ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แนบมาด้วย

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนบมาด้วย-, *แนบมาด้วย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have attached a list of basic house rules.ฉันมีกฎทั่วไปของบ้านนี้ แนบมาด้วย The Nanny Diaries (2007)
Oh, there's a letter too.จริงสิ มีจดหมายแนบมาด้วย Tracks (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนบมาด้วย[adj.] (naēp mā dūay) EN: attached   

English-Thai: Nontri Dictionary
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
inclose(vt) ห้อมล้อม,สอดมาด้วย,แนบมาด้วย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top