Search result for

ตรึง

(65 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรึง-, *ตรึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึง[V] bind, See also: fix, tie up, compel, confine, detain, restrict, Syn. ติด, ติดอยู่, Example: เสียงร้องอันไพเราะของเธอตรึงผู้ฟังให้เงียบสนิท, Thai definition: ทำให้ติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ทำให้หยุดอยู่กับที่
ตรึง[V] transfix, See also: fix, bind, fasten, tie up, crucify, Syn. ผูก, รัด, ยึด, Example: พระเยซูกลับฟื้นคืนพระชีพภายหลังเมื่อถูกตรึงบนไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ไป, Thai definition: ทำให้อยู่กับที่, ทำให้อยู่คงที่
ตรึงตา[V] please the eye, See also: be pleased with, catch one's eyes, Syn. ตรึงตาตรึงใจ, ต้องตา, Example: ความงดงามของปราสาทยังตรึงตาฉันอยู่
ตรึงใจ[V] impress, See also: fascinate, affect, move, touch, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ต้องใจ, Example: การแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ตรึงใจผู้เข้าชมนับพันคน, Thai definition: ทำให้เป็นที่พอใจหรือชื่นชมยินดี
ตรึงตรา[V] fascinate, See also: impress, imprint, brand, Example: ความทรงจำเกี่ยวกับตัวเธอยังคงตรึงตราอยู่ในหัวของเขา, Thai definition: ทำให้ติดแน่น
ตรึงราคา[V] peg the price, See also: fix the price, Example: กระทรวงศึกษาธิการขอให้สำนักพิมพ์เอกชนตรึงราคาหนังสือไว้, Thai definition: ทำให้ราคาอยู่ตัวหรือคงที่
ตรึงเครียด[V] be serious, See also: be sober, look grave, Example: เขาตึงเครียดเกินไปไม่ปล่อยวางเสียบ้าง, Thai definition: มีอาการไม่ผ่อนคลายเพราะคร่ำเคร่งมากเกินไป
ตรึงตาตรึงใจ[V] impress deeply, See also: be enamored with, be pleased with, Syn. ตรึงใจ, ประทับใจ, จับใจ, ต้องตาต้องใจ, Example: ภาพวันนั้นยังตรึงตาตรึงใจผมมาจนถึงบัดนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรึง(ตฺรึง) ก. ทำให้อยู่กับที่ เช่น ตรึงตะปู ตรึงที่นอน ตรึงข้าศึก, ทำให้อยู่คงที่ เช่น ตรึงราคาสินค้าไว้, ติดอยู่ เช่น ตรึงใจ.
ตรึงตราก. ติดแน่น.
ตรึงศ-(ตฺรึงสะ-) ว. สามสิบ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isometricallyตรึงต้าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It'll relax you, take the edge off your nerves.มันจะช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความตรึงเครียด Excalibur (2008)
If you don't stop shaking, I'm going to stick you with a pin.ถ้าแกไม่เลิกสั่น ข้าจะเอาเข็มหมุด ตรึงตัวแกไว้ซะ Inkheart (2008)
That stuff's been combed over a million times.เรื่องนั่นถูกตรึงแน่นหนา เป็นล้านๆหน Frost/Nixon (2008)
You know, if we're gonna nail Nixon in these interviews, we're gonna have to ambush him.รู้มั้ย ถ้าเราไม่ตอกตะปู ตรึงนิกสันไว้ในการสัมภาษณ์นี้ เราอาจต้องจู่โจมเขา Frost/Nixon (2008)
It's very tense in there, sir.ที่นี่ค่อนข้างตรึงเครียดครับ ท่าน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
They're gonna pin this on me, man. I can feel it.ไฟพวกนั้นมันตรึงฉัน พวก ฉันรู้สึกถึงมัน Emotional Rescue (2009)
What shape?เราคงตรึงไว้แบบนี้ได้ไม่นาน Agora (2009)
Yes I did, good..good Put it into words.ตรึงกางเขน! Agora (2009)
On the cross!ตรึงกางเขน! Agora (2009)
We've got to hold out!เราต้องตรึงกำลังไว้! Trespass (2009)
You grab the gun and I'll hold 'em back.เจ้าไปหยิบปืน ส่วนข้าจะตรึงพวกมันไว้ให้ Innocents of Ryloth (2009)
We're pinned down!เราถูกตรึงLiberty on Ryloth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down   FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
ตรึง[v.] (treung) EN: nail ; pin ; impale ; transfix ; peg   FR: clouer ; punaiser
ตรึงข้าศึก[v. exp.] (treung khāseuk) EN: pin down the enemy   
ตรึงค่าจ้างไว้[v. exp.] (treung khājāng wai) EN: freeze the salaries   FR: geler les salaires
ตรึงตรา[v.] (treungtrā) EN: fascinate ; impress ; imprint ; brand   
ตรึงตา[v. exp.] (treung tā) EN: please the eye ; be pleased with ; catch one's eyes   
ตรึงตาตรึงใจ[v. exp.] (treung tā treung jai) EN: impress deeply ; be enamored with ; be pleased with   
ตรึงราคา[v. exp.] (treung rakhā) EN: peg the price ; fix the price ; freeze the price   FR: stabiliser le prix ; geler le prix
ตรึงราคาข้าว[v. exp.] (treung rakhā khāo) EN: stabilize the price of rice ; hold down the price of rice   FR: stabiliser le prix du riz
ตรึงราคาไว้[v. exp.] (treung rakhā wai) EN: freeze the prices   FR: geler les prix

English-Thai: Longdo Dictionary
crucify(vt) ฆ่าโดยตรึงแขนและขาบนไม้กางเขนแบบพระเยซู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
batten[VT] ใช้ไม้ดาม, See also: ตรึง, Syn. fasten
batten down[PHRV] ผูกไว้กับกระดาน, See also: ตรึงไว้ให้แน่น (กับกระดาน)
embed in[PHRV] ฝัง, See also: ตรึง
peg[VT] ตอกหมุด, See also: ตรึง, ติดหมุด, Syn. hold, clip, staple, Ant. unpin, unclip
peg down[PHRV] ตรึงด้วยตะปู, See also: ยึดด้วยตะปู, Syn. nail down, pin down
pin against[PHRV] ติดอยู่กับ, See also: ตรึงอยู่กับ
pin back[PHRV] ตอกหมุดไว้, See also: ตรึงไว้
pin down[PHRV] ตอกลง, See also: ตรึงลงไปกับ, Syn. nail down, peg down
pin on[PHRV] ตรึงด้วยหมุด
pin on[PHRV] ตรึงด้วยหมุด, See also: ยึดไว้ด้วยหมุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
capo(เค'โพ) n. ที่บีบตรึงสายกีตาร์, Syn. capotasto
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
colorfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
colourfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
crucifix(ครู'ซิฟิคซฺ) n. กางเขนที่มีรูปหุ่นพระเยซูถูกตรึงอยู่,กางเขน, Syn. cross
crucifixion(ครูซะฟิค'เชิน) n. การตรึงกางเขน,การตายของพระเยซูคริสต์โดยถูกตรึงบนกางเขนจนตาย,การลงโทษอย่างรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
crucifixion(n) การตรึงไม้กางเขน,การขึงพืด
crucify(vt) ตรึงไม้กางเขน,ขึงพืด
embed(vt) ตรึง,ใส่ที่นอน,จมไว้,ฝัง
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม
fasten(vt) ผูก,ตรึง,ทำให้แน่น,รัด,มัด,ยึด,กลัด,ให้ความสนใจ
fix(vt) กำหนด,เจาะจง,ซ่อมแซม,ทำให้คืนดี,ทำให้ติดแน่น,ตรึงตรา,จัดการ
graven(adj) แกะสลัก,จารึก,ฝัง,ตรึง,ติดแน่น,อัดแน่น
imbed(vt) ใส่ไว้,ฝังไว้,ตรึงไว้
nail(vt) ตอกตะปู,ตรึง,ติด,จับ,ตี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top