Search result for

malt

(123 entries)
(0.0564 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malt-, *malt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malt[N] ข้าวมอลต์ (ใช้ในการกลั่นเหล้าหรือเบียร์), See also: ข้าวหมัก
Malta[N] เกาะหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
malted[ADJ] ซึ่งทำด้วย malt
Maltese[N] คน ภาษาและวัฒนธรรมของ Malta
maltose[N] น้ำตาลมอลโทส, See also: น้ำตาลมอลโตส
maltreat[VT] กระทำทารุณ, See also: ประทุษร้าย, ปฏิบัติต่อ (บางคนหรือบางสิ่ง) อย่างโหดร้าย
maltster[N] ผู้ขายข้าวบาร์เล่ย์คั่ว
Malthusian[N] เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าประชากรโลกเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากกว่าปริมาณอาหาร
malt liquor[N] เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ทำจาก malt, Syn. malt
malt whisky[N] เหล้าวิสกี้ของสก็อตแลนด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malt(มอลทฺ) n. ข้าวหมัก,ข้าวมอล์ท v. เปลี่ยนให้ (กลาย) เป็นข้าวหมัก,ผสมกับข้าวมอล์ท,ทำเหล้าจากข้าวหมัก
malta(มอ่ล'ทะ) n. ชื่อเกาะ
malta fevern. โรคที่เกิดจากเชื้อBrucella
maltese(มอล'ทิซ) adj. เกี่ยวกับMalta.
maltreat(แมล'ทรีท') vt. กระทำการทารุณ,ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,กระทำผิด., See also: maltreater n. maltreatment n., Syn. mistreat
maltster(มอล'สเทอะ) n. ผู้ทำหรือผู้ค้าข้าวหมัก หรือข้าวมอล์ท
malty(มอล'ที) adj. คล้ายข้างหมัก,คล้ายหรือประกอบด้วยข้าวมอล์ท

English-Thai: Nontri Dictionary
malt(n) ข้าวหมัก,ข้าวมอลต์
maltreat(vt) ทารุณ,ปฏิบัติไม่ดี,กระทำผิด
maltreatment(n) การทารุณ,การปฏิบัติไม่ดี,การกระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maltaseมอลเทส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusian checkการยับยั้งแบบมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusian populationประชากรตามกฎมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusian population theoryทฤษฎีประชากรมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusianismลัทธิมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maltoseมอลโทส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
maltreatmentทุรกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malturned-บิดผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maltมอลท์, ข้าวมอลท์ [การแพทย์]
Malt Agarอาหารแข็งที่มีมอลท์ [การแพทย์]
maltaseมอลเทส, เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Maltasesเอนไซม์มอลเตส, มอลเทส, มอลเตส [การแพทย์]
Malted Riceข้าวมอลท์ [การแพทย์]
maltoseมอลโทส, น้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่ง สูตรโมเลกุลคือ C12H22O11 เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวคือ กลูโคส 2 โมเลกุลมาเรียงต่อกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในเมล็ดข้าวบาเลย์ ข้าวโพด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Maltoseมัลโตส, มอลโทส; สาร, น้ำตาลมอลโทส, มอลโตส, น้ำตาลมอลโตส, มาลโทส, มอลโทส [การแพทย์]
Maltotrioseมัลโตไทรโอส, มอลโทไตรโอส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
maltsterผู้ทำเหล้าจากข้าวมอลต์หมัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why? Why because you posted this photo of Maltz on facebook?ทำไม หรือเพราะนายเอารูปไอ้มอทส์ไปลงเวป WarGames: The Dead Code (2008)
- Screw you, Maltz.- ไอ้บ้า มอทส์ WarGames: The Dead Code (2008)
Mr. Maltz, I believe you dialed the wrong number.คุณ มอลท์ ครูว่าเธอโทรผิดเบอร์นะ WarGames: The Dead Code (2008)
So I guess I had sex with another Carter Baizen who drinks is single malt with one ice cube and claimed to be leaving with the Peace Corps the next day.งั้นหมายความว่าฉันมี เซ็กซ์ กับ คาร์เตอร์ ไบเซ่นคนอื่นสินะ คนที่กินมอลต์ด้วยน้ำแข็งรูปลูกบาศก์ และพล่ามว่าจะจากไปกับหน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพในวันพรุ่งนี้ The Lost Boy (2009)
There's a single malt and some Ladurée macaroons in the storage box.ชัค นี่ไม่ตลกเลยนะ มันก็แค่ข้าวมอลต์ แล้วก็ Laduree Macaroons ในกล่อง They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
I just figured I'd squeeze in some target practice... and a single malt.I just figured I'd squeeze in some target practice... and a single maltWarrior (2010)
The republic of malta, 2005.สาธารณรัฐมัลต้า ปี 2005 The San Lorenzo Job (2010)
Single malt for breakfast?ซิงเกิ้ลมอลท์สำหรับอาหารเช้า? Petty in Pink (2011)
Why don't you go see what's shaking at the malt shop?ทำไมคุณไม่ไปดูว่ามีอะไร สั่นที่ร้านมอลต์? Flashback (2011)
Uh, blended? Single malt? Any preference?อ่า จะชง ใส่มอลต์หรืออะไรไหมครับ? Out of the Chute (2011)
You owe me a very nice bottle of single malt, my friend.คุณติดซิงเกิ้ล มอลล์วิสกี้ผมขวดหนึ่งนะ The Outsiders (2011)
Single malt.ซิงเกิ้ล มอลต์ The End of the Affair (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maltBeer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.
maltAre you fond of Maltese dogs?
maltBeer is brewed from malt.
maltSoft fire makes sweet malt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นงาน[V] tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา
มอลโตส[N] maltose, Thai definition: น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ 160 - 165 ํ ซ. องค์ประกอบเป็นกลูโคส 2 โมเลกุลเชื่อมกัน เกิดขึ้นเนื่องจากเอนไซม์ไดแอสเทส ซึ่งมีในข้าวมอลต์ ทำปฏิกิริยากับแป้ง มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)
ทารุณกรรม[N] ill treatment, See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness, Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การทรมาน, Example: นายจ้างกักขัง และทำทารุณกรรมต่อคนงานที่มาจากภาคอีสาน, Thai definition: การกระทำด้วยความโหดร้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทารุณ[V] ill treat, See also: maltreat, be cruel, be heartless, be savage, Syn. หยาบช้า, ร้ายกาจ, ดุร้าย, ทำร้าย, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, เหี้ยม, Ant. เมตตากรุณา, Example: เด็กบางคนถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กดขี่ข่มเหง[V] oppress, See also: maltreat, abuse, Syn. รังแก, ข่มเหงรังแก, Example: ราชการการเมืองใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงข้าราชการประจำผู้ซื่อสัตย์สุจริต, Thai definition: ข่มให้อยู่ในอำนาจตนและใช้กำลังรังแกทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระทำทารุณ[n. exp.] (kān kratham thārun) EN: abuse   FR: maltraitance [f]
การกระทำทารุณต่อเด็ก[n. exp.] (kān kratham thārun tø dek) EN: child abuse ; abuse of children   FR: maltraitance des enfants [f] ; maltraitance infantile [f]
การกระทำทารุณต่อสัตว์[n. exp.] (kān kratham thārun tø sat) FR: maltraitance des animaux [f]
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
โอวัลติน [TM] (Ōwantin) EN: Ovaltine ; Ovomaltine   FR: Ovaltine ; Ovomaltine
ประเทศมอลต้า[n. prop.] (Prathēt Montā) EN: Malta   FR: Malte [f]
ระราน[v.] (rarān) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck   FR: maltraiter ; brimer
ทารุณ[v.] (thārun) EN: ill-treat ; maltreat   FR: maltraiter
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-thørakam) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   

CMU English Pronouncing Dictionary
MALT    M AO1 L T
MALTA    M AO1 L T AH0
MALTS    M AO1 L T S
MALTZ    M AE1 L T S
MALTER    M AO1 L T ER0
MALTED    M AO1 L T AH0 D
MALTBY    M AE1 L T B IY0
MALTBIE    M AE1 L T B IY0
MALTESE    M AO0 L T IY1 Z
MALTING    M AO1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malt    (v) (m oo1 l t)
Malta    (n) (m oo1 l t @)
malts    (v) (m oo1 l t s)
Maltby    (n) (m o1 l t b ii)
malted    (v) (m oo1 l t i d)
Maltese    (n) (m oo1 l t ii1 z)
malting    (v) (m oo1 l t i ng)
maltreat    (v) (m a2 l t r ii1 t)
maltster    (n) (m oo1 l t s t @ r)
maltreats    (v) (m a2 l t r ii1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Malterserkreuz {n}Maltese cross [Add to Longdo]
Malteserorden {m}Order of the Knights of St John [Add to Longdo]
Maltose {f} [biochem.]maltose [Add to Longdo]
Malzbier {n}malt beer; brown ale [Add to Longdo]
Malzextrakt {m}malt extract [Add to Longdo]
Malzschrot {m}malt grind; grist [Add to Longdo]
Malta [geogr.]Malta (mt) [Add to Longdo]
Malteser {m}; Maltese {f}Maltese [Add to Longdo]
maltesich {adj}Maltese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピュアモルト[, pyuamoruto] (n) pure malt [Add to Longdo]
マルサス主義[マルサスしゅぎ, marusasu shugi] (n) Malthusianism [Add to Longdo]
マルタ[, maruta] (n) Malta [Add to Longdo]
マルターゼ[, maruta-ze] (n) maltase (ger [Add to Longdo]
マルタ語[マルタご, maruta go] (n) Maltese (language) [Add to Longdo]
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis) [Add to Longdo]
マルチーズ[, maruchi-zu] (n) Maltese (small white dog race) [Add to Longdo]
マルツ[, marutsu] (n) malt (ger [Add to Longdo]
マルトース[, maruto-su] (n) (See 麦芽糖) maltose [Add to Longdo]
モルト[, moruto] (n) malt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, / ] malt-sugar; molasses, #29,288 [Add to Longdo]
麦芽[mài yá, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ, / ] malt, #32,502 [Add to Longdo]
马耳他[Mǎ ěr tā, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄊㄚ, / ] Malta, #41,996 [Add to Longdo]
麦芽糖[mài yá táng, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ ㄊㄤˊ, / ] maltose (sweet syrup), #50,617 [Add to Longdo]
糖瓜[táng guā, ㄊㄤˊ ㄍㄨㄚ, ] malt sugar candy, a traditional offering to the kitchen God Zaoshen 灶神, #90,959 [Add to Longdo]
麦乳精[mài rǔ jīng, ㄇㄞˋ ㄖㄨˇ ㄐㄧㄥ, / ] malt milk extract, #94,613 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] maltreat (as prisoners), #163,853 [Add to Longdo]
马尔他[Mǎ ěr tā, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄊㄚ, / ] Malta, #193,201 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malt \Malt\, v. t. [imp. & p. p. {Malted}: p. pr. & vb. n.
   {Malting}.]
   To make into malt; as, to malt barley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malt \Malt\, v. i.
   To become malt; also, to make grain into malt. --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malt \Malt\ (m[add]lt), n. [AS. mealt; akin to D. mout, G. malz,
   Icel., Sw., & Dan. malt, and E. melt. [root]108. See {Melt}.]
   Barley or other grain, steeped in water and dried in a kiln,
   thus forcing germination until the saccharine principle has
   been evolved. It is used in brewing and in the distillation
   of whisky.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malt \Malt\, a.
   Relating to, containing, or made with, malt.
   [1913 Webster]
 
   {Malt liquor}, an alcoholic liquor, as beer, ale, porter,
    etc., prepared by fermenting an infusion of malt.
 
   {Malt dust}, fine particles of malt, or of the grain used in
    making malt; -- used as a fertilizer. " Malt dust consists
    chiefly of the infant radicle separated from the grain."
    --Sir H. Davy.
 
   {Malt floor}, a floor for drying malt.
 
   {Malt house}, or {Malthouse}, a house in which malt is made.
    
 
   {Malt kiln}, a heated chamber for drying malt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malt
   n 1: a milkshake made with malt powder [syn: {malted}, {malt},
      {malted milk}]
   2: a lager of high alcohol content; by law it is considered too
     alcoholic to be sold as lager or beer [syn: {malt}, {malt
     liquor}]
   3: a cereal grain (usually barley) that is kiln-dried after
     having been germinated by soaking in water; used especially
     in brewing and distilling
   v 1: treat with malt or malt extract; "malt beer"
   2: turn into malt, become malt
   3: convert grain into malt
   4: convert into malt

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 malt
   malt
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 malt
 
 1. çoğunlukla bira yapmak için çimlendirilmiş arpa, malt
 2. arpa veya başka tahıldan malt yapmak, malt veya malt özü ile terbiye etmek
 3. malt haline gelmek malt liquor malttan mayalanma usulu ile yapılan içki. malted milk süt tozu ve malt tan yapılmış dondurmalı bir içecek. malty malt gibi, malt ihtiva eden.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 malt [maːlt]
   paints
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top