ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

設備

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -設備-, *設備*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设备[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] equipment; facilities; installations, #955 [Add to Longdo]
输入设备[shū rù shè bèi, ㄕㄨ ㄖㄨˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] input device (computer), #112,111 [Add to Longdo]
传输设备[chuán shū shè bèi, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] transmission facility; transmission equipment [Add to Longdo]
生产设备[shēng chǎn shè bèi, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] production equipment; manufacturing equipment [Add to Longdo]
用户端设备[yòng hù duān shè bèi, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] customer premise equipment; CPE [Add to Longdo]
网络设备[wǎng luò shè bèi, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] network equipment [Add to Longdo]
卫生设备[wèi shēng shè bèi, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] sanitary equipment [Add to Longdo]
变换设备[biàn huàn shè bèi, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄢˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] converter; conversion device [Add to Longdo]
游戏设备[yóu xì shè bèi, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] gaming device; controller (computer; console) [Add to Longdo]
音响设备[yīn xiǎng shè bèi, ㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] sound equipment; stereo [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
設備[せつび, setsubi] (n) สิ่งอำนวยความสะดวก, อุปกรณ์, เครื่องมือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
設備[せつび, setsubi] (n, vs) equipment; device; facilities; installation; (P) [Add to Longdo]
設備過剰[せつびかじょう, setsubikajou] (n) overcapacity [Add to Longdo]
設備工事[せつびこうじ, setsubikouji] (n) equipment installation; installation work [Add to Longdo]
設備投資[せつびとうし, setsubitoushi] (n) capital investment; capital expenditure; investment in plant and equipment [Add to Longdo]
設備[せつびひ, setsubihi] (n) cost of equipment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
This hotel has accommodations for 1000 guests.このホテルは千人を収容する設備がある。
This school has no heating.この学校は暖房設備がない。
This museum is equipped with a fire prevention system.この美術館には防火の設備がある。
This hospital has a lot of new equipment.この病院には新しい設備がいろいろ備わっている。
The hotel has good accommodation.そのホテルは設備がよい。
In the factory all the equipment was up to date.その工場では、設備はすべて最新式のものだった。
The laboratory has the most up-to-date equipment.その実験室には最新式の設備がある。
Our advice is that the company invest in new equipment.会社は新しい設備に投資すべきだというのが私たちの助言です。
Capital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.経済の先行きが明るくなっているので、日本の大企業が今年予定している設備投資は上方修正された。
My house is close to the amenities of a big city.私の家は大都会の便利な設備の近くにある。
You have to pay for utilities.設備の費用は払っていただきます。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Equipment.[CN] 設備. Man of Iron (1981)
All modern equipment... Nautilus, steam, sauna. You know, they're into that sort of thing out here.[CN] 288) }一切最新的健身設備 Star 80 (1983)
Now, with every facility of the ship, I think I might be able to rebuild it.[JP] 現在、艦にあるあらゆる設備を使い 作り直す事が出来るかもしれません Forbidden Planet (1956)
- I maintain the equipment.[CN] - 我維護設備. Man of Iron (1981)
You will notice that much of the equipment is familiar... . ..though designed for non-human technicians.[JP] 君は、設備の多くが人間以外の 技術者の為に設計されたに・・ ・・身近な物だと感じるだろ Forbidden Planet (1956)
- Little equipment, little work.[CN] - 一點兒設備,一點兒活兒. Man of Iron (1981)
I regret to say that our weapons and much of our equipment have not yet arrived.[CN] 我遺憾地說,我們的武器和必要的設備 還沒有到來 The Devil's Brigade (1968)
If Bennington keeps tooling up for his 1940 Plymouth version he's building, it'll cost millions for us to retool.[JP] ベニントンは工場の 設備も変えてる 元に戻すには費用がかかる Tucker: The Man and His Dream (1988)
And we'll live with you in the same building, with all the comforts.[CN] 和你在設備完善的房屋的同一門居住。 Siberiade (1979)
Our setup is just too damned potent.[CN] 我們的設備太有效了 The Chairman (1969)
We here at Brimmer Associates use the most up-to-date equipment.[CN] 布理莫事務所擁有最頂尖的設備 Death Lends a Hand (1971)
And we can only avoid a complete mental breakdown... if we get him to a sanitarium with proper facilities.[CN] 唯有送他回比利時住進設備完善的療養院 才能避乏他的精神完全崩潰 The Nun's Story (1959)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
設備[せつび, setsubi] Einrichtung, Ausstattung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top