ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dwindle

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dwindle-, *dwindle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dwindle(vi) หดตัว, Syn. diminish, shrink, thin, Ant. enlarge, increase
dwindle to(phrv) ค่อยๆลดลงจนหมด, See also: ค่อยๆ ลดลงจนหมด
dwindle away(phrv) ลดลงไปทีละน้อย, See also: ค่อยๆ น้อยลง
dwindle down(phrv) ลดลงไปทีละน้อย, See also: ค่อยๆ น้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dwindle(ควิน'เดิล) { dwindled, dwindling, dwindles } vi. เล็กลง, หด, ลดน้อยลง, ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง, ทำให้หกลง, Syn. decrease, diminish, fade

English-Thai: Nontri Dictionary
dwindle(vi) ถดถอย, เล็กลง, หด, ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trust me, Lex Luthor did not meet his end on some dwindling ice cap.เชื่อฉันสิ เล็กซ์ ลูเธอร์ไม่มีทางพบจุดจบของเขาใน 42 00: 02: 50, 390 Odyssey (2008)
Innovative farmers, sculptors, exceptional navigators, they were caught in the vise of overpopulation and dwindling resources.ชาวนาผู้บุกเบิก, ประติมากร นักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาประสบปัญหาประชากรมากเกินไป กรอปกับทรัพยากรที่ลดน้อยลง Home (2009)
Judging from your dwindling amount of chips, the pain is almost over.พิจารณาจากชิปของนาย ที่ค่อยๆ หายไป ความเจ็บปวด เกือบจะสิ้นสุดแล้ว Playing Cards with Coyote (2009)
With blood supplies continuing to dwindle, private investors are pulling their human stock from the Bromley Marks Harvesting Facility.การลดลงของเลือดที่เพิ่มขึ้น บริษัทเอกชนได้ลดการใช้ปริมาณเลือดมนุษย์ลง บริษัท มอบลี่ มาร์ก Daybreakers (2009)
Chances of survival are dwindling to single digits now.โอกาสที่เราจะรอดคือ แยกกันเหอะนะ How to Train Your Dragon (2010)
Population: 5 and dwindlingประชากรมีกัน 5 คน และ ก็ที่ลดลงไป The Grey (2011)
Allison, respect for your taste is, uh, dwindling by the second.อัลลิสัน ฉันเริ่มปลื้มรสนิยมเธอ น้อยลงเรื่อยๆ Pack Mentality (2011)
Lonely boy's fans are slowly dwindling, but his haters are going forth and multiplying.แฟนๆของหนุ่มขี้เหงากำลังเริ่มลดลงอย่างช้าๆ แต่คนที่เกลียดเขาน่ะหรอ เพิ่มขึ้นทวีคูณเลยล่ะ Rhodes to Perdition (2011)
Not waste effort on dwindling hope and worthless house slaves.นางทาสคนหนึ่งไม่คุ้มค่ากับเวลาของเรา A Place in This World (2012)
Is in short supply around here and dwindling by the minute.และยังน้อยลงในทุกๆ นาที An Apple Red as Blood (2012)
Their numbers dwindle.ตัวเลขของพวกเขาลดน้อยลง Empty Hands (2012)
Across America, police are reporting a 50% spike in vampire attacks, a number sure to increase as reserves of Tru Blood continue to dwindle.ตำรวจทั่วทั้งอเมริกาได้รายงานว่า 50%อาชญากรรมช่วงนี้ มีสาเหตุมาจากแวมไพร์จู่โจม มีท่าที จะเกิดเหตุขึ้นเรื่อยๆ Gone, Gone, Gone (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dwindle
dwindled
dwindles

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dwindle
dwindled
dwindles

WordNet (3.0)
dwindle(v) become smaller or lose substance, Syn. dwindle away, dwindle down

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Dwindle

v. i. [ imp. & p. p. Dwindled p. pr. & vb. n. Dwindling ] [ From OE. dwinen to languish, waste away, AS. dwīnan; akin to LG. dwinen, D. dwijnen to vanish, Icel. dvīna to cease, dwindle, Sw. tvina; of uncertain origin. The suffix -le, preceded by d excrescent after n, is added to the root with a diminutive force. ] To diminish; to become less; to shrink; to waste or consume away; to become degenerate; to fall away. [ 1913 Webster ]

Weary sennights nine times nine
Shall he dwindle, peak and pine. Shak. [ 1913 Webster ]

Religious societies, though begun with excellent intentions,
are said to have dwindled into factious clubs. Swift. [ 1913 Webster ]

Dwindle

v. t. 1. To make less; to bring low. [ 1913 Webster ]

Our drooping days are dwindled down to naught. Thomson. [ 1913 Webster ]

2. To break; to disperse. [ R. ] Clarendon. [ 1913 Webster ]

Dwindle

n. The process of dwindling; dwindlement; decline; degeneracy. [ R. ] Johnson. [ 1913 Webster ]

Dwindlement

n. The act or process of dwindling; a dwindling. [ R. ] Mrs. Oliphant. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
先細り[さきぼそり, sakibosori] (n, vs) dwindle; tapering off (away) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top