --Glanvill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strange \Strange\, adv.
   Strangely. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Most strange, but yet most truly, will I speak. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strange \Strange\, v. t.
   To alienate; to estrange. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strange
   adj 1: being definitely out of the ordinary and unexpected;
       slightly odd or even a bit weird; "a strange exaltation
       that was indefinable"; "a strange fantastical mind";
       "what a strange sense of humor she has" [syn: {strange},
       {unusual}] [ant: {familiar}]
   2: not known before; "used many strange words"; "saw many
     strange faces in the crowd"; "don't let anyone unknown into
     the house" [syn: {strange}, {unknown}]
   3: relating to or originating in or characteristic of another
     place or part of the world; "foreign nations"; "a foreign
     accent"; "on business in a foreign city" [syn: {foreign},
     {strange}] [ant: {native}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top