ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shrink

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrink-, *shrink*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
shrink(n, slang) จิตแพทย์, Syn. psychiatrist

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrink(vi) หด, See also: หดตัว, เล็กลง, เหี่ยว, ย่น, Syn. contract, shorten, Ant. expand, grow
shrink(vi) กลัว, See also: ตัวงอด้วยความกลัว
shrink(vt) ทำให้เล็กลง, See also: ทำให้หดตัว, ทำให้ย่น, ทำให้เหี่ยว, Syn. contract, shorten, Ant. expand, grow
shrink(n) การหดตัว
shrink(n) ความกลัว
shrink up(phrv) หลบหน้า (เพราะประหม่าหรือกลัว), Syn. shrivel up
shrinkage(n) การหด, See also: การย่น, การลดลง
shrink back(phrv) หดกลับ, See also: ถอยกลับ
shrink from(phrv) หลีกเลี่ยงจาก (เพราะความกลัว), See also: หลบหลีกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shrink(ชริงคฺ) vi., vt., n. (ทำให้, การ) หดตัว, หลบหน้า, ตัวหด, ย่น, เหี่ยว, (ขนาด) ลดลง, กลัว vt. ทำให้หดตัว, ทำให้ลดลง, ทำให้ย่น, See also: shrinkable adj. shrinker n. shrinkingly adv.
shrinkage(ชริง'คิจฺ) n. การหดตัว, การย่น, ปริมาณหรือขนาดที่หด
head shrinkerจิตแพทย์., Syn. shrink

English-Thai: Nontri Dictionary
shrink(vi) หดตัว, สั้นลง, น้อยลง, หงอ, เหี่ยว, ย่น, กลัว
shrinkage(n) การหดตัว, การลดค่า, ความไม่กล้า, ความห่อเหี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shrinkage cavityโพรงหด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shrinkage grooveร่องหด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shrinkage limitขีดจำกัดหดตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shrinkage Limitshrinkage Limit, ขีดจำกัดการหดตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Shrinkage Stopeอุโมงค์ปล่อยแร่ค้าง, Example: เป็นการทำเหมืองใต้ดิน โดยการเจาะอุโมงค์ เปิดแร่ออก แล้วให้แร่ส่วนหนึ่งค้ำยันผนังไว้ หินแร่จะนำออกเป็นระยะ ๆ โดยให้เหลือ เพียงพอยืนปฏิบัติงานเจาะระเบิดได้ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shrink Wrap Licenseสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาตัวอย่าง (Model Contract) เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวใช้เป็นแบบในการทำสัญญา
shrinkage(n) การหดตัว ย่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This will just make his finger shrink a little.อง เขาหดตัว เล็กน้อย มันคือความลับทาง การแพทย์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Help! (1965)
- They shrink at the very sound.พวกเขาหดตัวที่เสียงมาก Yellow Submarine (1968)
Then call one of those shrinks on the radio.งั้นก็โทรหานักจัดรายการวิทยุซักคน ให้ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อย Mannequin (1987)
I take the money that my father sends me, I pay for a shrink and buy groceries.เงินที่พ่อให้ ผมจ่ายจิตแพทย์ กับซื้อกับข้าวหมด Punchline (1988)
Now, I owe my shrink and I'm behind in my rent.ตอนนี้ผมเป็นหนี้ทั้ง จิตแพทย์และค่าเช่า Punchline (1988)
My shrink will say I'm not, and the judge will flip a coin.ฝ่ายของฉันจะพูดว่าฉันไม่ใช่ และคำตัดสินก็จะพลิก Basic Instinct (1992)
As much as Kelly hated her shrink she also loved him.ความเกลียดมันพรั่งพรูเข้าสู่เธอ... ...เท่าๆกับความรักที่เธอมีให้เขา Basic Instinct (1992)
- How many shrinks you go to before me?ไปหาจิตแพทย์มากี่คนแล้วเนี่ย 5 Good Will Hunting (1997)
Fuckin' talk more than any shrink I ever seen in my life.คุณพูดมากกว่าหมอคนอื่นที่ผมเคยเจอ Good Will Hunting (1997)
My doctor, a shrink I used to go to, says that in 50 or 60 percent of the cases a pill really helps.หมอผม จิตแพทย์ที่ผมเคยไปหา... ...บอกว่า 50-60 เปอร์เซนต์ ของผู้ป่วยโรคนี้ ยาช่วยได้ As Good as It Gets (1997)
Scalp me, shrink my head, and roast it on the stake... if that ain't exactly what happened.ถลกหนังหัวฉัน แล้วเอาไปย่างเอ้า ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริง The Legend of Bagger Vance (2000)
I'm seeing the shrink nowผมไปหาจิตแพทย์ไง Infernal Affairs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shrinkHe never shrinks from danger.
shrinkIf you wish to get on in the world, you must not shrink from effort.
shrinkShe's no shrinking violet.
shrinkThe shrinking of the domestic market has been blamed on inflation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หด(v) shrink, See also: contract, retract, draw back, withdraw, huddle, shorten, reduce, Syn. สั้นเข้า, ย่นเข้า, ลดลง, Ant. ยืด, Example: แมวหดเล็บของมัน
หดตัว(v) shrink, See also: contract, shorten, reduce, Syn. เล็กลง, สั้นเข้า, หด, Ant. ยืดตัว, Example: กระดานหดตัวเพราะอากาศเปลี่ยน
หดหาย(v) shrink, See also: recoil, shrivel, Syn. หด, หาย, ลด, Ant. เพิ่ม, Example: เมื่อลูกปลาโตขึ้น เหงือกพิเศษจะค่อยๆ หดหายไป, Thai Definition: ค่อยลดหายไป
หรี่(v) narrow, See also: shrink, contract, Syn. หยี, Example: เขาหรี่ตาที่หยีอยู่แล้วให้เล็กลงไปอีก เพื่อปรับม่านตาของตัวเอง, Thai Definition: ทำให้ตาแคบเข้าเพื่อให้แสงสว่างเข้าตาน้อย
การหด(n) contraction, See also: shrinkage, retractation, Syn. การลด, การยุบ, การแฟบ, Thai Definition: การสั้นเข้า, การย่นเข้า, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กลัวจนหัวหด
แหย(v) be cowardly, See also: shrink, be spineless, be pusillanimous, be craven, be timid, Syn. ขลาด, Example: เขาไม่แหยแต่เขาไม่อยากจะยุ่งกับนักเลง, Thai Definition: อาการที่ไม่สู้ใคร, ทำเก่งแต่กลับยอมแพ้ง่ายๆ
หัวหด(v) fear, See also: shrink (with fear), recoil, flinch, be afraid, Syn. กลัว, ขยาด, Ant. กล้า, Example: แค่ได้ยินกิตติศัพท์ความน่ากลัวของเจ้าโจรผู้ร้ายชาวบ้านก็กลัวหัวหดไปตามๆ กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หด[hot] (v) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce  FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดตัว[hottūa] (v) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce
เกร็ง[kreng] (v) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink  FR: contracter
ไม่หด[mai hot] (v) EN: be shrink-proof
ทรุด[sut] (v) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in  FR: s'affaiser ; s'enfoncer
ถด[thot] (v) EN: move backwards ; budge ; stir; retreat ; withdraw ; shrink back  FR: reculer
แหย[yaē] (v) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid
ย่นย่อ[yonyø] (v) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; cut down ; shrink back  FR: abréger ; condenser
ย่อย่น[yøyon] (v) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease  FR: abréger ; condenser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
shrink
shrinks
shrinkage
shrinking

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrink
shrinks
shrinkage
shrinking
shrinkable

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缩水[suō shuǐ, ㄙㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ,   /  ] shrink #13,279 [Add to Longdo]
[qūn, ㄑㄩㄣ, ] shrink from #51,854 [Add to Longdo]
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ,     /    ] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formteil { n }shrink boot [Add to Longdo]
Formteiladapter { m }shrink boot adapter [Add to Longdo]
Psychiater { m }; Klapsdoktor (scherzhaft)shrink (short for headshrinker); couch doctor [Add to Longdo]
Schrumpf-Presssitz { m }shrink fit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
収縮[しゅうしゅく, shuushuku] (n, vs) deflation; contraction; shrinking; constriction; (P) #17,790 [Add to Longdo]
めげる[megeru] (v1, vi) to be discouraged; to shrink from [Add to Longdo]
右肩下がり[みぎかたさがり, migikatasagari] (exp) decreasing (graph falling to the right); shrinking; declining [Add to Longdo]
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r, vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
緊縮[きんしゅく, kinshuku] (n, vs, adj-no) shrinkage; contraction; economy; retrenchment; (P) [Add to Longdo]
屈す[くっす, kussu] (v5s) (1) (arch) (See 屈する) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) to feel down [Add to Longdo]
屈する[くっする, kussuru] (vs-s) (1) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) (arch) to feel down [Add to Longdo]
後ずさる;後退る;後じさる[あとずさる(後ずさる;後退る);あとじさる(後退る;後じさる), atozusaru ( nochi zusaru ; koutai ru ); atojisaru ( koutai ru ; nochi jisaru )] (v5r) to retreat; to back off; to draw back; to step back; to shrink away [Add to Longdo]
縮かむ[ちぢかむ, chidikamu] (v5m, vi) (1) to be benumbed (e.g. with cold); (2) to shrink; to contract; to diminish (in size) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrink \Shrink\, v. i. [imp. {Shrank}or {Shrunk}p. p. {Shrunk}
   or {Shrunken}, but the latter is now seldom used except as a
   participial adjective; p. pr. & vb. n. {Shrinking}.] [OE.
   shrinken, schrinken, AS. scrincan; akin to OD. schrincken,
   and probably to Sw. skrynka a wrinkle, skrynkla to wrinkle,
   to rumple, and E. shrimp, n. & v., scrimp. CF. {Shrimp}.]
   1. To wrinkle, bend, or curl; to shrivel; hence, to contract
    into a less extent or compass; to gather together; to
    become compacted.
    [1913 Webster]
 
       And on a broken reed he still did stay
       His feeble steps, which shrunk when hard thereon he
       lay.                 --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       I have not found that water, by mixture of ashes,
       will shrink or draw into less room.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Against this fire do I shrink up.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And shrink like parchment in consuming fire.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       All the boards did shrink.      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw or retire, as from danger; to decline action
    from fear; to recoil, as in fear, horror, or distress.
    [1913 Webster]
 
       What happier natures shrink at with affright,
       The hard inhabitant contends is right. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       They assisted us against the Thebans when you shrank
       from the task.            --Jowett
                          (Thucyd.)
    [1913 Webster]
 
   3. To express fear, horror, or pain by contracting the body,
    or part of it; to shudder; to quake. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrink \Shrink\, v. t.
   1. To cause to contract or shrink; as, to shrink finnel by
    imersing it in boiling water.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw back; to withdraw. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The Libyc Hammon shrinks his horn.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To shrink on} (Mach.), to fix (one piece or part) firmly
    around (another) by natural contraction in cooling, as a
    tire on a wheel, or a hoop upon a cannon, which is made
    slightly smaller than the part it is to fit, and expanded
    by heat till it can be slipped into place.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrink \Shrink\, n.
   1. The act shrinking; shrinkage; contraction; also, recoil;
    withdrawal.
    [1913 Webster]
 
       Yet almost wish, with sudden shrink,
       That I had less to praise.      --Leigh Hunt.
    [1913 Webster]
 
   2. [Contraction of head-shrinker, a colloquial term for
    psychiatrist.] a psychiatrist. [Coll.]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shrink
   n 1: a physician who specializes in psychiatry [syn:
      {psychiatrist}, {head-shrinker}, {shrink}]
   v 1: wither, as with a loss of moisture; "The fruit dried and
      shriveled" [syn: {shrivel}, {shrivel up}, {shrink},
      {wither}]
   2: draw back, as with fear or pain; "she flinched when they
     showed the slaughtering of the calf" [syn: {flinch},
     {squinch}, {funk}, {cringe}, {shrink}, {wince}, {recoil},
     {quail}]
   3: reduce in size; reduce physically; "Hot water will shrink the
     sweater"; "Can you shrink this image?" [syn: {shrink},
     {reduce}]
   4: become smaller or draw together; "The fabric shrank"; "The
     balloon shrank" [syn: {shrink}, {contract}] [ant: {expand},
     {spread out}, {stretch}]
   5: decrease in size, range, or extent; "His earnings shrank";
     "My courage shrivelled when I saw the task before me" [syn:
     {shrink}, {shrivel}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top