Search result for

mal

(206 entries)
(0.0321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mal-, *mal*
English-Thai: Longdo Dictionary
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
informal debtหนี้นอกระบบ
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mal[PRF] ไม่ดี, See also: เลวร้าย, แย่, แย่มาก
mal[PRF] ไม่เพียงพอ, See also: ต่ำกว่าปกติ, ผิดปกติ
mal[PRF] ป่วย, See also: เลว, ไม่ดี
male[N] ผู้ชาย, Syn. man, masculinity, manliness, Ant. female
male[ADJ] ซึ่งเป็นของผู้ชาย, See also: เกี่ยวกับผู้ชาย, เกี่ยวกับเพศชาย, Syn. masculine, manly, Ant. female
male[PRF] ป่วย, See also: เลว, ไม่ดี
Mali[N] สาธารณรัฐในแอฟริกาตะวันตก
mall[N] ทางเดินเท้า, Syn. lane, walk, road
mall[N] ห้างสรรพสินค้า, Syn. shopping plaza, plaza
malt[N] ข้าวมอลต์ (ใช้ในการกลั่นเหล้าหรือเบียร์), See also: ข้าวหมัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mal-Pref. 'ผิดปกติ,'ป่วย','เป็นโรค'
malachite(แมล'ละไคทฺ) n. แร่สีเขียว
maladjusted(แมลอะจัส'ทิด) adj. ซึ่งปรับตัวได้ไม่ดี, See also: maladjustedment n.
maladroit(แมล'อะดรอยทฺ') adj.ไม่ชำนาญ,ไม่คล่องตัว,อุ้ยอ้าย, Syn. unskillful
malady(แมล'ละดี) n.โรค,ความเจ็บป่วย,ไข้เจ็บ
malaise(มะเลซ') n. อาการป่วย,ความไม่สบายหรืออ่อนแอของร่างกาย,อาการกระเสาะกระแสะ
malapert(แมล'ละเพิร์ท) adj. ทะลึ่ง,กล้าอย่างไม่เหมาะสม
malapropism(แมล'ละพรอพอิสซึม) n. การใช้คำอย่างผิด ๆ ที่น่าหัวเราะ
malapropos(แมลแอพระโพ') adj.,adv. ไม่เหมาะสม
malar(เม'ลาร์) n. กระดูกแก้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
maladjusted(adj) ปรับปรุงไม่ดี,ปรับไม่ได้ที่
malady(n) ความเจ็บป่วย,โรคภัย
malaria(n) ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,ไข้ป้าง
malarial(adj) เป็นไข้จับสั่น,เป็นไข้ป่า
malcontent(adj) ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ
male(adj) ตัวผู้,เพศผู้,เพศชาย
male(n) ตัวผู้,ผู้ชาย,เพศผู้
malediction(n) การสาปแช่ง,การแช่ง,คำสาป
malefactor(n) ผู้ร้าย,ผู้ประพฤติชั่ว,ผู้ทำผิด
malevolence(n) ความมุ่งร้าย,การให้ร้าย,การคิดร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mal mariée, laบทเพลงสมรสผิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mal-ผิดปรกติ, ไม่ดี, ไม่เหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mal; maladie; maladyโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mala fidesโดยไม่สุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mala in seการกระทำที่ผิดในตัวเอง, การกระทำที่ผิดศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mala praxisการปฏิบัติมิชอบในการประกอบวิชาชีพ [ดู malpractice] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mala prohibitaการกระทำที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mala; bone, cheek; bone, zygomatic; jugumกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malabsorptionการดูดซึมผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malacia; malacosisภาวะน่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mal Perforantการเกิดแผลที่ผิวตามฝ่าเท้า [การแพทย์]
Malabsorptionการดูดซึมของอาหารทางลำไส้ไม่ปกติ, การดูดซึมอาหารเสื่อมลง, การดูดซึมผิดปกติ, การดูดซึมและย่อยอาหารผิดปกติ, การดูดซึมอาหารต่ำ, ไม่ถูกดูดซึม, การดูดซึมอาหารผิดปกติ, ระบบการดูดซึมอาหารผิดปกติ, ความผิดปกติในการดูดซึม, การดูดซึมไม่ดี [การแพทย์]
Malabsorption Diseasesการดูดซึมอาหารไม่ดี [การแพทย์]
Malabsorption Syndromesกลุ่มอาการดูดซึมอาหารพิการ; กลุ่มอาการการดูดซึมพิการ; มาลแอบซอบชั่น, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการดูดซึมผิดปกติ; กลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของการดูดซึม; โรคดูดซึมสารอาหารไม่ได้; กลุ่มอาการของการดูดซึมของลำไส้ไม่ดี; โรคที่ขัดขวางการดูดซึม [การแพทย์]
Malabsorptive Conditionการดูดซึมไม่ดี [การแพทย์]
Malacca, Strait ofช่องแคบมะละกา [TU Subject Heading]
Malachite มาลาไคต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ และทั่ว ๆ ไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง ใช้ทำเครื่องประดับแจกัน หุ้มโต๊ะภายนอก บริเวณพื้นบนของโต๊ะ เจียระไนรูปหลังเบี้ยทำหัวแหวน [สิ่งแวดล้อม]
Malachiteมาลาไคต์ [การแพทย์]
Malachite Greenมาลาไคกรีน, มาลาไค้ทกรีน [การแพทย์]
Malacoplakiaมาลาโคเพลเคีย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
male convictนักโทษชาย
malen | malend | gemalt | malt | malte (n vi vt name ) มอลต์สกัด
maltsterผู้ทำเหล้าจากข้าวมอลต์หมัก
malware (n) Malicious software (mal-ware) is a form of computer program designed with malicious intent. This intent may be to cause annoying pop-up ads with the hope you click on one and generate revenue, or forms of spyware and viruses that can be used to steal your identity or track your activities. รูปแบบหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาด้วยจุดประสงค์แอบแฝงบางอย่าง จุดประสงค์ดังกล่าวอาจจะเพื่อสร้างหน้าต่างโฆษณาที่เปิดขึ้นมาเองโดยอัติโนมัติ ด้วยความหวังที่ว่าจะให้คุณกดเข้าไปและสร้างรายได้ให้กับบุคคลเหล่านั้น หรือ รูปแบบของ spyware และ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้เพื่อการขโมยตัวตนของคุณบนอินเตอร์เน็ต หรือ ติดตามกิจกรรมต่างของคุณ
See also: S. Malicious software,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Malchus, this is serena van der woodsen.- มาร์ลคัส นี่เซรีน่า แสน เดอ วูดเซน There Might be Blood (2008)
I'm thinking more like... dinner in Malibu in time for the sunset.แล้วผมยังคิดอีกว่า... ดินเนอร์ที่ มาลิบู ท่ามกลางอาทิตย์อัสดง, คุณว่าไงหล่ Committed (2008)
One alarm-clock malfunction, and suddenly you're demoted and sent to deliverance territory.ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น พวกคุณจะถูกลดขั้นทันที Odyssey (2008)
No signs of a tumor or venous malformations.ไม่มีสัญญาณของเนื้องอก หรือ เนื้องอกในหลอดเลือด Birthmarks (2008)
37-year-old male with recurring blackouts.ชายอายุ 37 ปี มี อาการหน้ามืดเป็นระยะ Joy (2008)
35-year-old male-- crushing headache and three seizures in the last two days.คนไข้ชาย อายุ 35 ปี มีอาการปวดหัว และชักสามครั้ง ในสองวันที่ผ่านมา The Itch (2008)
You have to stop Wilson from committing career malpractice.คุณต้องหยุดวิลสัน จากคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ Dying Changes Everything (2008)
I'm having a serious malfunction!ฉันควบคุมมันไม่ได้ Ambush (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
All the Jedi relentlessly persue the Malevolence.เหล่าเจไดต่างตามล่ายานเมลโวแลนซ์ต่อไป อย่างไม่ลดละ\i0} Destroy Malevolence (2008)
We're receiving a transmission from inside the Malevolence.เราได้รับการติดต่อมา จากข้างในยานเมลโวแลนซ์ครับ Destroy Malevolence (2008)
General, we await the Malevolence at the rendezvous point.นายพล เรากำลังรอยานเมลโวแลนซ์อยู่ ณ จุดรวมพล Destroy Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
malShe bears malice toward our group.
malBeer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.
malLooking for male equivalent to myself.
malBen spread a rumor about me out of malice.
malA male friend of mine called on me yesterday.
malThis unexpected malfunctioning of the system was caused by improper wiring.
malDown there hurts, down there. Er, what do you call them? Testicles? In any case a male's 'important parts'.
malAnd in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.
malWe get the materials from Malaysia.
malYes. And its only a hop, skip and a jump to the nearest mall.
malHe has never really got over malaria he caught in the East during the war.
malIt is true of American society that the male is the head of the household.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์การค้า[N] mall, See also: shopping mall, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ศูนย์การค้าเกือบทุกแห่งจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คน, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
ศูนย์การค้า[N] mall, See also: shopping mall, Thai definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
สาดโคลน[V] malign, See also: defame, slander, Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
บึ้ง[N] malopacus, See also: large gnatlike insect, Syn. ตัวบึ้ง, ก่ำบึ้ง, อีบึ้ง, Example: ตามบ้านนอกเขาจะจับบึ้งมากินแกล้มเหล้ากัน, Thai definition: ชื่อแมงมุมขนาดใหญ่ที่มีลำตัวยาวกว่า 3 เซนติเมตรขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นประเภทไม่ถักใยดักสัตว์ ตัวสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแก่ มีขนรุงรังสีเดียวกัน ขุดรูอยู่ คอยจับสัตว์เล็กๆ กิน บึ้งชนิดที่คนนำมากิน ได้แก่ชนิด Melopoeus albostriatus และ Nephila maculata
เทพบุตร[N] god, See also: male deity, angel, divinity, Syn. เทพยดา, เทวดา, Ant. เทพธิดา, Example: เมื่อปู่เจ้าลาวตายไปแล้วจึงไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้ชาย, Notes: (สันสกฤต)
ยุงก้นปล่อง[N] malaria mosquito, See also: malaria-carrying mosquito, Example: ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย, Count unit: ตัว
เล่นงาน[V] tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา
ให้ร้าย[V] defame, See also: malign, slander, smear, vilify, abuse, Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ป้ายร้าย, Example: เขาได้ใช้วิธีประจบสอพลอเลียเจ้านายหรือแม้กระทั่งให้ร้ายเพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์ตนเอง, Thai definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
มอลโตส[N] maltose, Thai definition: น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ 160 - 165 ํ ซ. องค์ประกอบเป็นกลูโคส 2 โมเลกุลเชื่อมกัน เกิดขึ้นเนื่องจากเอนไซม์ไดแอสเทส ซึ่งมีในข้าวมอลต์ ทำปฏิกิริยากับแป้ง มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)
ขี้ครอก[N] Urend lobata, See also: Malvaceae, Syn. ขี้อ้น, ต้นขี้ครอก, Example: เขาไม่นิยมปลูกขี้ครอกไว้ใกล้ๆ ที่เลี้ยงสัตว์เพราะมันเป็นพิษต่อสัตว์, Count unit: คน, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Xanthium strumarium Linn. ในวงศ์ Compositae มักขึ้นเป็นวัชพืชในทุ่งนาและริมน้ำ ต้นสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ลำต้นและใบคาย ใบมนเว้า ขอบจัก โคนใบแหลม ดอกเล็กรวมเป็นกระจุก ผลรี มีหนามปลายงอทั่วทั้งผล รากหอมอ่อนๆ ใช้อบผ้าได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศไม่บริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt mai børisut) FR: air malsain [m] ; air vicié [m]
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa lek) EN: small letter   FR: lettre minuscule [f]
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (anukrom withān sat) EN: taxonomy   FR: taxinomie animale [m] ; taxonomie animale [f]
เอาเสียงธรรมดา[v. exp.] (ao sīeng thammadā) FR: parler d'une voix normale
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé

CMU English Pronouncing Dictionary
MAL    M AE1 L
MALL    M AO1 L
MALY    M EY1 L IY0
MALO    M AA1 L OW0
MALI    M AA1 L IY0
MALM    M AA1 M
MALE    M EY1 L
MALA    M AA1 L AH0
MALT    M AO1 L T
MALER    M EY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mali    (n) (m aa1 l ii)
male    (n) (m ei1 l)
malt    (v) (m oo1 l t)
Malay    (n) (m @1 l ei1)
Malmo    (n) (m a1 l m ou)
Malta    (n) (m oo1 l t @)
males    (n) (m ei1 l z)
malts    (v) (m oo1 l t s)
Malibu    (n) (m a1 l i b uu)
Malaga    (n) (m a1 l @ g @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Mal(n) |das| ครั้ง
malหน่อย (ใช้เติมลงไปในประโยค เพื่อทำให้ฟังดูนุ่มขึ้น)เช่น Mach mal bitte. กรุณาช่วยทำหน่อย
Mal(n) |das| ร่องรอย(สำหรับคน), แผลเป็น
malen(vt) |malte, hat gemalt| วาดรูป, วาดภาพ (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา malen เป็นภาพที่วาด) เช่น Kannst du mal einen Hund auf den Tisch malen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: bemalen
Maler(n) |der, pl. Maler| จิตรกร, นักวาดรูป
Malerin(n) |die, pl. Malerinnen| จิตรกรที่เป็นผู้หญิง, นักวาดรูป
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด
damalsกาลครั้งหนึ่ง, ครั้งหนึ่ง
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
einmalครั้งหนึ่ง เช่น Er hat einmal gesagt, daß sein Rücken wehgetan hat. เขาเคยบ่นครั้งหนึ่งว่าเขาเจ็บหลัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
malzigmalty [Add to Longdo]
Mal {n}; Fleck {m} | Male {pl}mark | marks [Add to Longdo]
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time [Add to Longdo]
Malachit {m} [min.]malachite [Add to Longdo]
Malapropismus {m}; Wortverwechslung {f}; falscher Gebrauch eines Wortesmalapropism [Add to Longdo]
Malbuch {n}coloring book [Add to Longdo]
Maler {m}; Malerin {f} | Maler {pl}painter | painters [Add to Longdo]
Malerarbeiten {pl}paint work [Add to Longdo]
Malerei {f}painting; art of painting [Add to Longdo]
Malerhaftigkeit {f}picturesqueness [Add to Longdo]
Malkasten {m}paintbox [Add to Longdo]
Malpinsel {m}paintbrush [Add to Longdo]
Malterserkreuz {n}Maltese cross [Add to Longdo]
Malteserorden {m}Order of the Knights of St John [Add to Longdo]
Maltose {f} [biochem.]maltose [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mal à la têteอาการปวดศรีษะ อาการปวดหัว เช่น J'ai mal à la tête. ฉันมีอาการปวดหัว
maléfice(n) |m| คำสาป เช่น Avant longtemps, les cinéphiles seront lassés par ce long métrage qui tente, sans succès, d'expliquer les causes du terrible maléfice.

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nán, ㄋㄢˊ, ] male, #604 [Add to Longdo]
男女[nán nǚ, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ, ] male-female, #2,906 [Add to Longdo]
男生[nán shēng, ㄋㄢˊ ㄕㄥ, ] male student (usually primary school); male schoolchild, #3,233 [Add to Longdo]
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, ] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software), #4,839 [Add to Longdo]
男朋友[nán péng you, ㄋㄢˊ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] male friend; boyfriend, #5,179 [Add to Longdo]
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] male; man (Cantonese), #5,969 [Add to Longdo]
马来西亚[Mǎ lái xī yà, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Malaysia, #6,190 [Add to Longdo]
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation), #7,706 [Add to Longdo]
恶意[è yì, ㄜˋ ㄧˋ, / ] malice; evil intention, #7,852 [Add to Longdo]
弊端[bì duān, ㄅㄧˋ ㄉㄨㄢ, ] malpractice; abuse; corrupt practice, #11,117 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かい, kai] MAL, WIEDERKEHR [Add to Longdo]
景勝[けいしょう, keishou] malerische_Landschaft [Add to Longdo]
景勝地[けいしょうち, keishouchi] malerische_Landschaft [Add to Longdo]
画家[がか, gaka] Maler [Add to Longdo]
絵画[かいが, kaiga] Malerei, Gemaelde, Bild [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (21 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mal- \Mal-\ (m[a^]l-).
   A prefix in composition denoting ill, or evil, F. male, adv.,
   fr. malus, bad, ill. In some words it has the form {male-},
   as in malediction, malevolent. See {Malice}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The form male- is chiefly used in cases where the e,
      either alone or with other letters, is pronounced as a
      separate syllable, as in malediction, malefactor,
      maleficent, etc. Where this is not the case, as in
      malfeasance or male-feasance, malformation or
      male-formation, etc., as also where the word to which
      it is prefixed commences with a vowel, as in
      maladministration, etc., the form mal is to be
      preferred, and is the one commonly employed.
      [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 mal [mal]
   ache; pain
   pity
   bad; miserable; nasty; poor
   badly
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 mal
   barely; hardly; only just; scarcely
   badly
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mal [mɑl]
   calibre
   model
   ridiculous
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 mal
    stomach ache, tummy ache
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 mal
    seasickness
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chose
 
 1. (Fr.), (huk.) şey, mal, şahsi eşya veya mal. chose in action alacak. chose in possession malikin elinde bulunan menkul eşya.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 commodity
 
 1. (mal.), emtia, eşya
 2. yararlı şey. staple commodities başlıca satış ürünleri.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 domain
 
 1. mülk, mal, arazi
 2. memleket, üIke
 3. nüfuz sahası, nüfuz bölgesi
 4. saha, alan, ihtisas
 5. (huk.) yüce hakimiyet. right of eminent domain istimlâk hakkı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 effect
 
 1. etki, sonuç, eser
 2. anlam, husus, meal
 3. tatbik mevkii, fiil, iş, işlem. put into effect, give effect to tatbik mevkiine koymak, uygulamak.cause and effect sebep ve sonuç. for effect gösteriş için. in effect gerçi, aslında, gerçekten, filhakika. of no effect etkisiz, tesirsiz, neticesiz, faydasız take effect yürürlüğe girmek
 4. etkisini göstermek, islemek. to that effect bu hususta, bu mealde effects (çoğ.) eşya, (mal.)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 estate
 
 1. mal, mülk, arsa
 2. ölümle bırakılan mal ve mülk
 3. malikâne, konak
 4. itibar, yüksek mertebe
 5. sınıf, tabaka, mevki
 6. durum, hal personal estate menkul mal. realestate mülk, gayri menkul mal. the fourthestate basın, gazetecilik the three estates asiller, ruhban sınıfı ve halk.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fund
 
 1. sermaye, (mal.), fon
 2. stok
 3. ser vet
 4. ço para: sermayeye tahvil etmek
 5. eshama çevirmek
 6. sermaye bulmak veya temin etmek funded debt birleştirilrrıiş dev let borçları mutual fund (tic.) kendi hisse senetlerini satıp tedarik edilen para ile baş ka firmaların senetlerini alan anonim şirket raise funds para toplamak reserve fund (tic.) ihtiyat sermayesi, ihtiyat akçesi sinking fund (tic.) itfa sermayesi fundless parasız
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 goods
 
 1. (çoğ.) eşya, (mal.)
 2. kumaş
 3. gayri menkul eşya
 4. (A.B.D.), (argo) gerekli vasıflar. goods train (ing.) marşandiz, yük katarı. deliver the goods (A.B.D.), (k.dili.) beklenilen bir şeyi muvaffakıyetle yapmak. get the goods on (argo) suç delillerini elde etmek, elinde suç delilleri olmak .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 merchandise
 
 1. ticari eşya, satış eşyası, emtia, mal
 2. alışveriş etmek, ticaret yapmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 livestock
 
 1. çiftlik hayvanları, mal.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 plunder
 
 1. yağma etmek, talan etmek, soymak, zorla almak
 2. yağma, talan, yağmacılık, çapulculuk
 3. (A.B.D.) (k. dili) özel eşya, mal.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 possession
 
 1. malik olma, iyelik, sahip olma, zilyetlik
 2. (çoğ.) servet, mal, mülk
 3. cin çarpması, cinnet, delilik
 4. kendine hâkim olma
 5. müstemleke, sömürge. Possession is nine points of the law (bak.) point. give possession. vermek, teslim etmek, istimlâk ettirmek. in possession elde etmiş, elinde, tasarrufunda. take possession zaptetmek, almak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 property
 
 1. mülkiyet
 2. mal, mülk, emlak, arazi
 3. hususiyet, özellik
 4. mahiyet, tabiat
 5. sahne donatımı. property man sahne eşyalarını temin eden kimse. property qualification bir kimseye oy hakkı sağlayan mülk sahipliği. property tax emlâk vergisi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 value
 
 1. kıymet, değer
 2. itibar, önem, ehemmiyet
 3. gerçek değer, hakiki kıymet
 4. kesin anlam
 5. (müz.) değer
 6. resimde renk tonu, rengin açıklık veya koyuluğu
 7. para eden şey, mal
 8. değerini ölçmek
 9. iabar etmek, muteber tutmak, saymak, takdir etmek
 10. kadrini bilmek
 11. paha biçmek, kıymet takdir etmek. approximate value yaklaşık değer. at value piyasa fiyatına göre değerlendirilmiş. insurable value sigorta değeri. market value piyasa fiyatı, piyasa rayici. nominal value itibari kıymet. value-add-ed-tax ek değer vergisi. value judgment önyargı
 12. değerine göre kıymet verme. The value of the dollar has gone up this month Doların değeri bu ay yükseldi. This dress is a good value for its price Bu elbise fiyatına göre kalitelidir. valuer bilirkişi, değer biçen kimse. valueless kıymetsiz, değersiz, beş para etmez.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wealth
 
 1. zenginlik, servet, varlık, para, mal
 2. bolluk.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 asset
 
 1. (mal.), kıymetli şey, kıymetli vasıf.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top