ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lane

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lane-, *lane*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
reconnaissance plane(n, phrase) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lane(n) ช่องทางเดินรถ, See also: ทาง, เลน, ช่องทาง, Syn. way, passage
lane(n) ซอย, See also: ตรอก, ทางเดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lane(เลน) n. ซอย, ตรอก, ทางแคบ ๆ , ช่องถนนที่ให้รถผ่านได้หนึ่งคันต่อครั้ง, ทางวิ่งแข่งของนักกรีฑาแต่ละคน, ทางวิ่งของลูกบิลเลียด adj. เดี่ยว, โดด, สันโดษ
aeroplane(แอ' โรเพลน) n. เครี่องบิน, Syn. airplane
air laneเส้นทางการบิน, สายการบิน
airplane(แอร์'เพลน) n. เครื่องบิน.
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.
bylane(บาย'เลน) n. ซอยเล็ก, ตรอกเล็ก
compass planen. กบไสไม้ประเภทเว้า, ที่ราบรูปวงกลม
deplane(ดีเพลน') vi. ลงจากเครื่องบิน
emplane(เอมเพลน') vi. นั่งเครื่องบิน, ขึ้นเครื่องบิน
fault planeแนวแตก, แนวเคลื่อนลง

English-Thai: Nontri Dictionary
lane(n) ตรอก, ช่องเดินรถ, ทางแคบ, ลู่วิ่ง
aeroplane(n) เครื่องบิน
airplane(n) เครื่องบิน
biplane(n) เครื่องบินปีกสองชั้น
miscellaneous(adj) เบ็ดเตล็ด, ปกิณกะ, จิปาถะ, ต่างๆนานา
monoplane(n) เครื่องบินปีกชั้นเดียว
plane(adj) ราบ, แบน, เป็นแนวราบ, เป็นพื้นระนาบ
plane(n) เครื่องบิน, ระนาบ, ระดับชั้น, ที่ราบ, กบไสไม้, แนวราบ
plane(vt) ไสไม้, ปรับให้เรียบ
planet(n) ดาวเคราะห์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How far is Park Hill Lane from here?ไกลแค่ไหนที่พาคิลเลนจากที่นี่ I Spit on Your Grave (1978)
And he said that's the only Caroline Lane staying in the Park Suite.That's the only Caroline Lane staying in the Park Suite. Maid in Manhattan (2002)
- I'm Caroline Lane and you're, uh...?-I'm Caroline Lane and you're... ? Maid in Manhattan (2002)
- Miss Ventura, Mr. Bextrum has spent the last 30 minutes trying to persuade Miss Lane not to press formal charges.-Miss Ventura, Mr. Bextrum has spent... ...30 minutes trying to persuade Miss Lane not to press charges. Maid in Manhattan (2002)
Also... ..the new bridge, they have the centre lane closed...Also... ..the new bridge, they have the centre lane closed... 21 Grams (2003)
Parkington Lane has to be here somewhere.พาร์คิงสตัน เลนน์ ต้องอยู่แถวนี้. National Treasure (2004)
Lane change, man.เปลี่ยนเลนคน Cars (2006)
I have missed Wisteria lane so much, and I wanna do something special for my dear, old friends.ฉันคิดถึงวิสเทอเรียเลนมาก เลยอยากทำอะไรพิเศษๆให้เพื่อนเก่า Now You Know (2007)
(Mary alice) the great crime wave hit wisteria lane on a tuesday afternoon.สัญญาณของเรื่องที่เลวร้ายที่สุด ได้เข้าโจมตีวิสทีเรียเลน ในบ่ายวันอังคาร Smiles of a Summer Night (2007)
RETURNED TO WISTERIA LANE ON A SATURDAY.กลับมาถึงวิสทีเรียเลนในวันเสาร์ If There's Anything I Can't Stand (2007)
Wisteria lane has a...วิสเทอเรีย เลนมีรูปแบบ... Art Isn't Easy (2007)
Yes, art came to Wisteria Lane on a tuesday morning, ใช่แล้ว ศิลปะได้เข้ามาถึงวิสเทอเรีย เลนในเช้าวันอังคารหนึ่ง Art Isn't Easy (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laneA bulldozer was employed for leveling the lane.
laneIn Japan almost all roads are single lane.
laneIt is a long lane that has no turning.
laneIt's a long lane that has no turning.
laneI walked along a lane bordered with hedgerows.
laneLeaves lay thick in the lane.
laneLiving life in the fast lane is like burning the candle at both ends.
laneThe rightmost lane is now under construction.
laneThe town has many narrow lanes.
laneWe came to a place where the road branched into two lanes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอกซอย(n) lane, See also: alley, footway, Syn. ตรอก, ซอย, Example: การเร่งเครื่องยนต์ตามซอกซอยอย่างไร้เหตุผล ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำลายจิตใจมาก
ซอย(n) lane, See also: alley, by-road, side-street, footway, Syn. ตรอก, ซอกซอย, Example: บ้านนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย อยู่ในซอยหมอเหล็ง, Count Unit: ซอย, Thai Definition: เรียกทางย่อยหรือทางแยกจากทางใหญ่
ช่องจราจร(n) lane, Syn. ช่องการจราจร, ช่องเดินรถ, ช่องทางจราจร, Example: การทางมีโครงการที่จะเพิ่มช่องจราจรบนถนนรังสิต-นครนายก
ช่องถนน(n) lane, See also: road way
ตรอก(n) lane, See also: alley, narrow path, Syn. ซอย, ทางผ่าน, ทางเดิน, เส้นทาง, ทาง, ทางแคบ, Example: บ้านของเธอต้องเดินเข้าไปในตรอก, Count Unit: ตรอก, Thai Definition: ทางที่แยกจากถนนใหญ่และมีขนาดเล็กกว่าถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[ākātsayān] (n) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship  FR: avion [ m ]
เบญจพรรณ[benjaphan] (adj) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (adj) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary  FR: divers
บิน[bin] (v) EN: fly  FR: voler ; planer
บนเครื่องบิน[bon khreūangbin] (n, exp) EN: aboard (an aeroplane)  FR: à bord (d'un avion)
ช่องเดินรถ[chǿng doēnrot] (n, exp) EN: lane
ช่องการจราจร[chǿng jarājøn] (n, exp) EN: lane
ช่องการจราจร[chǿng kān jarājøn] (n, exp) EN: lane
ช่องทางจราจร[chǿngthāng jarājøn] (n, exp) EN: lane
ช่องถนน[chǿng thanon] (n, exp) EN: lane

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lane
lanes
laney
lane's
lanese
lanete
laneve
lanehart

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lane
lanes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lòng, ㄌㄨㄥˋ, ] lane; alley #1,636 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] lane; alley #7,775 [Add to Longdo]
胡同[hú tòng, ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ,   /  ] lane; alley #14,463 [Add to Longdo]
小路[xiǎo lù, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨˋ,  ] lane #16,842 [Add to Longdo]
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, ] lane #61,996 [Add to Longdo]
[lòng, ㄌㄨㄥˋ, ] lane; alley #337,895 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] lane #790,105 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
planen(vt) |plante, hat geplant| วางแผน, See also: vorhaben
Planet(n) |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrspur { f }; Spur { f } | die Spur wechseln | in der linken Spur fahrenlane | to change lanes | to drive in the left-hand lane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
航空機[こうくうき, koukuuki] (n) aircraft; aeroplane; airplane; (P) #1,523 [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] (n, vs, adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) #1,551 [Add to Longdo]
惑星[わくせい, wakusei] (n) planet; (P) #2,301 [Add to Longdo]
操縦[そうじゅう, soujuu] (n, vs) (1) flying (a plane); (2) management; handling; control; manipulation; (P) #4,406 [Add to Longdo]
定員[ていいん, teiin] (n) fixed number of regular personnel; capacity (of boat, hall, aeroplane, airplane, etc.); (P) #4,435 [Add to Longdo]
恒星[こうせい, kousei] (n, adj-no) (fixed) star (i.e. not a planet, meteorite, etc.); (P) #4,746 [Add to Longdo]
搭乗[とうじょう, toujou] (n, vs) embarkation; boarding (an aeroplane, airplane); (P) #4,887 [Add to Longdo]
滑走[かっそう, kassou] (n, vs) glide; volplane; (P) #4,906 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane [Add to Longdo]
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane [Add to Longdo]
ビットプレーン[びっとぷれーん, bittopure-n] bit plane [Add to Longdo]
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane [Add to Longdo]
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP) [Add to Longdo]
後方境界面[こうほうきょうかいめん, kouhoukyoukaimen] back plane [Add to Longdo]
光基準面[ひかりきじゅんめん, hikarikijunmen] optical reference plane [Add to Longdo]
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] miscellaneous time, incidental time [Add to Longdo]
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lane \Lane\ (l[=a]n), a. [See {Lone}.]
   Alone. [Scot.]
   [1913 Webster]
 
   {His lane}, by himself; himself alone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lane \Lane\ (l[=a]n), n. [OE. lane, lone, AS. lone, lone; akin
   to D. laan, OFries. lana, lona.]
   A passageway between fences or hedges which is not traveled
   as a highroad; an alley between buildings; a narrow way among
   trees, rocks, and other natural obstructions; hence, in a
   general sense, a narrow passageway; as, a lane between lines
   of men, or through a field of ice.
   [1913 Webster]
 
      It is become a turn-again lane unto them which they can
      not go through.             --Tyndale.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lane
   n 1: a narrow way or road
   2: a well-defined track or path; for e.g. swimmers or lines of
     traffic

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LANE
     Local Area Network Emulation [over ATM specification] (ATM)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top