ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ่อนแอ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อนแอ-, *อ่อนแอ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนแอ(v) be feeble, See also: be tired, weary, Ant. เข้มแข็ง, Example: ทารกบางคนอ่อนแอ ขี้โรค ระบบประสาทเชื่องช้า, Thai Definition: มีกำลังน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่อนแอว. มีกำลังน้อย, ไม่แข็งแรง, ไม่เข้มแข็ง.
อ้อนแอ้นว. มีรูปร่างแบบบาง, ชดช้อย.
มนท-, มนท์อ่อนแอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infirmอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-And if your whistle's weak, yellและถ้านกหวีดของคุณอ่อนแอ Pinocchio (1940)
I don't know what to do. My voice is weak. It's weak.ผมไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร เสียงของเราจะอ่อนแอ มันอ่อนแอ The Godfather (1972)
I have a sentimental weakness for my children, and I spoil them.ฉันมีความอ่อนแออารมณ์สำหรับเด็กของฉันและฉันเสียพวกเขา The Godfather (1972)
Flowers are weak and helpless, and they know it.ดอกไม้อ่อนแอและก็ช่วยตัวเองไม่ได้ The Little Prince (1974)
That will only make you weaker. The night air is good for you.มันมีแต่จะทำให้คุณอ่อนแอลงนะ อากาศตอนกลางคืนดีสำหรับคุณ The Little Prince (1974)
Every day we get weaker while they get stronger.เราอ่อนแอลงทุกวัน แต่มันแกร่งขึ้น.. The Road Warrior (1981)
But I want to change their minds not kill them for weaknesses we all possess.ผมต้องการเปลี่ยนใจพวกเขา ไม่ใช่ฆ่าเพราะความอ่อนแอ ที่พวกเรามี Gandhi (1982)
I know I'm human.แต่มันอาจจะอ่อนแอหมดกำลังลง The Thing (1982)
Flies are where men are most vulnerable.แมลงวันเป็นเหมือนผู้ชายที่อ่อนแอที่สุดนะ Clue (1985)
The only rule in our world is that the weak become the victims of the strong.กฏเดียวของโลกพวกข้า คือผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง Vampire Hunter D (1985)
A world where the weak become the victims of the strong...โลกที่ผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง Vampire Hunter D (1985)
If you haven't got your health, you haven't got anything.ถ้าท่านอ่อนแอ ท่านจะไม่เหลืออะไรเลย The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนแอ[øn-aē] (adj) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary  FR: faible ; fragile ; frêle ; flasque
อ้อนแอ้น[øn-aēn] (adj) EN: slender ; slight ; slim ; delicate  FR: élancé ; svelte

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall into a decline(idm) อ่อนแรง (เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว), See also: อ่อนแอ เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว, Syn. go into
delicate(adj) ไวต่อความรู้สึก, See also: อ่อนแอ, สะเทือนอารมณ์ได้ง่ายเปราะบาง, Syn. weak, feeble
depressed(adj) อ่อนแอ, See also: ไม่มีเรี่ยวแรง, ไม่แข็งแรง
dicky(adj) อ่อนแอ (คำไม่เป็นทางการ)
droop(vt) อ่อนแอ, See also: เหนื่อยอ่อน, อ่อนแรง, เพลีย, Syn. sag, swag, drop
drop(vi) แย่ลง, See also: อ่อนแอ
effete(adj) อ่อนแอ, See also: หมดแรง, เหนื่อย, Syn. exhausted, weakened, worn-out
enfeebled(adj) อ่อนแอ, See also: หมดแรง, Syn. effete, infirm, weakened
epicene(adj) อ่อนแอ, Syn. weak
fade(vi) ร่วงโรย, See also: อ่อนแอ, เฉื่อยชา, Syn. weak, droop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด, คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด, มีความกลัว, อ่อนแอ, ไร้ความกล้า
craze(เครซ) { crazed, crazing, crazes } vt. ทำให้บ้า, ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ , ทำให้อ่อนแอ, ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า, เกิดเป็นรอยร่างแห, แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า, ความนิยมที่แพร่หลาย, รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า, มีจิตฟั่นเฟือน, เหลวไหล, พิลึกกึกกือ, ประหลาด, อ่อนแอ, ไม่มั่นคง, ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
deaden(เดด'เดิน) vt. ทำให้ชา, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้เสียงไม่สามารถลอดเข้ามาหรือออกไปได้ vi. ตาย, กลายเป็นตาย, See also: deadener n., Syn. mute
decrepitiude(ดิเครพ'ทิทิวดฺ) n. ภาวะที่เป็นรอยแตก, อ่อนแอ, แก่ชรา, Syn. feebleness
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน, ความประณีต, ความอ่อนช้อย, คุณสมบัติที่แตกง่าย, ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง, ความอ่อนแอ, ความแคล่วคล่อง, ความยากที่จะจัดการ, ความลำบาก., Syn. modesty
delicate(เดล'ละคิท) adj. ละเอียดอ่อน, ประณีต, อ่อนช้อย, บรรจงแตกง่าย, อ่อนแอ, แคล่วคล่อง, ยากที่จะจัดการ, ลำบาก, See also: delicateness n. ดูdelicate, Syn. precise
doddered(ดอด'เดิด) adj. อ่อนแอ, เดินเตาะแตะ, อายุมาก
droop(ดรูพ) vi., vt., n. (การ) ก้มต่ำ, หลบต่ำ, มองต่ำ, ห้อย, ยาน, ตกต่ำ, ทรุดโทรม (สุขภาพ) , อ่อนแอลง, ท้อใจ, ความกดต่ำ, ความทรุดโทรม, การไร้ที่ยึด, Syn. sack, bend, weary, decline
emasculatevt. ตอน, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้เหมือนผู้หญิง adj. ซึ่งถูกตอน, เหมือนผู้หญิง, อ่อนแอ, ด้วยกำลัง, See also: emasculation n. ดูemasculate emasculative adj. ดูemasculate emasculator n. ดูmasculate emasculatory adj. ดูemasculate

English-Thai: Nontri Dictionary
anile(adj) เหมือนหญิงชรา, ไม่แข็งแรง, อ่อนแอ
craze(vt) ทำให้บ้าคลั่ง, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้จิตเสื่อม, ทำให้ผิวแตก
crazy(adj) บ้า, บ้าคลั่ง, จิตฟั่นเฟือน, อ่อนแอ, ประหลาด
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ, ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้อ่อนกำลัง
delicacy(n) ความอ่อนแอ, ความแบบบาง, ความละเอียดอ่อน, ความอ่อนช้อย
delicate(adj) อ่อนแอ, แบบบาง, ละเอียดลออ, ประณีต, ละเอียดอ่อน, มีรสดี
droop(vi) เหี่ยวแห้ง, ท้อแท้, ตกต่ำ, (สุขภาพ)อ่อนแอ, ทรุดโทรม, ห้อย
effeminacy(n) ลักษณะคล้ายผู้หญิง, ความอ่อนแอ, ความเป็นผู้หญิง
effeminate(adj) คล้ายผู้หญิง, อรชรอ้อนแอ้น, เหมือนผู้หญิง, อ่อนแอ, เป็นตัวเมีย
emasculate(vt) ทำให้อ่อนแอ, ผอม, ทำให้ไม่กระฉับกระเฉง, ทำให้เหมือนผู้หญิง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
mini boss(n, slang) อ่อนแอกว่าบอส, รองบอส, บอสย่อย ;มักใช้ในเกมออนไลน์ ( * w *m iiiita), Syn. mini-boss
weakest[วีค-เอ็ดส์] (adj) อ่อนแอที่สุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
脆弱[ぜいじゃく, zeijaku] (adj) อ่อนแอ ไม่แข็งแรง
弱い[よわい, yowai] อ่อนแอ, See also: A. 強い
弱い[よわい, yowai] (adj) อ่อนแอ, See also: A. 強い

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top