ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เต็มเปา

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เต็มเปา-, *เต็มเปา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มเปา[ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต็มเปาว. เต็มที่, เต็มแรง, อย่างจัง, เต็มรัก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You totally have a crush on Grundy.คุณหลงรักกรันดี้เข้าเต็มเปาเลย Dex, Lies, and Videotape (2007)
He actually hit you.เขาอัดคุณเต็มเปา Episode #2.6 (2008)
Of course not, because beneath that free spirit facade, you're totally conventional, just like I am.ไม่แน่นอนแหละ เพราะ ฉันปล่อยใจมองแต่เปลือกนอก เธอโดนไปเต็มเปา แค่เหมือนกับฉัน Bonfire of the Vanity (2008)
She took the bait.งับเหยื่อเข้าเต็มเปา Within (2011)
Well, I can totally believe it about Bill.ฉันเชื่ออย่างเต็มเปา\ ว่าบิลเป็น Save Yourself (2012)
He's got Mom and Dad completely fooled.เขาหลอกแม่กับพ่อแล้วเต็มเปา The Boss Baby (2017)
He's having a shitty day.เขาเจอวันขี้ๆ เข้าเต็มเปา Okja (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top