ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*totally*

T OW1 T AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: totally, -totally-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
totally(adv) โดยสิ้นเชิง, See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์, Syn. completely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
totally(โท'ทะลี) adv. ทั้งหมด, โดยสิ้นเชิง, Syn. entirely, completely

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
totally ordered setเซตอันดับทุกส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I totally thought he was a 'mo until he made that lame, straight guy joke.ฉันอุตส่าห์หวังว่าเขาจะเป็นเกย์ โง่้ชะมัด มุขตลกของพวกผุ้ชาย Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I totally just want to get inside you and learn everything.ผมต้องถามถึงวิธีที่จะเลิกเป็น จากคุณให้ได้ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Totally... turned on.แน่นอน ผมมีอารมณ์ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
My parents are totally cool with me being gay.พ่อ-แม่ผม เค้าไม่ว่าถ้าผมเป็นเกย์ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
If I said pose with a woman, you'd totally do it.ถ้าให้ผู้หญิงมาถ่ายด้วย ก็คงโอเคล่ะสิ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
It's like she totally gets me.คล้ายกับว่า เธอเข้าใจผมดี American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Dude, a real Stifler would have totally fucked that goat.เพื่อนเอ๊ย สติฟเลอร์ขนานแท้คงเผด็จศึกแม่นั่นไปแล้ว American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
You never know, that virgin thing, it could totally change by the end of the weekend.คุนไม่รู้หรอก พวกที่ซิงอยู่ อาจเปลี่ยนไปในสัปดาห์นี้ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
The police is totally useless. That's right!ย่าาาาาห์ห์ Death Note: The Last Name (2006)
It's totally impossible to do such cruel things without being conscious...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการทรมานอย่างนี้ โดยปราศจากจิดสำนึกอย่างนี้ Death Note: The Last Name (2006)
- Hey, you totally nuts?-เฮ้ แกมันบ้า The City of Violence (2006)
- Totally, - Totally. Apt. (2006)
The building's history'stotally clean.ประวัติตึกก็สะอาด หมดจรด No Exit (2006)
I totally blew it.ฉันหมดหวังว่ะ Fly, Daddy, Fly (2006)
I totally forgot about the insurance.ฉันลืมเรื่องประกันเสียสนิทเลย The Usual Suspects (2006)
We'll totally commiserate the event.เราจะได้เก็บไว้เป็นที่รำรึก Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
I'm totally fine with that.ฉันชอบให้เธอใส่แบบนี้มากกว่า 200 Pounds Beauty (2006)
No, I'm totally fine.ไม่เป็นไรค่ะ สบายดีค่ะ 200 Pounds Beauty (2006)
That's sweet.and totally accurate.แหม ดีจัง มันแน่นอนอยู่แล้วล่ะ The Game (2007)
Look, al, she is totally out of control.ตอนนี้ฉันเริ่มจะคุมเธอไม่ได้แล้ว The Game (2007)
Totally self-centered, especially in bed.เอาแต่ใจตัวเอง โดยเฉพาะบนเตียง Art Isn't Easy (2007)
It was just pain pills for his shoulder, but we had a talk, and he has totally stopped taking them.แค่ยาแก้ปวด เพราะเขาปวดไหล่มาก แต่เราคุยกันแล้วล่ะ เขาบอกว่าจะเลิกกินยาเด็ดขาดแล้ว Distant Past (2007)
It's a blockage, left main coronary artery. It's totally closed off.มันอุดตัน, หลอดเลือดแดง หลักทางซ้าย มันปิดหมดเลย Kung Fu Fighting (2007)
I should totally win over that Helena girl. I'm am way more injured than she is.ฉันควรจะชนะทั้งหมดนั่นมากกว่า\ ผู้หญิงที่ชื่อเฮเลน่า่ ฉันอันตรายกว่าเธอเยอะ Kung Fu Fighting (2007)
But your hair should totally cover it.แต่ คุณควรคลุมผมทั้งหมด Kung Fu Fighting (2007)
BUT HE'S FINE. HE COULD TOTALLY DO--แต่เขาสบายดี เห็นๆกันอยู่ว่าเขาสามาร... Family/Affair (2007)
HE'S TOTALLY SUPPORTIVE ABOUT ME BECOMING THIS...เขาสนับสนุนฉันมากเลยกับการที่ฉันกลายเป็นอย่างนี้ Family/Affair (2007)
YEAH, WE CAN TOTALLY DO THIS.ช่าย \ เราทำได้อยู่แล้ว Betty's Wait Problem (2007)
I CAN TOTALLY DO THAT.ฉันทำเรื่องพวกนั้นได้นะ Betty's Wait Problem (2007)
SHE IS JUST-- SHE'S SO TOTALLY...เธอแค่.. เธอแบบว่า Betty's Wait Problem (2007)
'CAUSE I COULD TOTALLY DO SKANKY.ฉันสามารถทำได้แน่นอน Betty's Wait Problem (2007)
-Henry! So, I totally sucked at tutoring yesterday.ผมบอกว่าเก้า เป็นจำนวนเฉพาะ Grin and Bear It (2007)
You totally stood up for me. Stop it. Why are you being so weird about this?นายดูแลฉันมาตั้งแต่อุบัติเหตุคราวนั้น Grin and Bear It (2007)
- Yeah, totally.- แน่สิ เข้าใจดีเลย The British Invasion (2007)
You totally douched me in there.เธอถล่มฉันยับเลยนะในนั้น Waiting to Exhale (2007)
It's totally an act of impulse.มันเป็นไปเองโดยกระทันหัน Waiting to Exhale (2007)
He totally saw the she-male stuff.เขาต้องเห็นเวบสาวดุ้นแล้วแน่ Dex, Lies, and Videotape (2007)
You totally have a crush on Grundy.คุณหลงรักกรันดี้เข้าเต็มเปาเลย Dex, Lies, and Videotape (2007)
You know, you were totally unfair to Catherine Clement in season two.รู้ไหม คุณไม่ยุติธรรม กับแคทเทอรีน เซลเมนต์ ในฤดูกาลที่สอง American Duos (2007)
That mukesh mehra is thinking that... he is totally saved, there's no witness, nor evidence, but... that's the game of nature, มูเคซ เมฮรากำลังคิดว่า เขาปลอดภัยแล้วอย่างเต็มที่ ไม่มีพยาน, ไม่มีหลักฐาน, แต่... Om Shanti Om (2007)
Totally lucid.ท่าทางปกติดีทุกอย่าง The Magnificent Seven (2007)
Tell me you got something good because I've totally wasted the last six hours.โบ๋เบ๋ บอกหน่อยว่าอย่างน้อยก็ได้อะไรบ้าง เพราะฉันเสียเวลาไปเป็นเบือแล้ว Bedtime Stories (2007)
Totally messed-up fairy tales.เอาเหอะ มันอาจจะเป็นเทพนิยาย Bedtime Stories (2007)
- Totally.-Totally. Bedtime Stories (2007)
Now, I've been through it. It's dead, it's totally fried.จนปัญญาจริงๆ เกินเยียวยา หมดสภาพ Pilot (2007)
-I'm totally kidding. -Try it on.- ล้อเล่นน่ะ Pilot (2007)
You're totally serious.เอาจริงดิ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
The ranch dressing from last year totally came out, so we're all good.ชุดเรายอดเยี่ยมกระเทียมดอง Chuck Versus the Sandworm (2007)
Oh, she totally... she completely said roast beef. oh, that's terrible.เธอพูดสิล้านเปอร์เซ็นต์ Chuck Versus the Sandworm (2007)
That's totally curable, by the way.เรื่องแบบนี้รักษากันได้จริงๆ นะ Chuck Versus the Alma Mater (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
totallyHe is totally dependent on his parents.
totallyHe is totally immersed in family life and has no wish to work.
totallyHer skirt is totally out of fashion.
totally"I fell asleep?" "Totally." "Really?" "You were very restless, did you have a scary dream?"
totallyI kept gazing at her until she, totally confused, dropped her gaze.
totallyI met her a long time after graduation, and she had totally become a housewife.
totallyI said hello to Debby but she totally ignored me.
totallyIt's totally without precedent for the suspect's attorney to be a criminal himself.
totallyJust for the record, I totally disagree with this decision.
totallyShe has totally changed her character.
totallyThe boy is totally dependent on his parents.
totallyThe building was totally destroyed by the earthquake.
totallyThe country's foreign trade totally depends on this port.
totallyThe Diet was totally deadlocked over the bill.
totallyTheir ideas seem totally alien to us.
totallyThe maid was totally tired of her household routine.
totallyThe main reason is that the subjects were totally unaware of the possibility of shortcuts.
totallyThe telecommunications market is totally up for grabs.
totallyThis is totally unacceptable.
totallyWhen she looked, he shut the door and locked her into the totally dark closet.
totallyYour methods are totally alien to mine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มเปา(adv) totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
ล้วน(adv) all, See also: solely, entirely, completely, totally, Syn. ทั้งนั้น, ล้วนแล้ว, ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ทั้งมวล, Example: ความขัดแย้งในคณะรัฐบาลล้วนเป็นสาเหตุทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลลดลง, Thai Definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
หมดกะจิตกะใจ(v) lose all enthusiasm, See also: be totally discouraged or in despair, lose all hope, be utterly despondent, lose heart, Syn. หมดอาลัยตายอยาก, Example: ตั้งแต่สามีตายจากไป เธอก็หมดกะจิตกะใจที่จะทำงาน
อย่างละเอียด(adv) thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
ย่อยยับ(v) be totally destroyed, See also: go to ruin, fall to pieces, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: แผนการย่อยยับไม่เหลือชิ้นดีเพราะลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องของเขา, Thai Definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
เกลี้ยง(adv) completely, See also: cleanly, entirely, wholly, totally, Syn. หมดเกลี้ยง, หมด, เรียบ, Example: บัตรภาพยนต์ขายเกลี้ยงชั่วระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง, Thai Definition: หมดไม่มีเหลือ, ไม่มีอะไรติดอยู่
จนกรอบ(v) be penniless, See also: be extremely poor, be totally impoverished, be needy, be destitute, be indigent, Syn. จนมาก, อัตคัด, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจน, อดอยาก, ไม่มีจะกิน, Ant. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์, Example: แต่ก่อนเขาเป็นคนมั่งมีแต่บัดนี้เขาจนกรอบ
เป็นปลิดทิ้ง(adv) completely, See also: totally, entirely, wholly, utterly, Example: เขาหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเมื่อพบว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเคาะประตูของเพื่อน
หมดเปลือก(adv) totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai Definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง
โดยรวม(adv) generally, See also: totally, entirely, Syn. โดยทั่วไป, Example: นักการเมืองเป็นอาชีพที่มีภาพพจน์โดยรวมเป็นลบมากที่สุดอาชีพหนึ่ง
เต็มประตู(adv) totally, See also: completely, entirely, thoroughly, Syn. ทุกทาง, Example: ลูกชายลุงฆ่าคนตาย ผิดเต็มประตู และลูกชายลุงก็รับสารภาพกับผมหมดแล้ว, Thai Definition: ไม่มีทางเลี่ยง
ทั้งเพ(adv) entirely, See also: wholly, totally, fully, all, Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน, Ant. บางส่วน, Example: หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ขี้โกหกทั้งเพ
ปลอด(adj) all (white, black etc.), See also: totally (white, black etc.) completely, Syn. ล้วน, แท้, Example: ฉันเหลียวไปดูนกดุเหว่าสีดำปลอดทั้งตัวตัวนั้น, Thai Definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
ปลอด(adj) all (white, black etc.), See also: totally (white, black etc.) completely, Syn. ล้วน, แท้, Example: ฉันเหลียวไปดูนกดุเหว่าสีดำปลอดทั้งตัวตัวนั้น, Thai Definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยรวม[dōi rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยรวม ๆ[dōi rūam-rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
หมด[mot] (adv) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly  FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดเลย[mot loēi] (adv) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly  FR: entièrement ; complétement ; le tout
สนิท[sanit] (x) EN: perfectly ; completely ; totally ; soundly ; deeply  FR: parfaitement ; complétement ; totalement ; solidement profondément
ทั้งสิ้น[thangsin] (adv) EN: all ; wholly ; entirely ; totally ; altogether  FR: à fond ; jusqu'au bout
ถ้วน[thūan] (adv) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately  FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
อย่างละเอียด[yāng la-īet] (adv) EN: thoroughly ; perfectly ; wholly ; totally ; completely  FR: précisèment ; exactement
ยับ[yap] (adv) EN: disastrously ; completely ; totally ; severely ; to pieces
ยับเยิน[yapyoēn] (adv) EN: utterly ; completely ; totally ; radically
ย่อยยับ[yǿiyap] (v) EN: be totally destroyed ; go to ruin ; fall to pieces ; go to the dogs

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TOTALLY T OW1 T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
totally (a) tˈoutəliː (t ou1 t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完全[wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] complete; whole; totally; entirely #495 [Add to Longdo]
总体[zǒng tǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] completely; totally; total; entire; overall #2,140 [Add to Longdo]
统统[tǒng tǒng, ㄊㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] totally #8,672 [Add to Longdo]
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] totally indifferent; not in the least concerned #40,724 [Add to Longdo]
体无完肤[tǐ wú wán fū, ㄊㄧˇ ㄨˊ ㄨㄢˊ ㄈㄨ, / ] lit. cuts and bruises all over (成语 saw); fig. totally refuted #44,227 [Add to Longdo]
目不识丁[mù bù shí dīng, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄧㄥ, / ] lit. the eye cannot recognize the letter T (成语 saw); totally illiterate #87,111 [Add to Longdo]
天渊之别[tiān yuān zhī bié, ㄊㄧㄢ ㄩㄢ ㄓ ㄅㄧㄝˊ, / ] a complete contrast; totally different #103,182 [Add to Longdo]
诚服[chéng fú, ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, / ] absolute conviction; to submit totally #136,325 [Add to Longdo]
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, / ] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant) #159,990 [Add to Longdo]
全复[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] completely; totally recovered; healed #212,852 [Add to Longdo]
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄦ˙, / ] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant) #571,856 [Add to Longdo]
散尽[sàn jìn, ㄙㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to be totally dispersed (crowd) [Add to Longdo]
满拧[mǎn nǐng, ㄇㄢˇ ㄋㄧㄥˇ, / 滿] totally inconsistent; completely at odds [Add to Longdo]
百分之一百[bǎi fēn zhī yī bǎi, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓ ㄧ ㄅㄞˇ, ] one hundred percent; totally (effective) [Add to Longdo]
百分百[bǎi fēn bǎi, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄞˇ, ] one hundred percent; totally (effective) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chlorfrei { adj } [ chem. ] | chlorfrei gebleicht | völlig chlorfreichlorine-free | chlorine-free bleached | totally chlorine-free (TCF) [Add to Longdo]
strikt gegen etw. seinto be dead against sth.; to be totally opposed to sth. [Add to Longdo]
vollkommen { adv }totally [Add to Longdo]
vollständig { adv }totally [Add to Longdo]
wildfremdtotally unknown [Add to Longdo]
Ich bin völlig fertig.I am totally exhausted. [Add to Longdo]
und jetzt zu etwas ganz anderemOATUS : on a totally unrelated subject [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n, adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down #10,248 [Add to Longdo]
ずぶ[zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
どっぷり[doppuri] (adj-na, adv, adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated [Add to Longdo]
オールヌード[o-runu-do] (n) totally naked (wasei [Add to Longdo]
フルヌード[furunu-do] (n) (See オールヌード) totally naked (wasei [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一味も二味も[いちみもにみも, ichimimonimimo] (exp) totally; completely [Add to Longdo]
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea) [Add to Longdo]
軒並み(P);軒並(P)[のきなみ, nokinami] (n-adv, n) (1) row of houses; every door; (2) totally; altogether; across the board; (P) [Add to Longdo]
五里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] (n) totally at a loss; lose one's bearings; in a maze; in a fog; all at sea; up in the air; mystified; bewildered [Add to Longdo]
仕事の虫[しごとのむし, shigotonomushi] (n) workaholic; person who is totally devoted to his work [Add to Longdo]
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n, adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable [Add to Longdo]
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r, vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness) [Add to Longdo]
全自動[ぜんじどう, zenjidou] (adj-no) totally automatic [Add to Longdo]
全面否定[ぜんめんひてい, zenmenhitei] (n, vs) total denial; complete denial; denying totally (flatly, outright) [Add to Longdo]
大番狂わせ[おおばんくるわせ, oobankuruwase] (n) (See 番狂わせ) totally unexpected result; stunning upset [Add to Longdo]
白河夜船;白川夜船;白川夜舟(iK)[しらかわよふね;しらかわよぶね, shirakawayofune ; shirakawayobune] (exp) (1) being fast asleep (and totally unaware of what is going on around one); (2) know-it-all manner [Add to Longdo]
不慮の外[ふりょのほか, furyonohoka] (exp) totally unexpected; completely unforeseen [Add to Longdo]
糞面白くない[くそおもしろくない, kusoomoshirokunai] (adj-i) totally uninteresting [Add to Longdo]
奔放自在[ほんぽうじざい, honpoujizai] (n, adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling; totally uninhibited [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Totally \To"tal*ly\, adv.
   In a total manner; wholly; entirely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 totally
   adv 1: to a complete degree or to the full or entire extent
       (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was
       wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal";
       "it was completely different from what we expected"; "was
       completely at fault"; "a totally new situation"; "the
       directions were all wrong"; "it was not altogether her
       fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
       [syn: {wholly}, {entirely}, {completely}, {totally},
       {all}, {altogether}, {whole}] [ant: {part}, {partially},
       {partly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top