ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malign

M AH0 L AY1 N   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malign-, *malign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malign[VT] ใส่ร้าย, See also: พูดให้ร้าย, กล่าวหา, ทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. traduce, defame, slander
malign[ADJ] ร้ายกาจ, Syn. harmful, evil, bad, Ant. benign
maligner[N] คนกล่าวหา, See also: ผู้กล่าวร้าย
malignant[ADJ] เป็นอันตราย, See also: ร้ายแรง, มีภัย, อันตรายมาก
malignant[ADJ] ที่มุ่งร้าย
malignity[N] การมุ่งร้าย, See also: ความประสงค์ร้าย, การกระทำที่ประสงค์ร้าย
malignance[N] ความชั่วร้าย
malignancy[N] การปองร้าย, See also: เจตนาร้าย, การประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย
malignancy[N] การใส่ร้าย, See also: การพูดให้ร้าย, การกล่าวหา, การทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. malice, fatality, virulence
malignancy[N] เนื้อร้าย, Syn. tumour, cancer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame,slander
malignance(-'เนินซฺ) n. =malignancy (ดู)
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง
malignant(มะลิก'เนินทฺ) adj. ร้าย,มีภัย,มีเจตนาร้าย,อันตรายมาก,ถึงตาย,มักทำให้ตายได้., See also: malignantly adv., Syn. spiteful,vile
malignity(มะลิก'นิที) n. ความร้าย,การมีอันตรายมาก,ความมุ่งร้าย,การกระทำที่ประสงค์ร้าย, Syn. malice

English-Thai: Nontri Dictionary
malign(adj) มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,เป็นภัย
malign(vt) ใส่ร้าย,กล่าวหา
malignant(adj) ร้าย,ร้ายแรง,ถึงตาย
malignity(n) ความมุ่งร้าย,ความร้ายกาจ,การใส่ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malignancy๑. ความร้าย๒. โรคร้าย๓. มะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ cancer] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malignantร้าย, ร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malignant hypertensionความดันเลือดสูงร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malignant tumourเนื้องอกร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malignanciesมะเร็ง [การแพทย์]
Malignancies, Metastaticมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น [การแพทย์]
Malignancies, Radiation Inducedรังสีทำให้เกิดมะเร็ง, เนื้องอกเกิดจากรังสี, เนื้องอกจากรังสี [การแพทย์]
Malignantมะเร็ง, ชนิดร้าย, ร้ายแรง, ชนิดร้ายแรง, ภาวะร้ายแรง, ชนิดรุนแรง, มะเร็งแท้ [การแพทย์]
Malignant Changesการกลายเป็นมะเร็ง [การแพทย์]
Malignant Formชนิดร้ายแรง [การแพทย์]
Malignant Hyperthermiaความร้อนสูงขั้นรุนแรง [การแพทย์]
Malignant, Potentiallyกลายเป็นเนื้องอกร้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wittinghill thinks it's malignant malaria.- วิตติ้งฮิลล์ บอกว่าเป็นเพราะมาลาเรีย The Great Raid (2005)
He's got malignant hypothermia.ภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาทำให้เป็นอันตรายต่อเขา Kung Fu Fighting (2007)
DOCTOR: The growth is malignant.และมันจะทำให้ไมเคิลตาย ถ้าไม่เอาก้อนเนื้องอกออก Just Business (2008)
We cut out malignancies.เราผ่าโรคร้ายออก Here Comes the Flood (2008)
as a result, we found a malignant tumor on your pancreas.ผลก็คือ เราเจอก้อนเนื้อมะเร็งที่ตับอ่อนของคุณ Here Comes the Flood (2008)
"a new method in treating inoperable malignant gliomas--"วิธีใหม่ของการรักษามะเร็งระบบประสาทที่ไม่มีทางรักษาได้" There's No 'I' in Team (2008)
The type of cancer you have is malignant and inoperable.ชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น มันร้ายแรงและรักษาให้หายขาดไม่ได้ Saw VI (2009)
Specializing in psychopathy, malignant narcissism disorder--เชี่ยวชาญโรคจิต อาการคลุ้มคลั่งหลงรักตัวเอง อย่างรุนแรง Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
In the darkest pages of the malign supernatural,"ในด้านที่มืดที่สุด ของความชั่วร้ายที่เหนือธรรมชาติ" The Performer (2009)
They look more like malignant tumors.พวกมันดูเหมือนเนื้อร้ายมากกว่านะ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Clusters of malignant sarcomas.กลุ่มเนื้องอกของซาร์โคมาส์ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
No luck. Huh. The malignanciesเจ้าโรคร้ายนี้ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
malignGeorge 3 has been unfairly maligned by historians.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาดโคลน[V] malign, See also: defame, slander, Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
ให้ร้าย[V] defame, See also: malign, slander, smear, vilify, abuse, Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ป้ายร้าย, Example: เขาได้ใช้วิธีประจบสอพลอเลียเจ้านายหรือแม้กระทั่งให้ร้ายเพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์ตนเอง, Thai definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
ฝีกาฬ[N] malignant sore, See also: kind of severe pustule, Syn. โรคฝีกาฬ, Example: ในสมัยก่อน ประชาชนเสียชีวิตเนื่องจากฝีกาฬกันเป็นจำนวนมาก, Count unit: หัว, Thai definition: ฝีสีดำ มีพิษร้าย มักทำให้ผู้ป่วยถึงตาย
ความร้าย[N] malignance, See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness, Syn. ความชั่ว, ความเลว, ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย, Ant. ความดี, Example: ในที่สุดเขาก็ถูกเปิดโปงความร้ายของเขาออกมา
สาดโคลน[V] slander, See also: malign, vilify, defame, make a false charge, Example: ผู้สมัครแต่ละคนสาดโคลนกันอย่างเมามัน, Thai definition: ใส่ร้ายป้ายสี, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีกาฬ[n.] (fīkān) EN: malignant sore ; kind of severe pustule   
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse   FR: calomnier ; diffamer
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūarāi) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness   FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
ความเลว[n.] (khwām lēo) EN: malignance ; badness ; vice   FR: médiocrité [f]
เนื้อร้าย[n. exp.] (neūarai) EN: cancer ; malignant tumor ; gangrene   FR: cancer [m] ; tumeur maligne [f] ; gangrène [f]
พิษ[adj.] (phit) EN: toxic ; poisonous ; malignancy ; harm   FR: toxique
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible   FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge   FR: salir la réputation

CMU English Pronouncing Dictionary
MALIGN    M AH0 L AY1 N
MALIGNED    M AH0 L AY1 N D
MALIGNANT    M AH0 L IH1 G N AH0 N T
MALIGNANCY    M AH0 L IH1 G N AH0 N S IY0
MALIGNANCIES    M AH0 L IH1 G N AH0 N S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malign    (v) mˈəlˈaɪn (m @1 l ai1 n)
maligns    (v) mˈəlˈaɪnz (m @1 l ai1 n z)
maligned    (v) mˈəlˈaɪnd (m @1 l ai1 n d)
malignant    (j) mˈəlˈɪgnənt (m @1 l i1 g n @ n t)
maligning    (v) mˈəlˈaɪnɪŋ (m @1 l ai1 n i ng)
malignity    (n) mˈəlˈɪgnɪtiː (m @1 l i1 g n i t ii)
malignancy    (n) mˈəlˈɪgnənsiː (m @1 l i1 g n @ n s ii)
malignantly    (a) mˈəlˈɪgnəntliː (m @1 l i1 g n @ n t l ii)
malignities    (n) mˈəlˈɪgnɪtɪz (m @1 l i1 g n i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation), #7,706 [Add to Longdo]
恶性肿瘤[è xìng zhǒng liú, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, / ] malign tumor, #11,462 [Add to Longdo]
恶神[è shén, ㄜˋ ㄕㄣˊ, / ] malignant deity; fiend [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verleumden; schlecht machen | verleumdend; schlecht machend | verleumdet; schlecht gemacht | verleumdet | verleumdetemalign | maligning | maligned | maligns | maligned [Add to Longdo]
maligne; bösartig {adj} [med.]malign; malignant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マレフィック[, marefikku] (n,adj-na) malefic; malevolent (person, force, etc.); malign; evil [Add to Longdo]
悪疾[あくしつ, akushitsu] (n) malignant or virulent disease [Add to Longdo]
悪質[あくしつ, akushitsu] (adj-na,n) bad quality; malignancy; vicious; malignant; (P) [Add to Longdo]
悪症[あくしょう, akushou] (n) malignant or virulent disease [Add to Longdo]
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n) malignancy; virulence; malignant (cancer); pernicious (anemia, anaemia); (P) [Add to Longdo]
悪性リンパ腫;悪性リンパしゅ[あくせいリンパしゅ, akusei rinpa shu] (n) malignant lymphoma [Add to Longdo]
悪性黒色腫[あくせいこくしょくしゅ, akuseikokushokushu] (n) malignant melanoma [Add to Longdo]
悪性腫瘍[あくせいしゅよう, akuseishuyou] (n) malignant tumor; malignant tumour [Add to Longdo]
悪性新生物[あくしょうしんせいぶつ, akushoushinseibutsu] (n) malignant growth [Add to Longdo]
悪性水腫[あくせいすいしゅ, akuseisuishu] (n) malignant edema; malignant oedema [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 malign \ma*lign"\, a. [L. malignus, for maligenus, i. e., of a
   bad kind or nature; malus bad + the root of genus birth,
   race, kind: cf. F. malin, masc., maligne, fem. See {Malice},
   {Gender}, and cf. {Benign}, {Malignant}.]
   1. Having an evil disposition toward others; harboring
    violent enmity; malevolent; malicious; spiteful; --
    opposed to {benign}.
    [1913 Webster]
 
       Witchcraft may be by operation of malign spirits.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Unfavorable; unpropitious; pernicious; tending to injure;
    as, a malign aspect of planets.
    [1913 Webster]
 
   3. Malignant; as, a malign ulcer. [R.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malign \Ma*lign"\, v. t. [imp. & p. p. {Maligned}; p. pr. & vb.
   n. {Maligning}.] [Cf. L. malignare. See {Malign}, a.]
   To treat with malice; to show hatred toward; to abuse; to
   wrong; to injure. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The people practice what mischiefs and villainies they
      will against private men, whom they malign by stealing
      their goods, or murdering them.     --Spenser.
   [1913 Webster]
 
   2. To speak great evil of; to traduce; to defame; to slander;
    to vilify; to asperse.
    [1913 Webster]
 
       To be envied and shot at; to be maligned standing,
       and to be despised falling.      --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malign \Ma*lign"\, v. i.
   To entertain malice. [Obs.]
   [1913 Webster] Malignance

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malign
   adj 1: evil or harmful in nature or influence; "prompted by
       malign motives"; "believed in witches and malign
       spirits"; "gave him a malign look"; "a malign lesion"
       [ant: {benign}, {benignant}]
   2: having or exerting a malignant influence; "malevolent stars";
     "a malefic force" [syn: {malefic}, {malevolent}, {malign},
     {evil}]
   v 1: speak unfavorably about; "She badmouths her husband
      everywhere" [syn: {badmouth}, {malign}, {traduce}, {drag
      through the mud}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top