ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหนียง

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหนียง-, *เหนียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนียง[N] wattle, Example: ไก่ตัวนี้มีเหนียงยานและใหญ่มาก, Count unit: เหนียง, Thai definition: เนื้อหรือหนังที่ห้อยอยู่บริเวณคอของสัตว์บางชนิด
เหนียง[N] kite loop, See also: loop-line attached to the female kite to cripple the male kite in kite fighting, Syn. สายเหนียง, Count unit: เหนียง, Thai definition: สายป่านที่ผูกยาวห้อยเป็นบ่วงจากสายซุงว่าวปักเป้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหนียง(เหฺนียง) น. เนื้อหรือหนังที่ห้อยอยู่บริเวณคอของสัตว์บางชนิด เช่น ไก่ นก วัว, โดยปริยายหมายถึงเนื้อที่ห้อยอยู่ตรงลำคอใต้คางของคนแก่ ในความว่า แก่จนเหนียงยาน
เหนียงสายป่านที่ผูกยาวห้อยเป็นบ่วงจากสายซุงว่าวปักเป้า.
เหนียงนกกระทุงน. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indicaL.
เหนียงนกกระทุงชื่อไม้เถาชนิด Aristolochia elegans Mast. ในวงศ์ Aristolochiaceae ดอกลาย โคนดอกเป็นกระพุ้งเหมือนเหนียงนกกระทุง, นกกระทุง ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I may not be as limber as I once was but I make up for it with enthusiasm and willingness to experiment.ชั้นอาจจะไม่เหนียงอายเหมือนที่เคยเป็น แต่ชั้นชดเชยมันด้วยความกระตือรือร้น และความเต็มใจที่จะลอง 50 First Dates (2004)
I want to know that if my limbs fall off, we'd still be together, no matter what.ฉันคิดว่า ถึงฉันจะแก่เหนียงยาน เราก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะยังไง Numb (2007)
I just want to let you know that if you lost all your limbs, we'd still be together forever.ผมแค่อยากให้คุณรู้ไว้ ว่าถึงคุณจะแก่จนเหนียงยานไปทั้งตัว เราก็จะยังอยู่ด้วยกันตลอดไป Numb (2007)
What, I'm high-maintenance, bloodthirsty and old as dirt?ทำไม เพราะฉันเรื่องมาก บ้าเลือด แล้วก็แก่เหนียงยานงั้นเหรอ? I Will Rise Up (2009)
I guess that's still better than getting it on with some old dude.ฉันว่า ก็ยังฟังดูดีกว่า ไปกับป๋าแก่เหนียงยาน Easy A (2010)
Did you airbrush out your jowls?หร่อนไปพ่นสีที่เหนียงมาหรือยะ Mash Off (2011)
I've dedicated my guardianship to the fight for coexistence, and I will not see it go swirling down the shitter because of one ancient, pissed-off psychopath.ผมได้ทุ่มกำลังองครักษ์ ในการต่อสู้ร่วมกัน และผมจะไม่ยอมให้เรื่อง มันเลวร้ายไปกว่านี้ เพียงเพราะไอ้แวมไพร์ เหนียงยานโรคจิตขี้โมโหตนหนึ่ง Whatever I Am, You Made Me (2012)
Aunt Poise.เจียวเหนียง The Four (2012)
Aunt Poise is here.เจียวเหนียงมาแล้ว The Four (2012)
Aunt Poise, here, sit.เจียวเหนียง นั่งครับ The Four (2012)
The wine Aunt Prise brought smells really good!เหล้าที่เจียวเหนียงเอามารสชาติดีมาก The Four (2012)
Of course! Aunt Poise brings it all the time.แน่นอน เจียวเหนียงเอามาให้บ่อย ๆ The Four (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dewlap[N] เหนียงซึ่งห้อยลงมาจากใต้คอสัตว์บางชนิด
wattle[N] เหนียงคอสัตว์ (เช่น ไก่งวง, ไก่)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gill(กิล) n. เหงือกปลา,หนอก,เหนียงสัตว์ปีก
wattle(วอท'เทิล) n. เหนียงคอสัตว์,กิ่งไม้,ไม้ขัดแตะทำรั้ว,โครงไม้ขัดแตะกัน,เงี่ยงปลา vt. สานเป็นรั้ว,ขัดแตะกันเป็นรั้ว,adj. สร้างด้วยไม้ที่ขัดแตะกันเป็นรั้ว
zebu(ซี'บิว) n. วัวเอเชียชนิดหนึ่งที่มีโหนกหลังสูงและมีเหนียงคอยา ว

English-Thai: Nontri Dictionary
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่
gill(n) เหงือกปลา,เหนียงสัตว์,หนอก
jowl(n) กรามล่าง,ขากรรไกรล่าง,เหนียงไก่
wattle(n) เหนียงไก่,เงี่ยงปลา,ไม้ขัดแตะ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top