ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ล้วนแล้ว

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้วนแล้ว-, *ล้วนแล้ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้วนแล้วแต่[PRON] all, Syn. ล้วนแต่, Example: หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ทุกแห่งล้วนแล้วแต่มีคอมพิวเตอร์ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, these were names like any others on maps and in guide books.นูเยนแกมม, เบลเซ่น, ราเวนสเบิร์ก, ดาโชว์ ... ชื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อทั่วๆไป บนแผนที่ และหนังสือทั้งหลาย Night and Fog (1956)
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย Night and Fog (1956)
Cursed!ล้วนแล้วแต่ต้องคำสาป ! The Secret of Moonacre (2008)
"Everywhere, his influence was destructive,ทุกที่ที่เค้าไป ล้วนแล้วแต่เป็นการบ่อนทำลาย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I'm sure you know that every last one of our Slayers is a bonified death row inmate.ผมว่าคุณรู้อยู่แล้วนะ ว่านักชำแหละของเราทุกคน Nล้วนแล้วแต่เป็นนักโทษประหารทั้งนั้น Gamer (2009)
Yeah, all leading to killing us.ใช่ และทั้งหมดนั่นล้วนแล้วแต่นำไปสู่การฆ่าเรา Chapter Five 'Exposed' (2009)
Hear, see and feel is overestimated.การได้เห็น ได้ยิน หรือสัมผัส ล้วนแล้วไม่ใช่ของจริงทั้งสิ้น Dragonball: Evolution (2009)
This morning, at around 5 a.m. , we recovered five bodies and one survivor.คนงานเหมือง5คนที่ตาย ล้วนแล้วแต่ถูกฆ่าทั้งสิ้น โดยวัตถุคล้ายพลั่ว, ไม่ใช่ถูกฝังทั้งเป็น My Bloody Valentine (2009)
Most of the guys that come through here are simply...ส่วนใหญ่คนที่มาอยู่ที่นี่.. ล้วนแล้วแต่.. Peleliu Landing (2010)
Earlier you called it dark, but aren't all the African-based syncretic religions amoral?ก่อนหน้านี้คุณเรียกมันว่าศาสตร์มืด แต่ทุกศาสนาลูกผสมพื้นฐานอัฟริกัน ล้วนแล้วแต่ไม่ยึดติดไม่ใช่เหรอ Corazon (2011)
That... everyone has gone through a "dark period" in their lives.คือว่านั่น.. ไม่ว่าจะใคร ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่\ ต้องมีช่วงมืดของชีวิตกันทั้งนั้น Protect the Boss (2011)
I can only describe as trashy and too young for you and most of all, stupid.ฉันบรรยายได้แค่พวกไร้ค่า เด็กไปสำหรับคุณ และทุกคนล้วนแล้วโง่ทั้งสิ้น Sweet Baby (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top