ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lay

L EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lay-, *lay*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
play hooky(jargon) |Amer.| โดดเรียน, ไม่ไปโรงเรียน, Syn. play truant Brit.
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.
playoff(n) การแข่งขันรอบตัดเชือก, กีฬารอบชิงชนะเลิศ เช่น Call us if you are looking for basketball tickets to any NBA, NCAA or WNBA basketball game. We handle basketball tickets to all regular season and playoff games., Syn. play-off

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lay(vt) ก่อตั้ง, See also: สร้าง, จัดตั้ง, วางราก, Syn. set up, establish
lay(vt) กำหนด (หน้าที่, โทษ, ...), See also: มอบหมาย, Syn. impose
lay(vt) คลี่, See also: ลาด, ปู, Syn. cover, spread
lay(n) คู่นอน, See also: คู่ร่วมสังวาส, Syn. partner
lay(vt) จัดโต๊ะ, See also: จัดเตรียมโต๊ะอาหาร, Syn. set, prepare
lay(vt) จัดวางให้เหมาะสม, See also: วางให้เป็นระเบียบ
lay(vi) ท้าพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, wager
lay(vt) ท้าพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet
lay(vt) ทำให้เรียบ, Syn. smooth down
lay(vt) ทำให้อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง, Syn. cause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lay(เล) { laid, laid, laying, lays } vt. วาง, ปู, พาด, ลาด, ปู, ปล่อย, ทา, ตีแผ่น, เผยแพร่, นำเสนอ, ฝัง, ลงราก, กำหนด, ตั้ง, วางแผน, วางโครง, ออกไข่, ทิ้งระเบิด, กำหนดโทษ, วางเดิมพัน, พนัน, กะ, วัด, กด, ระงับ, บรรเทา, มุ่งหมาย, เล็งปืน vi. วางไข่, ออกไข่, พนัน, วางเดิมพัน, ขันต่อ, วางโครงการ, นอ
lay brothern. พระทำหน้าที่ธุรการ และการใช้แรงงานทั่วไปในโบสถ์
layer(เล'เออะ) n. ชั้น, ชั้นดิน, สิ่งที่เป็นชั้น, ระดับ, ไก่ที่ออกไข่ vt. ทำเป็นชั้น, Syn. tier
layfigureหุ่นคนที่ต่อเชื่อมกัน, บุคคลธรรมดา
layman(เล'เมิน) n. ฆราวาส (ไม่ใช่สงฆ์) , บุคคลธรรมดา (ไม่ใช่ผู้ชำนาญการของอาชีพ) pl. laymen, Syn. nonprofessional
layoff(เล'ออฟ) n. การเลิกจ้าง (โดยเฉพาะการเลิกจ้างแบบชั่วคราว) , ระยะเวลาที่ไม่มีงานทำหรือเลิกจ้าง, Syn. disemployment
layout(เล'เอาทฺ) n. โครงงาน, แผนงาน, การแผ่ออก, การออกแบบ, สถานที่, สถานการณ์, สภาพ, ชุดเครื่องมือหรืออุปกรณ์, Syn. laying out, plan
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe
belay(บิเล') vt. belayed, belaying, belays } มัดกับหลัก, หยุด, ผูกมัด, เอาเชือกผูกกับตัว vi. เอาเชือกผูก
blood slayingการนองเลือด, การเปื้อนเลือด, ความโหดเหี้ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
lay(adj) เป็นฆราวาส
lay(n) บทเพลง, กลอนสั้น, เรื่องเล่าสั้นๆ
lay(vi pt ของ) lie
lay(vt) วางลง, ออกไข่, จัด, กำหนด, วางเงินพนัน, ปู, ตีแผ่, เผยแพร่
layer(n) ผู้จัด, ชั้น, กิ่งตอน, ระดับ, ชั้นดิน
layette(n) ของใช้สำหรับเด็กแรกเกิด
layman(n) ฆราวาส, คนธรรมดา, สามัญชน
layout(n) แผนผัง, แผนงาน, โครงการ, แบบ, สถานการณ์, สภาพ, สถานที่
allay(vt) ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง, ระงับ
belay(vt) ผูก, มัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
layวาง, ยื่น, แสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay damagesค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay daysวันขนถ่ายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay figure; manakin; manikin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay-offการหยุดพักงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lay-offเลิกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay-up returnเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนระหว่างหยุดใช้งาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay; laiบทขับลำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
layerชั้นเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
layerช่วงชั้นความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lay judgesผู้พิพากษาสมทบ [TU Subject Heading]
Lay ministryไวยาวัจกร [TU Subject Heading]
Layerชั้น [การแพทย์]
Layer by Layerลงไปเป็นชั้นๆ [การแพทย์]
Layer Highความสูงของชั้น [การแพทย์]
Layer Structureโครงสร้างเป็นชั้นๆ [การแพทย์]
Layer, Blockingชั้นที่อุดตัน [การแพทย์]
Layer, Boundaryชั้นตัวทำละลายที่อยู่โดยรอบเซลล์ [การแพทย์]
Layer, Doubleดับเบิลแลร์ [การแพทย์]
Layer, Externalผนังลูกตาชั้นนอกสุด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lay away(vt) สะสมไว้ใช้ในอนาคต
lay it on the thick(idioms) พูดเกินจริง ใช้กับการชมเชย แก้ตัว หรือตำหนิ
layaway availableผ่อนจ่ายได้, ผ่อนชำระได้
layered(vt) หั่นเป็นชิ้นบางๆ, Syn. slices
layering(n) plant propagation by wounding a target area of a plant with aerial stem to let it grow new roots and detaches itself from the mother plant., See also: air layering

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lay it down here. Quick.ปูพรม เร็ว The Great Dictator (1940)
No, leave that, leave that. Go and lay another place at my table.ปล่อยไว้เถอะ เเล้วช่วยจัดที่เพิ่มที่โต๊ะผมด้วย Rebecca (1940)
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้ Night and Fog (1956)
I'm gonna lay you out.ฉันจะวางคุณออก 12 Angry Men (1957)
He lay forward, cramping himself against the line with his body... ... putting all his weight on his left hand, and he was asleep.เขานอนข้างหน้าตะคริวตัวเอง กับ สอดคล้องกับร่างกายของเขา วางน้ำหนักของเขาทั้งหมด ในมือซ้ายของเขาและเขาก็หลับ ไป The Old Man and the Sea (1958)
You only lay out money is when you've got five aces.เงินออกคือเมื่อคุณได้มีห้าเอซ คุณต้องการที่จะเห็นฉัน? Help! (1965)
You and the others better lay low for a few days.แกกับคนอื่นๆ กบดาน สักสองสามวันดีกว่า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Angel Eyes said for us to lay low for a few days.แองเจิลอายส์สั่งให้เรา กบดานสักสองสามวัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Let me lay it on the line.ให้ฉันวางมันบนเส้น The Godfather (1972)
Don't just lay there getting a suntan.อย่ามานอนอาบแดด Blazing Saddles (1974)
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน Blazing Saddles (1974)
Step right up, chum, and watch the kid lay down a rubber road right to freedom!ขั้นตอนที่เหมาะสมขึ้นชุมและ ดูเด็ก วางลงที่ถนนยางสิทธิเสรีภาพ! Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
layA beautiful lake lay just beyond the forest.
layA brilliant future lay before him.
layA cat jumped onto the chair and lay motionless.
layA cat lay at full length on the roof.
layAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
layA dog jumped onto the chair and lay motionless for five minutes.
layAfter the accident, the car lay in the street upside down.
layA monster lay on a rock near the top of the mountain.
layAn old man lay dead on the road.
layAs often as not, we lay awake all night.
layAt noon they lay down in a forest to rest.
layA vast desert lay before us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูพื้น(v) lay the foundation, See also: provide the basis, Example: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ, Thai Definition: ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง
ปูพื้น(v) lay the floor, See also: put down the flooring, Syn. ปูพื้นฐาน, Example: เนื้อหาสาระในวิชานี้ จะปูพื้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับฐานข้อมูลอย่างกว้างๆ เท่านั้น, Thai Definition: ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐาน
เลิกจ้าง(v) lay off, Syn. เลิกว่าจ้าง, Ant. ว่าจ้าง, Example: บริษัทเลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้เลย, Thai Definition: ไม่จ้างให้ทำงานต่อไปทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร
วางมาตรการ(v) lay down measures, Syn. กำหนดมาตรการ, Example: รัฐบาลควรจะต้องมีการวางมาตรการต่างๆ ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
ออกอุบาย(v) contrive up, See also: lay a plot, hatch up, plot, scheme, Syn. วางแผน, วางอุบาย, คิดอุบาย, Example: กรมตำรวจได้ออกอุบายวางแผนรับมือกับปัญหาอาชญากรรมที่จะทวีความรุนแรงขึ้น
วางโครงการ(v) lay a plan, See also: propose a plan, work out a plan, Example: เพื่อการนี้ เราจะต้องวางโครงการเพื่อพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วน, Thai Definition: กำหนดโครงการ
วางรากฐาน(v) lay the foundation, Example: วัฒนธรรมเป็นตัวการสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยวางรากฐานให้แก่บุคลิกภาพ ทั้งในด้านความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ การกระทำและความเชื่อต่างๆ, Thai Definition: ตั้งหลักพื้นฐาน
วาง(v) lay (down), See also: put (down), place, set down, plant, deposit, leave, Ant. ยก, Example: มนุษย์จอมพลังสามารถยกข้าวสาร 100 กิโลกรัมวางไว้บนศีรษะได้อย่างน่าอัศจรรย์, Thai Definition: ทำให้สิ่งใดพ้นจากมือหรือบ่าด้วยอาการกิริยาตามที่ต้องการ
วางระเบียบ(v) lay down regulations, See also: lay down rules, institute regulations, Syn. จัดระเบียบ, กำหนดระเบียบ, Example: รัฐมนตรีคลังวางระเบียบเศรษฐกิจใหม่หลังสงครามสิ้นสุด, Thai Definition: จัดไว้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติ
ตกไข่(v) spawn, See also: lay eggs, Thai Definition: ช่วงเวลาที่จะมีไข่ เช่น ปลากำลังตกไข่ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างสิทธิ์ใน...[āng sit nai …] (v, exp) EN: lay claim to ; vindicate for
บรรเลง[banlēng] (v) EN: play ; make music ; produce melody  FR: jouer de la musique
บัญญัติ[banyat] (v) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate  FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เบญจศีล[benjasīn] (n) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices
บทบาท[botbāt] (n) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography  FR: rôle [ m ] ; texte [ m ] ; part [ f ]
บทละคร[bot lakhøn] (n) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script  FR: pièce de théâtre [ f ]
บทภาพยนตร์[botphāpphayon] (n) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script  FR: scénario [ m ] ; script [ m ]
บุกเบิก[bukboēk] (v, exp) EN: clear land ; develop ; exploit  FR: déblayer ; défricher
ช้า[chā] (v) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed  FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ชัก[chak] (v) EN: cite ; display

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LAY L EY1
LAYE L EY1
LAYS L EY1 Z
LAYNE L EY1 N
LAYLA L EY1 L AA0
LAYAH L EY1 AH0
LAY'S L EY1 Z
LAYER L EY1 ER0
LAYING L EY1 IH0 NG
LAYHEE L EY1 HH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lay (v) lˈɛɪ (l ei1)
lays (v) lˈɛɪz (l ei1 z)
layby (n) lˈɛɪbaɪ (l ei1 b ai)
layer (v) lˈɛɪər (l ei1 @ r)
laybys (n) lˈɛɪbaɪz (l ei1 b ai z)
layers (v) lˈɛɪəz (l ei1 @ z)
laying (v) lˈɛɪɪŋ (l ei1 i ng)
layman (n) lˈɛɪmən (l ei1 m @ n)
laymen (n) lˈɛɪmən (l ei1 m @ n)
layoffs (n) lˈɛɪˈɒfs (l ei1 o1 f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[céng, ㄘㄥˊ, / ] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.) #815 [Add to Longdo]
放下[fàng xia, ㄈㄤˋ ㄒㄧㄚ˙,  ] lay down; put down; let go; release #3,397 [Add to Longdo]
重重[chóng chóng, ㄔㄨㄥˊ ㄔㄨㄥˊ,  ] layer upon layer; one after another #7,607 [Add to Longdo]
层层[céng céng, ㄘㄥˊ ㄘㄥˊ,   /  ] layer upon layer #8,857 [Add to Longdo]
并重[bìng zhòng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ,   /  ] lay equal stress on; pay equal attention to #15,743 [Add to Longdo]
安放[ān fàng, ㄢ ㄈㄤˋ,  ] lay; place; put in a certain place #18,796 [Add to Longdo]
外行[wài háng, ㄨㄞˋ ㄏㄤˊ,  ] layman; amateur #23,840 [Add to Longdo]
产卵[chǎn luǎn, ㄔㄢˇ ㄌㄨㄢˇ,   /  ] lay (an egg) #28,636 [Add to Longdo]
[mén, ㄇㄣˊ, / ] lay hands on; to cover #40,880 [Add to Longdo]
门外汉[mén wài hàn, ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ ㄏㄢˋ,    /   ] layman #53,089 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Layout { n }layout [Add to Longdo]
Layouter { m }; Layouterin { f }layout artist [Add to Longdo]
Parkstreifen { m }lay by [Add to Longdo]
Schöffe { m }lay assessor [Add to Longdo]
Laysanalbatros { m } [ ornith. ]Laysan Albatross [Add to Longdo]
Layardhuhn { n } [ ornith. ]Band Is Scrub Fowl [Add to Longdo]
Layardbaumsteiger { m } [ ornith. ]Lineated Woodcreeper [Add to Longdo]
Layardmeisensänger { m } [ ornith. ]Layard's Tit Warbler [Add to Longdo]
Layardbrillenvogel { m } [ ornith. ]Layard's White-eye [Add to Longdo]
Laysangimpel { m } [ ornith. ]Laysan Finch [Add to Longdo]
Layardweber { m } [ ornith. ]Layard's Black-headed Weaver [Add to Longdo]
Layard-Schnabelwal { m } [ zool. ]strap-toothed whale; strap-toothed beaked whale; Layard's beaked whale (Mesoplodon layardii) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
選手[せんしゅ, senshu] (n) player (in game); team member; (P) #93 [Add to Longdo]
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent #188 [Add to Longdo]
出演[しゅつえん, shutsuen] (n) (1) performance; stage appearance; (vs) (2) to act (in a play); (P) #218 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) { physics } field; (8) field (gestalt psychology); (P) #247 [Add to Longdo]
ドラマ[dorama] (n) (1) drama; (2) (abbr) (See テレビドラマ) TV drama; teledrama; play; (P) #274 [Add to Longdo]
[おう, ou] (n, n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) #347 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
[じ, ji] (suf) (1) (See 事・こと・6) nominalizing suffix; (2) (See 事・こと・7) pretending to ...; playing make-believe ... #353 [Add to Longdo]
表示[ひょうじ, hyouji] (n, vs) indication; expression; display; presentation; representation; manifestation; (P) #563 [Add to Longdo]
荒らし[あらし, arashi] (n) (1) (Internet) troll; (n-suf) (2) raising havoc; laying waste; disturber #600 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs) [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lay \Lay\, v. i.
   1. To produce and deposit eggs.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To take a position; to come or go; as, to lay
    forward; to lay aloft.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay a wager; to bet.
    [1913 Webster]
 
   {To lay about}, or {To lay about one}, to strike vigorously
    in all directions. --J. H. Newman.
 
   {To lay at}, to strike or strike at. --Spenser.
 
   {To lay for}, to prepare to capture or assault; to lay wait
    for. [Colloq.] --Bp Hall.
 
   {To lay in for}, to make overtures for; to engage or secure
    the possession of. [Obs.] "I have laid in for these."
    --Dryden.
 
   {To lay on}, to strike; to beat; to attack. --Shak.
 
   {To lay out}, to purpose; to plan; as, he lays out to make a
    journey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lay \Lay\, n.
   1. That which lies or is laid or is conceived of as having
    been laid or placed in its position; a row; a stratum; a
    layer; as, a lay of stone or wood. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       A viol should have a lay of wire strings below.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Note: The lay of a rope is right-handed or left-handed
      according to the hemp or strands are laid up. See
      {Lay}, v. t., 16. The lay of land is its topographical
      situation, esp. its slope and its surface features.
      [1913 Webster]
 
   2. A wager. "My fortunes against any lay worth naming."
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) A job, price, or profit. [Prov. Eng.] --Wright.
    (b) A share of the proceeds or profits of an enterprise;
      as, when a man ships for a whaling voyage, he agrees
      for a certain lay. [U. S.]
      [1913 Webster]
 
   4. (Textile Manuf.)
    (a) A measure of yarn; a lea. See 1st {Lea}
    (a) .
    (b) The lathe of a loom. See {Lathe}, 3.
      [1913 Webster]
 
   5. A plan; a scheme. [Slang] --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   {Lay figure}.
    (a) A jointed model of the human body that may be put in
      any attitude; -- used for showing the disposition of
      drapery, etc.
    (b) A mere puppet; one who serves the will of others
      without independent volition.
 
   {Lay race}, that part of a lay on which the shuttle travels
    in weaving; -- called also {shuttle race}.
 
   {the lay of the land}, the general situation or state of
    affairs.
 
   {to get the lay of the land}, to learn the general situation
    or state of affairs, especially in preparation for action.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 
 [1913 Webster]
 
   3. The movable swing frame of a loom, carrying the reed for
    separating the warp threads and beating up the weft; --
    called also {lay} and {batten}.
    [1913 Webster]
 
   {Blanchard lathe}, a lathe for turning irregular forms after
    a given pattern, as lasts, gunstocks, and the like.
 
   {Drill lathe}, or {Speed lathe}, a small lathe which, from
    its high speed, is adapted for drilling; a hand lathe.
 
   {Engine lathe}, a turning lathe in which the cutting tool has
    an automatic feed; -- used chiefly for turning and boring
    metals, cutting screws, etc.
 
   {Foot lathe}, a lathe which is driven by a treadle worked by
    the foot.
 
   {Geometric lathe}. See under {Geometric}
 
   {Hand lathe}, a lathe operated by hand; a power turning lathe
    without an automatic feed for the tool.
 
   {Slide lathe}, an engine lathe.
 
   {Throw lathe}, a small lathe worked by one hand, while the
    cutting tool is held in the other.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lay \Lay\ (l[=a]), v. t. [imp. & p. p. {Laid} (l[=a]d); p. pr. &
   vb. n. {Laying}.] [OE. leggen, AS. lecgan, causative, fr.
   licgan to lie; akin to D. leggen, G. legen, Icel. leggja,
   Goth. lagjan. See {Lie} to be prostrate.]
   1. To cause to lie down, to be prostrate, or to lie against
    something; to put or set down; to deposit; as, to lay a
    book on the table; to lay a body in the grave; a shower
    lays the dust.
    [1913 Webster]
 
       A stone was brought, and laid upon the mouth of the
       den.                 --Dan. vi. 17.
    [1913 Webster]
 
       Soft on the flowery herb I found me laid. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in position; to establish firmly; to arrange with
    regularity; to dispose in ranks or tiers; as, to lay a
    corner stone; to lay bricks in a wall; to lay the covers
    on a table.
    [1913 Webster]
 
   3. To prepare; to make ready; to contrive; to provide; as, to
    lay a snare, an ambush, or a plan.
    [1913 Webster]
 
   4. To spread on a surface; as, to lay plaster or paint.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause to be still; to calm; to allay; to suppress; to
    exorcise, as an evil spirit.
    [1913 Webster]
 
       After a tempest when the winds are laid. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   6. To cause to lie dead or dying.
    [1913 Webster]
 
       Brave C[ae]neus laid Ortygius on the plain,
       The victor C[ae]neus was by Turnus slain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. To deposit, as a wager; to stake; to risk.
    [1913 Webster]
 
       I dare lay mine honor
       He will remain so.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To bring forth and deposit; as, to lay eggs.
    [1913 Webster]
 
   9. To apply; to put.
    [1913 Webster]
 
       She layeth her hands to the spindle. --Prov. xxxi.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   10. To impose, as a burden, suffering, or punishment; to
     assess, as a tax; as, to lay a tax on land.
     [1913 Webster]
 
        The Lord hath laid on him the iniquity of us all.
                          --Is. liii. 6.
     [1913 Webster]
 
   11. To impute; to charge; to allege.
     [1913 Webster]
 
        God layeth not folly to them.    --Job xxiv.
                          12.
     [1913 Webster]
 
        Lay the fault on us.         --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To impose, as a command or a duty; as, to lay commands on
     one.
     [1913 Webster]
 
   13. To present or offer; as, to lay an indictment in a
     particular county; to lay a scheme before one.
     [1913 Webster]
 
   14. (Law) To state; to allege; as, to lay the venue.
     --Bouvier.
     [1913 Webster]
 
   15. (Mil.) To point; to aim; as, to lay a gun.
     [1913 Webster]
 
   16. (Rope Making) To put the strands of (a rope, a cable,
     etc.) in their proper places and twist or unite them; as,
     to lay a cable or rope.
     [1913 Webster]
 
   17. (Print.)
     (a) To place and arrange (pages) for a form upon the
       imposing stone.
     (b) To place (new type) properly in the cases.
       [1913 Webster]
 
   {To lay asleep}, to put sleep; to make unobservant or
    careless. --Bacon.
 
   {To lay bare}, to make bare; to strip.
    [1913 Webster]
 
       And laid those proud roofs bare to summer's rain.
                          --Byron.
 
   {To lay before}, to present to; to submit for consideration;
    as, the papers are laid before Congress.
 
   {To lay by}.
     (a) To save.
     (b) To discard.
       [1913 Webster]
 
          Let brave spirits . . . not be laid by.
                          --Bacon.
 
   {To lay by the heels}, to put in the stocks. --Shak.
 
   {To lay down}.
     (a) To stake as a wager.
     (b) To yield; to relinquish; to surrender; as, to lay
       down one's life; to lay down one's arms.
     (c) To assert or advance, as a proposition or principle.
       
 
   {To lay forth}.
     (a) To extend at length; (reflexively) to exert one's
       self; to expatiate. [Obs.]
     (b) To lay out (as a corpse). [Obs.] --Shak.
 
   {To lay hands on}, to seize.
 
   {To lay hands on one's self}, or {To lay violent hands on
   one's self}, to injure one's self; specif., to commit
    suicide.
 
   {To lay heads together}, to consult.
 
   {To lay hold of}, or {To lay hold on}, to seize; to catch.
 
   {To lay in}, to store; to provide.
 
   {To lay it on}, to apply without stint. --Shak.
 
   {To lay it on thick}, to flatter excessively.
 
   {To lay on}, to apply with force; to inflict; as, to lay on
    blows.
 
   {To lay on load}, to lay on blows; to strike violently. [Obs.
    or Archaic]
 
   {To lay one's self out}, to strive earnestly.
    [1913 Webster]
 
       No selfish man will be concerned to lay out himself
       for the good of his country.     --Smalridge.
    [1913 Webster]
 
   {To lay one's self open to}, to expose one's self to, as to
    an accusation.
 
   {To lay open}, to open; to uncover; to expose; to reveal.
 
   {To lay over}, to spread over; to cover.
 
   {To lay out}.
     (a) To expend. --Macaulay.
     (b) To display; to discover.
     (c) To plan in detail; to arrange; as, to lay out a
       garden.
     (d) To prepare for burial; as, to lay out a corpse.
     (e) To exert; as, to lay out all one's strength.
 
   {To lay siege to}.
     (a) To besiege; to encompass with an army.
     (b) To beset pertinaciously.
 
   {To lay the course} (Naut.), to sail toward the port intended
    without jibing.
 
   {To lay the land} (Naut.), to cause it to disappear below the
    horizon, by sailing away from it.
 
   {To lay to}
     (a) To charge upon; to impute.
     (b) To apply with vigor.
     (c) To attack or harass. [Obs.] --Knolles.
     (d) (Naut.) To check the motion of (a vessel) and cause
       it to be stationary.
 
   {To lay to heart}, to feel deeply; to consider earnestly.
 
   {To lay under}, to subject to; as, to lay under obligation or
    restraint.
 
   {To lay unto}.
     (a) Same as {To lay to} (above).
     (b) To put before. --Hos. xi. 4.
 
   {To lay up}.
     (a) To store; to reposit for future use.
     (b) To confine; to disable.
     (c) To dismantle, and retire from active service, as a
       ship.
 
   {To lay wait for}, to lie in ambush for.
 
   {To lay waste}, to destroy; to make desolate; as, to lay
    waste the land.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Put}, v. t., and the Note under 4th {Lie}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lay \Lay\, n.
   The laity; the common people. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The learned have no more privilege than the lay. --B.
                          Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lay \Lay\, n.
   A meadow. See {Lea}. [Obs.] --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lay \Lay\, n. [OF. lei faith, law, F. loi law. See {Legal}.]
   1. Faith; creed; religious profession. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Of the sect to which that he was born
       He kept his lay, to which that he was sworn.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A law. [Obs.] "Many goodly lays." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. An obligation; a vow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They bound themselves by a sacred lay and oath.
                          --Holland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lay \Lay\, imp.
   of {Lie}, to recline.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lay \Lay\, a. [F. lai, L. laicus, Gr. ? of or from the people,
   lay, from ?, ?, people. Cf. {Laic}.]
   1. Of or pertaining to the laity, as distinct from the
    clergy; as, a lay person; a lay preacher; a lay brother.
    [1913 Webster]
 
   2. Not educated or cultivated; ignorant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. Not belonging to, or emanating from, a particular
    profession; unprofessional; as, a lay opinion regarding
    the nature of a disease.
    [1913 Webster]
 
   {Lay baptism} (Eccl.), baptism administered by a lay person.
    --F. G. Lee.
 
   {Lay brother} (R. C. Ch.), one received into a convent of
    monks under the three vows, but not in holy orders.
 
   {Lay clerk} (Eccl.), a layman who leads the responses of the
    congregation, etc., in the church service. --Hook.
 
   {Lay days} (Com.), time allowed in a charter party for taking
    in and discharging cargo. --McElrath.
 
   {Lay elder}. See 2d {Elder}, 3, note.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lay \Lay\, a. [OF. lai, lais, prob. of Celtic origin; cf. Ir.
   laoi, laoidh, song, poem, OIr. laoidh poem, verse; but cf.
   also AS. l[=a]c play, sport, G. leich a sort of poem (cf.
   {Lake} to sport). ?.]
   1. A song; a simple lyrical poem; a ballad. --Spenser. Sir W.
    Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. A melody; any musical utterance.
    [1913 Webster]
 
       The throstle cock made eke his lay.  --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lie \Lie\, v. i. [imp. {Lay} (l[=a]); p. p. {Lain} (l[=a]n),
   ({Lien} (l[imac]"[e^]n), Obs.); p. pr. & vb. n. {Lying}.]
   [OE. lien, liggen, AS. licgan; akin to D. liggen, OHG. ligen,
   licken, G. liegen, Icel. liggja, Sw. ligga, Dan. ligge, Goth.
   ligan, Russ. lejate, L. lectus bed, Gr. le`chos bed,
   le`xasqai to lie. Cf. {Lair}, {Law}, {Lay}, v. t., {Litter},
   {Low}, adj.]
   1. To rest extended on the ground, a bed, or any support; to
    be, or to put one's self, in an horizontal position, or
    nearly so; to be prostate; to be stretched out; -- often
    with down, when predicated of living creatures; as, the
    book lies on the table; the snow lies on the roof; he lies
    in his coffin.
    [1913 Webster]
 
       The watchful traveler . . .
       Lay down again, and closed his weary eyes. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To be situated; to occupy a certain place; as, Ireland
    lies west of England; the meadows lie along the river; the
    ship lay in port.
    [1913 Webster]
 
   3. To abide; to remain for a longer or shorter time; to be in
    a certain state or condition; as, to lie waste; to lie
    fallow; to lie open; to lie hid; to lie grieving; to lie
    under one's displeasure; to lie at the mercy of the waves;
    the paper does not lie smooth on the wall.
    [1913 Webster]
 
   4. To be or exist; to belong or pertain; to have an abiding
    place; to consist; -- with in.
    [1913 Webster]
 
       Envy lies between beings equal in nature, though
       unequal in circumstances.       --Collier.
    [1913 Webster]
 
       He that thinks that diversion may not lie in hard
       labor, forgets the early rising and hard riding of
       huntsmen.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To lodge; to sleep.
    [1913 Webster]
 
       Whiles I was now trifling at home, I saw London, . .
       . where I lay one night only.     --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       Mr. Quinion lay at our house that night. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   6. To be still or quiet, like one lying down to rest.
    [1913 Webster]
 
       The wind is loud and will not lie.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) To be sustainable; to be capable of being
    maintained. "An appeal lies in this case." --Parsons.
    [1913 Webster]
 
   Note: Through ignorance or carelessness speakers and writers
      often confuse the forms of the two distinct verbs lay
      and lie. Lay is a transitive verb, and has for its
      preterit laid; as, he told me to lay it down, and I
      laid it down. Lie is intransitive, and has for its
      preterit lay; as, he told me to lie down, and I lay
      down. Some persons blunder by using laid for the
      preterit of lie; as, he told me to lie down, and I laid
      down. So persons often say incorrectly, the ship laid
      at anchor; they laid by during the storm; the book was
      laying on the shelf, etc. It is only necessary to
      remember, in all such cases, that laid is the preterit
      of lay, and not of lie.
      [1913 Webster]
 
   {To lie along the shore} (Naut.), to coast, keeping land in
    sight.
 
   {To lie at the door of}, to be imputable to; as, the sin,
    blame, etc., lies at your door.
 
   {To lie at the heart}, to be an object of affection, desire,
    or anxiety. --Sir W. Temple.
 
   {To lie at the mercy of}, to be in the power of.
 
   {To lie by}.
    (a) To remain with; to be at hand; as, he has the
      manuscript lying by him.
    (b) To rest; to intermit labor; as, we lay by during the
      heat of the day.
 
   {To lie hard} or {To lie heavy}, to press or weigh; to bear
    hard.
 
   {To lie in}, to be in childbed; to bring forth young.
 
   {To lie in one}, to be in the power of; to belong to. "As
    much as lieth in you, live peaceably with all men." --Rom.
    xii. 18.
 
   {To lie in the way}, to be an obstacle or impediment.
 
   {To lie in wait}, to wait in concealment; to lie in ambush.
    
 
   {To lie on} or {To lie upon}.
    (a) To depend on; as, his life lies on the result.
    (b) To bear, rest, press, or weigh on.
 
   {To lie low}, to remain in concealment or inactive. [Slang]
    
 
   {To lie on hand},
 
   {To lie on one's hands}, to remain unsold or unused; as, the
    goods are still lying on his hands; they have too much
    time lying on their hands.
 
   {To lie on the head of}, to be imputed to.
    [1913 Webster]
 
       What he gets more of her than sharp words, let it
       lie on my head.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To lie over}.
    (a) To remain unpaid after the time when payment is due,
      as a note in bank.
    (b) To be deferred to some future occasion, as a
      resolution in a public deliberative body.
 
   {To lie to} (Naut.), to stop or delay; especially, to head as
    near the wind as possible as being the position of
    greatest safety in a gale; -- said of a ship. Cf. {To
    bring to}, under {Bring}.
 
   {To lie under}, to be subject to; to suffer; to be oppressed
    by.
 
   {To lie with}.
    (a) To lodge or sleep with.
    (b) To have sexual intercourse with.
    (c) To belong to; as, it lies with you to make amends.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lay
   adj 1: characteristic of those who are not members of the
       clergy; "set his collar in laic rather than clerical
       position"; "the lay ministry" [syn: {laic}, {lay},
       {secular}]
   2: not of or from a profession; "a lay opinion as to the cause
     of the disease"
   n 1: a narrative song with a recurrent refrain [syn: {ballad},
      {lay}]
   2: a narrative poem of popular origin [syn: {ballad}, {lay}]
   v 1: put into a certain place or abstract location; "Put your
      things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the
      scent of the missing children"; "Place emphasis on a
      certain point" [syn: {put}, {set}, {place}, {pose},
      {position}, {lay}]
   2: put in a horizontal position; "lay the books on the table";
     "lay the patient carefully onto the bed" [syn: {lay}, {put
     down}, {repose}]
   3: prepare or position for action or operation; "lay a fire";
     "lay the foundation for a new health care plan"
   4: lay eggs; "This hen doesn't lay"
   5: impose as a duty, burden, or punishment; "lay a
     responsibility on someone"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top