Search result for

ความเสื่อม

(66 entries)
(0.0352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเสื่อม-, *ความเสื่อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเสื่อม[N] decline, See also: deterioration, decrease, decay, degeneration, Syn. ความเสื่อมถอย, ความเสื่อมโทรม, ความตกต่ำ, การถดถอย, Example: ในปัจจุบันวัยรุ่นมีทางไปสู่ความเสื่อมมากกว่าทางดีเพราะเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอยู่ไม่น้อย
ความเสื่อมทราม[N] degeneration, See also: deterioration, fall, Syn. ความเลวทราม, Example: การมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมต่างๆ, Thai definition: การเสื่อมลงในด้านการประพฤติ
ความเสื่อมเสีย[N] disgrace, See also: ignominy, dishonour, discredit, Syn. ความเสียหาย, Example: ทุกวันนี้มีพระภิกษุจำนวนมากประพฤติผิดพระธรรมวินัยก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรม
ความเสื่อมโทรม[N] decadence, See also: rotten, deterioration, Syn. ความชำรุดทรุดโทรม, ความทรุดโทรม, ความเสื่อม, การเสื่อมสภาพ, Example: ปัญหาความเสื่อมโทรมในแม่น้ำท่าจีนมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากกิจกรรมการเกษตร เช่น การเพาะปลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deteriorationความเสื่อม, ความเสื่อมทราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral degenerationความเสื่อมทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair wear and tearความเสื่อมสภาพตามปรกติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporal imbecilityความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detrimentความเสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignominyความเสื่อมเสียเกียรติยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Axon Degenerationความเสื่อมของแอคซอน [การแพทย์]
Choroidal Degenerationความเสื่อมของคอรอยด์ [การแพทย์]
Degeneration, Naturalความเสื่อมตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Degenerative Change, Secondaryความเสื่อมในภายหลัง [การแพทย์]
Disc Degenerationความเสื่อมสภาพของหมอนกระดูก [การแพทย์]
Lung, Senileความเสื่อมของปอด [การแพทย์]
Macular Degenerationความเสื่อมของจุดรับภาพ, การเสื่อมสภาพของมาคูลา, ความเสื่อมของจอตาบริเวณมาคูล่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hyewon has disgraced the court and brought shame to Dohwaseo with vulgarityขุนนางผู้นี้นำความเสื่อมเสียสู่ราชสำนัก และความอับอายมาให้กับสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
Hyewon joined Dohwaseo under false pretence of a man and by doing so, brought the court into contemptขุนนางของสำนักโดวาโซ ได้กระทำผิดต่อบทบัญญัติของสำนัก อันเป็นการกระทำ ซึ่งนำความเสื่อมเสียมาสู่ราชสำนัก Portrait of a Beauty (2008)
Hyewon SHIN Yun-bok who brought shame to Dowhaseo shall be banishedโปรดให้เนรเทศชินยุนบุ๊กโทษฐาน สร้างความเสื่อมเสียต่อสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
It's corrupt, dirty and dense.มันคือความเสื่อมเสีย, กามารมณ์ และ ความเบียดเสียด Bangkok Dangerous (2008)
In a tight skirt who will very soon be disgracing herself under a desk with her boss in ways that only God knows how she can still look at herself in a mirror!ใส่กระโปรงรัดติ้ว คนที่เร็วๆนี้กำลังทีความเสื่อมเสียให้กับตัวเธอเอง ในใต้โต๊ะกับเจ้านายของเธอ ในวิธีที่พระเจ้ารู้เท่านั้นว่าเธอสามารถ เอากระจกส่องดูหน้าตัวเอง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We've been diving for over 35 years, and you could go back to the same dive spot year after year and literally see the degradation of the oceans before your very eyes.พวกเราดำน้ำกันมาแล้วกว่า 35 ปี และคุณก็สามารถกลับไป ดำน้ำที่จุดเดิมปีแล้วปีเล่า และก็เห็นได้ชัดว่ามีความเสื่อมโทรม ในมหาสมุทรหลายแห่ง The Cove (2009)
Jim had the idea to try to do something about it, to stop this, so I began documenting reefs around the world.จิม จึงมีความคิด ที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมัน เพื่อหยุดความเสื่อมนี้ ผมเลยเริ่มที่ถ่ายสารคดี ตามแนวปะการังทั่วโลก The Cove (2009)
In women and decadence, right?ในเรื่องผู้หญิงและความเสื่อมโทรมซะเลยล่ะ ว่ามั๊ย? The End (2009)
It's the end, baby. that's what decadence is for.มันคือจุดจบ มันถึงมีความเสื่อมโทรมไงล่ะ The End (2009)
And the sooner, the better. I can hear the decadence calling.ยิ่งเร็วยิ่งดี ฉันได้ยินเสียงความเสื่อมเพรียกหา Sex and the City 2 (2010)
The desecration of america's coolest sport.ความเสื่อมเสียของกีฬาที่เจ๋งที่สุดของอเมริกา Physical Education (2010)
I only thank God that your mother isn't alive to see the disgrace you've become.พ่อได้แต่ขอบคุณพระเจ้า ที่แม่ของแกไม่มีชีวิตได้เห็น ความเสื่อมทรา่มที่พวกแกกลายเป็น Blood Brothers (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ความเสื่อมทราม[n.] (khwām seūamsām) EN: degeneration ; deterioration ; fall   
ความเสื่อมสภาพ[n. exp.] (khwām seūam saphāp) EN: deterioration   
ความเสื่อมสภาพตามปกติ[n. exp.] (khwām seūam saphāp tām pakati = khwām seūam saphāp tām pokkati) EN: fair wear and tear   
ความเสื่อมเสีย[n.] (khwām seūamsīa) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit   
ความเสื่อมโทรม[n.] (khwām seūamsōm) EN: decadence ; rotten ; deterioration   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corruption[N] ความเสื่อมทราม, See also: ความชั่วช้า, Syn. depravity
decadence[N] ความเสื่อมโทรม, See also: ภาวะเสื่อมโทรม, การเสื่อมลง, ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การเลวลง, Syn. decay, decline, degeneracy, deterioration, immorality
declination[N] ความเสื่อม, See also: ความทรุดโทรม, ความเสื่อมถอย, ความตกต่ำ, การถดถอย, การทำให้เสื่อมเสีย, Syn. deterioration, impairment, decline in quality, worsening
degeneracy[N] ความเสื่อม, See also: ความเสื่อมทราม, Syn. deterioration
deterioration[N] ความตกต่ำ, See also: ความเสื่อม, การทำให้แย่ลง, Syn. degeneration, atrophy
discredit[N] ความเสื่อมเสีย, See also: การสูญเสียชื่อเสียง, Syn. disesteem, disrepute, Ant. grace
disgrace[N] ความเสื่อมเสีย, See also: ความอัปยศ, การขายหน้า, ความน่าอดสู, Syn. dishonor, discredit, disrepute, infamy, Ant. grace, honor
dishonor[N] ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ, Syn. shame, infamy, abasement, Ant. grace, honor
dishonour[N] ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า, Syn. shame, infamy, Ant. grace, honor
tarnish[N] ความเสื่อมเสีย, See also: ความมัวหมอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder
degeneracy(ดิเจน'เนอระซี) n. ความเสื่อม,การวิปริต
degenerationn. ความเสื่อม, See also: degenerative adj. ดูdegenerate, Syn. deterioration
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
ebb(เอบ) n. น้ำลด,การไหลกลับของกระแสน้ำ,การไหลกลับ,การไหลไป,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม. vi. ไหลกลับ,ไหลไป,ลดลง,เสื่อม,สูญเสีย, Syn. wane ###A. grow,
expense(อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย,การใช้จ่าย,การสละ,ค่าเสียหาย,ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her,our,etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่), Syn. cost

English-Thai: Nontri Dictionary
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
defilement(n) ความสกปรก,มลทิน,ความด่างพร้อย,ความเสื่อมเสีย
degeneracy(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อมทราม,ความเสื่อม
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
ebb(n) น้ำลด,น้ำลง,การไหลกลับ,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม
fall(n) การตก,การร่วงหล่น,ความเสื่อม,การล้ม,ฤดูใบไม้ร่วง,น้ำตก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wertverzehr (n) ความเสื่อมเสีย, การสึกหรอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top