ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทั้งนั้น

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทั้งนั้น-, *ทั้งนั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั้งนั้น[ADV] all (of it), See also: all, every, the whole bunch, altogether, Syn. ทั้งหมด, Example: ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนกันทั้งนั้น, Thai definition: ทั้งหมดโดยไม่ยกเว้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทั้งนั้นว. ทั้งหมดโดยไม่ยกเว้น เช่น พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพระพร ผู้เข้าประกวดล้วนแต่สาว ๆ สวย ๆ ทั้งนั้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't bother! I won't send it.น่ารำคาญ ฉันจะไม่เซ็นอะไรทั้งนั้น The Great Dictator (1940)
What have I done? - Go and take it off. It doesn't matter what you put on.กลับไปถอดชุดซะ เเล้วใส่ชุดอะไรก็ได้ทั้งนั้น ไม่สําคัญหรอก Rebecca (1940)
I don't know nothing. I don't want to go to the asylum.ผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้น ผมไม่อยากไปโรงพยาบาลบ้า Rebecca (1940)
I know of no reason whatever.ผมไม่ทราบอะไรทั้งนั้น Rebecca (1940)
Either their skulls were too thick, or they really knew nothing at all.เเต่กระโหลกของมันหนาไป มันไม่รู้อะไรทั้งนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
This is a vision, and it is a lie!นี่เป็นเพียงภาพลวงตา เป็นการลวงโลกทั้งนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
Nothing. Absolutely nothing. Don't touch any of the equipment.ไม่ต้องทํา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องเเตะอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น Jaws (1975)
Chemicals, all chemicals.สารเคมี สารเคมีทั้งนั้น Oh, God! (1977)
Why wouldn't they be embarrassed? -Their friends ribbed the hell out of them.ทำไมลูกจะไม่อายล่ะ เพื่อนๆ ถามลูกกันทั้งนั้น Oh, God! (1977)
So many repeats.ซ้ำๆ กันทั้งนั้น Oh, God! (1977)
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ Oh, God! (1977)
It was all in your mind.เธอแค่คิดไปเองทั้งนั้น Phantasm (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทั้งนั้น[adv.] (thang-nan) EN: all (of it) ; all ; every ; the whole bunch ; altogether   FR: tout ; tous

English-Thai: Longdo Dictionary
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mum(มัม) adj. เงียบ,ไม่พูดสักคำ,ไม่ปริปาก. interj. ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น! เงียบ!, -Phr. (mum's the word ไม่ต้องเปิดเผยสิ่งที่เจ้ารู้)

German-Thai: Longdo Dictionary
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้ , See also: S. unbedingt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top