ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หยิ่งยโส

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยิ่งยโส-, *หยิ่งยโส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิ่งยโส[V] be self-important, See also: think highly of oneself, Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, อวดดี, จองหอง, โอหัง, ยโสโอหัง, Ant. ถ่อมตัว, Example: ข้าราชการมิใช่ว่าจะหยิ่งยโสไปทั้งหมด, Thai definition: จองหอง อวดดี เย่อหยิ่ง เพราะถือว่าตัวมียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I hate... arrogant men.และ... ฉันเกลียด... ผู้ชายที่หยิ่งยโสIndiana Jones and the Last Crusade (1989)
You know, that tall proud one.เธอก็รู้ คนที่ว่าหยิ่งยโสน่ะ Episode #1.6 (1995)
None whatever.ไม่มีอะไรเลย พวกเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่หยิ่งยโส เป็นชายหนุ่มที่ไม่น่าพึงพอใจ Episode #1.6 (1995)
Indeed, he has no improper pride. He is perfectly amiable.จริงๆ แล้ว เขาไม่มีความหยิ่งยโสที่ไม่เหมาะสมเลย เขาเป็นคนที่มีไมตรีจิตที่สมบูรณ์แบบ Episode #1.6 (1995)
Look at that, they're so arrogant, they don't try to finesse it.ดูสิ เขาท่าทางหยิ่งยโสมาก ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น Brokedown Palace (1999)
Proud?หยิ่งยโสHarry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Men are either eaten up with arrogance or stupidity.ผู้ชายถูกครอบงำ ด้วยความหยิ่งยโสและความโง่เขลา Pride & Prejudice (2005)
He's not proud. I was wrong. I was entirely wrong about him.เขาไม่ได้หยิ่งยโส หนูผิดเอง หนูคิดผิดเกี่ยวกับเขาทั้งหมด Pride & Prejudice (2005)
Elyse, you think Matt is an arrogant jock who wears his penis on his forehead... just to gain the approval of his sociopathic brother.แอลลี่ คุณคิดว่าแมตต์หยิ่งยโส ใครอยากให้เขาโชว์เจ้าโลก เพื่อจะพิสูจน์ว่าได้เข้าร่วมกับสังคมของพวกคุณ American Pie Presents: Band Camp (2005)
That's how you feel proud.นายต้องเก็บความหยิ่งยโสเอาไว้ลึกๆนะ No Regret (2006)
"... insolent, arrogant, impudent,""... อวดดี จองหอง หยิ่งยโสBecoming Jane (2007)
Professional rock musicians who looked down upon their fans.นักดนตรีร็อคมืออาชีพ ที่มองแฟนๆ ของพวกเขาอย่างหยิ่งยโส It Might Get Loud (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยิ่งยโส[v.] (yingyasō) EN: be self-important ; think highly of oneself   FR: se surestimer
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: become increasingly arrogant   
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: be in the ascendant ; prosper ; grow ; germinate ; develop   
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: begin ; start ; open   
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend   
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: board ; go on board ; go aboard ; climb ; disembark   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cocky[ADJ] หยิ่งยโส, See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป, Syn. arrogant, overconfident
have one's nose in the air[IDM] อวดหยิ่ง, See also: หยิ่งยโส, หัวสูง, ไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนอื่น, ทำตัวเหินห่างจากคนอื่น, Syn. keep one's nose in the air, one's nose is in the air, Ant. keep one's nose in the air, one's nose is in the air
lofty[ADJ] หยิ่งยโส, See also: ถือตัว, อวดดี, โอหัง, Syn. haughty
lordly[ADJ] หยิ่งยโส, See also: ยโส, วางก้าม, จองหอง, ถือตัว, Syn. haughty, arrogant, overbearing, domineering, Ant. meek
overweening[ADJ] หยิ่งยโส, Syn. arrogant, haughty, Ant. humble, meek
sniffy[ADJ] หยิ่งยโส, See also: อวดหยิ่ง, ทะนงตัว, ทำหัวสูง, Syn. disdainful
superior[ADJ] หยิ่งยโส, See also: โอหัง, Syn. disdainful, haughty, lofty, supercilious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cavalierlyadv.,adj. หยิ่งยโส,จองหอง, Syn. arrogantly
cockalorumn. คนเล็ก ๆ ที่หยิ่งยโส,คนคุยโต,คนอวดเบ่ง,การเล่นกระโดดกบ
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
dogmatism(ดอก'มะทิสซึม) n. ลักษณะของคัมภีร์,การถือแต่หลักโดยไม่ดูความจริง,ความหยิ่งยโส,ลัทธิถือหลักเอง
fopn. คนหยิ่งยโสมาก,คนขี้โอ่,คนขี้แต่งตัว
fopperyn. เสื้อผ้าที่โก้หรู,นิสัยหยิ่งยโสมาก,นิสัยขี้โอ่,นิสัยขี้แต่งตัว
foppishadj. ขี้โอ่,ขี้แต่งตัว,หยิ่งยโสมาก, See also: foppishness n.
haugty(ฮอ'ทิ) adj. หยิ่งยโส,โอหัง,อวดดี,จองหอง,สูงส่ง., See also: haugtiness n., Syn. snobbish
hautrue(โฮเทอ) n. กิริยาท่าทางที่หยิ่งยโส,ความหยิ่งยโส
huff(ชัฟ) n. คนบ้านนอก,ชาวชนบท,คนขี้เหนียว adj. อ้วน,อ้วนกลม,ภูมิใจ,เต็ม ไปด้วยความหยิ่งยโส

English-Thai: Nontri Dictionary
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
haughtiness(n) ความหยิ่งยโส,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความถือตัว,ความโอหัง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
overweening(adj) หยิ่งยโส,อวดดี,จองหอง
STUCK-stuck-up(adj) หยิ่งยโส,ทะนงตัว,โอหัง,อวดดี
supercilious(adj) หยิ่งยโส,ทะนง,วางมาด,โอหัง,อวดภูมิ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Toffee-nosed (phrase ) หยิ่งยโส, หัวสูง, อวดดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top