ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยสมบูรณ์

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยสมบูรณ์-, *โดยสมบูรณ์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our absolute control of it is a control on the pulse of India.การควบคุมโดยสมบูรณ์ เป็นการคุมหัวใจของอินเดีย Gandhi (1982)
Complete?โดยสมบูรณ์ Bicentennial Man (1999)
Complete.โดยสมบูรณ์ Bicentennial Man (1999)
Complete?โดยสมบูรณ์ Bicentennial Man (1999)
My people, the Golden Dragon of Unity, who guides us in all we do, today sanctifies a union that will be a blessing for all of Qui Gong.ปวงราษฏ์ของข้า เอกภาพของแผ่นดิน ที่ทุกคนเสนอและเรียกร้องต่อข้านั้น วันนี้ มันได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว Mulan 2: The Final War (2004)
And to become a full Geisha we must sell this to the highest bidder.และเพื่อเป็นเกอิชาโดยสมบูรณ์เราต้องขายมัน ในราคาสูงสุดของการประมูล Memoirs of a Geisha (2005)
You are yourself again.โลกนี้เปลี่ยนไปโดยสมบูรณ์ แล้วเขาล่ะ? Memoirs of a Geisha (2005)
The fires thus far have been completely task oriented.การก่อเพลิงไหม้นี้/Nเป็นภาระกิจที่เสร็จโดยสมบูรณ์ Compulsion (2005)
Their affliction is nothing more than a disease, a corruption of healthy cellular activity.ความผิดปกติทางร่างกายเป็นเพียงโรคชนิดหนึ่ง ความด่างพร้อยของเซลล์ที่ทำงานโดยสมบูรณ์ X-Men: The Last Stand (2006)
The wall had successfully done its job of hiding the magical kingdom of Stormhold.กำแพงนั้นทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ ในการซ่อนเร้นอาณาจักรแห่งมนตราสตรอมโฮล. Stardust (2007)
The two pieces of metal came together and completed the circuit.โลหะของซิบทั้งสองด้านมารวมเข้าด้วยกัน ทำให้วงจรต่อโดยสมบูรณ์ Bombshell (2008)
And you'll be officially divorced.แล้วคุณสองคนจะหย่าขาดตามกฏหมายโดยสมบูรณ์ Mirror, Mirror (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสมบูรณ์[adv.] (dōi sombūn) EN: absolutely   FR: absolument

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heartily[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: โดยสิ้นเชิง, อย่างยิ่ง
outright[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: โดยทั้งหมด, Syn. absolutely, completely, Ant. incompletely, imperfectly
outright[ADJ] โดยสมบูรณ์, See also: โดยทั้งหมด, Syn. absolute, complete, total, Ant. incomplete, imperfect
soundly[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: อย่างสมบูรณ์, เต็มที่, Syn. firmly
total[ADJ] โดยสมบูรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
length(เลงธฺ) n. ความยาว,ส่วนยาว,ระยะเวลา,ช่วงเวลา,ระยะทาง,ส่วนใหญ่. -at length เต็มที่โดยสมบูรณ์. -Phr (go to any lengths ไม่คำนึงถึงอุปสรรค ที่อาจขวางอยู่) ., Syn. extent,term,segment
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว,โดยสมบูรณ์,ทั้งหมด,จริง ๆ ,โดยแท้จริง,มากมาย, Syn. entirely
rudiment(รู'ดะเมินทฺ) n. มูลฐาน,ชั้นต้น,พื้นฐาน,รูปแบบแรกเริ่ม,อวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะยังไม่เจริญเติบโตโดยสมบูรณ์,เค้าโครง, See also: rudimenttary adj. rudimentariness n., Syn. elements,first principles
stiff(สทิฟ) adj. แข็ง,แข็งทื่อ,ตรง,ฝืด,ไม่แคล่วคล่อง,รั้น,เก้งก้าง,แข็งแรง,รุนแรง,มีกำลัง,เด็ดขาด,เข้มงวด,ยาก,ลำบาก,เมา,เหนียว,เหนียวหนืด,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ขี้เมา,คนเมา,เจ้าหมอนั่นหมอนี่,กรรมกร. adv. ดื้อรั้น,แข็งทื่อ,โดยสมบูรณ์,อย่างรุนแรง,อย่างสุดขีด
vested(เวส'ทิด) adj. ยึดไว้แน่น,ยึดไว้โดยสม-บูรณ์,ครอบครองโดยสมบูรณ์,มีลัทธิ,สวมเสื้อ,สวมเสื้อคลุม,ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. absolute

English-Thai: Nontri Dictionary
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
omnipotence(n) อำนาจโดยสมบูรณ์,ความสามารถทุกอย่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top