ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โจมตี

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โจมตี-, *โจมตี*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โจมตีก. ใช้กำลังบุกเข้าตี เช่น โจมตีข้าศึก, โดยปริยายหมายความว่า พูดหรือเขียนว่าหรือกล่าวหาผู้อื่นอย่างรุนแรง เช่น ๒ พรรคการเมืองโจมตีกันและกัน หนังสือพิมพ์โจมตีผู้บริหารที่ทุจริต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attack, Suppressingโจมตีการกด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Let's attack. -While it's sleeping.Let 's โจมตี ในขณะที่มันกำลัง นอนหลับ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว The Great Dictator (1940)
- He wants us to blow up the palace.- เขาจะโจมตี พระราชวัง The Great Dictator (1940)
Blowing up palaces and wanting to kill people!โจมตี พระราชวัง และฆ่าพวกเขา The Great Dictator (1940)
We were lucky to get a murder case. I figured us for an assault or burglary.เราโชคดีที่จะได้รับคดีฆาตกรรม ฉันคิดว่าเราสำหรับการโจมตีหรือการลักทรัพย์ 12 Angry Men (1957)
- Hey! - We're being attacked!เฮย เรากำลังถูกโจมตี Help! (1965)
We've had two battalions flown in specially to ambush your friends.ที่สาม คูครี ปืนบิน คือพิเศษเพื่อซุ่มโจมตีเพื่อนของคุณ Help! (1965)
Surprise attack.ถูกลอบโจมตี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-We have two attacks a day.-เรามีการโจมตีวันละสองครั้ง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The best time is after the attack when there's a truce to get the wounded.จังหวะเหมาะที่สุดก็คือหลังการโจมตี... ...พอหยุดยิง เพื่อลำเลียงคนเจ็บ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If we should be stonked, get away from the vehicles.ถ้าเราควรจะโจมตี รับไปจากยานพาหนะ How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: attack ; assault ; raid   FR: attaquer ; charger ; assaillir
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: criticize ; lambaste   FR: critiquer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assail[VT] โจมตี, See also: รุกราน, ถล่ม, Syn. attack, assault
assault[VI] โจมตี, See also: เล่นงาน, จู่โจม
assault[VT] โจมตี, See also: จู่โจม, เล่นงาน, Syn. attack, assail
attack[VI] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี
attack[VT] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี, Syn. assault, strike
advance on[PHRV] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี, Syn. advance upon
advance upon[PHRV] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี, Syn. advance on
assail with[PHRV] จู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice), See also: โจมตีด้วย, รุกรานด้วย
barrage[VT] โจมตีคู่ต่อสู้ไม่หยุด
blindside[VT] โจมตีจากทิศทางที่มองไม่เห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about-ship(อะเบาท' ชิพ) vt. โจมตี
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
ambuscade(แอมบัสเคด') n.,vt.,vi. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย. -ambuscader n., Syn. ambush)
ambush(แอม' บุช) n.,vt. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ที่ที่คอยดักทำร้าย, ที่ซุ่มโจมตี, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย. -ambusher n. -ambushlike adj., Syn. waylaying, hiding, cover)
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller

English-Thai: Nontri Dictionary
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
ambush(n) การซุ่มทำร้าย,การดักโจมตี,ที่ซุ่ม
ambush(vt) ดักโจมตี,ดักทำร้าย,ซุ่มทำร้าย
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
assault(vt) ทำร้าย,โจมตี,จู่โจม,ข่มขืน
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
batter(vt) โจมตี,ทำลาย,ปะทะ
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
撃つ[うつ, utsu] Thai: โจมตี English: to attack
攻める[せめる, semeru] Thai: โจมตี English: to attack

German-Thai: Longdo Dictionary
Luftangriff(n) |der, pl. Angriffe| การโจมตีทางอากาศ ในสงคราม
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Überfall(n) |der, pl. Überfalle| การโจมตี, การทำร้าย เช่น Sind es auch solche Überfalle, bei welchen Mehrere auf ein einzelnes Opfer einschlagen, es misshandeln und demütigen?, See also: S. Angriff,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top