Search result for

ตรึง

(53 entries)
(0.0456 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรึง-, *ตรึง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึง    [V] bind, See also: fix, tie up, compel, confine, detain, restrict, Syn. ติด, ติดอยู่, Example: เสียงร้องอันไพเราะของเธอตรึงผู้ฟังให้เงียบสนิท, Thai definition: ทำให้ติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ทำให้หยุดอยู่กับที่
ตรึง    [V] transfix, See also: fix, bind, fasten, tie up, crucify, Syn. ผูก, รัด, ยึด, Example: พระเยซูกลับฟื้นคืนพระชีพภายหลังเมื่อถูกตรึงบนไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ไป, Thai definition: ทำให้อยู่กับที่, ทำให้อยู่คงที่
ตรึงตา    [V] please the eye, See also: be pleased with, catch one's eyes, Syn. ตรึงตาตรึงใจ, ต้องตา, Example: ความงดงามของปราสาทยังตรึงตาฉันอยู่
ตรึงใจ    [V] impress, See also: fascinate, affect, move, touch, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ต้องใจ, Example: การแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ตรึงใจผู้เข้าชมนับพันคน, Thai definition: ทำให้เป็นที่พอใจหรือชื่นชมยินดี
ตรึงตรา    [V] fascinate, See also: impress, imprint, brand, Example: ความทรงจำเกี่ยวกับตัวเธอยังคงตรึงตราอยู่ในหัวของเขา, Thai definition: ทำให้ติดแน่น
ตรึงราคา    [V] peg the price, See also: fix the price, Example: กระทรวงศึกษาธิการขอให้สำนักพิมพ์เอกชนตรึงราคาหนังสือไว้, Thai definition: ทำให้ราคาอยู่ตัวหรือคงที่
ตรึงเครียด    [V] be serious, See also: be sober, look grave, Example: เขาตึงเครียดเกินไปไม่ปล่อยวางเสียบ้าง, Thai definition: มีอาการไม่ผ่อนคลายเพราะคร่ำเคร่งมากเกินไป
ตรึงตาตรึงใจ    [V] impress deeply, See also: be enamored with, be pleased with, Syn. ตรึงใจ, ประทับใจ, จับใจ, ต้องตาต้องใจ, Example: ภาพวันนั้นยังตรึงตาตรึงใจผมมาจนถึงบัดนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรึง(ตฺรึง) ก. ทำให้อยู่กับที่ เช่น ตรึงตะปู ตรึงที่นอน ตรึงข้าศึก, ทำให้อยู่คงที่ เช่น ตรึงราคาสินค้าไว้, ติดอยู่ เช่น ตรึงใจ.
ตรึงตราก. ติดแน่น.
ตรึงศ-(ตฺรึงสะ-) ว. สามสิบ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isometricallyตรึงต้าน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down   FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
ตรึง[v.] (treung) EN: nail ; pin ; impale ; transfix ; peg   FR: clouer ; punaiser
ตรึงข้าศึก[v. exp.] (treung khāseuk) EN: pin down the enemy   
ตรึงค่าจ้างไว้[v. exp.] (treung khājāng wai) EN: freeze the salaries   FR: geler les salaires
ตรึงตรา[v.] (treungtrā) EN: fascinate ; impress ; imprint ; brand   
ตรึงตา[v. exp.] (treung tā) EN: please the eye ; be pleased with ; catch one's eyes   
ตรึงตาตรึงใจ[v. exp.] (treung tā treung jai) EN: impress deeply ; be enamored with ; be pleased with   
ตรึงราคา[v. exp.] (treung rakhā) EN: peg the price ; fix the price ; freeze the price   FR: stabiliser le prix ; geler le prix
ตรึงราคาข้าว[v. exp.] (treung rakhā khāo) EN: stabilize the price of rice ; hold down the price of rice   FR: stabiliser le prix du riz
ตรึงราคาไว้[v. exp.] (treung rakhā wai) EN: freeze the prices   FR: geler les prix

English-Thai: Longdo Dictionary
crucify(vt) ฆ่าโดยตรึงแขนและขาบนไม้กางเขนแบบพระเยซู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
batten    [VT] ใช้ไม้ดาม, See also: ตรึง, Syn. fasten
batten down    [PHRV] ผูกไว้กับกระดาน, See also: ตรึงไว้ให้แน่น (กับกระดาน)
embed in    [PHRV] ฝัง, See also: ตรึง
peg    [VT] ตอกหมุด, See also: ตรึง, ติดหมุด, Syn. hold, clip, staple, Ant. unpin, unclip
peg down    [PHRV] ตรึงด้วยตะปู, See also: ยึดด้วยตะปู, Syn. nail down, pin down
pin against    [PHRV] ติดอยู่กับ, See also: ตรึงอยู่กับ
pin back    [PHRV] ตอกหมุดไว้, See also: ตรึงไว้
pin down    [PHRV] ตอกลง, See also: ตรึงลงไปกับ, Syn. nail down, peg down
pin on    [PHRV] ตรึงด้วยหมุด
pin on    [PHRV] ตรึงด้วยหมุด, See also: ยึดไว้ด้วยหมุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
capo(เค'โพ) n. ที่บีบตรึงสายกีตาร์, Syn. capotasto
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
colorfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
colourfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
crucifix(ครู'ซิฟิคซฺ) n. กางเขนที่มีรูปหุ่นพระเยซูถูกตรึงอยู่,กางเขน, Syn. cross
crucifixion(ครูซะฟิค'เชิน) n. การตรึงกางเขน,การตายของพระเยซูคริสต์โดยถูกตรึงบนกางเขนจนตาย,การลงโทษอย่างรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
crucifixion(n) การตรึงไม้กางเขน,การขึงพืด
crucify(vt) ตรึงไม้กางเขน,ขึงพืด
embed(vt) ตรึง,ใส่ที่นอน,จมไว้,ฝัง
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม
fasten(vt) ผูก,ตรึง,ทำให้แน่น,รัด,มัด,ยึด,กลัด,ให้ความสนใจ
fix(vt) กำหนด,เจาะจง,ซ่อมแซม,ทำให้คืนดี,ทำให้ติดแน่น,ตรึงตรา,จัดการ
graven(adj) แกะสลัก,จารึก,ฝัง,ตรึง,ติดแน่น,อัดแน่น
imbed(vt) ใส่ไว้,ฝังไว้,ตรึงไว้
nail(vt) ตอกตะปู,ตรึง,ติด,จับ,ตี

Are you satisfied with the result?

Go to Top