ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

设置

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -设置-, *设置*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设置[shè zhì, ㄕㄜˋ ㄓˋ, / ] to set up; to install, #2,077 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, I'm bored-- bored stiff.[CN] 好吧,我很无聊,我是个无聊的蠢货 你为我设置了那么多条条框框... Sorry, Wrong Number (1948)
That peak up there is the ideal spot to put our main radar post.[CN] 那座山峰是最佳的雷达设置 Tora! Tora! Tora! (1970)
Dick, I want a 24-hour guard put around this area.[CN] 迪克,我要这里设置全天警卫 Patton (1970)
Nothing to worry you. Just a minor demon I set to protect the room.[CN] 你没什么好担心的 只是一个我设置来保护房间的小恶魔 Curse of the Demon (1957)
All units designated as roadblocks... move to your stations.[CN] -6 所有部队准备设置路障... 各就各位 Invasion of the Body Snatchers (1956)
At the road block Carter Creek junction.[CN] 卡特溪谷地区设置路障 Raw Deal (1948)
Set![CN] 设置 The Swimmer (1968)
I'm setting it at 800 angstroms, and I'm going to a higher magnification.[CN] 我将它设置为800埃 我准备放大倍率 The Andromeda Strain (1971)
The police have set up roadblocks.[CN] 警方已经设置路障 Diary of a Rape (1971)
The thing I like about the setup is... the clientele comes in the regular reception room.[CN] 我喜欢的设置是... 客户进到普通的接待室后 The Damned Don't Cry (1950)
I've kept it warm.[CN] 我设置了提醒 我来 我送进去 宝贝 The Two Mrs. Carrolls (1947)
The Indians have build themselves a good defense.[CN] 印地安人的堡垒设置得不错 Devil's Doorway (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top