ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทั้งเพ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทั้งเพ-, *ทั้งเพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั้งเพ[ADV] entirely, See also: wholly, totally, fully, all, Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน, Ant. บางส่วน, Example: หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ขี้โกหกทั้งเพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was all a lie.โกหกทั้งเพ Rebecca (1940)
A friend and benefactress of artists everywhere.เป็นทั้งเพื่อนและผู้อุปการะช่วยเหลือ พวกศิลปินทั่วไปหมด. Suspiria (1977)
- No! I'm telling you, I look in your face and I know that you're lying!บอกได้เลย มองหน้าเธอก็รู้แล้ว ว่าโกหกทั้งเพ Goodfellas (1990)
No. No, this is all fucked up.ไม่ ไม่ นี่มันเรื่องโกหกทั้งเพ Basic Instinct (1992)
I'm going to step up the virtual treatments... and increase the dosage of nootropic drugs.ผมจะเริ่มขั้นต่อไป การเยียวยาในโลกเสมือน รวมทั้งเพิ่มปริมาณยาที่ฉีด The Lawnmower Man (1992)
When I was young, Auntie Lindo was my mother's best friend and arch enemy.ตอนที่ฉันยังเด็ก คุณป้าลินโดเป็นทั้งเพื่อนสนิท... และศัตรูตัวฉกาจของแม่ฉัน The Joy Luck Club (1993)
Yes. It doesn't make any sense.เรื่องยกเมฆทั้งเพ Schindler's List (1993)
- It was all a lie, wasn't it?- มันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพ ไม่ใช่เหรอ Anastasia (1997)
All this shit? It's not your fault.งี่ เง่าทั้งเพ ไม่ใช่ความผิดเธอ Good Will Hunting (1997)
Everything he knows is wrong.สิ่งที่เขารู้มาผิดทั้งเพ Titanic (1997)
It's not crime, it's poverty. That's just nonsense.ไม่ใช่อาชญากรรม แต่เป็นความค่นแค้น / เหลวไหลทั้งเพ American History X (1998)
That was all bullshit, wasn't it?มันโกหกทั้งเพใช่มั้ย Rushmore (1998)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perfect(เพอ'เฟคทฺ) adj. สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,ไร้มลทิน,ไม่มีตำหนิ,ถูกต้องทั้งเพ,ทีเดียว,แท้จริง,แม่นยำ,สำเร็จ n. กาล (tense) สมบูรณ์,รูปแบบที่สมบูรณ์. vi. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้สำเร็จ,ทำให้ดีขึ้น,ปรับปรุง., See also: perfectedly adv. perfecter n. perf

English-Thai: Nontri Dictionary
whole(adj) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งกอง,ทั้งเพ,ทั่วไป,เต็ม,สากล
whole(n) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งกอง,ทั้งเพ,ทั้งมวล
wholly(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งอัน,ทั้งเพ,ทั่วไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top