ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*install*

IH2 N S T AO1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: install, -install-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
installment(n) เงินผ่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
install(vt) ติดตั้ง
install(vt) สถาปนา, See also: ตั้งขึ้น, ก่อตั้ง
install in(phrv) ติดตั้ง, See also: ประกอบ, Syn. instal in
installment(n) การผ่อนส่ง, See also: การผ่อนชำระ
installment(n) ค่างวด, See also: ค่าผ่อนส่ง
installation(n) การติดตั้ง, See also: การประดิษฐาน, เครื่องมือที่ติดตั้ง
installation(n) การสถาปนา, See also: การแต่งตั้ง
installation(n) การแสดงผลงาน(ศิลปะ)
installation(n) ค่ายทหาร, See also: ที่ทำการกองบัญชาการ, ค่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
install(อินสทอล') vt. ติดตั้ง, สถาปนา, ประกอบ, แต่งตั้ง, นำไปนั่ง, ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, Syn. place
installation(อินสทอลเล'เชิน) n. การติดตั้ง, การสถาปนา, การแต่งตั้ง, เครื่องมือติดตั้ง, ที่ทำการ, กองบัญชาการ, ค่าย, Syn. establishment
installment(อินสทอล'เมินทฺ) n. เงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวด ๆ , งวด, ส่วน, ตอน , การติดตั้ง, การสถาปนา

English-Thai: Nontri Dictionary
install(vt) เอาเข้าประจำตำแหน่ง, สถาปนา, ติดตั้ง, นำไปไว้, ประกอบ
installation(n) การเข้าประจำตำแหน่ง, การสถาปนา, การติดตั้ง, ที่ทำการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remove and reinstall (R and R)ถอดประกอบ (อาร์แอนด์อาร์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
R and R (remove and reinstall)อาร์แอนด์อาร์ (ถอดประกอบ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
installation๑. การติดตั้ง๒. สถานที่ติดตั้ง๓. ระบบเครื่องที่ติดตั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
installationพิธีเข้ารับตำแหน่ง [ ดู inauguration ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
installation๑. การติดตั้ง๒. สถานที่ติดตั้ง๓. ระบบเครื่องที่ติดตั้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Installation programโปรแกรมติดตั้ง [คอมพิวเตอร์]
INSTALL.BATโปรแกรมติดตั้งเพื่อคลายโปรแกรมกลับสู่รูปแบบที่จะนำมาดำเนินการได้ [คอมพิวเตอร์]
Installationการติดตั้ง [TU Subject Heading]
debt installment agreementหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ [การทูต]
Installment method of accountingวิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง [การบัญชี]
Installment saleการขายผ่อนส่ง [การบัญชี]
Installmentเงินค่างวด [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
goods with payment in installments(n) สินค้าเงินผ่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to install this little baby right about there inside the cable trunk.ฉันต้องการให้คุณติดตั้งนี้ทารก น้อย เกี่ยวกับสิทธิที่มีอยู่ภายในลำ ต้นสายเคเบิล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Install it tonight when he's asleep.ติดตั้งคืนนี้เมื่อเขาหลับ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ Ghost in the Shell (1995)
Meanwhile, he realizes the only reason he was over there in the first place... was so we could install a government that would sell us oil at a good price.เขาตระหนักว่ามีเหตุผลเดียวที่เขาเลือก กระกรายมาเพิ่มราคาน้ำมันสั่งเข้า ซื้อน้ำมันเราในราคาดี Good Will Hunting (1997)
- Just had it installed.- เพิ่งได้ติดตั้งมาหมาดๆเลย Brokedown Palace (1999)
To get an illegal unregistered bio-port installed at about midnight we just drive up to your local country gas station, right?ผิดกฎหมาย ไม่มีการรีจีสเตอร์ ไบโอ-พอร์ทที่จะติดตั้ง เกือบๆ เที่ยงคืนแล้ว eXistenZ (1999)
As you can see I've decided not to have a bio-port installed.เท่าที่เห็น ผมตัดสินใจไม่ติดตั้งไบโอ-พอร์ท eXistenZ (1999)
Why did you install a bad port into me?ทำไมนายถึงติดตั้ง พอร์ทเสียๆ ให้ฉัน eXistenZ (1999)
It was a flawed installation. My first.มันติดตั้งแบบมีตำหนิเป็นครั้งแรก eXistenZ (1999)
I assume that you both have had these industry standard bio-ports that you mentioned installed.ผมคิดว่า คุณทั้งสองมีมัน ไบโอ-พอดส์พื้นฐานจากโรงงาน ซึ่งคุณต้องติดตั้งมัน eXistenZ (1999)
Someone informs you that this company... ..installs front-seat mounting brackets that failed collision tests, ... ..brake linings that fail after 1, 000 miles, ... ..and fuel injectors that explode and burn people alive.โอ๊ย! โอ๊ะ --อ๊า Fight Club (1999)
- No, install car stereos.เปล่า เป็นช่างตั้งวิทยุในรถ 10 Things I Hate About You (1999)
Installed what?ติดอะไรนะ Bicentennial Man (1999)
With the newly installed surveillance cameras we can monitor the behavior other teachers and studentsด้วยกล้องวงจรปิดที่เพิ่งถูกติดตั้งไปใหม่ เราสามารถตรวจสอบพฤติกรรม ของครู และนักเรียน GTO (1999)
I don't think I can wait another 12 years for the next installment....ฉันทนรอตอนต่อไป อีก 12 ปีไม่ไหวแน่ๆ The Legend of Bagger Vance (2000)
If we install halogen lights up like this the lights will be a spring when you turn it onถ้าเราติดหลอดฮาโลเจนอย่างนี้ แสงไฟก็จะสว่างมากตอนที่เปิด Uninvited (2003)
I installed a new TV Do you like it?ติดทีวีใหม่ นายชอบมันมั้ย? Oldboy (2003)
I designed it and installed it.ผมเป็นคนออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
When he installed it, he built a secret crawl space.ตอนที่เขาติดตั้งระบบ เขาได้สร้างช่องลับเอาไว้ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Or better still just don't install The idiotic thing at allหรือทางที่ดีก็ไม่ควรที่จะติดตั้ง พวกสิ่งไม่ดีทั้งหลาย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
All right. Break it down, and reinstall the programming.เอาละปิดมันชะแล้วและลงโปรแกรมใหม่ The Cave (2005)
We've been looking everywhere for this video installation.เรากำลังไล่ตามดู ทุกแห่งที่เขาแนะนำไว้ในวีดีโอ Match Point (2005)
I forgot they installed those surveillance cameras in the station.ฉันลืมว่าในโรงพักมีกล้องวงจรปิดด้วย Four Brothers (2005)
Junnosuke can't wait for another installment of "Boys' Adventure"จุนโนะสุเกะคงกำลังรออ่านตอนใหม่อยู่ Always - Sunset on Third Street (2005)
We're installing this as fast as we can in all of our banks including the one that holds your gold deposits.เรากำลังติดตั้งระบบนี้ให้เร็วที่สุด ในธนาคารทุกแห่งของเรา รวมทั้งสาขาที่มีทองของท่านอยู่ Bandidas (2006)
Until those new systems are installed, all the cash will be stored upstairs.จนกว่าระบบใหม่จะถูกติดตั้ง เงินทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ชั้นบน Bandidas (2006)
Broadband installation tomorrow night?การติดตั้งบอร์ดแบนจะทำคืนพรุ่งนี้ใช่ไหม? Confession of Pain (2006)
Because I like you, sir. I'll offer you the installment plan.เพราะผมหลงคุณซะแล้ว จะปรณิบัติให้อย่างวิเศษเลยนะ No Regret (2006)
Well, you know that art installationคุณจำงานศิลป์ That Night, a Forest Grew (2007)
Uh, we got an install job over in Marina del Rey.ต้องไปติดตั้งเครื่องที่มารีน่า เดล เรย์ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Even installed a state-of-the-art GPS tracking system in the license plate.ยังมีจีพีเอสรุ่นล่าสุด ติดตั้งอยู่ในป้ายทะเบียนด้วย Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Linux install at a factory off Ventura, 142 Euclid. Uh, I'm sorry.ติดตั้งลีนุกซ์ที่เวนทูร่า เลขที่ 142 ยูคลิด Chuck Versus the Helicopter (2007)
I have a home install at, uh.... 142 Euclid?ไม่ได้ ฉันต้องไปลงโปรแกรมที่ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Did a bunch of installs a few years back. They're pretty easy to access.ผมเคยติดตั้งด้วย เจาะง่ายมาก Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
and when exactly were they going to get installed?แล้วเมื่อไหร่ พวกมันจะถูกติดตั้ง? Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Nathan, I think it might be a good idea if I'm there when you break the news about installing cameras to the kids so the announcement is taken, you know, seriously.นาธาน ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ความคิดที่ดี เท่าไหร่นะ ถ้าผมอยู่ที่นั่น ตอนที่คุณประกาศข่าว เรื่องการติดกล้องกับพวกเด็ก ๆ ดังนั้นการประกาศน่าจะเลื่อนไป คุณรู้นะ ผมพูดจริง Charlie Bartlett (2007)
First off, the student lounge will be closed Monday, while we install security cameras.อย่างแรกเลย ห้องพักนักเรียนจะปิดในวันจันทร์ เพื่อที่ครูจะได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด Charlie Bartlett (2007)
Well, I installed a Nanny Cam.ก็นะ ฉันติดตั้งกล้องคอยแอบดู The Nanny Diaries (2007)
We could pay it off in installments.เราจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ Cassandra's Dream (2007)
Vannacutt installed a mechanism that can seal up the whole asylum.แวนนาคัต ได้ติดตั้งเครื่องจักรที่สามารถขังคนบ้าไว้ทั่วทั้งบ้าน Return to House on Haunted Hill (2007)
Casey only installed EM-50s. The one you found was a GLG-20.เคซี่ย์ใช้รุ่น อีเอ็ม 50 ที่คุณเจอคือ จีแอลจี 20 Chuck Versus the Marlin (2008)
Yeah, man-cake like you, you should install a turnstile on your bedroom door. Yeah.ใช่ อย่าไปยอม ต้องให้บทเรียนเธอมั่ง Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
AUTO AUDIO INSTALL JUST ASK A NERD.AUTO AUDIO INSTALL JUST ASK A NERD Chuck Versus the DeLorean (2008)
Dude, you're not gonna believe what just showed up in the Audio Install.เพื่อน, นายจะต้อง ไม่เชื่อแน่ ว่ามีอะไรอยู่ที่ ที่ห้องติดตั้งเครื่องเสียง Chuck Versus the DeLorean (2008)
I like to do the installs myself, you know, don the uni, kind of get my hands mussy.ผมชอบมาติดตั้งด้วยตัวเอง ผมชอบทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้น่ะ Chuck Versus the Ex (2008)
Uh... it's an off-site install.อ่า... ต้องไปประกอบเครื่องข้างนอก Chuck Versus the Fat Lady (2008)
I don't see receipts for all the off-site installs he does.ฉันไม่เห็นใบเสร็จ ของงานที่เขาออกไปทำเลย Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Be installed that randomly.ถูกวางไว้แบบสุ่ม The Legend (2008)
When will scylla be installed in pennsylvania?ซิลล่าจะไปถึง เพนซิลวาเนีย เมื่อไร? The Legend (2008)
Why would you install a roving back doorทำไมคุณต้องลงโปรแกรม Roving back door Complications (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
installBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
installHirofumi installed fibreglass insulation in the ceiling.
installI bought this TV on the installment plan.
installIf a very large amount of memory is installed an 'insufficient memory' error message is displayed.
installI have installed Microsoft Office in my personal computer, so please use its file format when you send me the attachment.
installInstall a vending machine in our office.
installI paid for the video in five installments.
installI want to have a telephone installed.
installShe had an airconditioner installed in her house.
installShe installed a new electric stove in the room.
installShe installed herself in an easy chair.
installThe man tried to install his own antenna.
installThe payment for the car will be made in 12 monthly installments.
installThey installed him as chairman of the committee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่างวด(n) installment, See also: payment, term of payment, Syn. ค่าผ่อนส่ง, Example: โทรทัศน์เครื่องนั้นยังผ่อนค่างวดไม่หมดเลย
เงินผ่อน(n) installment, See also: partial repayment, payment, Ant. เงินสด, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถหาซื้อได้ในระบบเงินผ่อน, Count Unit: งวด, Thai Definition: เงินที่ชำระให้แก่เจ้าหนี้เป็นงวดๆ
ผ่อนชำระ(v) pay by installments, Syn. ผ่อนหนี้, ผ่อนส่ง, Example: เขามีภาระต้องผ่อนชำระค่าเช่าบ้านกับธนาคารทุกๆ เดือน, Thai Definition: ทยอยจ่ายเป็นงวดๆ
ผ่อนส่ง(v) pay by installments, Syn. ผ่อนใช้, ผ่อนชำระ, Example: ผมวางเงินลงไปหมื่นบาทแล้วผ่อนส่งเดือนละพันบาทสิบเดือน
เดินสาย(v) install an electric line, See also: run the power line to, Example: พรุ่งนี้ช่างไฟฟ้าจะมาเดินสายให้เรียบร้อย, Thai Definition: ติดสายไฟฟ้าหรือสายโทรเลขโทรศัพท์เป็นต้น
ตั้งกรม(v) set up a new department, See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank, Syn. ทรงกรม, Thai Definition: สถาปนาเจ้านายขึ้นทรงกรม
ติดไฟ(v) install electric lights, Syn. ประดับไฟ, Example: เขาติดไฟดวงเล็กๆ รอบบ้านเพื่อเตรียมจัดงานในวันขึ้นปีใหม่, Thai Definition: ตกแต่งให้สวยงามด้วยหลอดไฟ
ตั้ง(v) place, See also: put, lay, set up, install, Syn. วาง, ติดตั้ง, จัดวาง, Example: เขานำกระถางต้นไม้มาตั้งทุกมุมในบ้านเพื่อความสวยงาม
ติดตั้ง(v) install, See also: fix, set up, Syn. จัดตั้ง, Example: พนักงานกำลังติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วบนทางด่วน, Thai Definition: จัดวางสิ่งของหรือเครื่องใช้ในที่ใดที่หนึ่งให้พร้อมเพื่อใช้งาน
ประดิษฐาน(v) place, See also: establish, install, be enshrined, Syn. ตั้ง, ติดตั้ง, เข้าประจำที่, วาง, Example: พระแก้วมรกตประดิษฐานบนฐานชุกชี, Thai Definition: ตั้งไว้ (ใช้แก่สิ่งที่เคารพนับถือ) แต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูง
เชิญ(v) install, See also: invite, Syn. อัญเชิญ, Example: เขาเชิญพระพุทธรูปไว้บนหิ้งบูชา, Thai Definition: ถือ อุ้ม ชู หรือนำไปเป็นต้นด้วยความเคารพ
การผ่อน(n) pay in installments, Syn. การผ่อนชำระ, Example: ความนิยมซื้อสินค้าด้วยการผ่อนมีมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้คนเป็นหนี้มากขึ้น, Thai Definition: การชำระเป็นงวดๆ ไม่ชำระทีเดียวทั้งหมด
อัญเชิญ(v) install, See also: invite, respectfully engage, Syn. เชิญ, Example: พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะอัญเชิญพระพุทธชินราชลงมายังกรุงเทพฯ, Thai Definition: เชิญด้วยความเคารพนับถือ, Notes: (เขมร)
เช่าซื้อ(v) hire-purchase, See also: purchase by installment, Example: เขาตัดสินใจเช่าซื้อที่ดิน 3 แปลงเพื่อลงทุนทำธุรกิจ, Thai Definition: ชื่อสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[anchoēn] (v) EN: install
แบ่งชำระเป็นงวด[baeng chamra pen ngūat] (v, exp) EN: pay by instalments/installments (Am.)
ช่างติดตั้ง[chang tittang] (n, exp) FR: installateur [ m ]
ช่างติดตั้งแอร์[chang tittang aē] (n, exp) FR: installateur d'air conditionné [ m ]
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[phanang hǿng yen] (n, exp) FR: installateur de panneaux frigorifiques [ m ]
การผ่อนชำระ[kān phǿnchamra] (n, exp) EN: payment by instalments = payment by installments (Am.)
การติดตั้ง[kān tittang] (n) EN: installation ; setting up  FR: installation [ f ]
การติดตั้งโปรแกรม[kān tittang prōkraēm] (n, exp) FR: installation d'un logiciel [ f ] ; installation d'un programme [ f ]
กรมทหาร[krom thahān] (n, exp) EN: regiment ; military installation
เงินผ่อน[ngoenphǿn] (n) EN: instalment = installment (Am.) ; partial repayment ; payment  FR: versement [ m ]
งวด[ngūat] (n) EN: instalment ; installment (Am.)  FR: versement [ m ]
งวดเงินผ่อน[ngūat ngoenphǿn] (n, exp) EN: instalment ; installment (Am.)
ผ่อนชำระ[phǿnchamra] (v, exp) EN: pay by instalments = pay by installments (Am.)  FR: payer à tempérament ; payer par mensualités ; payer en plusieurs fois
ผ่อนชำระหนี้[phønchamra nī] (v, exp) EN: amortize ; pay a debt by instalments/installments (Am.)  FR: amortir une dette
ผ่อนส่ง[phǿnsong] (v) EN: pay by installments
โรง[rōng] (n) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant  FR: immeuble [ m ] ; construction [ f ] ; building [ m ] ; établissement [ m ] ; installation [ f ] ; usine [ f ] ; atelier [ m ] ; hangar [ m ]
สถาปนา[sathāpanā] (v) EN: create ; establish ; install ; found ; set up ; build  FR: établir ; fonder ; instituer ; édifier
ซื้อแบบผ่อนส่ง[seū baēp phǿnsong] (v, exp) EN: buy on hire purchase ; buy on the installment plan (Am.)
ซื้อผ่อนส่ง[seū phǿnsong] (v, exp) EN: buy on hire purchase ; buy on the installment plan (Am.)
ตั้ง[tang] (n) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand  FR: ériger ; installer ; dresser
ติดไฟ[titfai] (v) EN: install electric lights ; install electricity ; put in electricity
ติดเครื่องโทรศัพท์[tit khreūang thōrasap] (v, exp) EN: install a telephone
ติดตั้ง[tittang] (v) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix  FR: installer ; implanter ; monter ; poser
ติดตั้งเครื่องจักร[tittang khreūang jak] (v, exp) EN: install machinery  FR: installer une machine
ติดตั้งโปรแกรม[tittang prōkraēm] (v, exp) EN: install software  FR: installer un logiciel ; installer un programme
ตอนจบ[tønjop] (n) EN: end ; ending ; last installment  FR: fin [ f ] ; final [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSTALL IH2 N S T AO1 L
INSTALLS IH2 N S T AO1 L Z
REINSTALL R IY2 IH0 N S T AA1 L
INSTALLED IH2 N S T AO1 L D
INSTALLER IH2 N S T AO1 L ER0
INSTALLING IH2 N S T AO1 L IH0 NG
INSTALLERS IH2 N S T AO1 L ER0 Z
REINSTALLS R IY2 IH0 N S T AA1 L Z
INSTALLMENT IH2 N S T AO1 L M AH0 N T
REINSTALLED R IY2 IH0 N S T AA1 L D
INSTALLMENTS IH2 N S T AO1 L M AH0 N T S
INSTALLATION IH2 N S T AH0 L EY1 SH AH0 N
INSTALLATIONS IH2 N S T AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
install (v) ˈɪnstˈɔːl (i1 n s t oo1 l)
installs (v) ˈɪnstˈɔːlz (i1 n s t oo1 l z)
installed (v) ˈɪnstˈɔːld (i1 n s t oo1 l d)
installing (v) ˈɪnstˈɔːlɪŋ (i1 n s t oo1 l i ng)
installment (n) ɪnstˈɔːlmənt (i n s t oo1 l m @ n t)
installation (n) ˌɪnstəlˈɛɪʃən (i2 n s t @ l ei1 sh @ n)
installations (n) ˌɪnstəlˈɛɪʃənz (i2 n s t @ l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack, #835 [Add to Longdo]
设备[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] equipment; facilities; installations, #955 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] to install; to place; to put, #1,369 [Add to Longdo]
设施[shè shī, ㄕㄜˋ ㄕ, / ] facilities; installation, #1,444 [Add to Longdo]
设置[shè zhì, ㄕㄜˋ ㄓˋ, / ] to set up; to install, #2,077 [Add to Longdo]
安装[ān zhuāng, ㄢ ㄓㄨㄤ, / ] install; erect; fix; mount; installation, #2,198 [Add to Longdo]
设定[shè dìng, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to set; to set up; to install; setting; preferences, #5,659 [Add to Longdo]
组装[zǔ zhuāng, ㄗㄨˇ ㄓㄨㄤ, / ] assemble and install, #13,129 [Add to Longdo]
核设施[hé shè shī, ㄏㄜˊ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] nuclear facility; nuclear installation, #22,532 [Add to Longdo]
卸载[xiè zài, ㄒㄧㄝˋ ㄗㄞˋ, / ] to disembark; to off-load cargo; to uninstall (software), #26,116 [Add to Longdo]
分期付款[fēn qī fù kuǎn, ㄈㄣ ㄑㄧ ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] installment, #29,347 [Add to Longdo]
配用[pèi yòng, ㄆㄟˋ ㄩㄥˋ, ] to provide; installed, #56,470 [Add to Longdo]
装设[zhuāng shè, ㄓㄨㄤ ㄕㄜˋ, / ] to install; to fit (e.g. a light bulb), #61,453 [Add to Longdo]
安设[ān shè, ㄢ ㄕㄜˋ, / ] install; set up, #87,201 [Add to Longdo]
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor, #163,699 [Add to Longdo]
内置[nèi zhì, ㄋㄟˋ ㄓˋ, / ] internal; internally installed [Add to Longdo]
内装[nèi zhuāng, ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ, / ] filled with; internal decoration; installed inside [Add to Longdo]
装置物[zhuāng zhì wù, ㄓㄨㄤ ㄓˋ ㄨˋ, / ] fixture; installation [Add to Longdo]
护国战争[hù guó zhàn zhēng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] National protection war or Campaign to defend the republic (1915), a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor [Add to Longdo]
护国争[hù guó zhàn, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄢˋ, / ] National protection war or Campaign to defend the republic (1915), a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor [Add to Longdo]
护法战争[hù fǎ zhàn zhēng, ㄏㄨˋ ㄈㄚˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] National protection war or Campaign to defend the republic (1915), a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor [Add to Longdo]
军事设施[jūn shì shè shī, ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] military installations [Add to Longdo]
预装[yù zhuāng, ㄩˋ ㄓㄨㄤ, / ] prefabricated; preinstalled; bundled (software) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlagszahlung { f }; Teilzahlung { f }instalment; installment [ Am. ] [Add to Longdo]
Altversion { f }; vorhandene Version { f }; installierte Version { f }legacy version [Add to Longdo]
Anlage { f } | Anlagen { pl } | elektrische Anlagen | technische Anlageninstallation | installations | electrical installations | technical installations [Add to Longdo]
Anlagentechnik { f }installation engineering [Add to Longdo]
Anlagenteil { m }plant section; system section; installation section [Add to Longdo]
Anschlussleistung { f } [ electr. ]installed load; installed power [Add to Longdo]
Aufputzmontage { f }installation on wall [Add to Longdo]
Aufstellfläche { f }installation surface [Add to Longdo]
Deinstallation { f } [ comp. ]uninstalling [Add to Longdo]
Einbau { m }; Montage { f }installation; fitting [Add to Longdo]
Einbauten { pl }components; installations [Add to Longdo]
Einbauverhältnisse { pl }installation dimensions [Add to Longdo]
Einbauzeichnung { f }installation drawing [Add to Longdo]
Einrichter { m }; Einrichterin { f }; Installateur { m }; Installateurin { f }; Monteur { m }; Monteurin { f } | Einrichter { pl }; Installateure { pl }; Monteure { pl }fitter | fitters [Add to Longdo]
Einrichtung { f }installation [Add to Longdo]
Elektroinstallateur { m }; Elektroinstallateurin { f }; Elektromonteur { m }eletrical fitter; electrician [Add to Longdo]
Elektroinstallation { f }electrical installation [Add to Longdo]
Freiluftaufstellung { f }outdoor installation [Add to Longdo]
Funkanlage { f }radio installation [Add to Longdo]
Gasgeräte { pl }gas installations [Add to Longdo]
Gasinstallation { f }gas installation [Add to Longdo]
Hinterwandmontage { f }rear panel installation [Add to Longdo]
Installateur { m } | Installateure { pl }installer | installers [Add to Longdo]
Installateur { m }; Installateurin { f }; Klempner { m }; Klempnerin { f } | Spengler { m }; Spenglerin { f } [ Ös. ] [ Süddt. ]plumber | plumber [Add to Longdo]
Installation { f }installing [Add to Longdo]
Installation { f } | Installationen { pl } | automatisches Installations- und Diagnosesysteminstallation | installations | automated installation and diagnostic service [Add to Longdo]
Installationsmaterial { n }installation material [Add to Longdo]
Installationsqualifizierung { f }installation qualification (IQ) [Add to Longdo]
Installationsteile { pl }installation parts [Add to Longdo]
Installationsübersicht { f }installation summary [Add to Longdo]
Installieren { n }plumbing [Add to Longdo]
Installierung { f }installation [Add to Longdo]
Jahresrate { f }annual installment [Add to Longdo]
Kabel { n } | Kabel { pl } | abgeschirmtes Kabel; geschirmtes Kabel | bewegliches Kabel | dreipoliges Kabel | festverlegtes Kabel | kautschuk-isoliertes Kabel | PVC-isoliertes Kabel | vieladrig ummanteltes Kabelcable | cables | shielded cable; screened cable | mobile cable | three-pole cable | fixed installed cable | rubber insulated cable | PVC insulated cable | multicore jacketed cables [Add to Longdo]
Kundendienst { m }; Kundenservice { m } | technischer Kundendienstcustomer service; service; after-sales service | after installation service [Add to Longdo]
Lagereinbau { m }bearing installation [Add to Longdo]
Leitungen { pl }; Rohre { pl }; Installationen { pl }plumbing [Add to Longdo]
Montagebeginn { m }installation start [Add to Longdo]
Montagehinweis { m }; Montagehinweise { pl }installation information [Add to Longdo]
Montageleitung { f }installation department [Add to Longdo]
Montageplan { m }installation plan [Add to Longdo]
Montagevorrichtung { f } [ techn. ]installation device; installation equipment [Add to Longdo]
Neuinstallation { f }reinstalling [Add to Longdo]
Ölfeuerungsanlage { f }oil burning installation [Add to Longdo]
Rate { f }; Abzahlung { f } | in Raten zahleninstalment; installment [ Am. ] | to pay by (in) instalments [Add to Longdo]
Sanitäranlagen { pl }sanitary installations [Add to Longdo]
Selbsteinbau { m }do-it-yourself installation [Add to Longdo]
Stand aufbauen (abbauen)to install (remove) a stand [Add to Longdo]
Starkstromanlage { f } [ electr. ]electrical power installation [Add to Longdo]
Teilzahlungskredit, dem bei Kreditgewährung die Zinsen zugeschlagen werdenadd on installment loan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
アンインストール[an'insuto-ru] (n, vs) { comp } uninstall [Add to Longdo]
インスコ[insuko] (n, vs) (sl) { comp } install [Add to Longdo]
インスタレーション[insutare-shon] (n) installation [Add to Longdo]
インスト[insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
インストーラ[insuto-ra] (n) { comp } installer [Add to Longdo]
インストーラー[insuto-ra-] (n) { comp } installer [Add to Longdo]
インストール[insuto-ru] (n, vs) install [Add to Longdo]
インストールプログラム[insuto-rupuroguramu] (n) { comp } installation program [Add to Longdo]
インストールメント[insuto-rumento] (n) installment; instalment [Add to Longdo]
インストールログファイル[insuto-rurogufairu] (n) { comp } installation log file [Add to Longdo]
インストール可能デバイスドライバ[インストールかのうデバイスドライバ, insuto-ru kanou debaisudoraiba] (n) { comp } installable device driver [Add to Longdo]
インストール後の作業[インストールごのさぎょう, insuto-ru gonosagyou] (n) { comp } post installation step [Add to Longdo]
インストレーション[insutore-shon] (n, vs) { comp } installation [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[insutore-shonpuroguramu] (n) { comp } installation program [Add to Longdo]
カスタマーインストレーションインストラクション[kasutama-insutore-shon'insutorakushon] (n) { comp } customer installation instruction [Add to Longdo]
クリーンインストール[kuri-n'insuto-ru] (n) { comp } clean install [Add to Longdo]
ドライブバイインストール[doraibubaiinsuto-ru] (n) { comp } drive-by install [Add to Longdo]
フルインストール[furuinsuto-ru] (n) full install(ation) [Add to Longdo]
プリインストール[puriinsuto-ru] (n, vs) { comp } preinstall [Add to Longdo]
プリインストールソフトウェア[puriinsuto-rusofutouea] (n) { comp } preinstalled software [Add to Longdo]
プレインストール[pureinsuto-ru] (n) { comp } preinstall [Add to Longdo]
メーカーオプション[me-ka-opushon] (n) factory-installed option (wasei [Add to Longdo]
リボ払い[リボばらい, ribo barai] (n) (abbr) revolving payments; payment via multiple installments [Add to Longdo]
安置[あんち, anchi] (n, vs) enshrinement; installation (of image) [Add to Longdo]
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install [Add to Longdo]
一回分[いっかいぶん, ikkaibun] (n) dose; installment; instalment [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s, vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant [Add to Longdo]
掛け金(P);掛金[かけきん, kakekin] (n) installment; instalment; premium; bill; (P) [Add to Longdo]
掛け捨て[かけすて;かけずて, kakesute ; kakezute] (n) failing to honor (honour) an installment payment (instalment) [Add to Longdo]
割賦[かっぷ;わっぷ, kappu ; wappu] (n) allotment; quota; payment in installments; payment in instalments; hire-purchase [Add to Longdo]
割賦購買[かっぷこうばい, kappukoubai] (n) buying in installments; buying in instalments [Add to Longdo]
割賦販売[かっぷはんばい, kappuhanbai] (n) selling in installments; selling in instalments [Add to Longdo]
割賦方式[かっぷほうしき, kappuhoushiki] (n) installment plan; instalment plan [Add to Longdo]
[もとい, motoi] (n) (1) { chem } (See 官能基) group; (2) (See 遊離基) (free) radical; (ctr) (3) counter for installed or mounted objects (e.g. stone lanterns, gravestones) [Add to Longdo]
軍事施設[ぐんじしせつ, gunjishisetsu] (n) military installations [Add to Longdo]
月掛け[つきがけ, tsukigake] (n) monthly installment plan; monthly instalment plan [Add to Longdo]
月掛け貯金[つきがけちょきん, tsukigakechokin] (n) monthly installment deposit; monthly instalment deposit; monthly savings [Add to Longdo]
月割り[つきわり, tsukiwari] (n) per month; monthly installment plan; monthly instalment plan [Add to Longdo]
月賦[げっぷ, geppu] (n) (See 月払い) monthly installment (instalment); monthly payment; (P) [Add to Longdo]
月賦販売[げっぷはんばい, geppuhanbai] (n) selling on a (monthly) installment plan (instalment); hire purchase [Add to Longdo]
月払い[つきばらい, tsukibarai] (n) (See 月賦) monthly installment (instalment); monthly payment [Add to Longdo]
原子力施設[げんしりょくしせつ, genshiryokushisetsu] (n) nuclear power facility; NPF; nuclear facility; nuclear installation [Add to Longdo]
後釜に据える;後釜にすえる[あとがまにすえる, atogamanisueru] (exp, v1) to install (a person) in (someone's) place [Add to Longdo]
公共財[こうきょうざい, koukyouzai] (n) (See 集合財) public goods (i.e. goods or services such as lighthouses, military installations, etc., which are provided by government) [Add to Longdo]
工事費[こうじひ, koujihi] (n) construction costs; installation cost [Add to Longdo]
再セットアップ[さいセットアップ, sai settoappu] (n) { comp } restoring a computer to factory settings (esp. through reinstallation of the operating system, or use of a recovery CD) [Add to Longdo]
済し崩し;なし崩し[なしくずし, nashikuzushi] (n) (1) paying back in installments (instalments); amortization plan; (adv) (2) gradual reduction; little by little [Add to Longdo]
試験施設[しけんしせつ, shikenshisetsu] (n) test facility; test installation [Add to Longdo]
次回予告[じかいよこく, jikaiyokoku] (n) preview of next installment (TV shows, podcasts, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
プリインストール[ぷりいんすとーる, puriinsuto-ru] preinstall (vs) [Add to Longdo]
プリインストールソフトウェア[ぷりいんすとーるそふとうえあ, puriinsuto-rusofutouea] preinstalled software [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]
工事費[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]
取り付け[とりつけ, toritsuke] installation [Add to Longdo]
設置条件[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation [Add to Longdo]
導入[どうにゅう, dounyuu] installation (vs), [Add to Longdo]
導入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] already installed, already in place [Add to Longdo]
インストール[いんすとーる, insuto-ru] install [Add to Longdo]
アンインストール[あん'いんすとーる, an ' insuto-ru] uninstall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Install \In*stall"\, v. t. [imp. & p. p. {Installed}; p. pr. &
   vb. n. {Installing}.] [F. installer, LL. installare, fr.
   pref. in- in + OHG. stal a place, stall, G. stall, akin to E.
   stall: cf. It. installare. See {Stall}.] [Written also
   {instal}.]
   [1913 Webster]
   1. To set in a seat; to give a place to; establish (one) in a
    place.
    [1913 Webster]
 
       She installed her guest hospitably by the fireside.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in an office, rank, or order; to invest with any
    charge by the usual ceremonies; to instate; to induct; as,
    to install an ordained minister as pastor of a church; to
    install a college president.
    [1913 Webster]
 
       Unworthily
       Thou wast installed in that high degree. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 install
   v 1: set up for use; "install the washer and dryer"; "We put in
      a new sink" [syn: {install}, {instal}, {put in}, {set up}]
   2: put into an office or a position; "the new president was
     installed immediately after the election" [syn: {install},
     {instal}]
   3: place; "Her manager had set her up at the Ritz" [syn:
     {install}, {instal}, {set up}, {establish}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top