ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*decrease*

D IH0 K R IY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: decrease, -decrease-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decrease(n) การลดลง, See also: การตกลง, การน้อยลง, Syn. decline, diminution, fall-off, lessening, reduction, Ant. expansion, growth
decrease(vt) ทำให้ลดลง, See also: ทำให้ปริมาณน้อยลง, ทำให้ต่ำลง, Syn. abate, decline, diminish, drop, ease, lessen, reduce, subside, Ant. increase
decrease(vi) ลดลง, See also: ตก, น้อยลง, สั้นลง, บรรเทา, Syn. abate, decline, diminish, drop, ease, lessen, reduce, subside, Ant. increase
decrease in(phrv) ลดลง, See also: ลด
decrease from(phrv) ลดลงจาก (เวลาหรือจำนวน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decrease(ดีครีส') vi.,n. (การ) ลดลง,บรรเทา vt. ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ปริมาณที่ลดลง, Syn. lessen

English-Thai: Nontri Dictionary
decrease(n) การบรรเทา,ความลดลง
decrease(vi, vt) บรรเทา,ลดน้อยลง,สั้นลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pressure decrease timeเวลาลดแรงกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overclosure; vertical dimension decrease; vertical relation decreaseการลดมิติแนวดิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ close bite; bite colsing และ closed bite ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal vertical dimension decreaseการลดมิติแนวดิ่งขณะสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
vertical relation decrease; overclosure; vertical dimension decreaseการลดมิติแนวดิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ close bite; bite closing และ closed bite ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
vertical dimension decrease; overclosure; vertical relation decreaseการลดมิติแนวดิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ close bite; bite closing และ closed bite ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affinity, Decreasedจับอ็อกซีย์เจนได้น้อยลง [การแพทย์]
Decreaseหมุนตามเข็มนาฬิกา,น้อยกว่าปกติ [การแพทย์]
Decrease, Markedน้อยกว่าปกติมาก [การแพทย์]
Decrease, Slightน้อยกว่าปกติเล็กน้อย [การแพทย์]
Moderate Decreaseน้อยกว่าปกติขั้นปานกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น Gandhi (1982)
And Bill can begin to decrease it once his anxiety lessens about being attacked...และบิลล์เริ่มลดมันได้ ครั้งหนึ่งเขาห่วง เกี่ยวกับถูกทำร้ายโดยคนไข้ของเขา Don Juan DeMarco (1994)
I think you need to seriously decrease your cappuccino dependency.ฉันว่าเธอน่าจะลดคาปูชิโนลงบ้างนะ Hothead (2001)
Every simulation we've run, we've seen that once the machines are inside the city the odds of our survival decrease dramatically.เครื่องจักรทุกๆชนิดที่เราเดินเครื่อง ที่เราเห็น คือเครื่องจักรที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในเมือง น่าแปลกที่มีคนรอดชีวิต ลดลงจนน่าตกใจ The Matrix Revolutions (2003)
You decrease the overall weight then... That's not going to work.ลดน้ำหนักมันก็ไม่ลงไปหรอก Around the World in 80 Days (2004)
Keep an eye on my fiancé, and decrease his morphine drip.นีเธอดูอาการคุ่หมั้นหมอไว้นะ แล้วลดมอร์ฟีนลงหน่อย Just Like Heaven (2005)
After Kira appeared, the crime rate was decreased by 70%.หลังจากที่คิระปรากฎตัวขึ้น,อาชญากรรมลดลงถึง 70% Death Note: The Last Name (2006)
My lifespan has decreased by 100 years just because of you.อายุฉันจะสั้นลงร้อยปี ก็เพราะนาย The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Compound 6 seems to be showing decreased aggression response.สารประกอบ 6 ดูเหมือนว่าจะมีผลการตอบโต้ก้าวร้าวลดลง เ็ม็ฺดสีผิวบางส่วนกลับคืนสภาพ I Am Legend (2007)
Now it's possible that decreased brain function..or...ซึ่งเป็นไปได้ว่าเกิดจากสมองที่หดตัวลง.. I Am Legend (2007)
You decreased our numbersนายทำให้พวกเรามีจำนวนลดลง I Don't Wanna Know (2008)
- ok 58-year-old male, M.V.C., Tachy and 160, B.P.80 palp, decreased bilateral and breath sounds.ชายอายุ58 อุบัติเหตุทางรถยนต์ ความดัน 160 BP 80 ลดลงทั้ง2อย่าง และหายใจเสียงดัง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
He's also got decreased breath sounds bilaterally.เขาอาการแย่ลง การหายใจด้วย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Decreased lung volume.ปริมาตรปอดลดลง Last Resort (2008)
Brain activity decreases and your heart rate slows until you just can't feel the pain anymore.สมองจะทำงานน้อยลง หัวใจจะเต้นช้า จนกระทั่งแก จะไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไป Greatness Achieved (2008)
Only to help spawn our new army, the Fallen decreased it, after all, in your absence, someone had to take command.ก็เพราะข้าต้องฟูมฟัก กองกำลังใหม่ ท่านฟอลแลนก็ต้องสูญเสีย รวมถึงเมื่อท่านจากไป ก็ต้องมีผู้บัญชาการแทน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
In fact, when they come upon a new food source they have a gangbang in order to decrease tension-จริงแล้วๆ ตอนพวกมันพบแหล่งอาหารใหม่.. ..พวกมันเอากันเป็นหมู่ เพื่อที่จะลดความเครียด.. The Ugly Truth (2009)
As I move this rod along the cord, as one segment increases the other segment decreases, and vice versa.ผม เอ่อ.. Agora (2009)
The magnetic fields have decreased by more than 80 percent in the last 48 hours.สนามแม่เล็กลดลง กว่า80เปอร์ ใน48ชั่วโมงที่ผ่านมา 2012 (2009)
- Security Planning Director Sawamura Takayuki) So if the pH doesn't decrease enough, the meat wouldn't have that vivid red color.ถ้าค่า pH ไม่ลดลงเพียงพอ เนื้อก็ไม่มีสีแดงสด Orutorosu no inu (2009)
With the current military round-up in full effect, it is likely we will continue to see a decreased subsider presence on our streets.การที่ทหารตรวจราดตระเวนอย่างเข้มงวด ทำให้ประชาชนเห็นว่า การติดเชื้อได้ลดจำนวนลง Daybreakers (2009)
What's wrong? Cold decreases battery life.Signore, คุณเอาละ? Angels & Demons (2009)
But if we don't operate on the other one, there could be a decrease in blood flow to the brain, which could put the child at risk developmentally.และตอนที่จูบมือเล็กๆของเขา If... (2010)
[ volume decreases ]ขอต้อนรับกลับมา คอตเตอร์ Swap Meat (2010)
Stop talking. He's got decreased breath sounds on the left side.หยุดพูดเถอะ ด้านซัายของเขามีเสียงหายใจแผ่วลง I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
The histology report shows decreased bone mass, and a marked deficiency in calcium.ตามหลักจุลภาคกายวิภาคศาสตร์แล้ว การลดลงของมวลกระดูก ทำให้เกิดภาวะ ขาดแคลนธาตุแคลเซียม The Beginning in the End (2010)
I'm getting decreased gravity measurements here, colonel.กำลังทดสอบด้วยเครื่องวัดแรงโน้มถ่วงครับ, หัวหน้า Over There: Part 1 (2010)
You said a secretary should help decrease your stress, right?คุณบอกว่าเลขาควรจะ ช่วยลดความเครียดของคุณ ,ใช่ไหม? Episode #1.4 (2010)
On arrival, we found him with decreased responsiveness.เมื่อมาถึง เราพบว่ามีการตอบสนองลดลง Strain (2011)
Bleeding in the left chest. Tension pneumo's relieved, but she's still decreased.บ้าชะมัด มีเลือดออกที่อกซ้าย Rise (2011)
The chances of finding your boss alive decrease with each passing second.ทางรอดของเจ้านายคุณ เหลือน้อยลงทุกๆวินาทีนะ Cyber Threat (2011)
Reporter Hwang, after going out of town for a week, have your instincts decreased?ผู้สื่อข่าวฮวาง สัญชาติญาณของคุณลดลง หลังจากออกไปนอกเมืองมา 1 สัปดาห์ Ojakgyo Brothers (2011)
20 years after the rubber ducks were lost at sea, they are still arriving on beaches around the world, and the number of ducks in the gyre has decreased, which means it's possible to break free.20ปี หลังจากที่เป็ดยางพวกนั้น หายไปในทะเล พวกมันมักจะมาให้พบ บนชายหาดทั่วโลก ขณะที่จำนวนของเป็ดพวกนี้\ ในวังนํ้าวนก็ลดลง Gyre, Part 1 (2012)
The abruption's caused a decrease in blood flow to your son.เกิดภาวะรกเด็ก ลอกตัวก่อนกำหนดนะ ทำให้เลือดไปเลี้ยงเด็ก น้อยลง Intuition (2012)
All right, let's decrease suction. The retractor, please.ทั้งหมดขวาให้ลดการดูด retractor โปรด American Sniper (2014)
The pressure is too strong, but if we can decrease it, that's how I get in.แรงดันน้ำอาจแรง แต่ถ้าลดได้ ผมก็เข้าได้ Ant-Man (2015)
Decrease velocity. Danger. Over speed.ลดความเร็วลง อันตราย เร็วเกินไป The Space Between Us (2017)
Decrease velocity. Danger. Danger.ลดความเร็วลง อันตราย อันตราย The Space Between Us (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decreaseA valuable object decreases in value if it is damaged.
decreaseFor a display where the data items increase and decrease I think you are best making use of a spreadsheet program, not Access.
decreaseHowever, the general crime number has not decreased though the juvenile delinquency stands out.
decreaseIt isn't strange that children decrease, too.
decreaseIt was very far-sighted for that company to change its policy to accommodate the decrease in numbers of children and the aging of society.
decreaseProduction of rice has decreased.
decreaseSudden decrease in appetite is sometimes a sign of illness.
decreaseThat custom is on the decrease.
decreaseThe company laid off twenty percent of its work force; therefore, expenses decreased.
decreaseThe mean value of the frequency decreases with increasing amplitude.
decreaseThe medicine decreased his pain.
decreaseThe members decreased by 50 to 400.
decreaseThe members decreased to five.
decreaseThe population of the town decreases year by year.
decreaseThe population of this city has decrease.
decreaseThe population of this city has decreased.
decreaseThe population of this village had decreased.
decrease"The reduction in obstetrician/gynecologists is a reflection of the decrease in births reducing need for medical care" ? Whoa!
decreaseThis figure is a mirror of the decrease in imports of crude oil.
decreaseThis medicine will decrease your pain.
decreaseTravel by train has been on the decrease.
decreaseWhile the birth rate is intended to be decreased in developing countries, that of developed nations is selfishly planned to be increased, resulting in the difficulty of getting mutual consent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดลาวาศอก(v) decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai Definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ลดหย่อนผ่อนโทษ(v) reduce a punishment, See also: decrease penalty, Syn. ผ่อนโทษ, ลดโทษ, ลดหย่อน, Ant. เพิ่มโทษ, Example: ศาลควรจะลดหย่อนผ่อนโทษให้เขาบ้าง ยังไงเขาก็รับสารภาพแล้ว, Thai Definition: ผ่อนผันให้โทษทุเลาลงหรือน้อยลง
ลดแหลก(v) reduce the price, See also: discount, lower, reduce, decrease, cut down or bring down the price, Example: ห้างสรรพสินค้างัดกลยุทธ์ถล่มราคาลดแหลกแจกแถมกันเต็มรูปแบบ, Thai Definition: ลดราคาอย่างเต็มที่
อ่อนตัว(v) reduce, See also: diminish, lessen, lower, decrease, Example: สภาพความรุนแรงของการขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้เริ่มอ่อนตัวลงเป็นลำดับ หลังจากที่พระประจักษ์ได้เข้าไปปักหลักอยู่ในพื้นที่, Thai Definition: ลดระดับความรุนแรงลงจากเดิม
เพลาลง(v) decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว
เบาบาง(v) lessen, See also: decrease, dwindle, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: เหตุการณ์ความขัดแย้งกันในบริษัทเริ่มเบาบางมากขึ้น
ส่าง(v) abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
ลดน้อยลง(v) decrease, See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen, Syn. ลดลง, Ant. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ฝุ่นผงลดน้อยลงไป, Thai Definition: ลดปริมาณลงไป
ความเสื่อม(n) decline, See also: deterioration, decrease, decay, degeneration, Syn. ความเสื่อมถอย, ความเสื่อมโทรม, ความตกต่ำ, การถดถอย, Example: ในปัจจุบันวัยรุ่นมีทางไปสู่ความเสื่อมมากกว่าทางดีเพราะเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอยู่ไม่น้อย
งวด(v) dry out, See also: decrease, diminish, lesson, reduce, Syn. ลดลง, แห้งลง, พร่องลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: เมื่อน้ำแกงในหม้องวดแล้วอย่าลืมปิดแก๊สด้วยล่ะ
พร่อง(v) be depleted, See also: be decreased, be diminished, be partly consumed, Syn. ขาด, ร่อยหรอ, Ant. เต็ม, ครบ, บริบูรณ์, Example: ครูจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดารินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai Definition: ไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป
ลง(v) drop, See also: decrease, lessen, be reduced, Syn. ลด, Ant. เพิ่ม
ลด(v) reduce, See also: decrease, abate, lessen, Syn. ลดหย่อน, Ant. เพิ่ม, Example: ช่อง 7 ประกาศลดอัตราค่าโฆษณาหลัง 4 ทุ่มลงเกือบ 30%, Thai Definition: น้อยลง ต่ำลง หรือทำให้น้อยลง ให้ต่ำลงกว่าที่มีอยู่เป็นอยู่แต่เดิม
ลดหย่อน(v) reduce, See also: lower, decrease, abate, Syn. ผ่อนปรน, ผ่อนผัน, Ant. เพิ่ม, Example: เขาต้องการตัวเลขที่ติดลบจากธุรกิจไปหักลดหย่อนภาษีในประเทศ, Thai Definition: ผ่อนให้เบาลง, ทุเลา
ถอย(v) decrease, See also: reduce, decline, diminish, lessen, slacken, Syn. ลดลง, Example: ประชากรของปลาและสัตว์น้ำหน้าดินในอ่าวไทยลดน้อยถอยลงเป็นลำดับ
ถอยถด(v) decrease, See also: reduce, decline, diminish, Syn. ถดถอย, ลดน้อย, ถอยทด, Example: เมื่อแก่ตัวไปเรี่ยวแรงก็เริ่มถอยถดลงเป็นธรรมดา
บรรเทา(v) abate, See also: decrease, diminish, alleviate, reduce, Syn. ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย, Example: การทำหลังคาทรงสูงนี้มีผลช่วยบรรเทาความร้อนที่จะถ่ายเทลงมายังส่วนล่าง, Thai Definition: ทำให้ผ่อนคลายหรือเบาบางลง
ย่อย่น(v) shorten, See also: lessen, curtail, abridge, abbreviate, condense, compress, shrink, reduce, decrease, Syn. ย่นย่อ, Thai Definition: ทำให้สั้น
จาง(v) decrease, See also: lessen, Syn. ลดลง, น้อยลง, Example: กลิ่นไม่ดีที่โชยมาตอนหัวค่ำจางไปหมดแล้ว
ย่อหย่อน(v) decrease, See also: diminish, decline, drop, lessen, lower, reduce, shrink, subside, Syn. ถดถอย, Example: การทำงานใดๆ ไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้
ย่อหย่อน(v) weaken, See also: abate, decrease, diminish, drop off, slacken, reduce, Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, Example: เพราะพวกเราฝีมือไม่ถึงกำลังจึงย่อหย่อนลงตามลำดับ
ริดรอน(v) lessen, See also: decrease, diminish, reduce, Example: สามีมักริดรอนสิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นภรรยา ไม่ให้มีอำนาจในครอบครัว, Thai Definition: ตัดทอนออกไป
เสื่อม(v) depreciate, See also: lessen, decrease, belittle, grow worse, Syn. น้อยลง, ลด, ลดลง, ถอยลง, Example: การเก็บสต๊อคนานเกินไป อาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพได้, Thai Definition: น้อยลง, หย่อนลง
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)
หักออก(v) deduct, See also: subtract, decrease by, knock off, remove, take off, reduce by, Syn. หัก, ลบ, ลบออก, Example: ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนั้นคุณจะต้องหักออกก่อนที่คุณจะไปเบิก, Thai Definition: หักออกจากจำนวนเต็ม
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)
บางเบา(v) decrease, See also: drain away, dwindle, lessen, subside, diminish, Syn. เบาบาง, Example: ปัญหาของสังคมมนุษย์จะแก้ไขให้บางเบาได้ก็น่าจะด้วยความพยายามของมนุษย์, Thai Definition: น้อยลง, ทุเลาลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
จาง[jāng] (v) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned  FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
การลด[kān lot] (n) EN: cut ; decrease  FR: réduction [f] ; diminution [f]
การลดค่าร้อยละ[kān lot khā røila] (n, exp) EN: percentage decrease
การลดลง[kān lotlong] (n, exp) EN: decrease ; decline ; drop   FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]
การเสื่อมค่า[kān seūam khā] (n, exp) EN: depreciation ; decrease in value
ความเสื่อม[khwām seūam] (n) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration  FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ลง[long] (v) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate  FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser
ลด[lot] (v) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken  FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดลาวาศอก[lotlāwāsøk] (n) EN: give quarter ; decrease adamant
ลดลง[lotlong] (n) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce  FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ลดน้อยลง[lot nøi long] (v, exp) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen  FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer
ลดหย่อน[lotyøn] (v) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate  FR: réduire ; diminuer
ลดหย่อนผ่อนโทษ[lotyøn phǿn thōt] (x) EN: reduce a punishment ; reprieve ; decrease penalty  FR: réduire la peine ; octroyer un sursis
งวด[ngūat] (v) EN: dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight  FR: assécher : être à sec ; décroître ; être serré
น้อยลง[nøi long] (x) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate  FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
อ่อนตัว[øntūa] (v) EN: reduce ; diminish ; lessen ; lower ; decrease
เพลา[phēlā = phlao] (v) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax
เพลาลง[phēlā long = phlao long] (v, exp) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce
พร่อง[phrǿng] (v) EN: be depleted ; be decreased ; be diminished ; be partly consumed ; be short
ซา[sā] (v) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up  FR: diminuer
ถอย[thøi] (v) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken  FR: faiblir
ทุเลา[thulao] (v) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate
ตก[tok] (v) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off
ย่อย่น[yøyon] (v) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease  FR: abréger ; condenser

CMU English Pronouncing Dictionary
DECREASE D IH0 K R IY1 S
DECREASE D IY1 K R IY2 S
DECREASED D IH0 K R IY1 S T
DECREASED D IY1 K R IY2 S T
DECREASES D IH0 K R IY1 S AH0 Z
DECREASES D IH0 K R IY1 S IH0 Z
DECREASES(2) D IY1 K R IY2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decrease (n) dˈiːkriːs (d ii1 k r ii s)
decrease (v) dˈɪkrˈiːs (d i1 k r ii1 s)
decreased (v) dˈɪkrˈiːst (d i1 k r ii1 s t)
decreases (n) dˈiːkriːsɪz (d ii1 k r ii s i z)
decreases (v) dˈɪkrˈiːsɪz (d i1 k r ii1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
减少[jiǎn shǎo, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄠˇ, / ] to lessen; to decrease; to reduce; to lower, #810 [Add to Longdo]
下降[xià jiàng, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, ] to decline; to drop; to fall; to go down; to decrease, #925 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] to lower; to decrease; to reduce; to subtract; to diminish, #2,422 [Add to Longdo]
缩小[suō xiǎo, ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ, / ] reduce; decrease, #5,356 [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, ] decrease; tighten, #7,470 [Add to Longdo]
减小[jiǎn xiǎo, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, / ] to reduce; to decrease; to diminish, #10,658 [Add to Longdo]
消炎[xiāo yán, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ, ] to reduce fever; antipyretic; to decrease inflammation, #15,772 [Add to Longdo]
增减[zēng jiǎn, ㄗㄥ ㄐㄧㄢˇ, / ] to add or subtract; to increase or decrease; to go up or go down, #18,074 [Add to Longdo]
损益[sǔn yì, ㄙㄨㄣˇ ㄧˋ, / ] profit and loss; increase and decrease, #18,896 [Add to Longdo]
消肿[xiāo zhǒng, ㄒㄧㄠ ㄓㄨㄥˇ, / ] rapid decrease of a swelling; detumescence, #20,594 [Add to Longdo]
跌价[diē jià, ㄉㄧㄝ ㄐㄧㄚˋ, / ] a price decrease, #38,026 [Add to Longdo]
消长[xiāo zhǎng, ㄒㄧㄠ ㄓㄤˇ, / ] to ebb and rise; to decrease and then grow, #43,516 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
減らす[へらす, herasu] TH: ลดลง  EN: to decrease (vi)
減る[へる, heru] TH: ลดลง  EN: to decrease (in size or number)
増減[ぞうげん, zougen] TH: การเพิ่มลด  EN: increase and decrease

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahme {f}; Verminderung {f}; Minderung {f}; Verringerung {f}; Rückgang {m}decrease [Add to Longdo]
Bestandsabgänge {pl}decrease in stocks [Add to Longdo]
Druckabfall {m}pressure decrease [Add to Longdo]
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature [Add to Longdo]
Preisrückgang {m}decrease in prices [Add to Longdo]
Sauerstoffzehrung {f}decrease of the oxygen demand [Add to Longdo]
Verkleinerung {f}decrease [Add to Longdo]
abnehmen; sich vermindern; kleiner werdento decrease [Add to Longdo]
kürzer werdento decrease in length [Add to Longdo]
vermindern; verringern; reduzieren; nachlassen; herabsetzen | vermindernd; verringernd; reduzierend; nachlassend; herabsetzend | vermindert; verringert; reduziert; nachgelassen; herabgesetztto decrease | decreasing | decreased [Add to Longdo]
Die Preise sinken.Prices are on the decrease. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたっと[gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases) [Add to Longdo]
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century) [Add to Longdo]
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases) [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
急減[きゅうげん, kyuugen] (n,vs) sudden decrease [Add to Longdo]
繰り下がり;繰下がり[くりさがり, kurisagari] (n) decrease in digit (e.g. if we substract 2 from 11) [Add to Longdo]
減じる[げんじる, genjiru] (v1,vi) (See 減ずる) to subtract; to deduct; to reduce; to decrease [Add to Longdo]
減ずる[げんずる, genzuru] (vz,vi) to decrease; to reduce; to subtract [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] (v5s,vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) [Add to Longdo]
減り[へり, heri] (n) decrease; reduction; fall [Add to Longdo]
減る[へる, heru] (v5r,vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P) [Add to Longdo]
減益[げんえき, gen'eki] (n,vs) decrease in profits; (P) [Add to Longdo]
減却[げんきゃく, genkyaku] (n,vs) reduction; decrease [Add to Longdo]
減収[げんしゅう, genshuu] (n,vs) fall; decrease (in income); (P) [Add to Longdo]
減少[げんしょう, genshou] (n,vs,adj-no) decrease; reduction; decline; (P) [Add to Longdo]
減損[げんそん, genson] (n,vs) decrease; diminution; loss; impairment [Add to Longdo]
減退[げんたい, gentai] (n,vs) decline; ebb; failure; decay; decrease; loss; (P) [Add to Longdo]
減耗[げんもう;げんこう, genmou ; genkou] (n,vs) natural decrease [Add to Longdo]
純減[じゅんげん, jungen] (n,vs) net reduction; net decrease [Add to Longdo]
少子化[しょうしか, shoushika] (n,vs) declining birth rates; decrease in the number of children [Add to Longdo]
食欲減退[しょくよくげんたい, shokuyokugentai] (n) decrease in appetite; loss of appetite [Add to Longdo]
人口減少[じんこうげんしょう, jinkougenshou] (n) depopulation; falling population; decrease in population; population decline [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) [Add to Longdo]
漸減[ぜんげん, zengen] (n,vs) gradual decrease; decline; (P) [Add to Longdo]
増減[ぞうげん, zougen] (n,vs) increase and decrease; fluctuation; (P) [Add to Longdo]
体重減少[たいじゅうげんしょう, taijuugenshou] (n) weight loss; weight reduction; weight decrease [Add to Longdo]
低減[ていげん, teigen] (n,vs) decrease; reduction; fall; depreciation; mitigation; (P) [Add to Longdo]
微減[びげん, bigen] (n,vs) slight reduction; small decrease [Add to Longdo]
不増不減[ふぞうふげん, fuzoufugen] (n) {Buddh} nothing increases or decreases (because all things are void) [Add to Longdo]
目減り[めべり, meberi] (n,vs) loss in weight; decrease in value; (P) [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]
利下げ[りさげ, risage] (n,vs) decrease in interest rates; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decrease \De*crease"\, v. i. [imp. & p. p. {Decreased}; p. pr. &
   vb. n. {Decreasing}.] [OE. decrecen, fr. OF. decreistre, F.
   d['e]cro[^i]tre, or from the OF. noun (see {Decrease}, n.),
   fr. L. decrescere to grow less; de + crescere to grow. See
   {Crescent}, and cf. {Increase}.]
   To grow less, -- opposed to increase; to be diminished
   gradually, in size, degree, number, duration, etc., or in
   strength, quality, or excellence; as, they days decrease in
   length from June to December.
   [1913 Webster]
 
      He must increase, but I must decrease.  --John iii.
                          30.
 
   Syn: To {Decrease}, {Diminish}.
 
   Usage: Things usually decrease or fall off by degrees, and
      from within, or through some cause which is
      imperceptible; as, the flood decreases; the cold
      decreases; their affection has decreased. Things
      commonly diminish by an influence from without, or one
      which is apparent; as, the army was diminished by
      disease; his property is diminishing through
      extravagance; their affection has diminished since
      their separation their separation. The turn of
      thought, however, is often such that these words may
      be interchanged.
      [1913 Webster]
 
         The olive leaf, which certainly them told
         The flood decreased.       --Drayton.
      [1913 Webster]
 
         Crete's ample fields diminish to our eye;
         Before the Boreal blasts the vessels fly.
                          --Pope.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decrease \De*crease"\, v. t.
   To cause to grow less; to diminish gradually; as,
   extravagance decreases one's means.
   [1913 Webster]
 
      That might decrease their present store. --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decrease \De*crease"\, n. [OE. decrees, OF. decreis, fr.
   decreistre. See {Decrease}, v.]
   1. A becoming less; gradual diminution; decay; as, a decrease
    of revenue or of strength.
    [1913 Webster]
 
   2. The wane of the moon. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decrease
   n 1: a change downward; "there was a decrease in his temperature
      as the fever subsided"; "there was a sharp drop-off in
      sales" [syn: {decrease}, {lessening}, {drop-off}] [ant:
      {increase}]
   2: a process of becoming smaller or shorter [syn: {decrease},
     {decrement}] [ant: {growth}, {increase}, {increment}]
   3: the amount by which something decreases [syn: {decrease},
     {decrement}] [ant: {increase}, {increment}]
   4: the act of decreasing or reducing something [syn: {decrease},
     {diminution}, {reduction}, {step-down}] [ant: {increase},
     {step-up}]
   v 1: decrease in size, extent, or range; "The amount of homework
      decreased towards the end of the semester"; "The cabin
      pressure fell dramatically"; "her weight fell to under a
      hundred pounds"; "his voice fell to a whisper" [syn:
      {decrease}, {diminish}, {lessen}, {fall}] [ant: {increase}]
   2: make smaller; "He decreased his staff" [syn: {decrease},
     {lessen}, {minify}] [ant: {increase}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top