ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -柔-, *柔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[柔, róu, ㄖㄡˊ] soft, supple; gentle; flexible
Radical: Decomposition: 矛 (máo ㄇㄠˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Wood 木 so soft it can be cut 矛,  Rank: 1,573

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róu, ㄖㄡˊ, ] soft; flexible; supple; yielding; rho (Greek letter Ρρ), #5,757 [Add to Longdo]
[wēn róu, ㄨㄣ ㄖㄡˊ, / ] gentle and soft; tender, #3,679 [Add to Longdo]
[róu ruǎn, ㄖㄡˊ ㄖㄨㄢˇ, / ] soft, #7,562 [Add to Longdo]
[róu hé, ㄖㄡˊ ㄏㄜˊ, ] gentle; soft, #11,205 [Add to Longdo]
[qīng róu, ㄑㄧㄥ ㄖㄡˊ, / ] soft; gentle; pliable, #16,397 [Add to Longdo]
[róu qíng, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] gentle feelings; tender sentiments, #16,669 [Add to Longdo]
[róu dào, ㄖㄡˊ ㄉㄠˋ, ] (the sport of) judo, #23,376 [Add to Longdo]
[róu xìng, ㄖㄡˊ ㄒㄧㄥˋ, ] flexibility, #24,676 [Add to Longdo]
怀[Huái róu, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄡˊ, 怀 / ] Huairou town in Beijing municipality, #29,920 [Add to Longdo]
[róu nèn, ㄖㄡˊ ㄋㄣˋ, ] tender; delicate (texture), #38,123 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
らかい[やわらかい, yawarakai] (adj) นุ่ม, อ่อนนุ่ม
[じゅうどう, juudou] (n) กีฬายูโด มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่น ปัจจุบันแพร่หลายไปทั่วโลก

Japanese-English: EDICT Dictionary
;和[やわ, yawa] (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [Add to Longdo]
[やわい;やっこい, yawai ; yakkoi] (adj-i) (1) soft; (2) (やわい only) weak [Add to Longdo]
よく剛を制す;能く剛を制す[じゅうよくごうをせいす, juuyokugouwoseisu] (exp) (id) soft and fair goes far; willows are weak, yet they bind other wood [Add to Longdo]
らかい(P);軟らかい(P);かい(io)[やわらかい, yawarakai] (adj-i) soft; tender; limp; (P) [Add to Longdo]
らかい文章;軟らかい文章[やわらかいぶんしょう, yawarakaibunshou] (n) informal style [Add to Longdo]
らかい毛布[やわらかいもうふ, yawarakaimoufu] (n) soft blanket [Add to Longdo]
らかさ;軟らかさ[やわらかさ, yawarakasa] (n) softness; tenderness [Add to Longdo]
らかな光;軟らかな光[やわらかなひかり, yawarakanahikari] (n) soft light [Add to Longdo]
らかな風;軟らかな風[やわらかなかぜ, yawarakanakaze] (n) gentle breeze [Add to Longdo]
らかみ[やわらかみ, yawarakami] (n) (touch of) softness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She got tired of his waffling and dumped him.あいつは優不断だから、彼女が愛想尽かししちゃったんだよ。
Don't be too hard on me please.お手らかにお願いします。
The rough material hurt the child's tender skin.きめの粗い材質がその子のらかい肌を傷つけた。
Here are two pencils: one is hard, and the other soft.ここに鉛筆が二本ある。一本は堅く、もう一本はらかい。
This scarf feels soft and smooth.このスカーフは手触りがらかくてすべすべしている。
The petals of this rose are very tender.このバラの花びらはとてもらかい。
This beef is very nice and tender.この牛肉はとてもらかくておいしいですね。
This beef is tender.この牛肉はらかい。
The soft blanket is fit for a baby.このらかい毛布は赤ちゃんにちょうどいい。
This cloth feels soft.この布は手触りがらかい。
This feels soft and smooth.これは手触りがらかくて、なめらかですね。
The man was mild of manner.そのひとは態度が和であった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you use Prell? Yeah.[CN] 你是用飄嗎? Half Baked (1998)
Michi's lips are soft and they feel nice.[JA] (菜々果) ミッチーの唇 らかくて気持ちいい Appeal (2017)
That you were so sweet[CN] 你好温 54 (1998)
What happened?[CN] 女生要甩你之前都非常温 All I Wanna Do (1998)
But... your lips are soft and nice, Michi.[JA] でも ミッチーの唇 らかくて気持ちいい Affection (2017)
So it appears your allegiances are somewhat flexible.[JA] どうやら閣下の忠誠心には軟性がある Eastwatch (2017)
I spent three days kneading and working those ribs till they fall off the bone.[JA] 料理に3日もかけたんだ 噛まなくても溶けるくらい肉をらかくね Surf N Turf (2016)
Is that Prell?[CN] 是飄嗎? Half Baked (1998)
A lady of breeding ought never to raise her voice above the gentle hum of a whispering wind.[CN] 一个有教养的小姐,不应该那么大叫 说话要轻,就像风中的丝影 Ever After: A Cinderella Story (1998)
Bill was like the definition of a softie.[CN] 或者叫女仆来做. Bill像个弱的人. The Opposite of Sex (1997)
[soft, gasping breaths][JA] [らかい,息を吐き出す] 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Thou art more lovely and more temperate.[CN] "你是更美麗、更溫 Shakespeare in Love (1998)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じゅうなん, juunan] flexible (an), soft, pliable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らか[やわらか, yawaraka] weich, sanft [Add to Longdo]
らかい[やわらかい, yawarakai] weich, sanft [Add to Longdo]
[にゅうわ, nyuuwa] mild, sanft, sanftmuetig, weich [Add to Longdo]
[にゅうじゃく, nyuujaku] Verweichlichung, Schwachheit [Add to Longdo]
[じゅうじゅつ, juujutsu] Jiu-Jitsu [Add to Longdo]
[じゅうなん, juunan] -weich, elastisch [Add to Longdo]
[じゅうどう, juudou] Judo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top