ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การติดตั้ง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การติดตั้ง-, *การติดตั้ง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mountingการติดตั้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
split cast mountingการติดตั้งชิ้นหล่อแบบแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Installationการติดตั้ง [TU Subject Heading]
Pipe fittingการติดตั้งท่อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There must be an easier way to set a trap!ต้องมีวิธีที่ง่ายต่อการติดตั้งกับดัก Help! (1965)
The LMG shall cease firing when the main attack is mounted and is within - figures - 50 yards of the objective.เอลเอมจี จะหยุดยิง เมื่อโจมตีหลักคือการติดตั้งและ เป็น ภายในตัวเลข 50 หลาของ วัตถุประสงค์ How I Won the War (1967)
Uh, Mission Control, is the launch pad construction complete? Uh, roger.อ่า มิชชั่น คอลโทรล การติดตั้งกระสวย เป็นไงบ้าง Toy Story (1995)
He's become a spiritual counselor, and a recent fixture at the White House.เขากลายเป็นผู้ให้คำ ปรึกษาทางจิตวิญญาณและ การติดตั้งที่ ผ่านมาที่ทำเนียบขาว Contact (1997)
Broadband installation tomorrow night?การติดตั้งบอร์ดแบนจะทำคืนพรุ่งนี้ใช่ไหม? Confession of Pain (2006)
I'm gonna set a trap.ฉันต้องการติดตั้งกับดัก Alpine Fields (2008)
This is phone installation, answerphone installation, connection charge, call charges, and, so on, and what, what?นี่สำหรับค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่ะ การติดตั้งระบบโทรศัพย์ตอบรับอัตโนมัติ ค่าใช่จ่ายการเชื่อมต่อ ค่าโทรออก และอื่นๆอีกค่ะ อะไรค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Yes, sir, specifically the installation of a voice-activated recording system.ใช่ครับท่าน โดยขอเฉพาะเจาะจงไปยังการติดตั้ง ระบบบันทึกเสียงที่ทำงานโดยการตรวจจับคลื่นเสียง Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Just checking for panels.เพียงตรวจสอบการติดตั้ง. District 9 (2009)
It's not Pilates for Dummies, it's Plumbing for Dummies. All right?ไม่ใช่ตัวอย่างการติดตั้ง มันเป็นตัวอย่างสาธิตวิธีต่อท่อ ตกลงนะ? The Bond in the Boot (2009)
- It's a setup.ของการติดตั้ง Death Race 2 (2010)
Energy levels, equipment settings, monitoring parameters.ระดับของพลังงาน การติดตั้งอุปกรณ์ ชุดตรวจวัด การตรวจสอบต่างๆ Blowback (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดตั้ง[kān tittang] (n) EN: installation ; setting up  FR: installation [ f ]
การติดตั้งเครื่อง[kān tittang khreūang] (n, exp) FR: branchement de l'appareil [ m ]
การติดตั้งโปรแกรม[kān tittang prōkraēm] (n, exp) FR: installation d'un logiciel [ f ] ; installation d'un programme [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glazing(n) การติดตั้งกระจก, See also: แผ่นกระจกที่ใช้ติดหน้าต่างหรือประตู
installation(n) การติดตั้ง, See also: การประดิษฐาน, เครื่องมือที่ติดตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
board(บอร์ดฺ) { boarded, boarding, boards } n. ไม้กระดาน, แผ่นกระดาน, แผ่นกระดาษแข็ง, กระดานหมากรุก, ข้างเรือ, ค่าอาหาร, อาหาร, ที่พัก, โต๊ะประชุม, โต๊ะอาหาร, เวที, คณะกรรมการ, สภา, กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน, แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง, ขอบ, ข้าง vt. ใช้กระดานปู, บริการอาหาร, บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องประกอบ, การจัดให้มี, การจัดหามาให้, การติดตั้งเครื่องมือ
hard lock(ฮาร์ดล็อค) หมายถึงการติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างเข้ากับตัวเครื่อง เพื่อมิให้ใช้เครื่องได้ในกิจกรรมบางประการ เป็นต้นว่า การทำงานกับซอฟต์แวร์บางตัวเป็นต้น
installation(อินสทอลเล'เชิน) n. การติดตั้ง, การสถาปนา, การแต่งตั้ง, เครื่องมือติดตั้ง, ที่ทำการ, กองบัญชาการ, ค่าย, Syn. establishment
installment(อินสทอล'เมินทฺ) n. เงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวด ๆ , งวด, ส่วน, ตอน , การติดตั้ง, การสถาปนา
instalment(อินสทอล'เมินทฺ) n. เงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวด ๆ , งวด, ส่วน, ตอน , การติดตั้ง, การสถาปนา
outfit(เอาทฺ'ฟิท) n. เครื่องมือทั้งชุด, เสื้อผ้าทั้งชุด, เครื่องแต่งกาย, เครื่องสัมภาระ, หน่วยปฏิบัติการ, บริษัทห้างร้าน, สติปัญญา, การติดตั้งเครื่องมือ. vt., vi. ติดตั้งเครื่องมือ, ติดตั้งสัมภาระ, Syn. gear, rig
plug and playต่อแล้วใช้หมายถึงเทคโนโลยีในการนำอุปกรณ์บางอย่างมาใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเพียงแต่เสียบต่อกัน ก็ใช้ได้เลย ไม่ต้องมีการติดตั้งให้ลำบากอย่างเครื่องพิมพ์
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
installation(n) การเข้าประจำตำแหน่ง, การสถาปนา, การติดตั้ง, ที่ทำการ
instalment(n) การติดตั้ง, การสถาปนา, ตอน, ส่วน, เงินผ่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
装置[そうち, souchi] (n, vt) การติดตั้ง(อุปกรณ์เครื่องมือ) อุปกรณ์ เครื่องมือ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top