ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mall

M AO1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mall-, *mall*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mall(n) ทางเดินเท้า, Syn. lane, walk, road
mall(n) ห้างสรรพสินค้า, Syn. shopping plaza, plaza
mallet(n) เครื่องมือที่มีลักษณะเหมือนฆ้อน (เช่น ใช้สำหรับตอกสิ่ว)
mallet(n) ไม้สำหรับตีลูกในกีฬาโปโลหรือกีฬาตีคลี, See also: ไม้ตีคลี, Syn. club, maul
mallow(n) ต้นไม้จำพวก Malva
mallard(n) เป็ดป่าซึ่งมีชื่อละติน Anus platyrhynchos
malleus(n) กระดูกค้อนในหูชั้นกลาง
malleable(adj) ที่สามารถตีเป็นแผ่นบางๆ หรือรูปร่างต่างๆ ได้, Syn. flexible, plaint
malleable(adj) ว่าง่าย, See also: อ่อนโยน, หัวอ่อน, Syn. flexible, plaint
malleability(n) การเปลี่ยนแปลงได้, See also: การดัดแปลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mall(มอล) n. บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเป็นที่เดินเล่น (มักมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงา) , แถบที่ดินที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างถนนสองสาย, ตะลุมพุก, ทางเดินเล่นที่มีหลังคา. vt. ทุบตี, ทำลาย, ทำให้เสียโฉม
mallard(แมล'เลอด) n. เป็ดป่า
malleable(แมล'ละเบิล) adj. ตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่าง ๆ ได้, ดัดแปลงได้, เปลี่ยนแปลงได้., See also: malleability n., Syn. adaptable
mallee(แมล'ลี) n. ต้นยูคาลิปตัสเตี้ย
mallemuck(แมล'ละมัค) n. นกทะเล
mallet(แมล'ลิท) n. ตะลุมพุก, ไม้ตีคลี, ไม้ตีลูกโครเก้, Syn. croquet
animally(แอน' นิมะลี) adj. แห่งทางกาย, แห่งสัตว์ (physically)
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ, ตามรูปแบบ, เป็นพิธีรีตอง
indian mallowพืชจำพวก Abutilon Theophrasti มีดอกเหลือง ใบสีม่วง, ต้นมะกล่ำตาหนู -Syn. Jequirity
normally(นอร์'เมิลลี) adv. ตามธรรมดา, ตามกฎ, โดยทั่วไป, Syn. regulary

English-Thai: Nontri Dictionary
mall(n) ที่เดินเล่นสาธารณะ
mallard(n) เป็ดป่า, เป็ดน้ำ
malleable(adj) บิดไปมาได้, ดัดแปลงได้ง่าย
mallet(n) ตะลุมพุก, ไม้ตีคลี, ค้อนไม้
normally(adv) โดยทั่วไป, ตามธรรมดา, โดยปกติ
small(adj) จิ๋ว, เล็ก, น้อย, เตี้ย, จ้อย, ย่อม, ปลีก
smallpox(n) ฝีดาษ, ไข้ทรพิษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malleolus, externalตาตุ่มนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malleolus, internalตาตุ่มใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mallet finger; finger, drop; finger, hammerนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malleusกระดูกรูปค้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mall, Externalตุ่มด้านนอก [การแพทย์]
Malleolarเกี่ยวกับกระดูกตาตุ่ม [การแพทย์]
Malleoliตาตุ่ม, กระดูกตาตุ่ม [การแพทย์]
Malleolusตาตุ่ม, กระดูกตาตุ่ม [การแพทย์]
Malleolus, Lateralกระดูกตาตุ่มด้านนอก, ปุ่มกระดูกตาตุ่มด้านนอก, ตาตุ่มด้านนอก, ตาตุ่มนอก [การแพทย์]
Malleolus, Medialกระดูกตาตุ่มด้านใน, ตาตุ่มใน, ปุ่มกระดูกตาตุ่มด้านใน, ตาตุ่มอันใน, ด้านหลังกระดูกตาตุ่ม [การแพทย์]
Malleolus, Medianด้านหลังต่อตาตุ่มของข้อเท้าด้านใน [การแพทย์]
Mallerotomyการผ่าตัดส่วนของตาตุ่มด้านนอกออกเพื่อจัดกระดูก [การแพทย์]
Malleusกระดูกฆ้อน, กระดูกรูปฆ้อน, ฆ้อน [การแพทย์]
Mallory-Weiss Syndromeแมลลอรี่-ไวสส์, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการมัลลอรีย์-ไวสส์; กลุ่มอาการมัลลอรี-ไวส์; การฉีกขาดของหลอดอาหารส่วนกลางจากการอาเจียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the shopping malls are closed.-ร้านค้าเจ๊งหมดแล้วทุกร้านด้วยนะ Day of the Dead (1985)
Deficit finance trips to the mall to buy things that we think will fill these holes in our lives.การเงินการขาดดุลการเดินทาง ไปยังห้างสรรพสินค้าที่จะซื้อสิ่งที่ ที่เราคิดว่าจะเติมหลุม เหล่านี้ในชีวิตของเรา Contact (1997)
Come on. A Dexicorp mall in my grandfather's forest is not exactly a win.การสร้างห้างสรรพสินค้า ในป่าของคุณทวดฉันไม่ถือว่าได้ I Heart Huckabees (2004)
This new mall is going to be very Eco-friendly.ห้างที่สร้างขึ้นจะอนุรักษ์ธรรมชาติ I Heart Huckabees (2004)
Being at Old Orchard Mall kind of reminded me of being home in Africa.การมาเดินห้างที่นี่ ทำให้ชั้นนึกถึงบ้านที่แอฟริกา. Mean Girls (2004)
Maybe... try on some shoes at the new mall in Garden Dale.ที่ห้างเปิดใหม่ในการ์เดนเดล Chapter One 'Genesis' (2006)
mom Went to mall with derek. Back late.แม่ หนูออกไปห้างกับเดเร็ค จะกลับช้าหน่อยนะ Distant Past (2007)
I own a deli in the mall and i often think about meats and cheeses.ฉันเปิดร้านอาหารในห้าง เลยชอบคิดแต่เรื่องกินน่ะ Chuck Versus the Truth (2007)
She took too many behavioral meds at once and she ripped off her clothes and dove into the fountain at Ridgedale Mall like, Blaaaaah!เพราะเธอกินยาสำหรับควบคุมพฤติกรรม หลายชนิดในครั้งเดียว แล้วเธอก็สติเสียฉีกเสื้อผ้าตัวเองออก แล้วกระโดดลงน้ำพุที่มอลล์ แล้วก็แบบ บล้า---ห์ ฉันเป็นปีศาจหมึกยักษ์จากใต้ทะเล Juno (2007)
Mall madness, huh?ช็อปอย่างบ้าคลั่งเลยใช่ไหม Juno (2007)
What brings you to the mall today?วันนี้คุณมาทำอะไรที่ห้างล่ะเนี่ย Juno (2007)
Hit the mall with all my sisters# ไปห้างกับน้องสาวดีกว่า High School Musical 2 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mallA new shopping mall opened on the edge of town.
mallAt the car wash next to the shopping mall.
mallIs there a bus that goes to the mall?
mallIs there a mall near here?
mallIs there the super market in this Mall?
mallI've been to the mall.
mallShould we go to the mall?
mallThere's a comparatively large cinema complex inside the mall.
mallThere's a shopping mall in the subway
mallWhere's the nearest shopping mall?
mallYes. And its only a hop, skip and a jump to the nearest mall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์การค้า(n) mall, See also: shopping mall, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ศูนย์การค้าเกือบทุกแห่งจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
ศูนย์การค้า(n) mall, See also: shopping mall, Thai Definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
ค้อน(n) hammer, See also: mallet, gavel, Example: เขากำค้อนทุบเหล็กบนทั่งจนเหงื่อท่วมตัว, Count Unit: อัน, Thai Definition: ชื่อเครื่องมือสำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ
ตะลุมพุก(n) mallet, See also: rice-pounding mallet, pestle with a handle at right angles, Syn. ไม้ตำข้าว, กระลุมพุก, Example: ชาวบ้านใช้ไม้ตะลุกพุกตำข้าว, Count Unit: อัน, ท่อน, Thai Definition: ไม้ท่อนกลมๆ มีด้ามคล้ายค้อน แต่ใหญ่กว่ามาก
กระลุมพุก(n) mallet, Syn. ไม้ตะลุมพุก, ไม้ตำข้าว, ตะลุมพุก, Thai Definition: ไม้ท่อนกลมๆ มีด้ามคล้ายค้อน แต่ใหญ่กว่ามาก
แทงทวย(n) Mallotus philippensis Muell. Arg., Syn. กระทุ่ม, คำแสด, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Mallotus philippensis (Lamk.) Muell. Arg. ในวงศ์ Euphorbiaceae ผลมีขน สีแดง ใช้ทำยาได้
เหล็กหล่อ(n) cast iron, See also: malleable iron, pig iron, Syn. เหล็กหลอม, เหล็กถลุง, Example: เหล็กหล่อมักจะแข็งกว่าเหล็กกล้า, Thai Definition: เหล็กที่ได้มาจากเตาถลุง มีธาตุคาร์บอนเจือปนอยู่ประมาณร้อยละ 2.2 - 4.5 นอกจากนี้ยังมีธาตุแมงกานีส ฟอสฟอรัส ซิลิคอน และกำมะถันปนอยู่ด้วย หลอมละลายที่ประมาณ 1200 ํ ซ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวเล็ก[aksøn tūa lek] (n, exp) EN: small letter  FR: lettre minuscule [ f ]
อัน[an] (classif, (n)) EN: [ classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers ]  FR: [ classificateur : petits objets ; choses en général ]
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[ f ] ; cassette [ f ]
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
บัณเฑาะว์[bandǿ] (n) EN: small drum used in Brahmin rites
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (adj) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary  FR: divers
เบอร์เล็ก[boē lek] (n, exp) EN: small size  FR: petite taille [ f ]
ชบาแดง[chabā daēng] (n, exp) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus  FR: hibiscus rouge [ m ]
ชบาหนู[chabānū] (n) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MALL M AO1 L
MALLS M AO1 L Z
MALLE M AE1 L
MALLY M AE1 L IY0
MALLO M AA1 L OW0
MALLER M AO1 L ER0
MALLEN M AO1 L AH0 N
MALLET M AE1 L IH0 T
MALLEY M AE1 L IY0
MALL'S M AO1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mallow (n) mˈælou (m a1 l ou)
mallet (n) mˈælɪt (m a1 l i t)
mallow (n) mˈælou (m a1 l ou)
mallard (n) mˈælaːd (m a1 l aa d)
mallets (n) mˈælɪts (m a1 l i t s)
mallows (n) mˈælouz (m a1 l ou z)
mallards (n) mˈælaːdz (m a1 l aa d z)
malleable (j) mˈælɪəʳbl (m a1 l i@ b l)
malleability (n) mˌælɪəʳbˈɪlɪtiː (m a2 l i@ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, / ] mallard; Anas platyrhyncha, #75,666 [Add to Longdo]
手锤[shǒu chuí, ㄕㄡˇ ㄔㄨㄟˊ, / ] mallet; drumstick, #130,734 [Add to Longdo]
锤骨[chuí gǔ, ㄔㄨㄟˊ ㄍㄨˇ, / ] malleus or hammer bone of middle ear, #224,500 [Add to Longdo]
家鸭绿头鸭[jiā yā lǜ tóu yā, ㄐㄧㄚ ㄧㄚ ㄌㄩˋ ㄊㄡˊ ㄧㄚ, 绿 / ] mallard; duck (Anas platyrhyncha) [Add to Longdo]
小槌[xiǎo chuí, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨㄟˊ, ] mallet; drumstick [Add to Longdo]
琴锤[qín chuí, ㄑㄧㄣˊ ㄔㄨㄟˊ, / ] mallet; drumstick [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Malleescheindrossel { f } [ ornith. ]Southern Scrub Robin [Add to Longdo]
Malleeborstenschwanz { m } [ ornith. ]Mallee Emu Wren [Add to Longdo]
Malleeschwatzvogel { m } [ ornith. ]Black-eared Miner [Add to Longdo]
Mallorca { n }Majorca [Add to Longdo]
mallorquinisch { adj }Majorcan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
いさら井;細小井[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
お猪口;御猪口[おちょこ, ochoko] (n) (1) (uk) (See 猪口) small cup; sake cup; (2) cup-shaped [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI) [Add to Longdo]
小規模[しょうきぼ, shoukibo] small scale [Add to Longdo]
超小型[ちょうこがた, choukogata] ultra-small [Add to Longdo]
イーモール[いーもーる, i-mo-ru] EMALL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mall \Mall\ (m[add]l), v. t. [imp. & p. p. {Malled} (m[add]ld);
   p. pr. & vb. n. {Malling}.] [Cf. OF. mailler. See {Mall}
   beetle, and cf. {Malleate}.]
   To beat with a mall; to beat with something heavy; to bruise;
   to maul.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mall \Mall\ (m[a^]l), n. [LL. mallum a public assembly; cf. OHG.
   mahal assembly, transaction; akin to AS. m[ae][eth]el,
   me[eth]el, assembly, m[=ae]lan to speak, Goth. ma[thorn]l
   market place.]
   Formerly, among Teutonic nations, a meeting of the notables
   of a state for the transaction of public business, such
   meeting being a modification of the ancient popular assembly.
   Hence:
   (a) A court of justice.
   (b) A place where justice is administered.
   (c) A place where public meetings are held.
     [1913 Webster]
 
        Councils, which had been as frequent as diets or
        malls, ceased.            --Milman.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mall \Mall\ (m[add]l; 277), n. [Written also {maul}.] [OE.
   malle, F. mail, L. malleus. Cf. {Malleus}.]
   1. A large heavy wooden beetle; a mallet for driving anything
    with force; a maul. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A heavy blow. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. An old game played with malls or mallets and balls. See
    {Pall-mall}. --Cotton.
    [1913 Webster]
 
   4. A place where the game of mall was played. Hence: A public
    walk; a level shaded walk.
    [1913 Webster]
 
       Part of the area was laid out in gravel walks, and
       planted with elms; and these convenient and
       frequented walks obtained the name of the City Mall.
                          --Southey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mall \Mall\ (m[add]l), n.
   1. A public access area containing a promenade for
    pedestrians; as, to gather near the Washington monument on
    the mall in Washington.
    [PJC]
 
   2. The paved or grassy strip between two roadways.
    [PJC]
 
   3. A shopping area with multiple shops and a concourse for
    predominantly or exclusively pedestrian use; in cities the
    concourse is usually a city street which may be
    temporarily or permamently closed to motor vehicles; in
    suburban areas, a mall is often located on a convenient
    highway, may be large, contained in one building or in
    multiple buildings connected by (usually covered)
    walkways. Also called {shopping mall}
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maul \Maul\, n. [See {Mall} a hammer.]
   A heavy wooden hammer or beetle. [Written also {mall}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mall
   n 1: a public area set aside as a pedestrian walk [syn:
      {promenade}, {mall}]
   2: mercantile establishment consisting of a carefully landscaped
     complex of shops representing leading merchandisers; usually
     includes restaurants and a convenient parking area; a modern
     version of the traditional marketplace; "a good plaza should
     have a movie house"; "they spent their weekends at the local
     malls" [syn: {plaza}, {mall}, {center}, {shopping mall},
     {shopping center}, {shopping centre}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top