ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ย่นย่อ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย่นย่อ-, *ย่นย่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่นย่อ[V] be discouraged, See also: be daunted, quail, Syn. ท้อถอย, ย่อย่น, ย่อท้อ, Example: งานตั้งภูเขาเลากานี้มิได้ทำให้เขาย่นย่อเลย
ย่นย่อ[ADV] in short, See also: in brief, briefly, shortly, Syn. ย่อย่น, รวบรัด, Example: บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างย่นย่อที่สุด
ย่นย่อ[V] shorten, See also: abbreviate, abridge, cut down, Syn. ย่อย่น, ย่อ, รวบรัด, ทอน, ตัดทอน, Example: เทคนิคนี้อาจจะช่วยย่นย่อเวลาในการประชุม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย่นย่อว. ทำให้สั้น เช่น กล่าวโดยย่นย่อพอได้ความ
ย่นย่อท้อถอย เช่น อย่าได้ย่นย่อ
ย่นย่อย่อย่น ก็ว่า.
บันทึกย่นย่อ, ทำให้สั้น, เช่น อันว่าเทพยดาก็ปรานีกระษัตรท้งงสี่ ก็บันทึกที่หนทางน้นนเข้ามา (ม. คำหลวง วนประเวศน์).
ย่อย่นย่นย่อ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But that was before I really understood the reductive power of the close-up.แต่นั่นมันก่อนที่ผมจะเข้าใจอย่างแท้จริง ถึงพลังแห่งการย่นย่อของภาพโคลสอัพ Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่นย่อ[v.] (yonyø) EN: be discouraged ; be daunted ; quail   
ย่นย่อ[v.] (yonyø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; cut down ; shrink back   FR: abréger ; condenser
ย่นย่อ[adv.] (yonyø) EN: in short ; in brief ; briefly ; shortly   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unabridged(อัน'อะบริดจฺทฺ) adj. ไม่ย่นย่อ,ไม่ได้ย่อ,ไม่ได้ตัดตอน,สมบูรณ์เหมือนเดิม
whole-length(โฮล'เลงธฺ) adj. ขยายเต็มที่,เต็มที่,ไม่ย่นย่อ,เกี่ยวกับรูปร่างของมนุษย์เต็มตัว,n. ภาพเต็มตัว,รูปเต็มตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
unwearied(adj) ไม่เหนื่อย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ย่นย่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top