ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถดถอย

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถดถอย-, *ถดถอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถดถอย[V] deteriorate, See also: become worse, degrade, Syn. ลดลง, ลดน้อย, Example: ยิ่งเรียนสูงขึ้นผลการเรียนของหน่อยก็ถดถอยลงเรื่อยๆ
ถดถอย[V] be discouraged, See also: be disheartened, be depressed, be dispirited, Syn. ย่อท้อ, Example: ยังไม่ทันเริ่มต้นทำงาน เขาก็ถดถอยเสียแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถดถอยก. ย่อท้อ, ลดน้อยลง เช่น เรี่ยวแรงถดถอย
ถดถอยกระเถิบถอย, ถอยถด ก็ใช้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we increase productivity and marketing while our competitors retreat when the sector bounces back, we'll corner the market.ถ้าเราเพิ่มกำลังการผลิตขณะที่ตลาดและคู่แข่งกำลังถดถอยได้ หลังจากที่ได้รับผลตอบกลับมาแล้ว เราจะเป็นฝ่ายครองตลาด Hothead (2001)
So that means that they can maintain employment in periods of recession which increases demand which helps you get out of recession.หมายความว่ามันสามารถรักษาการจ้างงานเอาไว้ ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะช่วยเพิ่มอุปสงค์ The Corporation (2003)
Private companies cant do that in a recession throw out the work force cause that's the way you make money.บริษัทเอกชนไม่สามารถทำอย่างนั้นในช่วงถดถอย มันต้องลอยแพคนงานเพราะนั่นเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดกำไร The Corporation (2003)
Our sample was degraded in the initial study.บางตัวอย่างของการทดลอง เกิดการถดถอยจากครั้งแรกที่วิจัย Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
And black days, when their power and life force are vulnerable.และก็มีวันสีดำ ซึ่งพลังอำนาจ และพลังชีวิตถดถอยเปราะบาง Milarepa (2006)
Algernon's regression doesn't prove it will happen to Charly.แอลจะโนน ถดถอย ไม่ได้พิสูจน์ว่ามันจะเกิดขึ้นกับ ชาลี Sex Trek: Charly XXX (2007)
Which is due, in large part, to the delay in African infrastructure and the slowdown on steel imports.ส่วนสำคัญมาก ที่ทำให้โครงสร้างของอัฟริกาล่าช้า และทำให้การนำเข้าเหล็กถดถอยลง The Visitor (2007)
Government sources seem to be optimistic about the turnaround and say that it is to alleviate economic blockades while rumors state that it is because his ability to produce biological weapons has been removed.ทางรัฐบาลหวังว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป้นไปได้ด้วยดี และช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจถดถอย มีข่าวลือว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะ Resident Evil: Degeneration (2008)
When did my beauty start to fade?เมื่อไหร่กันนะ ที่ความงามของเราถดถอยYou're Gonna Love Tomorrow (2008)
It stripped me of my powers.มันทำให้พลังผมถดถอย Odyssey (2008)
It's an industry that is massively subsidized by Japanese taxpayers, and when you have those sorts of subsidies in place, you invite corruption.จึงจะถูกพิจารณาเป็น เรื่องชีวิวิทยาไร้สาระ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการประมง ของทั้งโลกกำลังถดถอยลง แล้วก็ผู้ทำผิดชัดเจนคือ มนุษย์ นั่นแหละ The Cove (2009)
That's why we have janitors.- บอกภารโรงสิ - เราอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย Showmance (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate   
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted   

English-Thai: Nontri Dictionary
dwindle(vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม
regress(vi) ออก,ถดถอย,เสื่อมถอย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top