Search result for

เล่นงาน

(24 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล่นงาน-, *เล่นงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นงาน[V] tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา
เล่นงาน[V] attack, See also: assault, get even with, reprimand, scold, blame, reproach, criticize, tackle, Example: ฝ่ายโน้นเล่นงานเราเข้าแล้ว, Thai definition: ว่าหรือทำร้าย โดยอีกฝ่ายหนึ่งมักไม่อาจตอบโต้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่นงานก. กระทำเอา (มักใช้ในทางไม่ดี เช่นถูกดุด่าว่ากล่าว ทำร้าย เป็นต้น) เช่น ไข้ป่าเล่นงานเสียงอมแงม เจ้านายเล่นงานลูกน้องแต่เช้า ถูกเขาเล่นงานจนอาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
Another wave of disruption just broke from the surface and smacked into us.แต่ว่ามีคลื่นรบกวนจากพื้นผิวดาวเล่นงานเราอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
All right, play the piper and lead the flock out of here before someone gets their nuts stomped on.ได้เลยครับ รีบๆ กล่อมพวกนี้ออกไปซะ ก่อนที่ฉันจะเล่นงานพวกมันเร็ว Dead Space: Downfall (2008)
Hair of the drug that bit him.ยาย้อมผมเล่นงานเค้า Adverse Events (2008)
The General's cutting 'em up.ท่านโยดาเล่นงานพวกมันซะเละเลย Ambush (2008)
Let's go pat them on the head-เดี๋ยวจะเล่นงานให้ร้องไห้ขี้มูกโป่งเลย Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Well.เธอพักที่นี่เหรอ พ่อเล่นงานผมแน่ The Eye (2008)
First Gunnar, now us.ตอนแรกเล่นงานการ์นาร์ ตอนนี้พวกเรา Outlander (2008)
And since the enthusiastic new DA has put all my competitors out of business...อัยการคนใหม่ไฟแรง เล่นงานจนคู่แข่งผม เจ๊งไปหมด The Dark Knight (2008)
You can let nature get the best of you, or you can get the best of nature.เธอจะปล่อยให้ธรรมชาติเล่นงานเธอ หรือจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติล่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You told us you were a king. A king does not get beat.เจ้าบอกเราว่าเจ้าเป็นราชา ราชาไม่โดนเล่นงานแบบนี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Nice little tea party? - Is that what you think's gonna happen? - You so much as look at her wrong...ถ้านายทำอะไรเธอละก็ฉันจะเล่นงานนายแน่ จะทำอะไรจะทำไม จะกระโดดไปไหนเหรอ Jumper (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assault[VI] โจมตี, See also: เล่นงาน, จู่โจม
sick on[PHRV] จู่โจม (ปกติใช้กับสัตว์เช่น สุนัข) (คำเก่า), See also: เล่นงาน, เข้าโจมตี, Syn. set on
sick onto[PHRV] จู่โจม (ปกติใช้กับสัตว์เช่น สุนัข) (คำเก่า), See also: เล่นงาน, เข้าโจมตี, Syn. set on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
tackle(แทค'เคิล) n. กว้าน,การจับคนที่พาลูกวิ่งในกีฬารักบี้. vt. จัดการ แก้ปัญหา,รับมือ,เล่นงาน,จับคนที่พาลูกมือวิ่งในกีฬารักบี้., See also: tackler n., Syn. try, undertake

English-Thai: Nontri Dictionary
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
lash(n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน
tackle(vt) จับ,จัดการ,เล่นงาน,ต่อสู้,ติด(ใบ),ขบ(ปัญหา)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top