ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

totally

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -totally-, *totally*, total
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
totally(adv) โดยสิ้นเชิง, See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์, Syn. completely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
totally(โท'ทะลี) adv. ทั้งหมด, โดยสิ้นเชิง, Syn. entirely, completely

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
totally ordered setเซตอันดับทุกส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

WordNet (3.0)
wholly(adv) to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'), Syn. all, whole, totally, altogether, completely, entirely, Ant. partly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Totally

adv. In a total manner; wholly; entirely. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Totally.ใช่เลย Politics of Human Sexuality (2009)
Totally.แน่นอน Biology 101 (2011)
Totally.แน่นอน Win Some, Lose Some (2013)
But I've totally reconfigured... both the nootropic and the cyberlearning programs... without aggression factors.แต่ฉันต้องขอบอกว่า.. ..ไอ้การทดลองทั้งหลาย รวมถึงโปรแกรมเรียนรู้เสมือนเนี่ย เขาตอบรับมัน โดยที่ฉันไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเลย The Lawnmower Man (1992)
He is totally opposed...เขาไม่ใช่คนแบบนั้น The Lawnmower Man (1992)
The main frame will be totally isolated... in less than two minutes.มันกำลังตัดขาดจากการเชื่อมต่อของเรา ในอีกไม่ถึงสองนาทีนี้ The Lawnmower Man (1992)
- Oh, total? - Each.- ทั้งหมดเหรอ The Joy Luck Club (1993)
The one word sent me into total shock, from which, I'm afraid, I've never quite recovered.คำพูดคำเดียวทำให้ฉันตกอยู่ในอาการช๊อค - ซึ่งฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีวันหายได้เลย + ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ The Joy Luck Club (1993)
Dr. Hesse? This is totally unacceptable behavior.ด็อกเตอร์เฮซ ทำแบบนี้เรารับไม่ได้นะ Junior (1994)
This is totally against the natural order. Guys do not have babies.นี่มันผิดธรรมชาติ ผู้ชายเขาไม่มีลูกกัน Junior (1994)
That's really good news because that's exactly what Alexandra needs... to just totally relax.นั่นดีมากเลยนะ เพราะผมก็อยากให้อเล็กซานดราเป็นอย่างนั้น ผ่อนคลายสุดๆ Junior (1994)
I totally understand if you never want to see me again.ผมเข้าใจนะถ้าคุณไม่ต้องการเจอผมอีก Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
totallyHe is totally dependent on his parents.
totallyHe is totally immersed in family life and has no wish to work.
totallyHer skirt is totally out of fashion.
totallyI kept gazing at her until she, totally confused, dropped her gaze.
totallyI met her a long time after graduation, and she had totally become a housewife.
totallyI said hello to Debby but she totally ignored me.
totallyIt's totally without precedent for the suspect's attorney to be a criminal himself.
totallyJust for the record, I totally disagree with this decision.
totallyShe has totally changed her character.
totallyThe boy is totally dependent on his parents.
totallyThe building was totally destroyed by the earthquake.
totallyThe country's foreign trade totally depends on this port.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มเปา(adv) totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
เป็นปลิดทิ้ง(adv) completely, See also: totally, entirely, wholly, utterly, Example: เขาหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเมื่อพบว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเคาะประตูของเพื่อน
หมดเปลือก(adv) totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai Definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง
โดยรวม(adv) generally, See also: totally, entirely, Syn. โดยทั่วไป, Example: นักการเมืองเป็นอาชีพที่มีภาพพจน์โดยรวมเป็นลบมากที่สุดอาชีพหนึ่ง
เต็มประตู(adv) totally, See also: completely, entirely, thoroughly, Syn. ทุกทาง, Example: ลูกชายลุงฆ่าคนตาย ผิดเต็มประตู และลูกชายลุงก็รับสารภาพกับผมหมดแล้ว, Thai Definition: ไม่มีทางเลี่ยง
ปลอด(adj) all (white, black etc.), See also: totally (white, black etc.) completely, Syn. ล้วน, แท้, Example: ฉันเหลียวไปดูนกดุเหว่าสีดำปลอดทั้งตัวตัวนั้น, Thai Definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
ปลอด(adj) all (white, black etc.), See also: totally (white, black etc.) completely, Syn. ล้วน, แท้, Example: ฉันเหลียวไปดูนกดุเหว่าสีดำปลอดทั้งตัวตัวนั้น, Thai Definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยรวม[dōi rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยรวม ๆ[dōi rūam-rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
หมด[mot] (adv) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly  FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดเลย[mot loēi] (adv) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly  FR: entièrement ; complétement ; le tout
สนิท[sanit] (x) EN: perfectly ; completely ; totally ; soundly ; deeply  FR: parfaitement ; complétement ; totalement ; solidement profondément
ทั้งสิ้น[thangsin] (adv) EN: all ; wholly ; entirely ; totally ; altogether  FR: à fond ; jusqu'au bout
ถ้วน[thūan] (adv) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately  FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
อย่างละเอียด[yāng la-īet] (adv) EN: thoroughly ; perfectly ; wholly ; totally ; completely  FR: précisèment ; exactement
ยับ[yap] (adv) EN: disastrously ; completely ; totally ; severely ; to pieces

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
totally

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
totally

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统统[tǒng tǒng, ㄊㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ,   /  ] totally #8,672 [Add to Longdo]
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ,     /    ] totally indifferent; not in the least concerned #40,724 [Add to Longdo]
满拧[mǎn nǐng, ㄇㄢˇ ㄋㄧㄥˇ,   / 滿 ] totally inconsistent; completely at odds [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wildfremdtotally unknown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n, adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down #10,248 [Add to Longdo]
ずぶ[zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
どっぷり[doppuri] (adj-na, adv, adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated [Add to Longdo]
オールヌード[o-runu-do] (n) totally naked (wasei [Add to Longdo]
フルヌード[furunu-do] (n) (See オールヌード) totally naked (wasei [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一味も二味も[いちみもにみも, ichimimonimimo] (exp) totally; completely [Add to Longdo]
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top