ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมดด้วยกัน

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมดด้วยกัน-, *หมดด้วยกัน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Six all together.หก ถ้ารวมทั้งหมดด้วยกัน Clue (1985)
I see our whole life together.ฉันเห็นชีวิตทั้งหมดด้วยกันของเรา Marry Me a Little (2009)
I mean, the way I see it, we all came here together, and, if need be, we'll all go out together.ฉันหมายถึง ทางที่ฉันเห็นเราทุกคนก็ต่างเดินมาด้วยกัน และถ้าเราจำเป็นต้องทำ เราก็จะทำมันทั้งหมดด้วยกัน Gauntlet (2011)
My dad was holding it all together.พ่อผมยึดมันไว้ทั้งหมดด้วยกัน Love Machine (2011)
I like to stay organized, so I keep all my important papers together.ฉันชอบที่จะอยู่จัดระเบียบ แล้วฉันเก็บ กระดาษที่สำคัญไว้ทั้งหมดด้วยกัน I Told You So (2012)
She just wants to move the RV until we can all get rid of it together.เธอแค่ต้องการย้ายรถอาร์วีนั่น จนกว่าพวกเราจะช่วยกันจัดการทั้งหมดด้วยกัน A Is for A-l-i-v-e (2013)
She assumed you were all in on it.เธอเหมารวมพวกเธอทั้งหมดด้วยกัน The Mirror Has Three Faces (2013)
The only way you can disappear for good, is to stop helping people all together, and that's not option for you.ทางเดียวเท่านั้นที่คุณไม่ต้องหายตัว คือต้องหยุดช่วยเหลือผู้คนทั้งหมดด้วยกัน แต่นั่นไม่ใช่คุณแน่ๆ Man of Steel (2013)
We figured it all out together.พวกเราหาคำตอบเรื่องทั้งหมดด้วยกัน East (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uvea(ยู'เวีย) n. ม่านตา,ciliary bodyและchoroidทั้งหมดด้วยกัน. -uveal adj., See also: uveous adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top