Search result for

ค่าย

(74 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าย-, *ค่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าย[N] group, See also: faction, party, side, clique, coterie, Syn. กลุ่ม, พวก, ฝ่าย, Example: แต่ละสำนักพิมพ์ต่างก็หยิบกลยุทธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใช้กันจนหมดพุง ซึ่งส่งผลให้สินค้าขายดีมากขึ้น, Thai definition: ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกัน
ค่าย[N] camp, See also: encampment, bivouac, campground, Syn. ที่พักแรม, ค่ายพักแรม, Example: คณะนักดาราศาสตร์ฝรั่งเศสได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งค่ายเพื่อสังเกตการณ์ดูสุริยุปราคาที่พลับพลาค่ายหลวง, Count unit: ค่าย
ค่ายมวย[N] boxing camp, Example: ผู้จัดการค่ายมวยถูกจับกุมในสนามมวยลุมพินี, Count unit: ค่าย, แห่ง, ที่, Thai definition: ที่ฝึกซ้อมมวย, ที่เก็บตัวนักมวย
ค่ายทหาร[N] camp, See also: barracks, military camp, garrison, encampment, cantonment, Example: เขาสมัครเข้าทำงานในค่ายทหารฝรั่ง ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพเดิมครอบครัวของเขา, Thai definition: ที่ตั้งกองทัพ, ที่พักกองทหาร
ค่ายังชีพ[N] cost of living, See also: living expenses, Syn. ค่าครองชีพ, Example: รัฐบาลจะจ่ายเงินค่ายังชีพให้ผู้ว่าราชการเมืองอย่างเพียงพอแก่การดำรงชีพเพื่อมิให้เสื่อมเสียเกียรติ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค่ายกักกัน[N] concentration camp, See also: detention camp, Example: ในระยะสงครามโลกครั้งที่ 1 นี้เองมีจดหมายของเชลยศึกที่ส่งจากค่ายกักกันที่กรุงเทพฯ และอยุธยาเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงคราม, Count unit: ค่าย, Thai definition: สถานที่คุมขังเชลยศึกหรือนักโทษทางการเมือง
ค่าย้ายถอน[N] cost of removal
ค่ายอาสาพัฒนา[N] volunteer for rural development camp, Example: ปีนี้นักศึกษาไปออกค่ายอาสาพัฒนาที่พะเยา, Count unit: ค่าย, Thai definition: ค่ายเยาวชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือฝึกฝนให้เยาวชนได้ร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ชุมชน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่ายน. ที่ตั้งกองทหาร มีรั้วล้อมรอบ
ค่ายที่ตั้งกองทหาร, ที่พักกองทัพ
ค่ายที่พักแรมชั่วคราวของคนเป็นจำนวนมาก เช่น ค่ายลูกเสือ ค่ายผู้อพยพ
ค่ายฝ่ายที่มีความคิดเห็นแนวเดียวกัน เช่น ค่ายโลกเสรี.
ค่ายกักกันน. สถานที่คุมขังเชลยศึกหรือนักโทษทางการเมือง.
ค่ายอาสาพัฒนาน. ค่ายเยาวชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือฝึกฝนให้เยาวชนได้ร่วมมือร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน.
ค่ายเยาวชนน. สถานที่ซึ่งจัดขึ้นหรือใช้ฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการดำรงชีวิตเป็นหมู่คณะ โดยให้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้รู้จักช่วยตัวเอง ช่วยหมู่คณะ รู้จักระเบียบวินัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concentration camp; camp, concentrationค่ายกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
camp, concentration; concentration campค่ายกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Science campค่ายวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Campingค่ายพักแรม (วิธีการ) [TU Subject Heading]
Campsค่ายพักแรม [TU Subject Heading]
Concentration campsค่ายกักกัน [TU Subject Heading]
Science campsค่ายวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Campingค่ายพักแรม [การแพทย์]
Death Campค่ายคุมขังมรณะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"cecil the caterpillar." camp suisse."ซีซิลนังร่าน" ค่าย suisse. Pret-a-Poor-J (2008)
We went to summer camp together.- พวกเราเคยไปเข้าค่ายช่วงซัมเมอร์ด้วยกัน There Might be Blood (2008)
Cecil the caterpillar. Camp suisse.- หนอนแก้วเซซิล ค่ายที่สวิซ There Might be Blood (2008)
I'm sorry. I got held up in a Russian work camp.ผมขอโทษ ผมถูกจับในค่ายทำงานพวกรัสเซีย Odyssey (2008)
Were you there for the rice or the reeducation camps?คุณเคยไปค่ายการศึกษาหรือเปล่า Birthmarks (2008)
He must have $6,000, $7,000 in unpaid medical bills.เค้ายังไม่ได้จ่ายค่ายา 6000 -7000 ดอลล่าห์ Last Resort (2008)
Honey, he's my senior from the marines. Sergeant Han!ที่รัก, เขาเป็นรุ่นพี่ผม จากค่ายทหารน่ะ จ่าฮาน! Baby and I (2008)
You aided and abetted KGB agents who broke into a top-secret military installation in the middle of the United States of America, my country.คุณช่วยเหลือและรู้เป็นเป็นใจให้สายลับเคจีบี บุกเข้าไปในค่ายทหาร/ ลับสุดยอดของกองทัพ กลางอเมริกา ประเทศของผม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Her family couldn't afford to pay for her medicine.น่าเศร้าจริงๆ ครอบครัวเธอไม่มีเงินจ่ายค่ายา My Sassy Girl (2008)
It was summer camp. We had to share a shower.ตอนเข้าค่ายฤดูร้อย เราใช้ฝักบัวร่วมกัน Superhero Movie (2008)
We have a satellite locked on one of their camps there.เราล้อคเป้าดาวเทียมไว้ที่ค่ายมันแล้ว Vantage Point (2008)
Bombing a camp in Morocco would blow this summit out of the water and that is exactly what the bombers want us to do.สั่งบอมบ์ค่ายในโมร็อคโค ก็เท่ากับการประชุมครั้งนี้ล้มเหลว ยิ่งทำให้ไอ้พวกที่ อยู่เบื้องหลังได้อย่างที่มันต้องการ Vantage Point (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าย[n.] (khāi) EN: camp ; encampment   FR: camp [m] ; campement [m]
ค่าย[v.] (khāi) EN: camp   FR: camper
ค่ายทหาร[n. exp.] (khāi thahān) EN: military camp   FR: camp militaire [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX , S. base exchange (BX)
prison camp(n) ค่ายเชลย, ค่ายกักกัน เช่น America opened its prison camp at Guantanamo Bay to house “the worst of the worst”., S. concentration camp

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrack[N] ค่ายทหาร, See also: โรงทหาร, Syn. billet
bivouac[N] ค่ายพรรคชั่วคราว
camp[N] ค่ายพัก, See also: ที่พักชั่วคราว, Syn. campground, camping ground, encampment
cantonment[N] ค่ายทหารชั่วคราว
installation[N] ค่ายทหาร, See also: ที่ทำการกองบัญชาการ, ค่าย
outpost[N] ด่านหน้า, See also: ค่ายทหารเล็กๆ
quarter[N] ค่ายทหาร, Syn. barrack, shelter
work camp[N] ค่ายอาสาสมัคร
work camp[N] ค่ายทำงานของนักโทษ (โดยเฉพาะนอกสถานที่), Syn. prison camp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angora(แองโก' ระ) n. ขนแพะของชนกระค่ายพันธุ์ Angora, สิ่งทอที่ทำจากขนดังกล่าว. =Ankara., Syn. Angora wool
barrack(บาร์'แรค) n. ค่ายทหาร,โรงทหาร (มักเขียนเป็นbarracks,อาคารง่าย ๆ ที่มีคนอยู่จำนวนมาก)
billet(บิล'เลท) {billeted,billeting,billets} vt.,n. (การ) ส่งไปพัก,จัดที่พักให้ทหาร,ให้ตำแหน่งแก่,หอพักทหาร,งาน,จดหมายสั้น ๆ vi. ตั้งค่ายตั้งทัพ
bivouac(บิฟ'วแอค) n. การตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง vt. ตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
campfiren. ค่ายกองไฟกลางสนาม
camporee(แคมพะรี') n. ค่ายเล็ก ๆ ของลูกเสือ
campsiten. สถานที่ตั้งค่าย
canteen(แคนทีน') n. กระติกน้ำ,ร้านอาหารในค่ายทหารหรือโรงเรียน,กล่องหีบใส่มีดช้อนส้อมและอื่น ๆ, Syn. bottle
concentration campn. ค่ายกักกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
barracks(n) ค่ายทหาร
bivouac(n) การตั้งค่ายกลางแจ้ง
camp(n) ค่าย,ที่พัก,เต็นท์
camp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งเต็นท์,อยู่ค่าย,ตั้งที่พัก,พักแรม
camper(n) คนตั้งค่าย,คนพักแรม,ผู้ออกค่าย
cantonment(n) ค่ายพักทหาร,ฐานทัพ
CONCENTRATION concentration camp(n) ค่ายกักกัน
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป
encamp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งแคมป์,ตั้งที่พัก,พักแรม,ตั้งกระโจม
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
boot campค่ายฝึกทหารใหม่

German-Thai: Longdo Dictionary
KZ(n abbrev) เป็นคำย่อของ Konzentrationslager ซึ่งแปลว่า สถานที่หรือค่ายกักกัน(โดยเฉพาะชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง)
Auffanglager(n) |das, pl. Auffanglager| ที่พักผู้อพยพ, ค่ายผู้อพยพ

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top