ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รองบ่อน

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รองบ่อน-, *รองบ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รองบ่อน[ADJ] attached to a gambling house, See also: being to a gambling house, Example: เจ้ามือเอาปลากัดรองบ่อนขึ้นมากัดแทน, Thai definition: ประจำบ่อน, ที่ยืนโรงไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รองบ่อนว. ประจำบ่อน, ที่ยืนโรงไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด เช่น ไก่รองบ่อน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And listen to the crowd as this underdog con team is starting to win them over.ฟังเสียงคนดูสิครับ เมื่อนักโทษทีมรองบ่อนเริ่มได้ใจคนดู The Longest Yard (2005)
It's not like I'm like the underdog.ไม่เหมือนฉัน มันเหมือนมหารองบ่อน Surf's Up (2007)
You know what, we are just so sick and tired of being second rate.รู้ไหม เราแค่เบื่อและเหนื่อย กับการเป็นคนรองบ่อน มันคือ School's Out (2012)
And there was only one man who believed in the underdog.มีชายคนเดียว ที่เชื่อมือไก่รองบ่อน xXx: Return of Xander Cage (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รองบ่อน[n.] (røngbǿn) EN: underdog   

English-Thai: Longdo Dictionary
underdog(n) ไก่รองบ่อน เช่น We’re a bit of an underdog, as there are much larger hosted blogging services such as Blogger or Typepad that have been out for years.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top