ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

think

TH IH1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -think-, *think*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
think(vi) คิด, See also: ครุ่นคิด, คิดอ่าน
think(vt) คิด
think(vt) มีความคิดเห็น
think(vi) เข้าใจ
think(vt) เข้าใจ
think(vi) นึกออก, See also: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้, Syn. recall
think(vt) นึกออก, See also: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้, Syn. recall
think(vt) มุ่งความสนใจไปยัง
think(vi) ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, คาดหมาย, Syn. intend, mean
think(vt) ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, คาดหมาย, Syn. intend, mean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
think(ธิงคฺ) vi. คิด, ใช้ความคิด, ครุ่นคิด, นึก, ระลึก, รำลึก, รำพึง, ไตร่ตรอง, อยากจะ, เข้าใจว่า, รู้สึกว่า, คิดว่า, ถือว่า. vt. คิดว่า, รู้สึกว่า, ถือว่า, เข้าใจว่า, คาดคิด, See also: thinkable adj. -Phr. think fit คิดว่าเหมาะสม, -Phr. think up วางแผน คิดขึ้น
think factoryn. สถาบันจัย, หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
think thankn. สถาบันจัย, หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
thinking(ธิง'คิง) adj. มีเหตุผล, ชอบคิด, ชอบพิจารณา n. ความคิด, การพิจารณา, Syn. thought
bethink(บิธิงคฺ') { bethought, bethought } vt. ทำให้ต้องพิจารณา, ทำให้ระลึกถึง, Syn. recollect
freethinkern. ผู้มีความคิดอย่างอิสระ., See also: freethinking adj., n.
methinks(มีธิงคฺซฺ') v. ฉันคิดว่า
unthinkable(อันธิง'คะเบิล) adj. คิดไม่ถึง, นึกไม่ถึง, นอกประเด็น, ไม่พิจารณา.
wishful thinkingn. ความปรารถนาที่อยู่เหนือเหตุผล, See also: wishful thinker.

English-Thai: Nontri Dictionary
think(vi) คิด, นึก, ไตร่ตรอง, รำพึง
bethink(vt) คิด, ระลึกถึง, นึกได้
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ, คนนอกรีต, ผู้มีความคิดอิสระ
unthinkable(adj) คิดไม่ถึง, นอกประเด็น
unthinking(adj) สะเพร่า, ไม่เกรงใจ, ไม่ยั้งคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thinking, abstractความคิดเชิงนามธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thinking, concreteความคิดเชิงรูปธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Think so[ติ๊ง โซ] (uniq) ฉันเห็นด้วย ฉันก็คิดว่าเช่นนั้นเช่นกัน, See also: A. disagree, Syn. agree

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think so.- คิดว่างั้นนะ Mayhem (2008)
Think about it.คิดสิ Quite a Common Fairy (2013)
You'd think their mother would...คุณจะคิดว่าแม่ของพวกเขาจะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The dwarfs will think she's dead.ดาวแคระจะคิดว่าเธอตายแล้ว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What do you think you're doing? Have you gone crazy?แกคิดว่านี้ม้าหมุนรึยังไง แกมันบ้าสิ้นดี The Great Dictator (1940)
I think I...ฉันคิดว่าฉัน... The Great Dictator (1940)
If you think so, you have a great imagination.ถ้านายเข้าใจมันดังนั้น แสดงว่านายเป็นคนมีจินตนาการสูง The Great Dictator (1940)
He thinks it's only been weeks.เขาคิดว่ามาอยู่นี้เพียงสัปดาห์เดียว The Great Dictator (1940)
I think it was a gang.ฉันคิดว่าเป็นโก๋แถวนี้แหละ The Great Dictator (1940)
We didn't think you'd come back.เราไม่คิดว่าคุณจะกลับมา The Great Dictator (1940)
- You think so?- คุณคิดยังงั้นหรอ The Great Dictator (1940)
My folks didn't think so.คนในบ้านฉันไม่คิดอย่างนั้นนะสิ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thinkAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
thinkAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
thinkAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
thinkAdmitting what he says, I still think that he is in the wrong.
thinkAdmitting what you say, I still think he is wrong.
thinkAdmitting what you say, I still think he's in the right.
thinkAdmitting what you say, I still think I am right.
thinkAdmitting what you say, I still think that you were wrong.
thinkAdmitting what you say, I still think you are in the wrong.
thinkAdmitting what you say, I still think you are mistaken.
thinkAdmitting what you say, I still think you are wrong.
thinkA formula is very convenient, because you need not think about it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝึกสมอง(v) exercise one's mind, See also: think, sharpen one's mind, Syn. ลับสมอง, Example: อย่าไปซีเรียสมากมายนักตอนหาคำตอบ ถือเสียว่าฝึกสมองก็แล้วกัน, Thai Definition: ทำให้สมองได้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
มองว่า(v) think, See also: to have the opinion of, Syn. เห็นว่า, คิดว่า, Example: ผู้แทนนักศึกษาคนหนึ่งมองว่า คนไทยยังไม่ให้ความสนใจกับเรื่องสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควร, Thai Definition: มีความคิดเห็นว่า
คิดลึก(v) think deeply, See also: ponder over, Example: คำถามข้อนี้ต้องคิดลึกหน่อยนะจึงจะหาคำตอบได้, Thai Definition: คิดเกินกว่าเหตุ, คิดละเอียดเกินควร
คิดหนัก(v) think hard, See also: concentrate, Syn. คิดมาก, Ant. คิดน้อย, Example: หลังจากที่ทราบยอดค่าจ้างในแต่ละเดือนที่ลดลงเหลือเพียง 3 แสนบาทต่อเดือนเท่านั้น ทำให้ ปีเตอร์ วิธ คิดหนัก, Thai Definition: คิดมากกว่าปกติ
เห็นแก่(v) think of, See also: considerate of, for the sake of, Syn. เห็นกับ, Example: อาจารย์เห็นแก่ความลำบากของเขาเลยไม่เอาผิดในกรณีนี้, Thai Definition: ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึง
คิดมิดีมิร้าย(v) have evil thoughts, See also: think of betraying one, plot against, be unfaithful, have wicked intention, Syn. คิดร้าย, Example: เขาไม่ได้ทำผิด หรือคิดมิดีมิร้ายกับใคร ทำไมต้องมาถูกขังคุกอยู่แบบนี้
รู้จักคิด(v) think, See also: ponder, consider, judge, deem, reckon, Syn. มีเหตุผล, Ant. สิ้นคิด, Example: ผู้ใหญ่ควรหัดให้เด็กรู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วยตนเอง
หยิ่งยโส(v) be self-important, See also: think highly of oneself, Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, อวดดี, จองหอง, โอหัง, ยโสโอหัง, Ant. ถ่อมตัว, Example: ข้าราชการมิใช่ว่าจะหยิ่งยโสไปทั้งหมด, Thai Definition: จองหอง อวดดี เย่อหยิ่ง เพราะถือว่าตัวมียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์
ห่วง(v) be concerned with/about, See also: think a lot about, worry about, Syn. พะวง, กังวล, Ant. เบาใจ, หายกังวล, หมดห่วง, คลายกังวล, Example: แม่กระทิงมักจะห่วงลูกมากกว่าพ่อ, Thai Definition: ผูกพัน, เป็นกังวล, พะวง
คิดย้อน(v) think back, Syn. นึกย้อน, Example: เขาคิดย้อนไปถึงสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่น, Thai Definition: นึกทบทวนย้อนหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[chalīo] (v) EN: think ; imagine ; expect  FR: penser
ดำริ[damri] (v) EN: think ; consider  FR: considérer
โดยไม่ได้ยั้งคิด[dōi mai dāi yangkhit] (adv) EN: without thinking
โดยมิได้พิจารณา[dōi midāi phitjāranā] (adv) EN: without thinking
เห็น[hen] (n, exp) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion  FR: avoir une opinion ; penser
หัวก้าวหน้า[hūakāonā] (adj) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future
หวนคิด[huan khit] (v, exp) EN: recall ; reflect ; recollect ; think back
หวนนึก[huan neuk] (v, exp) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember
เจ้าความคิด[jao khwāmkhit] (n, exp) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man  FR: homme d'idées [ m ] ; débrouillard [ m ] (fam.)
จินตนา[jintanā] (v) EN: imagine ; dream ; think ; fancy  FR: imaginer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THINK TH IH1 NG K
THINKS TH IH1 NG K S
THINK'S TH IH1 NG K S
THINKER TH IH1 NG K ER0
THINKIN TH IH1 NG K IH0 N
THINKERS TH IH1 NG K ER0 Z
THINKIN' TH IH1 NG K IH0 N
THINKING TH IH1 NG K IH0 NG
THINKPAD TH IH1 NG K P AE2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
think (v) θˈɪŋk (th i1 ng k)
thinks (v) θˈɪŋks (th i1 ng k s)
thinker (n) θˈɪŋkər (th i1 ng k @ r)
thinkers (n) θˈɪŋkəz (th i1 ng k @ z)
thinking (v) θˈɪŋkɪŋ (th i1 ng k i ng)
thinkable (j) θˈɪŋkəbl (th i1 ng k @ b l)
think-tank (n) θˈɪŋk-tæŋk (th i1 ng k - t a ng k)
think-tanks (n) θˈɪŋk-tæŋks (th i1 ng k - t a ng k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思念[sī niàn, ㄙ ㄋㄧㄢˋ, ] think of; long for; miss #5,430 [Add to Longdo]
思索[sī suǒ, ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] think deeply; ponder #10,730 [Add to Longdo]
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance #49,479 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] think of, remember, miss #53,655 [Add to Longdo]
思想库[sī xiǎng kù, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨˋ, / ] thinktank (committee set up to study a problem) #74,126 [Add to Longdo]
智库[zhì kù, ㄓˋ ㄎㄨˋ, / ] thinktank; knowledge base #82,369 [Add to Longdo]
智囊机构[zhì náng jī gòu, ㄓˋ ㄋㄤˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] thinktank; brains trust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
考え[かんがえ, kangae] (n) thinking; thought; ideas; intention; (P) #265 [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u, vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) #1,370 [Add to Longdo]
考える(P);勘える;稽える[かんがえる, kangaeru] (v1, vt) to consider; to think about; (P) #1,671 [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) #4,219 [Add to Longdo]
考え方[かんがえかた, kangaekata] (n) way of thinking; (P) #4,761 [Add to Longdo]
思考[しこう, shikou] (n, vs, adj-no) thought; consideration; thinking; (P) #7,001 [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) #7,407 [Add to Longdo]
発想[はっそう, hassou] (n, vs) expression (e.g. in music); idea; conception; way of thinking; (P) #10,176 [Add to Longdo]
生み出す(P);産み出す[うみだす, umidasu] (v5s, vt) (1) to create; to bring forth; to produce; (2) to invent; to think up and bring into being; (3) to give birth to; to bear; (P) #12,351 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンクパッド[しんくぱっど, shinkupaddo] ThinkPad [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top