ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ป้ายสี

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป้ายสี-, *ป้ายสี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้ายสี[V] slander, See also: defame, malign, traduce, incriminate, Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ถ้าทำงานมากกว่าที่จำเป็นมักจะถูกอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาว่าคิดการใหญ่, Thai definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป้ายสีก. ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง, ใส่ร้าย ใส่ร้ายป้ายสี ให้ร้าย หรือ ให้ร้ายป้ายสี ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-He's a fake. -You know him? He's a goddamn fake.ใครจะเป็นรายต่อไปที่จะถูกคุณป้ายสี Hero (1992)
This is nothing more than a smear campaign.นี่เป็นแค่การใส่ร้ายป้ายสี The Corporation (2003)
I'm being straight with you. Brad smeared me... And took the coalition in a different direction.แบรดป้ายสีผม แล้วนำพาแนวร่วม ไปในทิศทางอื่น ตรงที่สุด I Heart Huckabees (2004)
You can see the blue license on its collar.นายจะเห็นป้ายสีฟ้า จากปลอกคอของมัน Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Light's green.ป้ายสีเขียวไง Dead in the Water (2005)
- You're still gonna try to frame me?- นายยังจะป้ายสีฉันอยู่เรอะ The British Invasion (2007)
If they find Doakes locked inside a cage, it'll seriously undermine my frame job.ถ้าพวกนั้นเจอโดคส์ถูกขังอยู่ในกรง มันจะทำลายแผนป้ายสีผมป่นปี้ The British Invasion (2007)
I guess you didn't see that big blue sign.ผมว่าคุณคงไม่เห็นป้ายสีฟ้าใหญ่นั่น In Buddy's Eyes (2008)
When this is really official, when I can trade this in for that gold badge,พอเรื่องนี้เป็นทางการเมื่อไหรนะ ตอนที่ชั้นเปลี่ยนไอนี่ เป็นป้ายสีทองเมื่อไหรนะ Our Father (2008)
This is an obvious stunt to present their own so-called evidence as a way of further defaming my client.มันเสี่ยงที่จะเสนอของตัวเอง งั้นเรียกหลักฐานว่าวิธีที่จะใส่ร้ายป้ายสีลูกความฉัน A Pretty Girl in a Leotard (2009)
SHE'S A SOCIALITE MISTAKENLY ACCUSED OF STEALING A BRACELET.หล่อนเป็นคนเด่นในสังคมที่โดนป้ายสี กล่าวหาว่าขโมยสร้อยข้อมือนะ Valley Girls (2009)
But she's attracted just as many libel suits.แต่เธอถูกมองเหมือนๆกับพวกชอบใส่ร้ายป้ายสี Kill Jill (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paint[VI] ทาสี, See also: ป้ายสี, ลงสี
paint[VT] ทาสี, See also: ป้ายสี, ลงสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
calumniate(คะลัม'นิเอท) {calumniated,calumniating,calumniates} vt. กล่าวร้าย,ให้ร้าย,ป้ายสี, See also: caluminator n. ดูcalumniate, Syn. slander
calumniation(คะลัมนิเอ'ชัน) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี, Syn. slander
calumnious(คะลัม'เนียส) adj. ซึ่งกล่าวร้าย,ซึ่งป้ายสี, Syn. calumnitory
calumny(แคล'ลัมนี) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี,การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. defamation
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
denigrate(เดน'นิเกรท) vt. ใส่ร้าย,ป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ดำ, See also: denigration n. ดูdenigrate denigrator n. ดูdenigrate
mudslinging(มัด'สลิงกิง) n. การกล่าวร้ายป้ายสี., See also: modslinger n.
slander(สแลน'เดอะ) vi.,vt.,n. (การ) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี,หมิ่นประมาท, See also: slanderer n. slanderous adj.
smear(สเมียร์) vt. ทา,ทาเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ายสี,ใส่ร้าย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่า. n.. สีทา,สิ่งที่ใช้ทา,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การป้ายสี,การใส่ร้าย,รอยด่างพร้อย,มลทิน,ตัวอย่างนิดเดียวที่ทาบนแผ่นกระจกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจส่อง., See also: smearer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
incriminate(vt) ใส่ความ,ปรักปรำ,ใส่ร้ายป้ายสี
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top