ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สาดโคลน

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาดโคลน-, *สาดโคลน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาดโคลน[V] malign, See also: defame, slander, Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
สาดโคลน[V] slander, See also: malign, vilify, defame, make a false charge, Example: ผู้สมัครแต่ละคนสาดโคลนกันอย่างเมามัน, Thai definition: ใส่ร้ายป้ายสี, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาดโคลน(-โคฺลน) ก. ใส่ร้ายป้ายสี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you've set the stage for your smear campaign against a stand-up guy.และคุณก็เตรียมสาดโคลนใส่คนดีได้เลย Sí se puede (2008)
Then you've set the stage for your smear campaignแล้วคุณก็จะสาดโคลนใส่ Easy as Pie (2008)
"The Jew slandered us and incited our enemies."พวกยิวสาดโคลนใส่เรา และยุยงให้เกิดศัตรูแก่พวกเรา... The Boy in the Striped Pajamas (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge   FR: salir la réputation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top