ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decrement

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/D EH1 K R AH0 M AH0 N T//เด๊ะ เขรอะ เหมอะ น ท//ˈdekrʌmʌnt/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decrement-, *decrement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decrement(เดค'คระเมินทฺ) n. การลดลง, การค่อย ๆ ลดลง, ปริมาณที่ลดลง, การสั้นเข้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decrementส่วนลด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decrementระยะทุเลา (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decrementส่วนลดลง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decrementระยะเริ่มคลายตัว, น้อยลงจนหายไปหมด [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekrement { n } | logarithmisches Dekrementdecrement | logarithmic decrement [Add to Longdo]
Verminderung { f }; Abnahme { f } | Verminderungen { pl }decrement | decrements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートデクリメント[o-todekurimento] (n) { comp } auto-decrement [Add to Longdo]
デクリメント[dekurimento] (n) decrement [Add to Longdo]
下降期[かこうき, kakouki] (n) downturn; decrement phase [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decrement \Dec"re*ment\, n. [L. decrementum, fr. decrescere. See
   {Decrease}.]
   1. The state of becoming gradually less; decrease;
    diminution; waste; loss.
    [1913 Webster]
 
       Twit me with the decrements of my pendants. --Ford.
    [1913 Webster]
 
       Rocks, mountains, and the other elevations of the
       earth suffer a continual decrement.  --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. The quantity lost by gradual diminution or waste; --
    opposed to {increment}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Crystallog.) A name given by Ha["u]y to the successive
    diminution of the layers of molecules, applied to the
    faces of the primitive form, by which he supposed the
    secondary forms to be produced.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) The quantity by which a variable is diminished.
    [1913 Webster]
 
   {Equal decrement of life}.
    (a) The decrease of life in a group of persons in which
      the assumed law of mortality is such that of a given
      large number of persons, all being now of the same
      age, an equal number shall die each consecutive year.
    (b) The decrease of life in a group of persons in which
      the assumed law of mortality is such that the ratio of
      those dying in a year to those living through the year
      is constant, being independent of the age of the
      persons.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decrement
   n 1: the amount by which something decreases [syn: {decrease},
      {decrement}] [ant: {increase}, {increment}]
   2: a process of becoming smaller or shorter [syn: {decrease},
     {decrement}] [ant: {growth}, {increase}, {increment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top