ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malefactor

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malefactor-, *malefactor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malefactor(n) ผู้กระทำความผิด (ทางกฎหมาย), See also: ผู้ทำผิดกฎหมาย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, crook, wrongdoer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malefactor(แมล'ละแฟคเทอะ) n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย, ผู้กระทำผิด, ผู้กระทำการชั่วร้าย., Syn. malefactress

English-Thai: Nontri Dictionary
malefactor(n) ผู้ร้าย, ผู้ประพฤติชั่ว, ผู้ทำผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนร้าย[khonrāi] (n) EN: outlaw ; criminal ; malefactor  FR: malfaiteur [ m ]
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [ m ] ; délinquant [ m ] ; malfaiteur [ m ] ; bandit [ m ] ; vaurien [ m ] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
malefactor
malefactor
malefactors
malefactors

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malefactor
malefactors

WordNet (3.0)
criminal(n) someone who has committed a crime or has been legally convicted of a crime, Syn. felon, crook, outlaw, malefactor

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Malefactor

n. [ L., fr. malefacere to do evil; male ill, evil + facere to do. See Malice, and Fact. ] 1. An evil doer; one who commits a crime; one subject to public prosecution and punishment; a criminal. [ 1913 Webster ]

2. One who does wrong by injuring another, although not a criminal. Opposite of benefactor. H. Brooke. Fuller.
“Malefactors of great wealth.” [ 1913 Webster +PJC ]

Syn. -- Evil doer; criminal; culprit; felon; convict. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top