Search result for

*attache*

AE2 T AH0 SH EY1   
261 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: attache, -attache-
Possible hiragana form: *あったちぇ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attache[N] นักการทูต, See also: ผู้ช่วยทูต
unattached[ADJ] ไม่มีคู่, See also: ไม่ยึดติด, ไม่เกี่ยวข้อง, อิสระ;ไม่ได้ขึ้นอยูกับสังคมใด, Syn. floating, loose, single, separate, uncommitted, Ant. involved, engaged, married
unattached[ADJ] ที่ไม่ติดกับส่วนอื่น, See also: ที่ไม่ติดกับส่วนที่ใหญ่กว่า, Syn. distinct, detached, separated, Ant. joined, connected
be attached to[PHRV] รัก, See also: ชอบ
be attached to[PHRV] เข้าร่วม (กลุ่ม, กองทหาร)
with no strings attached[IDM] โดยไม่มีเงื่อนไข
without any strings attached[IDM] โดยไม่มีเงื่อนไข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attached(อะแทชดฺ') adj. ติดกับ,เชื่อมกับ,มัดกับ,มีผนังติดกัน, Syn. connected,bound)

English-Thai: Nontri Dictionary
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attached duneเนินทรายสมทบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attached gingivaเหงือกยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingiva, attachedเหงือกยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Military attachesผู้ช่วยทูตทหาร [TU Subject Heading]
Cultural Attachéผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรม [การทูต]
Defence Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร " (แทนทั้งสามเหล่าทัพ : นายทหารยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก) บางประเทศใช้ Military Attaché สำหรับตำแหน่งเฉพาะเหล่าของไทย เรียกดังนี้ Army Attaché ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก Navel Attaché ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ Air Attaché ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ " [การทูต]
Press Attachéผู้ช่วยทูตด้านสารนิเทศ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารและประสานงานกับสื่อมวลชน [การทูต]
Attached thermometerเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cable attached, Gripweed?สายเคเบิ้ลที่แนบมา กริปวีด? โอเคไปข้างหน้า How I Won the War (1967)
I'm very attached to him.ฉันติดเขามาก. Suspiria (1977)
I noticed, as did my uncle, who remarked on it... that Clayton's become attached to you, in a somewhat puppy-ish sort of way.ฉันสังเกตเห็นเช่นเดียวกับลุง ของฉันที่ข้อสังเกตเกี่ยวกับมัน ... ที่กลายเป็นเคลย์ตันที่แนบมากับคุณใน การจัดเรียงค่อนข้างลูกสุนัข-ish ของทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I've become very attached to you.ฉันได้กลายเป็นที่แนบมากับคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Ray, I'm unattached. You have a family.- ผมไม่มีภาระ คุณมีครอบครัว Field of Dreams (1989)
I look like a large, unmade bed with a shopping bag attached.ผมมองเหมือนที่มีขนาดใหญ่มีเตียงนอนที่มีกระเป๋าช้อปปิ้งที่แนบมา The Russia House (1990)
Really. I mean, no strings attached.ฉันหมายความว่างั้นจริงๆ ไม่มีหมดเม็ด Mannequin: On the Move (1991)
involved? She attached my paycheck, child support.คุณน่าจะรู้นะว่าทำหนังสือพิมพ์มันต้องใช้เงิน Hero (1992)
My ex, she attached my paycheck for child support payments.มันน่าจะมีลิมิตของความบ้าบอของเค้านะ Hero (1992)
This note was attached to it when I found it in police files.บันทึกนี้ถูกแนบมากับมัน เมื่อผมพบว่ามันอยู่ในแฟ้มต? In the Name of the Father (1993)
See attached list and available colors.เชิญดูรายการแบบและสีที่แนบมา Schindler's List (1993)
"Don't get attached to anything you can't walk out on in 30 seconds...อย่าเอาตัวผูกพันกับอะไร เพราะจะเดินหนีไม่ได้ใน 30 วินาที Heat (1995)
We attached it to a hundred seagulls.เราผูกมันกับนกนางนวลเป็นร้อยๆ James and the Giant Peach (1996)
Listen here. That's a new cuss word with a whole lot of starch attached to it.ฟังนะ คำศัพท์พวกที่ที่หลานได้ยิน ปูพูดเมื่อกี้ The Education of Little Tree (1997)
...announcing the unprecedented opening of the FBI legal attache office in Moscow along with the first ever joint US and Russian cooperation.ประกาศจากเอฟบีไอขึ้นในสถานทูต นับเป็นการร่วมมือกับสหรัฐเป็นครั้งแรก โดยไม่คาดคิด The Jackal (1997)
- He's very attached to his instrument.-แกติดเครื่องดนตรีชิ้นนี้มากเลยนะครับ The Red Violin (1998)
I think I let him get too attached.ฉันคงปล่อยให้เขาติดมากไป Rushmore (1998)
Can you guess why they're so attached to me?รู้ไหม ทำไมพวกถึงไม่ทำอะไรฉัน? Platonic Sex (2001)
It's just hair attached to your body. You wanna see my real ones?"มันเป็นแค่ขนที่ขึ้นตามร่างกายของแกเท่านั้น นายอยากเห็นของจริงมั๊ย Crazy First Love (2003)
The word corporate gets attached in almost you know in a pejorative sense to and gets married with the word agenda.คำว่า "บรรษัท" ถูกใช้จนมีความหมาย (โรเบิร์ต คีย์ส ประธานและซีอีโอ สภาธุรกิจระหว่างประเทศของแคนาดา) ไปในทางที่ไม่ดี และถูกจับคู่กับคำว่า "แผนการ" The Corporation (2003)
And so now there's a price attached to polluting the environment.คราวนี้การสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม ก็กลายเป็นสินค้าที่มีราคาขึ้นมา The Corporation (2003)
Well, when this is over, let's hope that, uh, the arms and legs of the man of your dreams are still attached to the torso... of the man of your dreams.จบงานนี้ ก็หวังว่าแขนขาชายในฝันคุณ จะยังอยู่ครบเท่านั้นแหละ Around the World in 80 Days (2004)
We have to tell Howl, we're not attached to the hat shop now.เราต้องบอกฮาล์ว ว่าเราไม่ได้อยู่ที่ร้านนั่นแล้ว Howl's Moving Castle (2004)
I mean, when you move around a lot... you just don't let yourself get attached.ถ้าเธอต้องย้ายบ้านบ่อยๆ เธอก็ไม่อยากไปผูกพันกับอะไร The Perfect Man (2005)
This thing that's attached to your bodies!ตรงนี้มันติดอยู่ตัวพวกเขา Jenny, Juno (2005)
Before she left for lunch, she downloaded an email with a time-delayed virus attached.ก่อนที่เธอจะไปทานข้าวเที่ยง เธอได้ดาวน์โหลดอีเมลล์ฉบับหนึ่ง ซึ่งมีไวรัสอยู่ Extreme Aggressor (2005)
He's beginning to get that anybody he attaches himself to is gonna end up in prison... and he's not the only one who's starting to feel that way, Michael.เขาเป็นหลานคุณนะ เขาคงเริ่มคิดว่าทุกคนที่เขาผูกพันด้วย จะหนีไม่พ้นต้องติดคุกซะหมด และเขาไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้นะ ไมเคิล Pilot (2005)
Look, Robinson, when people get attached to their zombies, it, uh-- it only spells trouble.ฟังนะโรบินสัน ใครก็ตามที่ซื้อซอมบี้มาเลี้ยง สะกดได้คำเดียวเลยว่า " ปั-ญ-ญ-ห-า" Fido (2006)
I suppose you think he got so attached to the damned thing because I'm a bad father.ฉันคิดว่าคุณคงว่าผมเป็นพ่อที่แย่มากใช่ไหม ที่ไม่อยากซื้อของเวรนั่นให้ลูก เพราะผมมันเป็นพ่อที่ไม่มี Fido (2006)
Spirit attaches itself to something, and theวิญญาณผูกติดอยู่กับบางสิ่ง แล้ว Everybody Loves a Clown (2006)
What if the spirit isn't attached to a cursed object. What if it's attached to its own remains.วิญญาณไม่ได้ผูกติดอยู่กับของต้องคำสาป แต่ดันผูกติดกับร่างของมันเองละ Everybody Loves a Clown (2006)
So you think whatever's the spirit attached toงั้นนายคิดว่าสิ่งที่วิญญาณผูกติดอยู่ Everybody Loves a Clown (2006)
And it, of course, attaches to the brain.แล้วมัน เชื่อมต่อกับสมอง It Takes Two (2006)
It's attached to this lamp. okay.โอ้ มันติดกับโคมไฟอันนี้ โอเค Let the Truth Sting (2007)
We've attached these names to our temporary felony want,เราใส่ชื่อพวกนี้ไปกับรายชื่อผู้ถูกต้องการตัวในคดีร้ายแรง There's Something About Harry (2007)
I'll pick it up. There could be a name attached.เดี๋ยวฉันเก็บเอง อาจจะมีชื่อติดอยู่ก็ได้ Bang, Bang, Your Debt (2007)
Think the paraglide as wings attached to your body.คิดเสียว่า paraglide เป็นปีก ที่ติดอยู่กับตัวคุณ Unstoppable Marriage (2007)
I have attached a list of basic house rules.ฉันมีกฎทั่วไปของบ้านนี้ แนบมาด้วย The Nanny Diaries (2007)
Only if it's attached to some whiskey.ถ้ามันมาพร้อมกับวิสกี้ด้วยน่ะนะ Music and Lyrics (2007)
I have entered the entire biodata and also attached a photo of Jasmeet.ผมจะใส่ข้อมูลและแปะรูปของจีสมีทลงไป Namastey London (2007)
My legs might as well have been attached to one of the lesbians.ขาผม อาจเป็นของเลสเบี้ยนส์คนไหนสักคน Numb (2007)
Ollie, what the hell were those tentacles even attached to?ออลลี่, มันยังมีตัวอีกนะ ไม่ใช่แค่หนวดนั่นนะโอ้ - แค่หนวดก็แย่แล้ว The Mist (2007)
Don't get emotionally attached.ถ้านักข่าวรู้ระแคะระคายเรื่องนี้ Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Why are you so attached to talking?ทำไมคุณถึงชอบคุยนักละ? A Good Day to Have an Affair (2007)
Don't get attached.คุณทำให้ทุกคนกลัวเรา Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
No strings attached.อย่าพลาดล่ะ Good Fences (2007)
With war criminals attached to the trigger.ยิงออกมาโดยอาชญากรสงคราม RocknRolla (2008)
Are you quite attached to your friend?เอ็งดูจะติดใจเพื่อนจังเลยนะบิล Escape from Dragon House (2008)
This card has no conditions attached.การ์ดใบนี้ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ผูกมัดอยู่ Eiga: Kurosagi (2008)
A spirit guide that attaches to your subconscious.ผู้นำทางวิญญาณที่จะพานายไปสู่จิตใต้สำนึก Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attacheI am very much attached to this old straw hat.
attacheI am deeply attached to my hometown.
attacheI have attached a Microsoft Excel file.
attacheAttached is the draft compilation.
attacheA driver is deeply attached to his old car.
attacheA note was attached to the document with a paper clip.
attacheHe attached a "Fragile" label to the package.
attacheThis dog is more attached to us than this cat.
attacheHe attached a label to the bag.
attacheNo blame attaches to his conduct.
attacheNo blame attaches to him for the accident.
attacheThe device is attached fast to the ceiling.
attacheMary is very attached to the little girl.
attacheHe is deeply attached to her.
attacheHe's deeply attached to her.
attacheIn short, it is because the 'plan.doc' file I attached in the previous email was infected with a virus.
attacheBe attached to.
attacheAttached is a map to our office.
attacheI am deeply attached to old temples in Kyoto.
attacheHe is attached to a street car.
attacheShe is deeply attached to her parents.
attacheMake sure that the device is attached firmly to ceiling.
attacheAttached is the tentative agenda.
attacheThe label is attached to the trunk.
attacheThe children soon became attached to their new teacher.
attacheAn infinitive without a 'to' attached is called a bare infinitive.
attacheTom attached the string to the kite.
attacheI have attached for your convenience the FTP instructions to access our site.
attacheI'm really attached to my mother.
attacheA card was attached to the gift.
attacheI am attached to her.
attacheIt is the border-line cases that are always in danger: the dignified buildings of the past which may possess no real artistic or historic value, but which people have become sentimentally attached to and have grown to love.
attacheI attached my signature to the document.
attacheI attached my name-tag to my baggage, but it soon came off.
attacheThe Kawagoe festival float has the shape of what's called a hoko (halberd) float. It has three, or four, wheels attached.
attacheNo blame attaches to me.
attacheI am still attached to this bicycle.
attacheMy mother attached herself to a cooperative society.
attacheHe attached great importance to the event.
attacheHe attached the trailer to his car.
attacheNo suspicion may be attached to the accountant.
attacheShe is attached to the general affairs section.
attacheThe girl is deeply attached to her aunt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันเชิง[N] bowl with base attached, Example: แม่เก็บขันเชิงไว้ในตู้ชั้นบน, Thai definition: ขันชนิดที่มีเชิง
เขน[N] shield attached to the forearm, See also: round shield, rectangular shield, Syn. เกราะกำบัง, โล่, Example: คนในสมัยก่อนใช้เขนเป็นเครื่องมือต่อสู้กับศัตรู, Thai definition: เครื่องมือสำหรับป้องกันอาวุธ
แผงคอ[N] mane, See also: decoration attached to the collar, Example: พนักงานประจำโรงม้าต้องแปรงขนที่แผงคอของม้าทุกตัวหลังอาบน้ำม้าเสร็จ, Count unit: แผง, Thai definition: ผมที่สันคอม้า
วงพาด[N] a small elephant corral attached to the large one, Count unit: วง, Thai definition: รั้วสี่เหลี่ยมภายในเพนียด ใช้ล้อมช้าง ทำด้วยซุงเป็นต้นๆ ปักเรียงรายเว้นระยะพอให้คนลอดเข้าออกได้ มีไม้ตีพาดเสาเหล่านั้นให้ยึดติดกันโดยรอบ
อาลัยอาวรณ์[V] be attached to, See also: mourn, miss, Syn. อาลัย, อาวรณ์, Example: หล่อนมิได้อาลัยอาวรณ์บ้านที่จากมาสักเท่าไหร่, Thai definition: ระลึกถึงด้วยใจผูกพัน
รองบ่อน[ADJ] attached to a gambling house, See also: being to a gambling house, Example: เจ้ามือเอาปลากัดรองบ่อนขึ้นมากัดแทน, Thai definition: ประจำบ่อน, ที่ยืนโรงไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด
เหนียง[N] kite loop, See also: loop-line attached to the female kite to cripple the male kite in kite fighting, Syn. สายเหนียง, Count unit: เหนียง, Thai definition: สายป่านที่ผูกยาวห้อยเป็นบ่วงจากสายซุงว่าวปักเป้า
ด้วง[N] Thai two-stringed bamboo fiddle, See also: two-stringed violin body of which is made of a bamboo joint with a bow attached, Syn. ซอด้วง, Ant. คัน, Example: เธอเล่นซอด้วงได้ไพเราะมาก, Thai definition: ชื่อซอชนิดหนึ่ง มีกระบอกมักทำด้วยไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะคล้ายด้วงดักสัตว์ ใช้หนังหรือกระดาษหลายๆ ชั้นปิดด้านหนึ่ง มีสาย 2 สายขนาดค่อนข้างเล็กเพื่อให้มีเสียงสูงในเวลาสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
ดอย[v.] (døi) FR: attacher
ขัด[v.] (khat) EN: fasten ; attach ; bind   FR: attacher
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp   FR: accrocher ; attacher
กระเป๋าเอกสาร[n.] (krapao ekkasān) EN: briefcase ; attaché case ; portfolio   FR: serviette [f] ; attaché-case [m] ; mallette [f] ; porte-documents [m]
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link   FR: attacher ; enchaîner
ล่ามควาย[v. exp.] (lām khwāi) EN: tether a buffalo   FR: attacher un buffle
ไม่ถือ[v. exp.] (mai theū) EN: do not mind ; do not care about   FR: ne pas attacher d'importance ; ça ne me fait rien
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie; fasten ; wrap   FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
แนบ[v.] (naēp) EN: cling ; stick ; be close to ; adhere to ; attach ; be attached   FR: joindre ; accoler ; coller ; attacher
แนบมาด้วย[adj.] (naēp mā dūay) EN: attached   
แผงคอ[n.] (phaēngkhø) EN: mane ; decoration attached to the collar   FR: crinière [f]
พันธะ[v.] (phantha) EN: bind ; tie ; fasten ; unite   FR: attacher
ผนวก[adj.] (phanūak) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended   FR: supplémentaire ; annexe
ผู้ช่วยทูต[n. exp.] (phūchūay thūt) EN: attaché   FR: attaché [m] ; délégué [m]
ผูก[v.] (phūk) EN: tie ; fasten ; bind ; knot   FR: attacher ; nouer ; lier ; amarrer
ผูกมัด[v.] (phūkmat) EN: be bound ; restrain   FR: ficeller ; ligoter ; attacher ; lier
ผูกพัน[adj.] (phūkphan) EN: bound   FR: attaché à ; engagé ; lié
ประจำ[v.] (prajam) EN: be attached to ; be assigned to ; serve   FR: être attaché à ; être assigné à
ร้อยรัด[v.] (røirat) EN: bind ; fasten   FR: attacher ; lier
สังกัด[v.] (sangkat) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with   FR: être rattaché à ; dépendre de
ถ่วง[v.] (thūang) EN: load ; weight   FR: alourdir ; charger ; attacher un poids (à qqch)
ถูกล่าม[adj.] (thūk lām) FR: attaché ; enchaîné
ทูตการค้า[n. exp.] (thūt kānkhā) EN: commercial attache   FR: attaché commercial [m]
ทูตทหาร[n. exp.] (thūt thahān) EN: military attache   FR: attaché militaire [m]
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue   FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by   
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; next to each other   FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
ติดกันภาชนะ[v. exp.] (tit kan pāchana) FR: attacher
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down   FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
วงพาด[n.] (wongphāt) EN: small elephant corral attached to the large one   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTACHE    AE2 T AH0 SH EY1
ATTACHED    AH0 T AE1 CH T
ATTACHES    AH0 T AE1 CH IH0 Z
REATTACHED    R IY1 AH0 T AE1 CH T
UNATTACHED    AH2 N AH0 T AE1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attache    (n) ətæʃˈɛɪ (@ t a sh ei1)
attached    (v) ˈətˈætʃt (@1 t a1 ch t)
attaches    (v) ˈətˈætʃɪz (@1 t a1 ch i z)
unattached    (j) ˌʌnətˈætʃt (uh2 n @ t a1 ch t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhe, ㄓㄜ˙, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending, #26 [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] to feel attached to; long for; love, #3,218 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] to add; to attach; to be close to; to be attached, #4,096 [Add to Longdo]
附属[fù shǔ, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ, / ] subsidiary; auxiliary; attached; affiliated; subordinate; subordinating, #5,645 [Add to Longdo]
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering, #6,329 [Add to Longdo]
隶属[lì shǔ, ㄌㄧˋ ㄕㄨˇ, / ] to belong to (a category); to be attached to, #18,420 [Add to Longdo]
爱恋[ài liàn, ㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] in love with; to feel deeply attached to, #20,633 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] to eat; (extended meaning) to endure; a putrid smell; vegetables; roots (inextricably attached to the plant); surname Ru, also used in given names; (used erroneously for 菇 mushroom), #24,739 [Add to Longdo]
牌匾[pái biǎn, ㄆㄞˊ ㄅㄧㄢˇ, ] board (attached to a wall), #27,195 [Add to Longdo]
参赞[cān zàn, ㄘㄢ ㄗㄢˋ, / ] diplomatic officer; attache, #28,558 [Add to Longdo]
武官[wǔ guān, ㄨˇ ㄍㄨㄢ, ] military official; military attaché, #28,879 [Add to Longdo]
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, / ] attached to; loving, #34,183 [Add to Longdo]
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, / ] attentive; emotionally attached; kind; gentle, #34,384 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] attached to; scribe, #36,422 [Add to Longdo]
柔情似水[róu qíng sì shuǐ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄙˋ ㄕㄨㄟˇ, ] tender and soft as water; deeply attached to sb, #51,032 [Add to Longdo]
书馆[shū guǎn, ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] teashop with performance by 評書|评书 story tellers; (attached to name of publishing houses); (in former times) private school; library (of classic texts), #65,429 [Add to Longdo]
配属[pèi shǔ, ㄆㄟˋ ㄕㄨˇ, / ] troops attached to a unit, #67,142 [Add to Longdo]
情同手足[qíng tóng shǒu zú, ㄑㄧㄥˊ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ, ] as close as one's hands and feet (成语 saw); loving one another as brothers; deep friendship; closely attached to one another, #71,643 [Add to Longdo]
滋养层[zī yǎng céng, ㄗ ㄧㄤˇ ㄘㄥˊ, / ] trophoblastic layer (attaches fertilized ovum to the uterus); trophoderm, #82,655 [Add to Longdo]
清风明月[qīng fēng míng yuè, ㄑㄧㄥ ㄈㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄝˋ, / ] lit. cool breeze and bright moon (成语 saw); unattached and at leisure, #87,385 [Add to Longdo]
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, / ] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it, #168,389 [Add to Longdo]
眷爱[juàn ài, ㄐㄩㄢˋ ㄞˋ, / ] to love; sentimentally attached to, #189,812 [Add to Longdo]
方釳[fāng xì, ㄈㄤ ㄒㄧˋ, ] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot [Add to Longdo]
随信[suí xìn, ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] attached with the letter [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
付属[ふぞく, fuzoku] Thai: หน่วยงานย่อยที่สังกัดในเครือข่ายขององค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ใหญ่กว่า English: attached to (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktentasche {f}; Aktenkoffer {m}attache case [Add to Longdo]
Attaché {m}; Attache {m}attaché; attache [Add to Longdo]
Bedeutung beimessen; Bedeutung beilegen; Wert legen (auf) | Bedeutung beimessend | Bedeutung beigemessen | nichts von Bedeutungto attach importance (to) | attaching importance | attached importance | nothing of any importance [Add to Longdo]
ohne (zusätzliche) Bedingungenwithout strings; with no strings attached [Add to Longdo]
Militärattaché {m}; Militärattache {m}military attaché; military attache [Add to Longdo]
Tabelle {f} | Tabellen {pl} | eingebundene Tabelletable | tables | attached table [Add to Longdo]
anfügen; anbringen; festmachen; befestigen | anfügend; anbringend; festmachend; befestigend | angefügt; angebracht; festgemacht; befestigtto attach | attaching | attached [Add to Longdo]
angegliedert sein; zugeordnet seinto be on attachement (to) [Add to Longdo]
heftet anattaches [Add to Longdo]
beigefügtattached [Add to Longdo]
bindet wiederreattaches [Add to Longdo]
bindete wiederreattached [Add to Longdo]
freinonattached [Add to Longdo]
hängen an; sich anschließen anto be attached to [Add to Longdo]
sich an Bedingungen knüpfento be attached to [Add to Longdo]
unabhängigunattached [Add to Longdo]
unbeweglich; eingebaut {adj}attached [Add to Longdo]
ungebundenunattached [Add to Longdo]
ungebunden {adv}unattachedly [Add to Longdo]
zugefügtattached [Add to Longdo]
zugetan; zugeneigtattached to [Add to Longdo]
Daran klebt ein Makel.There's a stigma attached to it. [Add to Longdo]
Es sind Bedingungen daran geknüpft.There are strings attached. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be) [Add to Longdo]
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being [Add to Longdo]
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being [Add to Longdo]
ずに[, zuni] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing [Add to Longdo]
アタッシェ[, atasshie] (n) attache (fre [Add to Longdo]
アタッシュケース;アタッシェケース[, atasshuke-su ; atasshieke-su] (n) attache case [Add to Longdo]
デュアルアタッチド[, deyuaruatacchido] (n) {comp} dual attached [Add to Longdo]
ヨーヨー釣り[ヨーヨーつり, yo-yo-tsuri] (n) yo-yo fishing; Japanese festival game of fishing balloons (with loops attached), floating in water, out with a hook [Add to Longdo]
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]
往復葉書[おうふくはがき, oufukuhagaki] (n) postcard with a reply card attached [Add to Longdo]
下家;下屋[したや;げや;しもや, shitaya ; geya ; shimoya] (n) small attached annex; lean-to [Add to Longdo]
家付き[いえつき, ietsuki] (n) attached or belonging to a house [Add to Longdo]
火叩き;火たたき[ひたたき, hitataki] (n) traditional Japanese fire extinguisher (bamboo pole with a clump of rope attached at the end) [Add to Longdo]
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents) [Add to Longdo]
懐く[なつく;なずく(ok);なづく(ok), natsuku ; nazuku (ok); naduku (ok)] (v5k,vt) (uk) (See 懐かしい) to become emotionally attached [Add to Longdo]
外付け(P);外付(P)[そとづけ, sotoduke] (adj-f) {comp} attached outside; external; (P) [Add to Longdo]
掛絡;掛落;掛羅[から, kara] (n) (1) (arch) (See 袈裟) Zen monk's waistcoat (a short, informal kasaya); (2) ring (usu. made of ivory) attached to this waistcoat; (3) (See 根付け) netsuke; item attached to a netsuke [Add to Longdo]
割烹旅館[かっぽうりょかん, kappouryokan] (n) Japanese inn priding itself on its cuisine; Japanese-style restaurant with an attached inn [Add to Longdo]
起毛筋[きもうきん, kimoukin] (n) (obsc) (See 立毛筋) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum [Add to Longdo]
詰め袖;詰袖(io)[つめそで, tsumesode] (n) (See 八つ口) kimono with completely attached sleeves (i.e. lacking an opening on the side under the armpit) [Add to Longdo]
供僧[ぐそう, gusou] (n) (1) (abbr) (See 供奉僧・1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine [Add to Longdo]
供奉僧[ぐぶそう, gubusou] (n) (1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine [Add to Longdo]
玉串;玉籤;玉ぐし[たまぐし;たまくし(玉串;玉籤)(ok), tamagushi ; tamakushi ( tama kushi ; tama kuji )(ok)] (n) (1) branch of a sacred tree (esp. sakaki) with paper or cotton strips attached (used as a Shinto offering); (2) (See 榊・1) sakaki (species of evergreen sacred to Shinto, Cleyera japonica) [Add to Longdo]
空々寂々;空空寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void [Add to Longdo]
轡;銜;馬銜;轡銜[くつわ(轡;銜;馬銜);くつばみ(轡;馬銜;轡銜)(ok), kutsuwa ( kutsuwa ; kutsuwa ; uma kutsuwa ); kutsubami ( kutsuwa ; uma kutsuwa ; ku] (n) bit (i.e. attached to a bridle) [Add to Longdo]
公使館員[こうしかんいん, koushikan'in] (n) legation; attache [Add to Longdo]
根付け;根付[ねつけ, netsuke] (n) miniature carving attached to the end of a cord hanging from a pouch; netsuke [Add to Longdo]
[ざ, za] (n,n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf,ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) [Add to Longdo]
座付き;座付[ざつき, zatsuki] (n) working in the theater (theatre); attached to a particular theater [Add to Longdo]
写メ[しゃメ, sha me] (n,vs) (abbr) (See 写メール) email from mobile phones with attached photos [Add to Longdo]
社僧[しゃそう, shasou] (n) priest attached to a shrine [Add to Longdo]
主人持ち[しゅじんもち, shujinmochi] (n) samurai attached to a daimyo [Add to Longdo]
手提げ鞄[てさげかばん, tesagekaban] (n) handbag; purse; briefcase; attache case [Add to Longdo]
準体助詞[じゅんたいじょし, juntaijoshi] (n) (e.g. the の of のです) (See のです) particle that attaches to a phrase and acts on the whole phrase [Add to Longdo]
所属[しょぞく, shozoku] (n,vs,adj-no) attached to; belong to; member; (P) [Add to Longdo]
書類カバン;書類かばん;書類鞄[しょるいカバン(書類カバン);しょるいかばん(書類かばん;書類鞄), shorui kaban ( shorui kaban ); shoruikaban ( shorui kaban ; shorui kaban )] (n) briefcase; attaché case [Add to Longdo]
女房[にょうぼう, nyoubou] (n) (1) wife; (2) court lady; female court attache; woman who served at the imperial palace; (P) [Add to Longdo]
商務官[しょうむかん, shoumukan] (n) commercial attache [Add to Longdo]
小屋根[こやね, koyane] (n) (See 大屋根) small roof (e.g. over the first storey of a building, a window, an attached shed or veranda, etc.); overhang [Add to Longdo]
小柄[しょうへい, shouhei] (n) knife attached to the sheath of a sword [Add to Longdo]
条件付き[じょうけんつき, joukentsuki] (exp,adj-f) conditionally; with conditions attached; (P) [Add to Longdo]
新株予約権付社債[しんかぶよやくけんつきしゃさい, shinkabuyoyakukentsukishasai] (n) (See ワラント債) bond with warrant attached; warrant bond; WB [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [Add to Longdo]
赤十字附[せきじゅうじふ, sekijuujifu] (n) school attached to the Japan Red Cross Society [Add to Longdo]
専属[せんぞく, senzoku] (n,vs) exclusive; attached to; specialist; (P) [Add to Longdo]
相即不離[そうそくふり, sousokufuri] (n) strongly attached to each other; inseparable [Add to Longdo]
属具[ぞくぐ, zokugu] (n) tool which is attached to something (e.g. fire extinguisher on a boat); accessory; appliance [Add to Longdo]
太玉串[ふとたまぐし, futotamagushi] (n) (arch) (poetic name) (See 玉串・1) branch of a sacred tree (esp. sakaki) with paper or cotton strips attached (used as a Shinto offering) [Add to Longdo]
大使館付き武官[たいしかんづきぶかん, taishikandukibukan] (n) military officer attached to embassy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached [Add to Longdo]
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attach'e \At`ta*ch['e]"\, n. [F., p. p. of attacher. See
   {Attach}, v. t.]
   One attached to another person or thing, as a part of a suite
   or staff. Specifically: One attached to an embassy.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Attache /ataʃeː/ 
  attache

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top