Search result for

เกลี้ยง

(45 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกลี้ยง-, *เกลี้ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลี้ยง[ADJ] smooth, See also: flat and smooth, clean, level, even, flatten, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. ด่าง, Example: ส่วนต่างๆ ที่เปล่งปลั่งกลมกลึงพื้นผิวของพระวรกายที่เกลี้ยง เรียบและตึงเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดรูปร่างและรูปทรงที่ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์
เกลี้ยง[ADV] completely, See also: cleanly, entirely, wholly, totally, Syn. หมดเกลี้ยง, หมด, เรียบ, Example: บัตรภาพยนต์ขายเกลี้ยงชั่วระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง, Thai definition: หมดไม่มีเหลือ, ไม่มีอะไรติดอยู่
เกลี้ยงเกลา[ADJ] smooth, See also: clear, even, clean, unblemished, Syn. สะอาด, เนียน, หมดจด, Ant. กร้าน, หยาบ, ขรุขระ, สาก, กระด้าง, Example: เสาใต้ถุนเรือนเป็นต้นไม้กลมปอกเปลือกจนได้เนื้อไม้ที่เกลี้ยงเกลา ดูแห้งกร้านแต่แข็งแรงรองรับตัวบ้าน
เกลี้ยงเกลา[V] be sleek, See also: be smooth, be even, be neat and clean, be unblemished, Syn. หมดจด, Ant. กร้าน, หยาบ, หยาบกร้าน, Example: ใบหน้าของหล่อนเกลี้ยงเกลา สะอาดสะอ้าน แต่สีหน้าดูเฉย มองไม่ถนัดว่าทุกข์หรือสุข

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกลี้ยง(เกฺลี้ยง) ว. เรียบ ๆ ไม่ขรุขระหรือไม่มีลวดลาย
เกลี้ยงหมดไม่มีเหลือไม่มีอะไรติดอยู่ เช่น หมดเกลี้ยง กินเสียเกลี้ยง.
เกลี้ยงน. ส้มเกลี้ยง. (ดู ส้ม ๑).
เกลี้ยงเกลาว. หมดจดหรือเรียบร้อย เช่น หน้าตาเกลี้ยงเกลา หนังสือเล่มนี้สำนวนเกลี้ยงเกลา.
มุ่นเกลี้ยงเกลา, อ่อนนุ่ม.
เรียบเกลี้ยง, หมด, ไม่เหลือ, เช่น กินเรียบ กวาดเรียบ ตายเรียบ.
โล้นเกลี้ยงเตียน เช่น เขาโล้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glabrousเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So can we make a deal right now that we're even, and just wipe the slate clean and no guilt and no responsibility?ดังนั้น ถ้าเราผ่านงานนี้ไปได้ ไม่ติดหนี้ใครอีก และสะสางให้เกลี้ยง พ้นผิด และไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีก Breaking and Entering (2008)
Nobody gets traded. Everybody dies.ไม่ทันได้ตกลงอะไร ตายเกลี้ยง Body of Lies (2008)
Well, there's so much activity at this location that we have exhausted the station's indigenous-appearing manpower.มันมีอะไรให้ตามดูเยอะแยะแถวนั้น เราใช้คนของเราเกลี้ยง โดยเฉพาะพวกอาหรับ Body of Lies (2008)
Go, Marco!- จะระเบิดไอ้พวกแมงสาปให้เกลี้ยง ! - รู้ไม๊สู้กับใครอยู่ ? Gomorrah (2008)
Sure, because he's a retard!จับแม่งโกนหนวดให้เกลี้ยง Gomorrah (2008)
Get it? I'II live for 30 years.ให้เกลี้ยงGomorrah (2008)
Thank you for the information, but my only concern is that it's "clean".คุณมั่นใจได้เลย เราจะกำจัดมันให้เกลี้ยง Gomorrah (2008)
What I did there,มันก็ฆ่าเกลี้ยงGomorrah (2008)
We cleaned up good.เราต้องเก็บให้เกลี้ยงCyborg Girl (2008)
Twenty million records sold already and she's not even 25.20 ล้านตลับขายหมดเกลี้ยงและเธออายุยังไม่ถึง 25 ด้วยซ้ำ Taken (2008)
I mean, firstable, you took away all my money from me.คือว่า ก่อนอื่น แม่ยึดเงินหนู ไปเกลี้ยงเลยนะคะ Loyal and True (2008)
They grow quickly, but exhaust water reserves.พวกมันเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็ดูดน้ำไปจนหมดเกลี้ยง Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลี้ยง[adj.] (klīeng) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten   FR: lisse ; uni ; plan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
burnoutn. การไหม้เกลี้ยง,การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด,การสูญสิ้น
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
clean-shavenadj. ซึ่งโกนหนวด,โกนเคราเสียเกลี้ยง
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
glace(เกลเซ') adj. เยือกแข็ง,คล้ายเกล็ดน้ำแข็ง,เกลี้ยงเกลา,ใส่น้ำตาล,แช่เย็น,vt. แช่เย็น
neat(นีท) adj.,adv. เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,เกลี้ยงเกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ่,ยิ่ง, See also: neatness n.
neaten(นีท'เทิน) vt. ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดูเกลี้ยงเกลา
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
beggar(vt) ทำให้ยากจน,ทำให้หมดตัว,ทำให้หมดเกลี้ยง
clean(adj) สะอาด,หมดจด,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,เกลี้ยง
cleanness(n) ความสะอาด,ความหมดจด,ความเกลี้ยงเกลา,ความบริสุทธิ์
expend(vt) ใช้จ่าย,ใช้เกลี้ยง,จ่าย
finish(n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
polish(n) ความเป็นมันเงา,ความเกลี้ยงเกลา,ความเรียบร้อย
pure(adj) บริสุทธิ์,สะอาด,หมดจด,เกลี้ยงเกลา,พันธุ์แท้
scrape(vt) ถู,ขัดสี,ขูด,โกน,ทำให้เกลี้ยงเกลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top