ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถี่ถ้วน

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถี่ถ้วน-, *ถี่ถ้วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถี่ถ้วน[V] be careful, See also: be attentive, be thoughtful, be thorough, Syn. ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ, Example: แม่บ้านของเขาถี่ถ้วนเรื่องการใช้เงินเสมอ, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
ถี่ถ้วน[ADV] carefully, See also: attentively, thoughtfully, thoroughly, Syn. ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ, Example: เรื่องนี้ถ้าคิดให้ถี่ถ้วน จะเห็นได้ว่าฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิด, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถี่ถ้วนว. ละเอียดลออ, รอบคอบ, โดยปริยายหมายความว่า ไม่ยอมให้ตกหล่นเสียหาย, ถ้วนถี่ ก็ว่า.
ละเอียดถี่ถ้วน, รอบคอบ, เช่น เจ้าหน้าที่การเงินควรเป็นคนละเอียด, ประณีต เช่น ฝีมือสอยผ้าละเอียด ฝีมือถักเสื้อละเอียด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll take it under advisement.เราจะรับไว้พิจารณาอยางถี่ถ้วน Jaws (1975)
You're very thorough.ละเอียดถี่ถ้วนดี The Bodyguard (1992)
I'm surprised. Thorough fellow like you.แปลกจัง คนถี่ถ้วนอย่างคุณ The Bodyguard (1992)
And when they were kids you could look into their eyes and if you looked carefully enough you'd already see herถ้าพวกเขาเป็นเด็ก คุณจะอ่านสายตาออก ถ้าคุณดูอย่างถี่ถ้วน คุณจะเห็นเธอเต็มตา The Legend of 1900 (1998)
-That's thoroughly predictable.-นั่นเป็นการทำนายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน A Walk to Remember (2002)
You're very thorough.คุณตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากเลยค่ะ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Think carefully, contemplate thoroughly.คิดดีๆนะ ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน Go Go G-Boys (2006)
Also made what I believe to be a thoroughly promotion-worthy breakthrough.และด้วยความปราดเปรื่อง บวกกับการวิเคราะห์อันถี่ถ้วน ก็คุ้มค่ากับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ Mission: Impossible III (2006)
So they have kept a meticulous record and they wouldn't release it because it was national security.ข้อมูลถูกบันทึกอย่างถี่ถ้วน แต่ไม่มีการเผยแพร่เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ An Inconvenient Truth (2006)
The governor has reviewed your case fully.ท่านผู้ว่าทบทวนคดีของนายถี่ถ้วนแล้ว The Rat (2006)
You're not thinking this through.คุณยังไม่คิดให้ถี่ถ้วน The British Invasion (2007)
After much contemplation, she has finally come to a decision.หลังจากที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ในที่สุดเธอก็ได้ตัดสินใจ Like Stars on Earth (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถี่ถ้วน[adj.] (thīthūan) EN: careful   
ถี่ถ้วน[adv.] (thīthūan) FR: minutieusement ; avec soin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in-depth[ADJ] ลึกซึ้ง, See also: ถี่ถ้วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
handilyadv. คล่องแคล่ว,ง่ายดาย,สะดวก,ประณีต,ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. dexterously
handinessn. ความคล่องแคล่ว,ความประณีต,ความละเอียดถี่ถ้วน
in-depth(อิน' เดพธฺ) adj. ลึกซึ้ง, ถี่ถ้วน, เจริญเติบโตเต็มที่, Syn. intensive, thorough
preciosity(เพรซซิออส'ซิที) n. ความพิถีพิถัน,ความจู้จี้,ความละเอียดถี่ถ้วน
precious(เพรช'เชิส) adj. มีค่า,ล้ำค่า,เป็นที่รัก,ทูนหัว,อย่างยิ่ง,เต็มที่,พิถีพิถัน,ละเอียดถี่ถ้วน,สำคัญมาก. n. ผู้เป็นที่รัก,ทูนหัว., See also: preciousness n., Syn. beloved,costly
thorough(เธอ'โร) adj. ถี่ถ้วน,ทั่วไปหมด,โดยตลอด,ตลอดทั่วถึง,ละเอียด,สมบูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว. adv. ผ่าน., See also: thoroughly adv. thoroughness n., Syn. complete

English-Thai: Nontri Dictionary
scrupulous(adj) ถี่ถ้วน,ละเอียด,รอบคอบ,ระมัดระวัง
thorough(adj) เต็มที่,ทั่วถึง,ตลอด,สมบูรณ์,ถี่ถ้วน
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน
thoroughness(n) ความละเอียด,ความสมบูรณ์,ความถี่ถ้วน,ความครบถ้วน

German-Thai: Longdo Dictionary
reiben(vt) |rieb, hat gerieben| ขัดถู, ขยี้ เช่น Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. ฉันขยี้ตาตัวเองแล้วก็มองไปที่นั่นอย่างละเอียดถี่ถ้วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top