ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตอนจบ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอนจบ-, *ตอนจบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอนจบ[N] end, See also: terminate, Syn. ตอนอวสาน, Example: คืนนี้ละครเรื่องพายุอารมณ์ถึงตอนจบ, Thai definition: ตอนที่เรื่องราวของเหตุการณ์ ละครหรือนิยายจะจบลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FINALEPISODEตอนจบ Episode #1.20 (2012)
I like the ending. The barfing was really good.ฉันชอบตอนจบ การอ้วก มันดีจริงๆ Stand by Me (1986)
Yeah, it's a great story, Gordie. I just didn't like the ending.ใช่เป็นเรื่องที่ดี กอร์ดี ฉันแค่ไม่ชอบตอนจบเอง Stand by Me (1986)
Who kills Prince Humperdinck? At the end?ใครฆ่าเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ ตอนจบน่ะฮะ The Princess Bride (1987)
Skip to the end.ข้ามไปตอนจบเลย The Princess Bride (1987)
I cut the end credits to go faster.ฉันตัดตรง เครดิตตอนจบ จะได้เร็วขึ้น. Cinema Paradiso (1988)
It wasn't enough. What he missed was baseball.แต่ตอนจบ มันยังไม่พอ เขาคิดถึงเบสบอล Field of Dreams (1989)
Why are you sitting there resting when we're so near the end?ทำไม ลูกยังนั่งพักอยู่ได้ ตอนที่เราเข้าใกล้ตอนจบแล้ว อย่างนี้? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
T owards the end you made one or two interesting remarks.จนถึงตอนจบ คุณพูดน่าสนใจ 1 หรือ 2 ที่ Basic Instinct (1992)
I know you read an earlier draft. But you gave me a better ending.ฉันรู้ว่าคุณอ่านตอนต้นเรื่องไปแล้ว แต่คุณให้ตอนจบฉันได้ดี Basic Instinct (1992)
- He sure creamed them all in the end. - Heh, heh, heh.ตอนจบเขาปราบเหล่าร้ายซะเหี้ยน The Bodyguard (1992)
I'm just disappointed. I don't like the end.ฉันแค่ผิดหวัง ไม่ชอบตอนจบ Wild Reeds (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอนจบ[n.] (tønjop) EN: end ; ending ; last installment   FR: fin [f] ; final [m]
ตอนจบ[adv.] (tønjop) FR: à la fin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
end[N] ตอนจบ, See also: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, , Syn. conclusion, ending, finate, Ant. beginning, start
ending[N] ช่วงสุดท้าย, See also: ตอนจบ, ช่วงปลาย, ตอนสุดท้าย, ตอนจบ, ช่วงท้าย, บทสรุป, Syn. closing, conclusion, finish, Ant. opening
finale[N] ฉากสุดท้ายในละคร, See also: ตอนจบ, ตอนสุดท้าย, Syn. climax, ending, epilogue, Ant. prologue
finis[INT] สุดท้าย, See also: ตอนจบ, จบ, อวสาน, Syn. end, conclusion
finish[N] ตอนจบ, See also: บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย, Syn. end, conclusion, finale, Ant. beginning, start

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
codan. เสียงตอนจบ
conclusive(คันคลู'ซิฟว) adj. สุดท้าย,เกี่ยวกับตอนจบ,แน่นอน,เป็นข้อสรุป., See also: conclusiveness n., Syn. definitive,decisive
curtain(เคอร์'เทน) {curtained,curtaining,curtains} n. ม่าน,มู่ลี่,สิ่งที่เหมือนม่าน,ฉาก. -Phr. (curtains ความตาย,ที่สุด,ตอนจบ) . vt. ใส่ม่าน,ติดม่าน. -Phr. (the Bamboo Curtain ประเทศจีน,ม่านไม้ไผ่) -Phr. (the Iron Curtain ประเทศรัสเซีย,ม่านเหล็ก) คำที่มีความห
denouement(เดนูมาน') n. ผลสุดท้าย,ตอนจบ
desinence(เดส'ซะเนินซ) n. การสิ้นสุด,การจบลง,ตอนจบ,คำเสริมท้าย., See also: desinent,desinential adj.
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
ending(เอน'ดิง) n. การยุติ,ตอนจบ,เบื้องปลาย,ความตาย,ท้ายคำศัพท์
final(ไฟ'เนิล) adj. สุดท้าย,ในที่สุด,เด็ดขาด,เป็นการสรุป. n. สิ่งสุดท้าย,ตอนจบ

English-Thai: Nontri Dictionary
conclusive(adj) ขั้นสุดท้าย,เป็นข้อสรุป,ตอนจบ
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
final(n) ขั้นท้าย,ตอนจบ,ฉากสุดท้าย,อวสาน
finis(n) ตอนจบ,อวสาน,การสิ้นสุด,วาระสุดท้าย
finish(n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา
omega(n) ตอนปลาย,ตอนจบ,อวสาน
trilogy(n) หนังสือสามตอนจบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนจบ, ส่วนท้าย

French-Thai: Longdo Dictionary
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top