ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maler

M EY1 L ER0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maler-, *maler*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malerischแบบเชิงฝีแปรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maleruptionฟันขึ้นผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
MALER    M EY1 L ER0
MALERBA    M AA0 L EH1 R B AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
Maler(n) |der, pl. Maler| จิตรกร, นักวาดรูป
Malerin(n) |die, pl. Malerinnen| จิตรกรที่เป็นผู้หญิง, นักวาดรูป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maler {m}; Malerin {f} | Maler {pl}painter | painters [Add to Longdo]
Malerarbeiten {pl}paint work [Add to Longdo]
Malerei {f}painting; art of painting [Add to Longdo]
Malerhaftigkeit {f}picturesqueness [Add to Longdo]
malerischpictorial [Add to Longdo]
malerisch {adv}pictorially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
音画[おんが, onga] (n) (1) Tonmalerei (musical imagery); (2) (See トーキー) sound film [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
景勝[けいしょう, keishou] malerische_Landschaft [Add to Longdo]
景勝地[けいしょうち, keishouchi] malerische_Landschaft [Add to Longdo]
画家[がか, gaka] Maler [Add to Longdo]
絵画[かいが, kaiga] Malerei, Gemaelde, Bild [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Maler /maːlr/ 
   painter; painters

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  maler
   1. painter
   2. painter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top