Search result for

คัน

(102 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คัน-, *คัน*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
คันนั้นถ้าอย่างนั้น

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
คันหลาว (n ) ไม้ที่ทำปลายแหลมสองข้างไว้เสียบฟ่อนข้าวเพื่อหาบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัน[N] stick, See also: bow, rod, wand, long handle, Example: นำธนูมาเจาะรูให้เป็นสี่เหลี่ยมกึ่งกลางคันให้พอดีกับเดือยสี่เหลี่ยมที่ยื่นออกมา, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะยาวทำด้วยไม้ สำหรับปักหรือถือ
คัน[N] ridge, See also: earthen dyke, Example: อาจารย์ทำคันมากั้นน้ำตรงนั้น, Thai definition: แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นสูงเป็นแนวยาว, แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นเพื่อกั้นน้ำ
คัน[V] itch, See also: scratch, tickle, irritate, Example: ไฮโดรคาร์บอนทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาและคันตามผิวหนัง, Thai definition: อาการที่รู้สึกอยากให้เกา
คัน[N] Amesiodendron sinensis (Merr.) Hu, Thai definition: ชื่อต้นไม้ขนาดกลางชนิด Amesiodendron sinensis (Merr.) Hu ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามชายน้ำ สูงประมาณ 10 เมตร
คันนา[N] ridge, See also: earthen dyke, Syn. คันดิน, เขื่อน, Example: หนุ่มสาวออกเดินไปตามคันนาแต่งตัวกันสวยสะประแป้งหอมฟุ้ง, Count unit: คัน
คันศร[N] bow, Syn. คันธนู, Example: เขาถือคันศรโค้งได้ระดับงามราวกับรูปเขียนในสมุดภาพที่ครูเอามาให้ดู, Count unit: คัน, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นแนวยาวโค้งงอได้ ทำด้วยไม้ เป็นต้น สำหรับขึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นระหว่างปลายทั้งสองข้างเพื่อยิงลูกออกไป
คันไถ[N] plough handle, See also: beam of plough, Syn. คันชัก, Example: ชาวบ้านเวลาเขาว่างเขาก็ถักแห ทำคันไถ ทำอะไรต่ออะไรที่ใช้ในการดำรงชีวิต, Count unit: คัน
คันชัก[N] violin bow, See also: fiddle bow, violin bridge, Example: ป๊อกมือไวโอลินลากคันชักให้เสียงดนตรีหวานเศร้าแทรกซึ้งเข้าไปในความสงัดของราตรี, Count unit: คัน, Thai definition: ไม้สีซอ
คันชัก[N] plough handle, See also: beam of plough, Syn. คันไถ, Thai definition: ที่สำหรับเทียมวัวและควาย
คันดิน[N] ridge, See also: earthen dyke, Syn. คันนา, Example: การสร้างคันดินกั้นระหว่างแม่น้ำกับท้องทุ่งเพื่อประโยชน์ในการชลประทานและคมนาคม, Thai definition: แนวดินที่พูนไว้กั้นน้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คันน. แนวดินหรือแนวทรายเป็นต้นที่พูนสูงขึ้นเป็นแนวยาว เช่น คันทราย, แนวดินที่พูนขึ้นมาสำหรับกั้นนํ้า เช่น คันนา คันดิน
คันสิ่งที่มีลักษณะยาวทำด้วยไม้เป็นต้น สำหรับถือหรือปัก เช่น คันเบ็ด คันไถ คันธง
คันลักษณนามเรียกรถหรือของที่มีด้ามถือบางอย่าง เช่น รถ ๓ คัน ช้อน ๔ คัน เบ็ด ๕ คัน.
คันก. อาการที่รู้สึกให้อยากเกา, อาการที่มือหรือปากอยู่ไม่สุข คือ อยากทำหรือพูดในสิ่งที่ไม่ควร เรียกว่า มือคัน ปากคัน, อาการที่ให้รู้สึกอยากด่าอยากตีเป็นต้น เรียกว่า คันปาก คันมือ คันเท้า.
คันน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Amesiodendron chinense (Merr.) Hu ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามชายนํ้า สูงประมาณ ๑๐ เมตร, ขัน ก็เรียก.
คันขาก. คานขา.
คันจามน. ไม้ลำยาวสำหรับติดเชือกบาศ ใช้ถือในเวลาคล้องช้างเรียกว่า ไม้คันจาม.
คันฉ่องน. เครื่องใช้ทำด้วยโลหะ ขัดจนเป็นเงา มีด้าม ใช้สำหรับส่องหน้า
คันฉ่องปัจจุบันเรียกกระจกเงามีกรอบ ๒ ชั้น สำหรับเอนเข้าออกได้ ตั้งบนโต๊ะเครื่องแป้ง.
คันฉัตรน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์วิศาขา มี ๕ ดวง, ดาวศีรษะกระบือ หรือ ดาววิสาขะ ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leveeคันดิน, ทำนบดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drag linkคันดึง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tube cutting blowpipeคันตัดท่อ [ด้วยแก๊ส] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rivet cutting blowpipeคันตัดหมุดย้ำ [ด้วยแก๊ส] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting blowpipeคันตัดแก๊ส [มีความหมายเหมือนกับ blowpipe ๒] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dual fuel blowpipeคันตัดแก๊สเชื้อเพลิงผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gouging blowpipeคันตัดแก๊สเซาะร่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tie rod; track rodคันส่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
track rod; tie rodคันส่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shift lever; gear leverคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Groins (Shore protection)คันดักตะกอน (การป้องกันชายฝั่ง) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embankmentคันดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embankmentsคันทางดินถม [TU Subject Heading]
Leveesคันดิน [TU Subject Heading]
Levee คันดิน, ทำนบดิน
ทำนบหรือคันดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก เมื่อน้ำลด โคลนตมที่ทับถมนั้นก็เป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ ในขณะเดียวกันท้องพื้นน้ำก็ตื้นเขินขึ้นเวลาเกิดน้ำท่วมบ่าไหลเชี่ยวกรากจน น้ำทะลุคันดิน ทำให้เกิดไหลท่วมบริเวณหลังคันดินรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]
Cunnilingusคันนิลิงกัส,การเลียอวัยวะเพศเมีย [การแพทย์]
Cutaneous Bendsคันตามผิวหนัง [การแพทย์]
embankmentembankment, คัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
leveelevee, คันกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bundbund, คันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tons.เป็นคันรถ Rock Star (2001)
I'll get you some topical cream for that rash.ฉันจะรักษาแบบปกติ\\\ ครีมสำหรับผื่นคัน Joy (2008)
Your itching always gets worse when you think about her.อาการคันของคุณทำให้แย่ลงเสมอ เมื่อคุณคิดเรื่องเธอ The Itch (2008)
Insomnia, and a rash?นอนไม่หลับและมีผื่นคัน Last Resort (2008)
She was on the bus because of you.เธออยู่บนรถคันนั้นเพราะคุณ Dying Changes Everything (2008)
I should have been the one on the bus, not...น่าจะเป็นฉัน คนที่อยู่บนรถคันนั้นที่... ไม่ใช่ Dying Changes Everything (2008)
You should have been alone on the bus.นายควรจะอยู่บนรถคันนั้นคนเดียว Dying Changes Everything (2008)
I got six busloads of Korean tourists coming in.ฉันมีรถทัวร์มาลงหกคัน นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี Pilot (2008)
He won't be able to operate the pedals in the van.จะได้ไม่สามารถเหยียบคันแร่งได้ Episode #1.5 (2008)
And wanted to change the conductors half-way by getting an ordinary trumpeter to conduct.และต้องการจะเปลี่ยนคอนดัตเตอร์กลางคัน แล้วจะเอาคนที่เล่นทรัมเปตมาเป็นคอนดัตเตอร์ Beethoven Virus (2008)
Pull the bow apart on that one phrase.ลากคันชักห่างจากนั้นหนึ่งเฟรซ Beethoven Virus (2008)
One hundred bow strokes by tomorrow.ซ้อมจังหวะสีคันชักให้ได้ร้อยครั้งภายในวันพรุ่งนี้ Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัน[n.] (khan) EN: stick ; bow ; rod ; wand ; handle ; long handle ; beam ; bar   FR: bâton [m] ; manche [m] ; canne [f]
คัน[n.] (khan) EN: ridge ; earthen dyke ; dyke = dike   FR: digue [f] ; levée de terre [f]
คัน[n.] (khan) EN: ?   FR: ?
คัน[n.] (khan) EN: [classifier : automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...) ; umbrellas ; spoons, forks]   FR: [classificateur : automobiles, cyclomoteurs, bicyclettes, véhicules motorisés ; parapluies, ombrelles ; cuillères, fourchettes]
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy   FR: démanger ; avoir des démangeaisons
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for   FR: démanger ; causer une envie irrépressible
คันดิน[n. exp.] (khan din) EN: ridge ; earthen dyke   FR: levée de terre [f] ; digue [f]
คันถีบ[n.] (khanthīp) EN: pedal (of a bicycle)   FR: pédale (de bicyclette) [f]
คันที่ ...[n. exp.] (khan thī ...) EN: car number ...   FR: voiture numéro ...
คันธนู[n.] (khanthanū) EN: bow   FR: arc [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accelerator[N] คันเร่ง
bow[N] คันธนู, See also: คันศร, คันเกาทัณฑ์
bow[N] คันซอ
bow[N] คันธนู, See also: คันศร, หน้าไม้
fishing pole[N] คันเบ็ด, See also: ไม้แท่งยาวที่มีสายเบ็ดและตะขอสำหรับตกปลา, Syn. fishing rod
fishing rod[N] คันเบ็ด, See also: ไม้แท่งยาวที่มีสายเบ็ดและตะขอสำหรับตกปลา, Syn. fishing pole
gearshift[N] คันเกียร์, See also: เครื่องเปลี่ยนเกียร์
itch[VI] รู้สึกคัน, See also: คัน, Syn. irritate, tickle
itchy[ADJ] คัน
joystick[N] คันบังคับทิศทางเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aframerican(แอฟระเมอ' ริคัน) adj., n. Afro-American
americanism(อะเม' ริคันนิสซึม) n. ความเลื่อมในในอเมริกา, ภาษาหรือคำศัพท์ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา , ประเพณีอเมริกัน, แบบอเมริกัน
americanist(อะเม' ริคันนิสทฺ) n. นักศึกษาเกี่ยวกับเครื่องของอเมริกา (โดยเ) พาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร็และภูมิศาสตร์) พวกเชี่ยวชาญวัฒรธรรมหรือภาษาของอินเดียนแดง. -Americanistic adj. (student of America)
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
arcuate(อาร์'คิวเอท, -ทิค) adj. งอหรือโค้งคล้ายคันศร (curved like a bow)
arkansas(อาร์'คันซัส) n. ชื่อมลรัฐในอเมริกา. -Arkansan, Arkansian n., adj.
astrakhan(แอส'ทระคัน-แคน) n. หนังลูกแกะเมืองแอสตราแคน, สิ่งทอที่ทำด้วยหนังดังกล่าว.
athapaskan(แอธธะแพส'คัน) n. กลุ่มภาษาอินเดียแดง (ในแคนนาดา อาลาสกา ออริกอน แคลิฟอร์เนีย) . เช่น ภาษาอาปาเช่., Syn. Athapascan, Athabascan, Athabaskan
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest

English-Thai: Nontri Dictionary
accelerator(n) คันเร่ง
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
guest(n) แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ,ผู้รับเชิญ,ลูกค้า
halfway(adj,adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง
inflammation(n) โรคผื่นคัน,แผลอักเสบ,การติดไฟ
inflammatory(adj) ไหม้ไฟ,โกรธเป็นไฟ,ตื่นเต้น,เป็นโรคผื่นคัน
irritant(n) สิ่งที่ทำให้โกรธ,สิ่งที่ทำให้คัน,สิ่งรบกวน,สิ่งกระตุ้น
irritate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้แสบคัน,ทำให้เคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวน
itch(n) ความคัน,ความกระหาย,โรดหิด,ความโลภ,ความปรารถนา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
レバー[ればー, reba-] (n) คันโยก, คันบังคับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
痒い[かゆい, kayui] (vt adj) คัน ระคายเคือง อยากเกา

German-Thai: Longdo Dictionary
bei(prep) ด้วยหรือโดย (ที่ใช้บ่งเหตุผล) เช่น Bei seinem Reichtum kann er immer wieder ein neues Auto kaufen. เขาสามารถซื้อรถใหม่คันแล้วคันเล่าด้วยความร่ำรวยของเขา
Tunnel(n) |der, pl. Tunnel| อุโมงค์ เช่น Der Zug fährt durch den Tunnel. รถไฟคันนี้แล่นลอดอุโมงค์
Mängel(n) |nur pl.| ความผิดปกติ เช่น Das Gebrauchauto hat zuviel Mängel, deshalb möchte ich es nicht kaufen. รถมือสองคันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะ ดังนั้นฉันจึงไม่อยากซื้อมัน

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน , See also: A. vendre,
avoir besoin de(phrase) มีความต้องการ Il a besoin d'une nouvelle voiture. = เขาต้องการรถคันใหม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top