ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การลด

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การลด-, *การลด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลดหย่อน[N] abatement, See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation, Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน, Example: เขาได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นเงินหลายพันบาท, Thai definition: การผ่อนให้เบาลง, การทุเลา
การลดน้ำหนัก[N] losing weight, See also: reducing one's weight, Syn. การลดความอ้วน, Example: การลดน้ำหนักควรอยู่ในการดูแลของแพทย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reductionการลด, การลดจำนวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deacidificationการลดกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decongestionการลดการคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disarmamentการลดกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disarmamentการลดกำลังรบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disarmament, unilateralการลดกำลังรบฝ่ายเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unilateral disarmamentการลดกำลังรบฝ่ายเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
downsizingการลดขนาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
depopulationการลดของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cerebral decompressionการลดความกดดันสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waste minimizationการลดปริมาณของเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Deregulationการลดกฎเกณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Devaluationการลดค่าเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Tax deductionการลดหย่อนภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Attenuationการลด (ความเข้มของรังสี), การลดลงของความเข้มของรังสีเมื่อผ่านสสารเนื่องจากกระบวนการดูดกลืนและการกระเจิงรังสี [นิวเคลียร์]
Radurizationการลดจุลินทรีย์ด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 10 กิโลเกรย์เพื่อลดจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพ เช่น แบคทีเรีย รา อาหารที่ผ่านการฉายรังสีจะเก็บรักษาได้นานขึ้น เช่น ปลาสด สตรอว์เบอร์รี่ เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส (ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Dewaterการลดน้ำ หรือ การรีดน้ำ
การดึงส่วนที่เป็นน้ำออกจากสลัดจ์ / การระบายน้ำออกจากบริเวณที่ปิดกั้นไว้ เพื่อให้สามารถสร้างเขื่อนได้ในบริเวณที่แห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Carbon dioxide mitigationการลดคาร์บอน ไดออกไซด์ [TU Subject Heading]
Deforestationการลดลงของป่าไม้ [TU Subject Heading]
Dehydrogenationการลดไฮโดรเจน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Working hours, wage cuts, the synthetic food, the quality of the sawdust in the bread.เวลาทำงาน การลดค่าจ้าง อาหารสังเคาะห์ที่ไม่มีคุณภาพ โดยใส่ขี้เลื่อยในขนมปัง The Great Dictator (1940)
Right. Crews front.ทีมงานต้อนรับ ได้รับ การลดลงใน How I Won the War (1967)
A disgraceful rout.พ่ายแพ้ที่น่าอับอาย ได้รับการลดลงใน. How I Won the War (1967)
This man is grossly offensive!ชายคนนี้เป็นที่น่ารังเกียจอย่าง ไม่มีการลดMad Max (1979)
There's a sale at Penny's!มีการลดราคาที่เพนนีส์ Airplane! (1980)
You know-- depreciation, man.คุณรู้ การลดค่า The Blues Brothers (1980)
If you want to lose weight, just diet.ไม่ ๆ ๆ! ถ้าคุณต้องการลดน้ำหนัก คุณก็ทำไดเอ็ทสิ Mannequin (1987)
Disarmament. Peace.การลดอาวุธ ความสงบสุข The Russia House (1990)
It would degrade me to marry Heathcliff now.ตอนนี้มันจะเป็นการลดเกียรติ หากฉันแต่งงานกับฮีธคลิฟฟ์ Wuthering Heights (1992)
You're going in. Motion to dismiss is denied. $50,000 bail.ไม่มีการลดหย่อนใดๆ ทั้งสิ้นให้เสีย ค่าปรับเป็นเงินห้าหมื่นเหรียญ Good Will Hunting (1997)
- I'm hoping he will cooperate for a reduced sentence.ผมหวังว่าเขาจะให้ความร่วมมือ เพื่อแลกกับการลดหย่อนโทษ The Jackal (1997)
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว GTO (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลด[n.] (kān lot) EN: cut ; decrease   FR: réduction [f] ; diminution [f]
การลดกำลังคน[n. exp.] (kān lot kamlang khon) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff   FR: réduction du personnel [f] ; réduction d'effectifs [f]
การลดความเครียด[n. exp.] (kān lot khwām khrīet) EN: stress reduction   FR: diminution du stress [f]
การลดค่า[n. exp.] (kān lot khā) FR: dépréciation [f]
การลดค่าร้อยละ[n. exp.] (kān lot khā røila) EN: percentage decrease   
การลดค่าเงิน[n. exp.] (kān lot khā ngoen) EN: devaluation ; depreciation;   FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การลดค่าเงินตรา[n. exp.] (kān lot khā ngoentrā) EN: devaluation   FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การลดค่าเงินบาท[n. exp.] (kān lot khā ngoen bāt) EN: baht devaluation   FR: dévaluation du baht [f]
การลดตำแหน่ง[n. exp.] (kān lot tamnaeng) EN: demotion   
การลดน้ำหนัก[n. exp.] (kān lot nāmnak) EN: losing weight ; reducing one's weight   FR: perte de poids [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
attenuation(n) การลด(แรง, ความดัน), ความอ่อนแรงลงของสัญญาณ(ตามระยะทาง)
outgas(vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abatement[N] การลดลง, Syn. lessening, decrease
attrition[N] การลดขนาดหรือจำนวน (แรงงาน, คน)
cash discount[N] การลดราคาสำหรับผู้ที่จ่ายเงินสด
cull[N] การลดจำนวนสัตว์ลง
cut[N] การลดลง, Syn. reduction
cutback[N] การลดจำนวนลง, Syn. reduction
debasement[N] การทำให้เสื่อม, See also: การลดคุณค่า, การทำให้ด้อยค่า, Syn. dishonorer;
deceleration[N] การลดความเร็ว, See also: การทำให้ช้าลง
decrease[N] การลดลง, See also: การตกลง, การน้อยลง, Syn. decline, diminution, fall-off, lessening, reduction, Ant. expansion, growth
demotion[N] การลดชั้น, See also: การลดระดับ, การลดตำแหน่ง, Syn. debasement, reduction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomizer(แอท'ทัมไมเซอร์) n. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการลดหรือเปลี่ยนของเหลวเป็นละออง, เครื่องมือทำลองของเหลว
atrophy(เอ'ทระฟี) n. ภาวะฝ่อลีบหรือหดเหี่ยวของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะในร่างกาย, การเสื่อม,การลดลง. -vt.,vi. เสื่อม ถอย,ฝ่อลีบ.
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
b.t.u.abbr. British thermal unit หน่วยวัดค่าความร้อนแบบหนึ่งของอังกฤษ มักใช้ในการแสดงถึงความสามารถในการลดความร้อนของเครื่องปรับอากาศ
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.
cutdownn. การลดลง
debenture(ดิเบน'เชอะ) n. เอกสารหลักฐานการลดภาษีที่ศุลกากร,ใบหุ้นของบริษัท
decongest(ดีคันเจสทฺ') vt. ลดความคั่ง., See also: decongestion n. การลดความคั่ง
decrement(เดค'คระเมินทฺ) n. การลดลง,การค่อย ๆ ลดลง,ปริมาณที่ลดลง,การสั้นเข้า
degradation(เดกกระเด'เชิน) n. การลดขั้น,การลดตำแหน่ง,การปลด,การทำให้ขายหน้า,การทำให้เสื่อม,การสึกกร่อน,ความน่าอาย ,การแตกตัว,การสลายตัว, Syn. dishonour

English-Thai: Nontri Dictionary
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
cut(n) การตัด,การหั่น,การฟัน,การลดราคา,การขาดเรียน
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง
degradation(n) การลดชั้น,การปลด,การถอดยศ,การลดตำแหน่ง
depopulation(n) การลดประชากร
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
diminution(n) การลดลง,การทำให้น้อยลง,การดูหมิ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
直下[ちょっか, chokka] (vs ) การลดต่ำลงอย่างตรงๆ

German-Thai: Longdo Dictionary
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน
Schlussverkauf(n) |der, pl. Schlussverkäufe| การลดราคาครั้งใหญ่ เพื่อโละสินค้าของฤดูกาลที่กำลังจะผ่านไป เช่น Sommerschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูร้อน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม, Winterschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูหนาว ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top