ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malar

   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malar-, *malar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malar[N] กระดูกโหนกแก้ม, See also: โหนกแก้ม, Syn. cheekbone, zygomatic bone
malaria[N] ไข้มาลาเรีย, See also: ไข้จับสั่น, Syn. malarial fever, malaria tropical disease
malarky[ADJ] ซึ่งไม่จริงใจ (คำสแลง), Syn. malarkey
malarial[ADJ] เกี่ยวกับมาเลเรีย
malarian[ADJ] เกี่ยวกับมาเลเรีย
malarkey[SL] ไร้สาระ
malarious[ADJ] ซึ่งเป็นพิษ, See also: ซึ่งเป็นอันตราย, Syn. harmful, fetid, unwholesome, noxious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malar(เม'ลาร์) n. กระดูกแก้ม
malaria(มะแล'เรีย) n. มาลาเรีย,ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,อากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ., See also: malarial,malarian,malarious adj.
antimalarial(แอนทีมาเล' เรียล) adj., n. ซึ่งต้านเลื้อมาเลเรีย ยาต้านเชื้อมาเลเรีย

English-Thai: Nontri Dictionary
malaria(n) ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,ไข้ป้าง
malarial(adj) เป็นไข้จับสั่น,เป็นไข้ป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malaria; fever, malarial; paludismไข้จับสั่น, (ไข้)มาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malarial fever; malaria; paludismไข้จับสั่น, (ไข้)มาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malarial neuritisประสาทอักเสบเหตุมาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malarial; palustral-ไข้จับสั่น, -มาลาเรีย [มีความหมายเหมือนกับ malarious ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malariologyวิทยามาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malarious๑. -ไข้จับสั่น, -มาลาเรีย [มีความหมายเหมือนกับ malarial; palustral]๒. -ไข้จับสั่นชุก, -มาลาเรียชุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malarกระดูกแก้ม [การแพทย์]
Malar Areaบริเวณโหนกแก้ม [การแพทย์]
Malar Boneกระดูกโหนกแก้ม [การแพทย์]
Malar Complexโหนกแก้มที่หักยุบ [การแพทย์]
Malariaมาลาเรีย [TU Subject Heading]
Malariaมาลาเรีย; มาลาเรีย, ไข้จับสั่น; โรคไข้จับสั่น; ไข้มาลาเรีย; ไข้จับสั่น [การแพทย์]
Malaria Entomologyมาลาเรียกีฏวิทยา [การแพทย์]
Malaria Eradicationการกำจัดไข้มาลาเรีย [การแพทย์]
Malaria Morbidity Rateอัตราป่วยด้วยมาลาเรีย [การแพทย์]
Malaria Mortality Rateอัตราตายด้วยมาลาเรีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria... has weakened my darling Alice terribly.ยากเกิดของลูกชายของเรา ตามด้วยการแข่งขันของโรคมาลาเรีย ... มีกำลังอ่อนลงรักอลิซฉันชะมัด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The Amanitus Muscarius is a rare coastal mushroom originally used by the Iroquois to combat red malaria.อะมานิทัส มัสคาเรียส เห็ดริมฝั่งที่หายาก ชนเผ่าอิโรเควียสใช้เพื่อรักษาโรคมาลาเรียแดง Dark Harbor (1998)
Then I was taken prisoner in India and I contracted malaria.ผมถูกจับเป็นเชลยในอินเดีย... Malèna (2000)
Malaria pills.ยาแก้ไข้มาลาเรีย Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Don't worry. It's not malaria.ไม่เป็นไร ไม่ใช่มาลาเรียหรอกน่า The Great Raid (2005)
He died of malaria about a year ago in one of the other camps.เค้าเพิ่งจะตายเพราะมาลาเรียเมื่อปีที่แล้ว.. ในค่ายกักกันอื่น The Great Raid (2005)
I think he has malaria again.ฉันคิดว่าเค้าน่าจะเป็นไข้มาลาเรีย The Great Raid (2005)
Wittinghill thinks it's malignant malaria.- วิตติ้งฮิลล์ บอกว่าเป็นเพราะมาลาเรีย The Great Raid (2005)
And we're giving malaria pills to everyone.ผมแจกยามาลาเรียไปแล้ว The Last King of Scotland (2006)
- Malaria pills. How is everybody doing?- ยามาลาเรียครับ เป็นอย่างไรบ้าง? The Last King of Scotland (2006)
Just take one. Malaria pills. Thank you.กิน 1 เม็ดนะ ยาป้องกันมาลาเรีย The Last King of Scotland (2006)
- she contracted malaria. - Whoa!เธอติดเชื้อมาลาเรีย The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
malarHe contracted malaria while living in the jungle.
malarHe has never really got over malaria he caught in the East during the war.
malarMalaria is a disease that mosquitoes carry.
malarMalaria is carried by mosquitoes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุงก้นปล่อง[N] malaria mosquito, See also: malaria-carrying mosquito, Example: ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย, Count unit: ตัว
ไข้มาลาเรีย[N] malaria, Syn. ไข้จับสั่น, มาลาเรีย, ไข้ป่า, Example: ก่อนที่จะเข้าไปในป่าเราควรกินยาป้องกันไข้มาลาเรียทุกครั้ง, Thai definition: ไข้เนื่องจากถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด มีอาการหนาวและสั่น
ไข้ป่า[N] malaria fever, See also: jungle fever, Syn. ไข้มาลาเรีย, มาลาเรีย, ไข้จับสั่น, Example: นักสำรวจต้องยุติการตรวจพื้นที่เนื่องจากป่วยเป็นไข้ป่า, Thai definition: ไข้ที่เกิดเพราะถูกอายพิษดิน และว่านยาในป่าดงดิบ
ไข้จับสั่น[N] malaria, Syn. ไข้มาลาเรีย, มาลาเรีย, ไข้ป่า, Example: พอออกจากป่าได้ประมาณอาทิตย์นึงเขาก็เป็นไข้จับสั่นทันที, Thai definition: ไข้เนื่องจากถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด มีอาการหนาวและสั่น
มาลาเรีย[N] malaria, Syn. ไข้จับสั่น, ไข้มาลาเรีย, Example: หลายต่อหลายคนนำชีวิตไปทิ้งไว้ที่นั่นด้วยโรคภัยไข้เจ็บและมาลาเรีย, Thai definition: ไข้ที่เกิดเพราะถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด มีอาการหนาวและสั่น
มาลาเรีย[N] malaria, Syn. ไข้จับสั่น, ไข้มาลาเรีย, Example: หลายต่อหลายคนนำชีวิตไปทิ้งไว้ที่นั่นด้วยโรคภัยไข้เจ็บและมาลาเรีย, Thai definition: ไข้ที่เกิดเพราะถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด มีอาการหนาวและสั่น
กระดูกโหนกแก้ม[N] jugal bone, See also: malar bone, cheek bone, zygomatic bone

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข้จับสั่น[n.] (khai jap san) EN: malaria   FR: malaria [f] ; paludisme [m]
ไข้มาลาเรีย[n.] (khai mālārīa) EN: malaria   FR: malaria [f] ; paludisme [m]
ไข้ป่า[n.] (khaipā) EN: malaria ; jungle fever   FR: malaria [f] ; paludisme [m] ; fièvre paludéenne [f]
มาลาเรีย[n.] (mālārīa) EN: malaria   FR: malaria [f]
เป็ดหัวเขียว[n. exp.] (pet hūa khīo) EN: Mallard   FR: Canard colvert [m] ; Canard malard [m] ; Canard sauvage [m] ; Canard franc [m] ; Casse franc [m] ; Marèche
ยุงก้นปล่อง[n. exp.] (yung konplǿng) EN: malaria mosquito ; malaria-carrying mosquito ; anopheles mosquito   FR: anophèle [m] ; moustique vecteur du paludisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MALARA    M AA0 L AA1 R AH0
MALARY    M AE1 L AH0 R IY0
MALARIA    M AH0 L EH1 R IY0 AH0
MALARIAL    M AH0 L EH1 R IY0 AH0 L
MALARKEY    M AH0 L AA1 R K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malaria    (n) mˈəlˈɛəʴrɪəʴ (m @1 l e@1 r i@)
malarial    (j) mˈəlˈɛəʴrɪəʴl (m @1 l e@1 r i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疟疾[nu:è jí, ㄜˋ ㄐㄧˊ, / ] malaria, #27,592 [Add to Longdo]
[nu:è, ㄜˋ, / ] malaria, #38,486 [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, / ] malaria, #38,486 [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] malaria; miasma, #43,626 [Add to Longdo]
摆子[bǎi zǐ, ㄅㄞˇ ㄗˇ, / ] malaria, #147,811 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] malarial fever, #914,082 [Add to Longdo]
疟疾病[nu:è jí bìng, ㄜˋ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] malaria [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
malariaverseucht {adj}malarial; malarian; malarious [Add to Longdo]
Malaria {f}; Tropenfieber {n}; Sumpffieber {n} [med.]malaria [Add to Longdo]
Malariafieber {n} [med.]marshfever [Add to Longdo]
Malariamücke {f} [zool.]malaria mosquito [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノフェレス[, anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors) [Add to Longdo]
キナクリン[, kinakurin] (n) quinacrine (antimalarial) [Add to Longdo]
マラリア[, mararia] (n,adj-no) malaria; (P) [Add to Longdo]
マラリア蚊[マラリアか, mararia ka] (n) malaria mosquito [Add to Longdo]
マラリア原虫[マラリアげんちゅう, mararia genchuu] (n) malaria-causing protozoan (i.e. plasmodium) [Add to Longdo]
マラリア療法[マラリアりょうほう, mararia ryouhou] (n) malaria therapy (formerly used to treat syphilis, etc.) [Add to Longdo]
羽斑蚊;翅斑蚊[はまだらか;ハマダラカ, hamadaraka ; hamadaraka] (n) (uk) anopheles mosquito (any mosquito of genus Anopheles, capable of carrying malaria) [Add to Longdo]
三日熱[みっかねつ, mikkanetsu] (n) tertian malaria (causing a fever that recurs every second day) [Add to Longdo]
頬骨[ほおぼね;きょうこつ;ほほぼね;つらぼね, hoobone ; kyoukotsu ; hohobone ; tsurabone] (n,adj-no) cheekbones; zygomatic bone; malar bone [Add to Longdo]
瘴癘[しょうれい, shourei] (n) tropical disease (e.g. malaria) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malar \Ma"lar\, a. [L. mala the cheek: cf. F. malaire.] (Anat.)
   Of or pertaining to the region of the cheek bone, or to the
   malar bone; jugal.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 malar \ma"lar\, n. (Anat.)
   The cheek bone, which forms a part of the lower edge of the
   orbit; that arch of bone beneath the eye that forms the
   prominence of the cheek; also called the {malar bone}.
 
   Syn: cheekbone, zygomatic bone, malar bone, jugal bone, os
     zygomaticum.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malar
   n 1: the arch of bone beneath the eye that forms the prominence
      of the cheek [syn: {cheekbone}, {zygomatic bone},
      {zygomatic}, {malar}, {malar bone}, {jugal bone}, {os
      zygomaticum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top